Merkur v barvách

4422x 23. 01. 2015 1 čtenář

Sonda Messenger je planetární sondou z dílny NASA k planetě Merkur. Ze Země byla vypuštěna v srpnu 2004 a po složité trajektorii a dvěma průlety kolem Venuše se úspěšně zabydlela na oběžné dráze Merkuru 18. března 2011. Tímto datem byl zahájen výzkumný program Merkuru z jeho oběžné dráhy, který byl plánován minimálně na jeden rok, ale reálně probíhá do současnosti.

Sonda poslala na Zemi první barevné snímek povrchu Merkuru. Zobrazené barvy jsou prý sice pro lidské oko neviditelné, ale přirozené a naznačují různorodou přítomnost minerálů, jejich chemické a fyzikální složení. Zvláštní pozornost budí snad největší kráter naší sluneční soustavy, který je na Merkuru na severní polokouli. Kráter má průměr 1400 km, říká se mu Caloris Basin a odhaduje se, že vznikl v době kolem 3,8 miliardy let.

Udávané teploty na povrchu Merkuru a jeho polokouli přivrácené ke Slunci může teplota vystoupit na téměř 430 °C. Na polokouli odvrácené panuje mráz až −180 °C.

Atmosféra Merkuru je složená především z kyslíku a sodíku, vodíku a helia. Helium pochází pravděpodobně ze slunečního větru, i když část plynu se může uvolňovat také z nitra planety, zatímco ostatní prvky jsou uvolňovány z povrchu a doneseného meteoritického materiálu fotoionizací dopadajícím slunečním zářením. V atmosféře byly pozorovány i nízké obsahy molekul oxidu uhličitého a vody, což naznačuje sopečnou aktivitu na planetě.

Vlivem velice nízké hustoty atmosféry, která se dá v podstatě považovat za vakuum, se v Merkurově atmosféře nevyskytují žádné meteorologické jevy, jež by bylo možno pozorovat.

Průměrná vzdálenost Merkuru od Slunce je 57,9 miliónů km, kterou planeta oběhne jednou za 87,969 dne. Planeta rotuje kolem své osy rychlostí 58,646 pozemského dne.

Podobné články

Napsat komentář