Michael Cremo o „filtraci“ archeologických nálezů

5329x 05. 03. 2019 1 čtenář

Ještě jedním z dalších důkazů, že oficiální dějiny jsou sbírkou „za uši přitažených“ pseudo-historických mýtů, je skutečnost, že množství artefaktů a nálezů  nezapadajících do předepsané mřížky, se nachází v utajovaných archívech a depozitářích různých muzeí. A ne všichni vědci k nim mají přístup, nemluvě o obyčejných lidech.

Známý americký badatel, Michael Cremo, měl štěstí, protože je členem Celosvětového archeologického kongresu, Evropské asociace archeologů a Americké asociace antropologů. Členství v těchto organizacích mu umožnilo se nejenom s některými artefakty seznámit, ale zachytit je i na fotografiích, aniž by musel vyplňovat úřední dotazníky. S mnohými z nich se můžeme setkat v jeho knize Skrytá historie lidstva, kterou napsal společně s dalším vynikajícím výzkumníkem, Richardem Thompsonem.

Archeologické nálezy jsou utajovány

Ovšem, když Michael Cremo poradil obrátit se určitá muzea, aby mohli některé nálezy prozkoumat i jiní badatelé, ukázalo se, že docházelo k průtahům na základě různých vymyšlených důvodů. Výsledkem bylo odmítnutí. Z toho vyplývá, že archeologické nálezy jsou před veřejností vědomě utajovány a všechny ty výmluvy a lži jsou clonou „informačních filtrů“. Ty jsou považovány za vědecké a propouští do „prostoru“ pouze ty informace a nálezy, které nejsou v rozporu s oficiální historií.

Co o tomto „informačním filtru“ říká Michael Cremo:

„V uplynulých 150 letech nacházeli archeologové velké množství důkazů, že Homo sapiens zde existoval od samých začátků zrodu života na Zemi. O těchto nálezech jsem psal ve své knize Skrytá historie lidstva.“

Informační filtrace

Důkazy, o kterých hovořím ve své knize, jsou široké veřejnosti téměř neznámé, protože jsou ve vědeckých kruzích podrobeny tzv. informační filtraci… Tento intelektuální filtr lehce propouští podpůrné a zavedené názory a nálezy. To znamená, že učebnice budou plné právě těchto důkazů. Vědci o nich budou hovořit na oblíbených televizních kanálech, a pokud lidé navštíví muzea, uvidí tam pouze ty „správné“ artefakty. Nálezy, které by mohly vyvracet oficiální verzi, přes filtr neprojdou a my o nich nikdy neuslyšíme.

Uvedu příklad, americká geoložka, Virginia Steen-McIntyrová se zabývala datací nálezů na vykopávkách v Hueyatlacu v Mexiku. Archeologové tam našli množství artefaktů a pochopitelně chtěli znát jejich stáří. Za jeho určení byla zodpovědná Virginia, společně s kolegy použily čtyři různé metody a došli k závěru, že stáří nálezů je nejméně 250 000 let.

Nicméně jim bylo řečeno, že to není možné, protože v té době nemohli žít lidé, kteří by byli schopni něco takového vyrobit. Archeologové proto svoje výsledky nezveřejnili, a proč? Protože stáří artefaktů nebylo v souladu s teorií evoluce člověka. Steen-McIntyrové nabídli možnost „odvolat“ výsledky práce jejího týmu, ona ale odmítla. Poté začaly problémy s publikací jejích vědeckých prací a nakonec přišla i o místo vysokoškolského učitele na americké univerzitě.

A to všechno přestože její datace nebyla nikdy a nikým vyvrácena. Síly, které kontrolují současnou vědu, se rozhodně nepídí po pravdě. Naopak je zde mají snaha pavdu před lidmi utajit. A proto jsou jejich služebníky pořádány štvanice na vědce, kteří chtějí lidem říct pravdu o nalezených artefaktech, dokonce i za cenu své pověsti, kariéry a v některých případech i svého života.

Podobné články

Napsat komentář