Mezinárodní den dětí

5888x 01. 06. 2019 1 čtenář

V roce 1924 přijala Liga národů první tzv. Ženevskou deklaraci práv dítěte, která zakotvila skutečnost, že dítě potřebuje kvůli své fyzické a duševní nezralosti zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před narozením a po porodu.

V následujícím roce se v Ženevě konala první Světová konference se záměrem pro blaho dětí, která prohlásila 01.06. za Mezinárodní den dětí.

Ne méně než dvě události, které od samého počátku obsahovaly myšlenku priority péče o pohodu dítěte, padly na první červnový den v roce 1925: výše uvedená Světová konference v Ženevě pro blaho dítěte uskutečnila a dokázala, že čínský generální konzul shromáždil téhož roku v San Franciscu velký počet čínských sirotků, aby s nimi oslavili festival dračích lodí.

Dětský den na parkové dráze Olympia

Zveřejnil(a) Sueneé Universe dne Sobota 1. června 2019


Něco málo o historii?

Turecko: Historie Mezinárodního dne dětí má své kořeny již v roce 1920, kdy zakladatel Turecka Mustafa Kemal Attatürk vyhlásil při příležitosti zřízení Národního shromáždění – 23.04. jako Den dětí. Attatürk miloval děti a myšlenka, že děti jsou novým začátkem zítřka, se stala jeho krédem. Turecko tedy slaví 23.04. jako Národní suverenita a Den dětí.

Česká republika a Slovensko: V České republice byl Mezinárodní den dětí oslavován již v období první republiky Československé. Redakce Květy České – časopisu založeného českým spisovatelem a dramatikem J. K. Tylem v roce 1834 – věnovala jeden rok publikace dětem a dospívajícím a později dětem při příležitosti Mezinárodního dne dětíV té době se konaly oslavy Mezinárodního dne dětí formou různých představení a přehlídek, které se většinou konaly ve školách: jejich forma a rozsah závisely na přístupu jednotlivých učitelů.

01.06.1950 byl oficiálně přijat jako Mezinárodní den dětí podobně, jako v jiných komunistických státech. V rámci oslav, zejména práva dětí na život v míru, bylo zdůrazněno právo na zdravotní péči a harmonický rozvoj.

20. století se také nazývá stoletím dětí a je to naprosto správné označení. Je to století, kdy bylo přijato mnoho významných právních dokumentů na ochranu dětí. Dělo se tak ve století vrcholných světových summitů s cílem identifikovat současné problémy světa, které ničí dětství v různých regionech světa.

A co právo a děti?

Zmiňme, že Úmluva o právech dítěte, která byla podepsána dne 30.09.1990 v New Yorku a ratifikována Federálním shromážděním Československé federativní republiky dne 07.01.1991 (ratifikace byla přenesena na oba nástupnické státy ke dni po svém zřízení – 01.01.1993) poprvé definuje dítě jako každou lidskou bytost mladší osmnácti let. Definice věku je důležitá zejména v případě otázek týkajících se práv dítěte na ochranu.

V současné době se zejména ochrana dětí před násilím stala aktuální. Násilí může mít různé formy – organizované násilí (válečné konflikty), domácí násilí (fyzické, psychické a sexuální násilí, zanedbávání dětí), ale také jejich vykořisťování prostřednictvím dětské práce, komerční sexuální zneužívání a podobně.

Podle Dětského fondu OSN UNICEFF jsou v tomto ohledu ohroženy miliony dětí na celém světě.

Je smutné, že nám Mezinárodní den dětí také připomíná skutečnost, že největší tragédií na světě je přetrvávající nedostatek potravin, pitné vody, zdravotní péče a vzdělávání dětí. Český výbor pro UNICEF realizuje řadu projektů, které přispívají k odstranění těchto problémů a ke zlepšení situace dětí na celém světě.

Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že české děti nemají žádné problémy, a proto jsou oslavy Mezinárodního dne dětí spíše veselá show plná her a zábavy. Je však nutné si uvědomit, že zejména všechny formy násilí, nedostatek času rodičů, nedostatek úcty k dětem, uvědomování si jejich práv – zejména práva na informace, právo vyjádřit své vlastní názory a postoje a účastnit se řešení problémů, které se jich týkají – to jsou problémy, kterým čelí české děti.

Ačkoli se to může jevit jako banální a bezvýznamné ve srovnání s dětmi žijícími v některých jiných zemích, není to tak. Naše děti zde žijí v těchto podmínkách a uvědomují si jejich základní potřeby a práva, které budou rozhodující pro blaho a kvalitu jejich života a kvalitu naší budoucnosti.

Organizace spojených národů při příležitosti výročí přijetí Deklarace práv dítěte vyhlásila 20.11. jako Světový den dětí. Je těžké určit rozdíl; s jistou nadsázkou lze konstatovat, že Světový den dětí je dnem všech práv dětí. Mezinárodní den dětí vnímán jako oslava dětí a připomínka nutnosti přizpůsobit běh veřejných záležitostí ve prospěch jejich dětí a tedy lepší budoucnost lidstva.

Světový den rodiny – oslavme ho!

Podporujeme kampaň Přivítejte děti s úsměvem, nikoliv mobilem

Přivítej své dítě s úsměvem ne mobilem

Rodiče dětí z jedné základní školy na severovýchodě Anglie vítá u vchodu do areálu značka vyzývající, aby se při čekání na potomky nevěnovali mobilu, nýbrž si pro své děti nachystali úsměv na přivítanou. Rozhodnutí o rozmístění značek nebylo důsledkem nějakého akutního problému, cituje britský list The Independent ředitelku St Joseph’s RC Primary School v Middlesbrough Elizabeth Kingovou. Smyslem tohoto kroku bylo podle ní spíše povzbudit rodiny, aby spolu více mluvily.

Značky s nápisem „Uvítejte své děti s úsměvem, ne s mobilem“ jsou podle ní jednoduché, ale jejich poselství je důležité. Kingová dodala, že rodiče se nezlobili, že je škola poučuje, a značky měly kladný ohlas.

Celý červen mají děti na bubnování vstup zdarma!

Pro děti jsme připravili ve spolupráci se Spontánním bubnováním vstup na bubnování na celý měsíc červen zdarma v čajovně Šamanka a k tomu dopravu zdarma na celkový nákup v našem e-shopu nad 710 Kč.

Jako Tip na krásný dárek vám nabízíme naše šamanské bubny, zvonkohru,pro větší odvážlivce Djembe :)

Mezinárodní den dětí se koná každoročně 01.06.

Podobné články

Napsat komentář