Mimozemšťané jsou inteligentnější než my, ale bez citů

14314x 09. 05. 2019 1 čtenář

Bezprostřední kontakt s mimozemskou inteligencí je vážným problémem lidstva. To je názor významných ukrajinských vědců a původních vykladačů Bible Vasilije Kušertse a Jurije Kanygina. Ve svých závěrech vycházejí nejen z filozoficky legitimního uznání existence mimozemských civilizací, ale také z přesvědčení, že mimozemský inteligentní svět se brzy veřejně projeví.

Problém mimozemských civilizací se stal jedním z nejnaléhavějších problémů naší doby. Je možná ústředním problémem poslední doby. Je dokonce těžké si představit, co nás čeká (včetně naší vědy), v případě otevřeného kontaktu s kosmickou inteligencí. Pochopení závažnosti problému bohužel oficiální vědu obchází. My pozemšťané, si bohužel absolutně nedokážeme představit důsledky výše uvedených kontaktů. Jakým způsobem se o nás mimozemšťané zajímají – to je otázka! Chraň Bůh, kdyby v gastronomickém smyslu!

Je to nesmysl, řekne optimistický čtenář, koneckonců jsou to naši bratři a ještě lépe – znají naši  kulturu. Ale promiňte mi, nebyli také fašisté našimi „bratry“? A nepovažovali se sami za vysoce kultivované lidi? Kolik nevinných lidí dostali do koncentračních táborů! V samotné Treblince bylo zabito až 2 miliony lidí. Není to tedy záležitostí bratrství, ale duchovnosti. Bohužel, právě rozum umožnil vytvořit smrtící technologie, které nebyly dříve, jako plynové komory, kremační pece atd.

Mimozemšťané jsou inteligentnější

Podle učení pravoslavné církve jsou mimozemšťané inteligentnější než my, ale bez citů. Jsou to padlí andělé – subjekty, které opustily Boha a následovaly Lucifera. To je děsivé. V této souvislosti je překvapující postavení katolické církve. Není to ani faktem, že Vatikán oficiálně uznal mimozemšťany a nevyhnutelnost brzkého setkání s nimi.

Zde je prohlášení státního tajemníka Vatikánu:

„Svatý stolec nepopírá, že mimozemské bytosti jsou intelektuálně a duchovně rozvinutější než lidé, kteří jsou přitahováni více ke zlu, než k dobru. Mimozemšťané jsou prostředníky mezi lidmi a anděly. Modlí se za nás.“

Vatikánský teolog Corrado Balduči přečetl v televizi oficiální dokument: „Zvláštní komise Svatého stolce došla k závěru, že kontakty s mimozemšťany nejsou čistě démonické povahy, nesouvisí s duševním zdravím lidí při kontaktu, to znamená, že nejsou halucinacemi. Jsou to skutečné jevy a zaslouží si naši pozornost.“

Vatikán se podle našeho názoru dopustil závažných chyb ve vztahu k „nově příchozím“, což může vést ke smrtelným důsledkům. Hlavní chybou je ignorování bipolarity kosmu, tj. přítomnosti světlých (božských) sil a temných (ďábelských) sil v něm. Vatikán, soudě podle výše uvedených tvrzení, vychází z kontaktu pozemšťanů se světlými silami. Ale co dělat, pokud k nám přijdou zástupci temných sil? Je pravděpodobné, že Vatikán, který je v úzkém kontaktu s vládnoucími kruhy Spojených států (které již mají styky s mimozemšťany), začal připravovat lidstvo na to, aby mu oznámil fakta o setkání s mimozemšťany.

Soudě podle údajů ufologů a četných kontaktérů, lze konstatovat převážně dobrý nebo indiferentní postoj mimozemšťanů k nám. Ale spousta dalších faktů, jako zlověstné případy únosů a experimentů na lidech (podobných experimentům SS v koncentračních táborech), znásilňování žen, vraždy, implantace embryí, materiální škody (pitvání hospo-dářských zvířat) a mnoho dalšího. Faktem je, že lidstvo je na pokraji nové volby bezprecedentní složitosti a osudového dramatu (čtěte Apokalypsu). V tomto ohledu se od nás očekává, že se radikálně změní věda i lidstvo.

Vstupujeme do dějinné kosmické fáze (přímý kontakt lidí s mimozemšťany), která nám otevře posvátné základy lidské historie, totiž její základy založené v Bibli:

1) Člověk pochází z kosmu (byl stvořen mimozemskými silami – Bohem)

2) Jeho historie je bojem světlých a temných kosmických sil – Boha a Ďábla s aktivní účastí člověka

3) Historie lidstva je v souladu s Božím plánem, který i když je narušován temnými silami a člověkem, na základě jeho hříšnosti, bude stále naplněn.

Současná situace je velmi podobná situaci před potopou světa, popsanou v Bibli, kdy „ti nebes“ – mimozemšťané byli na Zemi a viděli dcery lidské, že jsou krásné a „brali si je za ženy, které si vybrali“. Násilí se tak stalo běžným (v naší době se tak také stává – e stuje důkaz, že mnoho lidí se narodilo ze spojení s mimozemšťany, i když si toho  ne ou vědomi), a „Bůh vidí, že korupce mezi lidmi na Zemi je velká … a Pán činí pokání, za to, že stvořil člověka na Zemi, a jeho srdce je zarmoucené.

I řekl Hospodin: „zničím lidi na Zemi, které jsem stvořil.“ V dnešní době jsou vědci stále více přesvědčeni o zvrácenosti lidstva, o účasti dosud neprobádaných mimozemšťanů a o možnosti nové světové katastrofy (jako byla potopa). Je zvláštní, že vládnoucí kruhy Spojených států a několika dalších zemí a jejich tajné služby vyvíjí „scénáře budoucnosti“ na základě údajů z Bible a dalších prvotních pramenů, s přihlédnutím ke kontaktům s inteligentními mimozemšťany.

A  jaká je podstata této vesmírné výzvy?

V našem chápání sebe samých a naší role ve vesmíru. Jsme děti Boží a dokladem toho je naše spiritualita (Duch svatý, který je v naší duši). „Děti nebe“ spěchající k nám jsou však bezduché. Jsou to děti Lucifera, které se od Boha odvracejí. A nejhorší je, že ač bezduché, jsou mnohem chytřejší a silnější než my, protože jejich civilizace je vývojově tisíce let před námi, z vědeckého a technologického hlediska. Proto tuto „výzvu“, nedokážeme sami překonat.

Nebudeme zde analyzovat konkrétní mimozemšťany a jejich domovské planety. To je úkol budoucí lidské vědy a kosmogonie. Okruh těchto planet (a úkoly pro jejich studium) je nastíněn v Bibli: „Dokážete spoutat mihotavý třpyt Plejád nebo rozvázat pouta Orionu? Vyvedeš hvězdy zvířetníku v pravý čas a povedeš souhvězdí Lva s jeho mladými. Víš, jaké jsou řády nebes? Ty jsi je ustanovil, aby dozírala na Zemi.“ (Job 38,31-33: překlad dle ekumenického vydání Bible.)

1) Budoucí věda se přiblíží k řešení těchto problémů za pomoci vyšších sil. Tohle není astrologie, ale něco ambicióznějšího. Máme jen jednu cestu – spojenectví s Bohem a jeho posly světla, kteří za nás bojují, nebo spíše nám pomáhají ve vesmírném boji. Vatikán zřejmě spoléhá výhradně na ně, nevšiml si hrozeb vesmíru a štěkotu psů.

2) Podstata kosmické výzvy pro pozemšťany je odhalena v odpovědi na otázku: co od nás potřebují mimozemšťané? Co u nás hledají? Copak mají ve vesmíru malý životní prostor, o průměru statisíců světelných let?

Boj o ovládnutí Země

Boj o ovládnutí Země (jako „zrnka prachu“, ztraceného na okraji vesmíru), nebo spíše za ovládání nás lidí, je bojem za celý vesmír. Nejedná se o hrozbu pádu meteorů na Zemi, ale o využití naší expanze do vesmíru. Není náhodou, že mimozemšťané věnují hlavní pozornost reprodukčnímu aparátu lidí, chtějí hybridizací změnit DNA lidí, aby transformovali Božství svým vlastním způsobem, jako původní povahu lidstva. To zase změní duši na temnou. Koneckonců, člověk je mikrokosmos (miniaturní vesmír), analogický s makrokosmem (velký vesmír). Mikrokosmos je stejný jako makrokosmos, (jak nahoře, tak dole a naopak).

Mimozemšťané používají všechny své znalosti, všechnu svou vědu k tomu, aby „prolomili obranu“, aby dosáhli řetězové reakce ve věci reprodukce svých následovníků na Zemi. Jejich experimenty na ženách se od toho odvíjejí. To je výzva pro pozemšťany. A není pochyb o tom, že v budoucnu bude naše věda (s pomocí Boha) zapojena do boje proti mimozemské vědě, za účelem posílení úlohy naší krve, před mezidruhovým spojením mezi lidmi a nadlidmi. To bude jeden z hlavních úkolů genetiky. Nejen genetika, ale i společenské vědy (včetně psychologie) získají nové úkoly v souvislosti s bojem proti temnému kosmu.

Je známo, že jak světlé, tak temné síly ve vesmíru působí skrze lidi. Celé národy a rasy jsou zapojeny do vesmírného boje Světla a Temnoty. Zvláštností 20. století je, že centrum tohoto boje, jeho přední linie, byla přenesena z vesmíru na Zemi. Satanské síly přišly přímo do našeho domova a zde vládnou! To je význam apokalypsy (poslední kniha Písma svatého o konci světa): „Veselte se obyvatelé nebes! Běda těm, kteří žijí na zemi a na moři! Ďábel přišel k vám ve vzteku, protože ví, že má málo času.“

© Vladimir Streletskij

Pozn. Překladatele: Autor článku opomíjí skutečnost, že každá živá bytost musí mít duši, jako energoinformační složku, odlišující bytost od hmoty. Její kvalita je širokospektrální, od negativní po pozitivní povahu (obvykle definovanou od tmy ke světlu). Mimozemšťané tedy nejsou temní, pod vlivem Satana, ale vyskytují se stejně jako lidé v celém spektru duší. Bohužel ti „temní“ našli jako první, cestu ke smlouvě s vládou USA, po roce 1947. Mnoho lidí se naopak stýká s těmi „světlými“.

Podobné články

Napsat komentář