Mimozemšťan z pouště Atacama

9097x 11. 05. 2013 1 čtenář

V souvislosti s projektem Sirius a z něho plynoucím stejnojmenným filmem bylo hodně diskutováno téma možné mimozemské bytosti, kterou tým Stevena Greera zkoumal.

Několik zahraničních a i domácích novin o této jedinečné události informovalo jako o velké senzaci. Bohužel mnozí pisatelé na toto téma celou záležitost zlehčovali až zesměšňovali s tím, že z velkou pravděpodobností půjde o nevyvinutý plod člověk a nebo nějaké exotické opice. Mnozí v této rétorice pokračovali i po té, co byla vydána souhrnná zpráva z vědeckého zkoumání včetně testů DNA.

Mnozí se totiž chytili na to, že bytost má podle testů z 97% stejnou strukturu DNA jako člověk. Takže to většina uzavřela s tím, že je to člověk nebo opice a tudíž to nemá smysl dál řešit. Senzace se nekoná, mimozemšťané neexistují. Přejeme dobrou noc a hezké sny o E.T.!

29.4.2013, vedoucí projektu Steven Greer, během Veřejného slyšení o odhalení upozornil na to, že media ve valné většině nesprávně interpretovala závěry z finální zprávy, která je již dostupná na internetu (český překlad).

Vraťme se tedy na začátek. Ostatky této bytosti byly poprvé objeveny v roce 2003 poušti Atacama v Chile. Do roku 2009 se s tělem nic nedělalo, až následně byly v Barceloně (Španělsko) provedeny první testy. Teprve v létě 2012 byl přizván tým Stevena Greera, aby se zapojil do bližšího zkoumání.

Člověk nemusí být bůhví jak studovaný a erudovaný vědec, aby pocítil, že má před sebou něco zvláštního, co nezapadá do běžných konceptů vědění. Je samozřejmě otázkou, co je to zač? Těch možností je skutečně několik: neznámý druh opice, zdeformovaný plod člověka a nebo skutečně jde o mimozemšťana?

Bytost je vysoká asi 15 centimetrů, má protáhlou lebku do špičky a vysoké čelo. Nápadné jsou i protáhlé oční štěrbiny, které jsou mnohem více do stran než-li je u člověka běžné. Téměř neznatelný nos a špičatá ústa. Bližší ohledání těla ukázalo, že na rozdíl od člověka má pouze 10 párů žeber – člověk jich má 12. Expert na deformace lidského plodu určil, že tato bytost nemá žádnou ze známých forem postižení. Podle analýzy kostí bylo určeno, že jde o bytost mužského pohlaví, a že dle všeho musela žít minimálně 6 let. Z toho plyne tedy, že se určitě narodila a tedy, že nemůže jít o lidský plod.

Další analýzou byly již zmíněné genetické testy, které přinesly obdivuhodné výsledky. Ukázalo, se že 97% genetického kódu je příbuzné lidskému geonomu. Zbývají ovšem ony 3%, o kterých toho moc nevíme. Přesněji řečeno, nevíme vůbec nic a to je klíč, kteří mnozí (bulvární?) pisatelé buď úmyslně nebo z hlouposti přehlédli. Je třeba porozumět tomu, jak se genetické testy provádějí a s čím se porovnávají.

Genetické testy se provádějí z malého vzorku biologického materiálu, ze kterého se extrahují řetězce DNA. Jde o velký objem dat. Pokud chceme určit, zda nějaký živočišný druh s něčím příbuzný, je třeba provést srovnání DNA řetězců. V praxi to znamená, že vezmete testovaný řetězec a necháte počítač, aby jej porovnal s řetězci živočišných druhů, které známe – včetně člověka. Přičemž se hledá shoda s nejvyšší relevancí. Při porovnávání se mohou objevit sekvence, které jsou tzv. jalové – neznámé – neví se o nich nic konkrétního. Ty v případě testované bytosti tvoří cca 3%.

Je nutné si uvědomit, že jalové sekvence jsou i v DNA člověka. Je to něco, o čem zatím věda nedokáže říci, zda to má nějaký význam nebo zda je to odpad. Pokud se provádí srovnání DNA jednoho člověka s druhým, tak se tento nonsens zanedbává, protože přeci všichni vědí, že jde o lidi. Tak proč se tím trápit, když je shoda téměř 100%. Pamatujme na to, shoda DNA mezi člověkem a opicí je taky přes 90%!

Steven Greer ve svém komentáři k dané věci mimo jiné uvedl následující fakta:

  • Bytost je velká jen 15 cm a žila minimálně 6 let a to v nehostinné oblasti pouště Atacama v Chile.
  • Máme zprávy z Ruska, které nám říkají, že existuje další tělo podobně vyhlížející bytosti. Plánujeme je též prozkoumat.
  • Pokud se zeptáte na tuto bytost domorodých indiánů v okolním pralese, řeknou vám, že tyhle bytosti důvěrně znají. Jsou malé, pohybují se rychle a září okolo nich bílé světlo ve tvaru vajíčka.
  • Abychom lépe pochopili, o jaký živočišný druh se jedná, musíme prozkoumat i zbylá 3% neznámého DNA kódu. A to vyžaduje spoustu času. Odhadem i až tři roky práce. Na zkoumání těla se stále pracuje.
  • Nedokážu vám říci s jistotou, co to je. Víme jen, že je to blízké člověku, ale člověk to není.

Za sebe dodávám, že mnohé nasvědčuje tomu, že genetická výbava humanoidnů má podstatnou část DNA shodnou a liší se jen v detailech. Vzpomeňme si na srovnání člověka a opice.

Podobné články

Napsat komentář