Mimozemšťané žijí již dlouho mezi námi

10613x 31. 07. 2017 1 čtenář

Rozhovor Jana van Helsinga s Jasonem Masonem

Jasone, právě vyšla tvoje kniha „Můj otec byl MiB (Man in Black)“ a již během prvního týdne vyvolala značný rozruch. 1000 exemplářů, které jsme podepsali, byly pryč v průběhu 24 hodin a celý náklad, 5000 kusů, byl vyprodaný za 10 dní. Jak si vykládáš tak velký zájem?

Myslím si, Jane, že v současné době zajímají podobná témata již opravdu hodně lidí a chtějí vědět, zda jsme ve vesmíru sami. Z hlediska mých zkušeností musím na tuto otázku jednoznačně odpovědět ne, nejsme. Jsem toho názoru, že mimozemšťané jsou na Zemi odjakživa a koneckonců, my sami také nepocházíme z této planety.

Vzhledem k tomu, že z různých oblastí alternativních věd máme již spoustu nových poznatků, můžeme pomalu začít skládat celou mozaiku – jaké informace před námi chtějí elity utajit, proč jsou tak nebezpečné a pro koho. Kromě toho, čím dál tím více lidí cítí, že procházíme neuvěřitelnými změnami a kladou otázky, na které „mainstram“ prostě nebude schopen odpovědět.

Tvoje kniha obsahuje asi nejvýbušnější materiál, který na knižním trhu je. Tvrdíš, že tvůj otec byl součástí organizace, zabývající se problémy s mimozemšťany, přesněji řečeno, se skupinami různých „návštěvníků“ na Zemi, jejichž přítomnost je před veřejností utajována. A MiB jsou používáni k zastrašování očitých svědků případně k zabavení videomateriálů a fotografií.

Jak to vlastně ve skutečnosti probíhá? „Normální občan“ zná pouze hollywoodské filmy s Willem Smithem, odpovídá to realitě?

Podle svých zkušeností, mohu jednoznačně odpovědět ano. Nebyli to pouze tito dva muži, se kterými jsem se v posledních letech setkal. Mám na mysli svého otce a jeho kolegu, byli to i různí další lidé z těchto kruhů, kteří za mnou přicházeli a vysvětlovali mi určité souvislosti. Jenom díky tomu mohla tato kniha spatřit světlo světa. Samotného by mne to nikdy nenapadlo.

Jak jsem se již zmínil, podle toho co vím, jsou MiB úzce provázáni se skrytou vládou a lóžemi. Ti všichni jsou součástí komplotu, a kdyby nebylo závazku mlčenlivosti a dobře zorganizovaných struktur těchto uskupení, nic podobného by nebylo možné. To, že určitá tajemství jsou chráněná, vidíme i v jiných oblastech společnosti. V tomto případě se ale jedná o ta nejzávažnější.

Elity jsou přesvědčeny, že většina lidí by se s těmito informacemi nedokázala vyrovnat. Tak to určitě bylo ještě před 30 až 40 lety. Mezitím se ale objevilo velké množství filmů, seriálů a knih, které se těmito tématy zabývají, lidstvo je na ně postupně připravováno. A nyní přichází doba, kdy nadchází čas odhalení.

Díky mnoha starým systémům víry bude pro většinu lidí ovšem velmi těžké těm „novým“ věcem uvěřit. Já sám jsem si to všechno ještě před 10 lety nedokázal představit, ale s pomocí mých kontaktů a čím dál tím větším počtem insiderů, mohu dnes již vycházet z toho, že nemálo těch „podivných“ věcí je nanejvýš reálných. A k tomu všemu se objevují stále nové a nové vědecké poznatky. V současnosti žijeme v úplně jiném a novém světě.

V knize líčíš svoje zážitky s tvým otcem a dalšími agenty, ale její obsáhlejší částí je vlastně rešerše, která má čtenářům přiblížit věci, se kterými se ti tvůj otec svěřil. Kromě jiného jde i o cestování časem. To bude možná uvěřitelné pouze pro malou část čtenářů, nebo ne?

Uvědomuji si, že to co říkám v rozhovoru hraničí se sci-fi. V budoucnosti ale uvidíme, že mnohé z toho, co tu je řečeno, bude v následujících letech buď odhaleno anebo potvrzeno vědeckými výsledky. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jakým způsobem přesvědčit čtenáře o pravdivosti mých tvrzení.

A proto jsem začlenil do knihy, i na tvoji radu, Jane, množství různých vyobrazení, ověřitelných citátů a sbírku odkazů, abych mohl poskytnout co nejširší spektrum informací. Z toho je mnohé jednoznačně dokazatelné. Ostatní je minimálně založeno na hodnověrných svědeckých výpovědích a dokumentech, které jsou v knize rozebírány. Vzhledem k objemu sebraných informací, je čtenáři představena pouze jejich část a čtenáři by si měli další informace dohledat sami.

Ohledně možnosti cestování časem, musím nejprve říci, že již v roce 1905 Einstein v rámci své teorie relativity tvrdil, že čas se v různých systémech pohybuje různou rychlostí. Jeho teorie říká, že člověk potřebuje raketoplán s rychlostí, blížící se rychlosti světla. Pokud by člověk takovým plavidlem letěl ve vesmíru jeden rok, na Zemi by mezitím uplynulo nejméně 10 let.

Možnost cestování časem je díky kvantové fyzice experimentálně již dávno prokázaná. Pokusy probíhaly také na Max-Plackově institutu jaderné fyziky. Před vědci ale vždy vyvstávala otázka paradoxu. Pokud by byly cesty časem možné, museli by tu „cestující“ již někdy pobývat. A to přesně vysvětluji ve své knize.

Byli tady! Podle mých poznatků se nacházíme v časové smyčce, která byla vytvořena umělou inteligencí. Dnešní věda je s nejmodernějšími kvantovými počítači tak daleko, že dokáže tyto časové „děje“ spočítat. Utajované vojenské technologie to uměly již před desítkami let. Je jasné, že pro normálního člověka je těžké si něco takového představit.

My se ale dnes nacházíme v době prudkého technologického rozvoje a vědecké teorie musí být neustále revidovány. Za několik let budeme mít k mým tvrzením nezvratné důkazy. Kromě toho, principy cestování v čase jsou v knize dostatečně přesně popsány a vysvětleny samotnými cestovateli.

V knize se píše o říšských Němcích, ale hlavně o reptiloidních mimozemšťanech, Dracos. Různí insideři, kteří v knize vypovídají a jsou součástí tajného vesmírného programu, popisují život na Měsíci, Marsu a dalších planetách a tvrdí, že tam všude jsou německé kolonie, spolupracující s Dracos. Nakolik jsou tyto výpovědi věrohodné?

Když se před necelými 20 lety David Icke pokusil toto téma přiblížit veřejnosti, setkal se tehdy pouze s výsměchem. V posledních letech se ale objevuje čím dál tím více důkazů, že tyto bytosti existují a mají velký vliv na dění a události na naší planetě. Téměř VŠICHNI noví informátoři to ve svých výpovědích potvrzují. Jsem přesvědčen, že kus pravdy v tom je, já sám jsem měl možnost vidět u lidí „hadí oči“.

Je tam také několik velice zajímavých kapitol o obrech, především o těch, kteří byli nalezeni při vykopávkách na Blízkém východě; leželi v obrovských sarkofázích a u části z nich byly ještě známky života. Proč o tom není veřejnost informována?

Inu, proč asi, snaží se nám namluvit, že pocházíme z opic a „školní věda“ usiluje o upevnění Darwinovy teorie. Z druhé strany to má co do činění i s vírou a s tím co církve již po tisíce let kážou. Mnozí považují Nefilim, kteří jsou v bibli popsaní jako andělé, za bytosti existující pouze v představách tehdejších lidí. Ale co když to je pravda?

V mnoha zemích byly objeveny nesčetné nálezy kosterních pozůstatků a artefaktů technického rázu, které se „vymykají“. Pak by to ale znamenalo, že v minulosti na Zemi existovaly vysoce rozvinuté civilizace a že možná měly k dispozici mimozemské technologie, což by mnohé vysvětlovalo. Myslím si, že ještě v tomto roce dojde ke zveřejnění neuvěřitelných informací.

V knize se také zaobíráš jezuity, kteří podle tvého přesvědčení hrají velmi důležitou roli – možná ještě významnější než ilumináti. Pochopil jsem to správně?

Ano, můj otec mi řekl, že s tímto tématem se v budoucnosti ještě setkám. Řád iluminátů byl založen až v roce 1776. Před nimi byly ovšem tajné společnosti, jejichž kořeny můžeme vysledovat až do Atlantidy, Sumeru a Babylónie.

Tyto společnosti jsou velmi mocné a vládnou dodnes jako takzvaná černá šlechta. V knize je také vysvětleno, proč jezuité založili ilumináty. Adam Weishaupt měl jezuitské vzdělání.

Píšeš také o chazarské mafii, kterou se zabývá i Veteran Today. Nemáš obavy, že by se to „někomu“ nemuselo líbit?

Myslím si, že na tuto otázku si může každý odpovědět sám. Jedná se opravdu o velmi choulostivé téma. Diskutoval jsem o tom s několika izraelskými agenty a minimálně jeden mi dal za pravdu. Nám je vždy předkládána pouze jedna varianta průběhu dějin a je zajímavé poslechnout si i jiné verze. V tomto případě ty, které vychází z US armády, a jejich pohled na věc.  To, co se tvrdí na Veteran Today je opravdu výbušný materiál. Nejde o to, že by to mohlo zranit city „určitých“ lidí, ale jde prostě o to vidět některé události střízlivým pohledem. Jedná se o události, které byly před veřejností dlouho utajovány.

Ke konci knihy se pohybuješ ve smířlivějších tónech a upozorňuješ také na spirituální aspekty. Jak vlastně vidíš naši budoucnost a budoucnost Země jako takové?

Jsem přesvědčen, že se blížíme ke kritické fázi lidského vývoje. Krize jsou všude, kam se podíváte. Osobně jsem obdržel nabídku přestěhovat se buď do zahraničí, nebo do jednoho z podzemních systémů. Ti, kteří mne kontaktovali, tvrdili, že občanská válka je nevyhnutelná. Budeme doufat, že se tak nestane.

V každém případě dojde k velkým změnám a brzy již nebude nic tak, jak to dnes známe. Technologie se vyvíjí skokově a transhumanismus se stává čím dál tím větším tématem v plně technizovaném a kontrolovaném světě. Zda skončíme v novém světovém řádu, vedeného ilumináty, nebo se lidstvo osvobodí, to brzy uvidíme. V knize jsou výpovědi cestovatelů časem, ve kterých je popsáno, jak by mohla budoucnost Země vypadat. Proto považuji za důležitý spirituální rozvoj, aby mohly být veškeré události a dění viděny z větší perspektivy a v příslušných souvislostech.

Mnohokrát děkuji za rozhovor, Jasone!

Úryvek z knihy Muži v černém – původ jejich názvu

Téměř každý z nás se alespoň jednou setkal zmínkami o pověstných Mužích v černém; ať to bylo v literatuře o UFO anebo ve známých hollywoodských filmech. O MiB koluje spousta historek a pověstí, které se poprvé objevily společně s pozorováním UFO okolo roku 1950. Mnoho svědků MiB vidělo a mluvilo s nimi.

Přitom se popisy těchto mysteriózních osob ne vždy shodují. Jsou nazýváni Muži v černém (MiB), protože jsou vždy v černých oblecích a jsou spojováni s černými limuzínami (značek Buick, Lincoln a někdy i Cadillac) a s často viděnými neoznačenými černými vrtulníky. Používají velká a drahá auta, která mají téměř vždy vypnutá světla, a často se z vnitřku vozu line nazelenalý svit. Na dveřích těchto vozů bývají nezvyklé znaky a jejich poznávací značky nejsou identifikovatelné.

MiB navštěvují a zastrašují svědky, kteří pozorovali UFO a své zážitky chtějí zveřejnit. Snaží se i konfiskovat důkazní materiál. Sami se ale jako Muži v černém nenazývají. Někteří lidé tvrdí, že MiB jsou známí jako Silencers (tlumiče), protože umlčují svědky. Mnoho svědků bylo zastrašeno a bylo jim vyhrožováno, že by mohli přijít o práci nebo být různými způsoby diskreditováni.

Prohledávají domy, které jsou v některých případech i vypálovány, aby byly zničeny důkazy, a lidí jsou nuceni k mlčení. První známý případ kontaktování MiB se týkal Alberta K. Bendera, který v 50. letech vydával časopis Space Review. V říjnovém vydání z roku 1953 se objevilo oznámení, že Bender má informace, které by mohly vyřešit záhadu létajících talířů; nicméně je nemůže otisknout, protože byl důrazně upozorněn, že vydání článku není žádoucí.

Bender poté varoval všechny ostatní, kteří se tehdy tímto tématem zabývali, aby byli nanejvýš opatrní, jinak bude zabráněno zveřejnění jejich publikací. V pozdějším rozhovoru vysvětlil, že ho navštívili tři muži v černých oblecích a zakázali mu nasbíraný materiál otisknout. Uposlechl, protože byl z podivné návštěvy, jak sám uvedl „k smrti vyděšený“.

Bender později vydal knihu Flying Saucers and Three Men in Black (Létající talíře a tři muži v černém). Tak přišli MiB ke svému jménu. Do širší  povědomí veřejnosti vešli v roce 1956 knihou Greye Barkera They Knew Too Much about Flying Saucers (Věděli toho o létajících talířích příliš)…

 

Podobné články

Napsat komentář