MJ-12 a tajná vláda (1. díl): Mimozemšťané na Zemi

5686x 14. 06. 2018 2 čtenáři

Během let po druhé světové válce byla vláda Spojených států konfrontována s řadou událostí, které předcházely budoucnost a s ní budoucnost lidstva. Tyto události byly tak neuvěřitelné, že pohrdaly tím, čemu jsme mohli věřit. Ohromený prezident Truman a jeho vrchní vojenští velitelé se ocitli prakticky bezmocní poté, co právě zvítězili v nejničivější a nejnákladnější válce v historii.

Spojené státy vyvinuly, použily a byly jediným národem na Zemi, který vlastnil atomovou bombu, která sama měla potenciál zničit každého nepřítele a dokonce i samotnou Zemi. V té době měly Spojené státy nejlepší ekonomiku, nejmodernější technologii, nejvyšší životní úroveň, vyvíjely největší vliv a měly postavení největší a nejmocnější vojenské síly ve své historii. Můžeme si jen představit zmatek a obavy, když zasvěcená elita Spojených států zjistila, že mimozemská kosmická loď pilotovaná podivnými bytostmi havarovala do pouště v Novém Mexiku.

V období od ledna 1947 do prosince 1952 bylo objeveno nejméně 16 havarovaných nebo sestřelených mimozemských lodí, nalezeno 65 těl mimozemšťanů a 1 živý. Další mimozemská loď explodovala, a od té události se už nic nepodařilo opravit. Z těchto incidentů se 13 vyskytlo v rámci území Spojených států, mimo plavidlo, které se rozpadlo již ve vzduchu. Z těchto 13 případů byl 1 v Arizoně, 11 v Novém Mexiku a 1 v Nevadě. Tři případy se vyskytly v dalších zemích. Z toho byl 1 v Norsku a 2 v Mexiku. Pozorování UFO byla natolik početná, že důkladné vyšetřování a odhalení každé zprávy se stalo nemožným bez využívání stávajících zpravodajských prostředků.

Mimozemšťané na Zemi

Mimozemská loď byla nalezena 13. února 1948 na ploše poblíž Aztecu v Novém Mexiku. Další loď byla nalezena 25. března 1948 v Hartském kaňonu poblíž Aztecu. Měla průměr 100 stop. Z těchto dvou plavidel bylo získáno celkem 17 těl mimozemšťanů. Ještě důležitější byl objev velkého množství částí lidských těl uložených v obou těchto lodích. Ďábel zde pozvedl svou ošklivou hlavu a paranoia rychle napadla všechny, kteří o tom věděli.

Události se ihned staly předmětem nejvyššího utajení. Bezpečnostní opatření byly dokonce přísnější než ta, která se týkala projektu Manhattan (atomová puma). V nadcházejících letech se tyto události staly nejstřeženějším tajemstvím v dějinách lidstva. Byla vytvořena speciální skupina špičkových vědců z Ameriky, a v prosinci 1947 byl vytvořen projekt pod názvem ‚SIGN‘ (znamení) pro studium tohoto fenoménu. Celý tento hanebný byznys byl zahalen pláštěm tajemství. Project Sign se v prosinci roku 1948 vyvinul do projektu ‚GRUDGE‘ (zášť).

Projekt MODRÁ KNIHA

Projekt sběru dat a desinformací nazvaný ‚MODRÁ KNIHA‘ vznikl v rámci projektu Grudge. Z projektu Grudge mělo vyjít 16 svazků, včetně kontroverzního ‚GRUDGE 13‘, který jsem osobně viděl s Billem Englishem, četli jsme to a odhalili veřejnosti. Byly sestaveny ‚Modré týmy‘, aby obnovily havarované disky a studovaly mrtvé nebo živé mimozemšťany. Modré týmy se později vyvinuly do Alfa týmů pod projektem ‚POUNCE‘ (spár).

Během těchto raných let letecké síly Spojených států a CIA zajistily úplnou kontrolu nad tajemstvím mimozemšťanů. Ve skutečnosti byla CIA utvořena prezidentským nařízením, nejprve jako Centrální zpravodajská skupina pro výslovný cíl – řešení mimozemské přítomnosti.

Později byla založena Agentura národní bezpečnosti (NSA), která dohlížela na zpravodajskou komunitu a zejména na mimozemský výzkum. Série poznámek a memorand Národní bezpečnostní agentury zprostila CIA jediného úkolu – shromažďovat zahraniční zpravodajství a pomalu, ale důkladně legalizovat přímé akce ve formě skrytých aktivit doma i v zahraničí.

Shromažďování informací

Dne 9. prosince 1947 Truman schválil vydání směrnice NSC-4 s názvem „Koordinace informačních opatření v oblasti zahraniční zpravodajské služby„, na výzvu tajemníků Marshalla, Forrestala, Pattersona a ředitele Kennana pro plánování politiky ministerstva zahraničních věcí.

Zahraniční a vojenské zpravodajství, kniha 1. – „Závěrečná zpráva zvláštní komise pro studium vládních operací s ohledem na zpravodajské činnosti“, Senát Spojených států, 94. kongres, 2. zasedání, zpráva č. 94 – 755, ze dne 26. dubna 1976, strana 49 uvádí:

„Tato směrnice zmocňuje státního tajemníka, aby koordinoval zámořské informační aktivity zaměřené na potlačování komunismu.“

Přísně tajná příloha NSC-4 – NSC-4A instruovala ředitele Ústřední zpravodajské služby, aby uskutečňoval tajné psychologické aktivity při dosahování cílů stanovených NSC-4. Nařídila DCI, aby uskutečnila tajná opatření a zajistila prostřednictvím styku se státními orgány a obranou, že výsledné operace budou v souladu s americkou politikou.

Směrniceš NSC-10

Později směrnice NSC-10/1 a NSC-10/2 měly nahradit NSC-4 a NSC-4A, a dále rozšiřovat skryté potřeby. Úřad pro koordinaci politiky (OPC) byl pověřen prováděním rozšířeného programu skrytých činností. NSC-10/1 a NSC-10/2 potvrdily nezákonné praktiky a postupy, které jsou v souladu s uplatněním principu národní bezpečnosti. Reakce na to byla rychlá. V očích zpravodajské komunity již neexistovaly žádné trhliny.

V rámci NSC-10/1 byla zřízena výkonná koordinační skupina (CG), která přezkoumává, ale neschvaluje tajné návrhy projektů. Tato CG byla tajně pověřena koordinací mimozemských projektů. NSC-10/1 a NSC-10/2 byly interpretovány tak, že nikdo z vedení nechtěl vědět nic, dokud nebylo vše úspěšně vyřešeno. Tato opatření vytvořila předěl mezi prezidentem a tajnými informacemi. Vše bylo zamýšleno tak, aby prezident odmítl případné poznatky, které by unikly na veřejnost o skutečném stavu záležitostí.

Tato ‚vyrovnávací paměť‘ byla použita v pozdějších letech za účelem účinného oddělení následujících prezidentů od vědomostí o mimozemské přítomnosti. NSC-10/2 vytvořila studijní skupinu, která se tajně scházela a byla složena ze současných vědeckých kapacit.

Studijní skupina se nyní nazývala MJ-12. Další směrnice NSC-10/5 dále nastínila povinnosti studijní skupiny.

První oběť utajování

Ministr obrany James Forrestal začal vznášet námitky proti utajování. Byl to velmi idealistický a náboženský člověk, který věřil, že veřejnosti je třeba říci pravdu. Když začal mluvit s vůdci opoziční strany a vůdci kongresu o problému mimozemšťanů, byl požádán Trumanem, aby odstoupil. Vyjádřil své obavy mnoha lidem a oprávněně věřil, že je sledován. Ti, kteří ho sledovali, to interpretovali jako jeho paranoiu.

Forrestal později uvedl, že trpí duševní poruchou a byl přijat do námořní nemocnice v Bethesdě. Ve skutečnosti se vedení obávalo, že Forrestal začne znovu mluvit, musel být proto izolován a zdiskreditován. Někdy v časných ranních hodinách 22. května 1949 mu agenti CIA uvázali prostěradlo kolem krku, upevnili druhý konec na postel v jeho pokoji a svrhli Jamese Forrestala z okna.  Prostěradlo se zadrhlo a on zemřel. Stal se jednou z prvních obětí skrývání existence mimozemšťanů.

Mimozemšťan EBE

Živý mimozemšťan, který byl zachráněn v roce 1947 při havárii UFO v Roswellu, byl nazván EBE. Název byl navržen Dr. Vanneverem Bushem jako zkratka názvu pro mimozemskou biologickou entitu (Extraterrestrial Biological Entity). EBE měl tendenci lhát, a více než rok dával jen požadované odpovědi na položené otázky. Na otázky, které by vedly k nežádoucí odpovědi, neodpovídal.

V určitém okamžiku se během druhého roku výzkumu začaly objevovat přinejmenším  překvapující informace spojené s EBE. Tato kompilace objevů se stala základem toho, co bylo později nazváno „Žlutá kniha“. Byly pořízeny fotografie EBE, které jsme po letech později, mezi jinými, viděli já a Bill English ve zprávě GRUDGE 13. Koncem roku 1951 EBE1 onemocněl. Lékařský personál nebyl schopen určit příčinu onemocnění EBE, a neměl žádné informace, ze kterých by mohl čerpat.

Energetický systém EBE byl založen na chlorofylu a zpracovával tedy potravu, která se hodně podobala rostlinné. Odpadový materiál byl vylučován stejně jako u rostlin. Byl tedy povolán odborník na botaniku. Botanikem byl dr. Guillermo Mendoza, který byl přiveden, aby EBEmu pomohl zotavit se. Dr. Mendoza pracoval na záchraně EBE až do poloviny roku 1952, kdy EBE zemřel. Stal se odborníkem na mimozemskou biologii.

Při zbytečném pokusu o záchranu EBE a získání příznivých výsledků s touto technologicky mimořádnou mimozemskou rasou, začaly Spojené státy vysílat výzvu pro pomoc počátkem roku 1952 do rozsáhlých oblastí vesmíru. Výzva zůstala nezodpovězena, ale projekt pokračoval v dobré víře dál.

Vytvoření NSA

Prezident Truman založil supertajnou NSA (National Security Agency) 4. listopadu 1952. Jejím primárním cílem bylo rozluštit mimozemskou komunikaci a zahájit s nimi dialog. Tento nejnaléhavější úkol byl pokračováním dřívějšího úsilí a byl označen jako projekt SIGMA.

Druhou úlohou NSA bylo sledovat veškerou komunikaci a signály ze všech zařízení na celém světě za účelem shromažďování zpráv, ať už od lidí nebo mimozemšťanů, a uchovávat tajemství mimozemské přítomnosti.

Projekt SIGMA byl úspěšný. NSA také udržovala komunikaci se základnou ‚Luna‘ a dalšími tajnými vesmírnými programy. Výkonným příkazem byla NSA osvobozena od všech zákonů, které přímo v textu zákona, nestanoví NSA, jako podléhající tomuto zákonu. To znamená, že pokud agentura není uvedena v textu jakéhokoli zákona přijatého kongresem, tak nepodléhá tomuto nebo těmto zákonům. NSA nyní plní řadu dalších povinností a ve skutečnosti je privilegovanou agenturou ve zpravodajské komunitě.

NSA dnes dostává 75% financí přidělených zpravodajské komunitě. Staré rčení „kde jsou peníze, tam je moc“ je pravdivé. DCI je dnes institucí, zaštítěnou veřejnou lstí. Primárním úkolem NSA je stále komunikace s mimozemšťany, ale nyní koordinuje i další mimozemské projekty.

Prezident Truman tajil všem spojencům, včetně Sovětského svazu, informace o vývoji mimozemského problému. Byly zformulovány plány k obraně Země, v případě mimozemské invaze. Při zachování mezinárodního tajemství se vyskytly velké potíže. Bylo rozhodnuto, že je nezbytná vnější skupina k tomu, aby koordinovala a kontrolovala mezinárodní úsilí. Vše musí být skryto před tiskem. Výsledkem bylo vytvoření tajné společnosti známé jako „BILDERBERG“, se sídlem této skupiny v Ženevě, ve Švýcarsku. Bilderbergové se později vyvinuli do tajné světové vlády, která nyní vše kontroluje. Organizace spojených národů byla a je stále jen mezinárodní šprým.

MJ-12 a tajná vláda

Další díly ze seriálu

Napsat komentář