Mimozemská hrozba je zřejmě velká lež (1. díl)

9418x 06. 12. 2016 1 čtenář

Ahoj Jeffe, (zřejmě jde o Jeffa Rense – pozn. překl.)

připojuji překvapující svědectví od Carol Rosin z Projektu Disclosure (Stevena Greera). Všimni si datum, které je v dostatečném předstihu před 11. září 2001 a následnými událostmi. Zabývá se zde tajnou vesmírnou zbrojní agendou, pod rouškou čtyř falešných hrozeb – konkrétně ruskou hrozbou (vrcholící ve Star Wars), hrozbami terorismu (syn Hvězdných válek), následující hrozbou dopadu asteroidu a konečně nepřátelskými mimozemšťany.

Jsem si jistý, že jsi s tím obeznámen, ale vzhledem k nedávné historii cítím, že by více lidí mělo znát tento program, jako pravděpodobného kandidáta na jeden ze skrytých důvodů války proti terorismu atd. Publikoval jsem to již před lety, ale nezmínil jsem se o tom na žádné konferenci, na které jsem přednášel. Jsem vždy překvapen, jak málo tzv. ufologové o tom dokonce jen slyšeli, vzhledem k tomu, že by všichni měli znát všechna tato zveřejněná svědectví, podle Greerova projektu Disclosure.

Duncan Roads, editor NEXUS Magazine

[hr]

Dr. Carol Rosin byla první ženou ve funkci firemní manažerky Fairchild Industries a mluvčí Wernhera von Brauna v posledních letech jeho života. Založila „Institut pro bezpečnost a vesmírnou spolupráci“ ve Washingtonu DC a svědčila před Kongresem při mnoha příležitostech o vesmírných zbraních. Von Braun jí představil plán, jak ospravedlnit tyto zbraně, rozmísťované na základě falzifikace mimozemské hrozby. Byla rovněž přítomna na mítinku v 70. letech, kde byl představen scénář války v perském Zálivu, plánovaný na 90. léta.

Rozhovor Carol se Stevenem Greerem:

CR: Dr. Carol Rosin
SG: Dr. Steven Greer

CR: Jmenuji se Carol Rosin. Jsem původně pedagog, stala jsem však první ženou ve funkci firemního manažera letecké společnosti Fairchild Industries. Jsem konsultantkou programu Protiraketové a vesmírné obrany, poradce a konzultant řady firem, organizací a ministerstev, dokonce i zpravodajské služby. Byla jsem konzultantem TRW, pracující na raketách MX, takže jsem byla součástí této strategie, která byla vzorem pro představení vesmírných zbraní veřejnosti. Střela MX byla další zbraňový systém, který jsme nepotřebovali. Založila jsem „Institut pro bezpečnost a spolupráci ve vesmíru“, který Washington DC považuje za základní. Jako jeho autorka jsem vypovídala před Kongresem a Prezidentskou komisí pro vesmír.

Když jsem od roku 1974 do roku 1977 byla manažerkou společnosti Fairchild Industries,  setkala jsem se s Dr. Wernherem von Braunem. Poprvé jsme se setkali počátkem roku 1974. V té době již von Braun umíral na rakovinu, ale ujistil mě, že bude žít ještě pár let, aby mi řekl o hře, která se hraje. Bylo to úsilí přenést zbrojení do vesmíru, ovládat Zemi z vesmíru a také samotný vesmírný prostor.

Carol Rosin & Dr. Verner von Braun

Carol Rosin & Dr. Verner von Braun

Von Braun v minulosti pracoval na zbraňových systémech. Po útěku z Německa do naší země a se stal viceprezidentem Fairchild Industries, tehdy jsem ho poznala. Úkolem von Brauna během posledních let jeho života, v době kdy pomalu umíral, bylo informovat veřejnost a osoby s rozhodovacími pravomocemi o tom, proč jsou vesmírné zbraně hloupé, nebezpečné a destabilizující, příliš nákladné, zbytečné, jsou neuskutečnitelným a nežádoucím nápadem, a o alternativách, které máme k dispozici.

Již prakticky na smrtelné posteli, mě poučoval o těchto záležitostech a o lidech, kteří jsou ve hře. Protože umíral, dal mi velkou zodpovědnost, abych pokračovala v tomto úsilí o zabránění militarizace vesmíru. Když umíral na rakovinu, požádal mě, abych byla jeho mluvčí, abych se objevovala při příležitostech, kdy byl již příliš nemocný, aby mluvil sám. Já jsem to udělala.

Co bylo pro mě nejzajímavější, byly opakující se názory, které mi říkal znovu a znovu, během přibližně čtyř let, kdy jsem měla příležitost s ním spolupracovat. Řekl mi, že strategie, která je používána pro informování veřejnosti a osob s rozhodovacími pravomocemi, má za úkol je vyděsit identifikacemi nepřátel. Podle této strategie mi von Braun sdělil, že na prvním místě jsou Rusové, kteří jsou považováni za nepřátele. Ve skutečnosti to v roce 1974 již byli identifikovaní nepřátelé. Bylo nám řečeno, že mají „zabijácké satelity“, blíží se k nám a chtějí nás ovládnou komunisté.

Pak je měli brzy následovat identifikovaní teroristé. O terorismu jsme toho slyšeli hodně. Dále jsme určili země třetího světa jako národy „bláznů.“ Nyní jim říkáme obávané národy. Řekl, že to bude třetí nepřítel, proti kterému budeme vyrábět vesmírné zbraně. Posledním nepřítelem byly asteroidy. V tom okamžiku se poněkud zasmál, když to řekl poprvé. Proti asteroidům, budeme stavět vesmírné zbraně…?

Nejzábavnější ze všeho bylo to, co nazval cizinci – mimozemšťané. Ti by nás skutečně nakonec mohli vyděsit. Opakovaně, během těch čtyř let, co jsem ho znala s jeho řečmi, nakonec vytáhl poslední kartu: „Pamatuj si Carol, že poslední karta je mimozemská, že budeme muset stavět vesmírné zbraně proti mimozemšťanům, ale to všechno je lež.“

Myslím, že jsem v té době byla příliš naivní, abych znala závažný charakter matoucích informací, které byly kladeny na systém. Teď již části z nich začínají zapadat na svá místa. Budeme stavět vesmírné zbraně i za předpokladu, že podněty jsou lživé. Wernher von Braun se mi to snažil naznačit již od počátku 70. let, až do chvíle, kdy zemřel v roce 1977.

To, co mi řekl, bylo to, že práce jsou urychlovány. Nezmínil se o časové posloupnosti, ale řekl, že urychlení se bude stále zrychlovat, více, než si kdokoli může představit. Snaha umístit zbraně do vesmíru je nejen založena na lži, ale urychlí přiblížení okamžiku, kdy to lidé pochopí, pokud to nebude příliš pozdě.

Když Von Braun umíral, tak od prvního dne, kdy jsme se setkali, měl ze svého boku vývod. Poklepal na stůl a řekl mi: „Půjdete do Fairchildu.“ Byla jsem pouhá učitelka, on však řekl: „Půjdete do Fairchildu a budete zodpovědná za vlastnictví vesmírných zbraní.“ Řekl to se zájmem v jeho očích, a dodal, že řekl již první den, kdy jsme se poprvé setkali, že vesmírné zbraně jsou nebezpečné, destabilizující, příliš nákladné, zbytečné a jsou nekontrolovatelný a neproveditelný nápad.

Mimozemská hrozba

Další díly ze seriálu

Napsat komentář