MJ-12 a tajná vláda (2. díl): Dohody s mimozemšťany

6492x 15. 06. 2018 1 čtenář

Ukazuje projekt MJ-12 důkaz, že Zemi navštěvují mimozemšťané a vláda o tom ví? Pojďme si projekt MJ-12 podrobnějši představit

Nový prezident

V roce 1953 obsadil Bílý dům nový muž. Byl to člověk zvyklý na strukturovanou personální organizaci s řetězcem velení. Metodou jeho práce byla delegace pravomoci a pravomoc výborů. Dělal velká rozhodnutí, ale jen tehdy, pokud se jeho poradci nemohli shodnout. Jeho běžnou metodou bylo přečíst nebo si vyslechnout několik alternativ a pak  jednu schválit. Ti, kteří s ním úzce spolupracovali uvedli, že jeho oblíbený komentář byl „dělejte jen to, co je třeba“. Tento muž byl na pozici vrchního velitele spojeneckých sil během války. Tento post mu vynesl 5 hvězdiček na výložkách. Tímto prezidentem byl armádní generál Dwight David Eisenhower.

Během jeho prvního roku ve funkci (v roce 1953) bylo objeveno nejméně 10 dalších mimozemských havarovaných disků, spolu s 26 mrtvými a 4 živými mimozemšťany. Z nich byly 4 nalezeny v Arizoně, 2 v Texasu, 1 v Novém Mexiku, 1 v Louisianě, 1 v Montaně a 1 v Jižní Africe. Byly zaznamenány stovky pozorování UFO.

Eisenhower věděl, že musí vyřešit problém s utajením přítomnosti mimozemšťanů. Věděl, že nemůže vše odhalit kongresu. Začátkem roku 1953 se nový prezident obrátil na svého přítele a kolegu v Radě pro zahraniční vztahy Nelsona Rockefellera s prosbou o pomoc s tímto problémem. Eisenhower a Rockefeller začali plánovat tajnou strukturu organizace na kontrolu mimozemšťanů, která měla vzniknout do jednoho roku. Zrodila se tak myšlenka na vznik MJ-12. Rockefellerův strýc Winthrop Aldrich přesvědčil Eisenhowera, aby se stal prezidentem.

Celá rodina Rockefellera a s nimi Rockefellerovo impérium pevně podporovala Eisenhowera. Když požádal Rockefellera o pomoc s mimozemským problémem, byla to největší chyba, kterou Eisenhower udělal pro budoucnost Spojených států a s největší pravděpodobností i pro celé lidstvo. Během jednoho týdne od volby prezidentem Eisenhower jmenoval Nelsona Rockefellera předsedou prezidentského poradního sboru pro vládu. Rockefeller byl zodpovědný za plánování reorganizace vlády. Programy New Deal se dostaly do 1. samostatného kabinetu nazvaného Ministerstvo zdravotnictví, školství a sociálních služeb. Když Kongres schválil nové složení vlády v dubnu 1953, Nelson Rockefeller byl jmenován do funkce místopředsedy, a 1. tajemnicí kabinetu byla Oveta Culp-Hobbyová.

Kontakt s mimozemšťany

V roce 1953 objevili astronomové velké objekty ve vesmíru, které se pohybovaly směrem k Zemi. Nejprve se věřilo, že jsou to asteroidy. Pozdější důkazy ukázaly, že předměty mohou být kosmické lodě. Projekt Sigma zachytil cizí rádiovou komunikaci. Když objekty dosáhly Zemi, zakotvily na velmi vysoké oběžné dráze. Bylo to několik velkých lodí a jejich skutečný záměr byl neznámý. Projekt Sigma a nový projekt ‚Plato‘ prostřednictvím rádiové komunikace a s použitím binárního jazyka počítače dokázaly zajistit přistání, které vyústilo v přímý kontakt s cizími bytostmi z jiné planety. Projekt Plato byl pověřen vytvořením diplomatických vztahů s touto mimozemskou rasou.

Mezitím se představitelé bytostí, které vypadali jako lidé, spojily s americkou vládou. (Poznámka redaktora: byli to pravděpodobně zástupci tzv. Galaktické konfederace.) Tato skupina nás varovala před mimozemšťany, kteří obíhají kolem rovníku a nabídla, že nám pomohou s naším duchovním vývojem. Požádali nás, abychom demontovali a zničili jadernou výzbroj, jako hlavní podmínku spolupráce. Odmítli nám věnovat jejich technologii, když uvedli, že jsme duchovně neschopní zvládnout i naši technologii, kterou jsme tehdy měli. Věřili, že když budeme používat jakoukoli novou technologii, mohli bychom se navzájem zničit. Tato rasa prohlásila, že nyní již jsme na cestě k sebezničení a musíme se přestat zabíjet, znečišťovat Zemi, ničit přírodní zdroje Země a učit se žít v harmonii.

Podmínka odzbrojení?

Podmínka odzbrojení? Věřilo se, že splnění této podmínky by nás zbavilo možnosti čelit tváří v tvář zjevné mimozemské hrozbě. Také jsme se dosud v historii nesetkali s ničím, co by nám mohlo pomoci při našem rozhodování. Jaderné odzbrojení nebylo považováno za v nejlepší řešení v zájmu Spojených států. Návrhy mimozemšťanů byly proto zamítnuty.

Později, v roce 1954, přistála rasa velkých šedých mimozemšťanů, kteří obíhali kolem Země na základně leteckých sil USA Holloman. Zde se dohody dosáhlo. Tato rasa se identifikovala původem z planety obíhající kolem červené hvězdy v souhvězdí Orion, kterou nazýváme Betelgeuse. Uvedli, že jejich planeta odumírá, a že v budoucnosti tam již nebudou schopni žít. To vedlo k druhému přistání na letecké základně Edwards. Historická událost byla naplánována předem a byly dohodnuty podrobnosti ve smlouvě mezi mimozemšťany a USA. Prezident Eisenhower si zařídil, aby byl na dovolené v Palm Springs. V určený den byl prezident odvezen pryč na základnu a tisk dostal výmluvu, že navštívil zubaře.

Mimozemšťané a formální smlouva

Prezident Eisenhower se setkal s mimozemšťany a byla podepsána formální smlouva mezi cizí rasou a Spojenými státy americkými. Poté jsme přijali jejich prvního velvyslance z vesmíru. Jeho jméno a titul byl: „Jeho všemocná výsost Krill“. V americké tradici opovrhování královskými tituly byl tajně nazýván „Prvotní rukojmí Krill“.  Měli byste vědět, že mimozemská vlajka, která je známá jako „Trilaterální insignie“, je zobrazena na jejich lodi a nosí ji na uniformách. Obě tato přistání byla nafilmována. Tyto filmy dodnes existují

Smlouva stanovila:

1) Mimozemšťané by neměli zasahovat do našich záležitostí a my nebudeme zasahovat do jejich. Měli bychom uchovat jejich přítomnost na Zemi jako tajemství. Poskytli by nám za to moderní technologie a pomohli by nám v technologickém vývoji. Neudělali by žádnou jinou smlouvu s dalším pozemským národem.

2) Mohli by lidi unášet na omezeném a pravidelném základě, za účelem lékařské prohlídky a sledování našeho vývoje s tím, že lidé by nebyli poškozeni a vrátili by je na místo jejich únosu, lidé si na tuto událost nebudou pamatovat a mimozemšťané poskytnou MJ-12 seznam všech kontaktů s lidmi a seznam unesených.

3) Bylo dohodnuto, že každý stát dostane velvyslance druhé strany na tak dlouho, dokud smlouva zůstane v platnosti. Dále bylo dohodnuto, že si mimozemšťané a Spojené státy vzájemně vymění 16 odborníků, za účelem jejich vzdělávání.

Podzemní základny

Mimozemšťané by zůstali na Zemi a vyslanci lidstva by cestovali na planetu mimozemšťanů na určitou dobu, po jejich návratu by se uskutečnila obrácená výměna. Bylo také dohodnuto, že základny budou postaveny v podzemí, pro použití cizí rasou, a že budou založeny dvě základny pro společné užívání mimozemšťany a vlády Spojených států. Výměna technologií by probíhala ve společně obsazených základnách. Mimozemské základny by byly postaveny pod indiánskými rezervací ve čtyřech rozích plochy, ve státech Utah, New Mexico, Arizona a Colorado a jedna by byla postavena v Nevadě v oblasti známé jako S-4, která se nachází přibližně 7 kilometrů jižně od západní hranice oblasti 51.

Všechny mimozemské základny jsou pod úplnou kontrolou oddělení námořní výzvědné služby a všichni pracovníci, kteří budou pracovat v těchto komplexech, budou pod jejich kontrolou. Stavba základen byla zahájena okamžitě, ale pokrok byl pomalý, dokud nebylo v roce 1957 k dispozici velké množství peněz. Práce pokračovala podle záznamů ve „Žluté knize“.

Oblast 51 a S-4

Byl zahájen projekt ‚REDLIGHT‘ a započaly pokusy a testování mimozemských lodí. Na ploše Groom Lake v Nevadě, uprostřed zbraňového testovacího areálu, bylo postaveno špičkové zařízení. Dostalo kódový název ‚DREAMLAND‘. Zařízení bylo zařazeno pod útvarem námořnictva a registrace všech zaměstnanců vyžadovala povolení „Q“, stejně jako schválení výkonným velitelem.

To je ironické vzhledem k tomu, že prezident Spojených států neměl povolení k návštěvě tohoto místa. Mimozemská základna a výměna technologií se prakticky odehrávaly v oblasti známé jako S-4, která byla označena jako „The Dark Side of the Moon“. (Odvrácená strana Měsíce.)

Armáda byla pověřena vytvořením přísně tajné organizace, která by zajistila ochranu všech projektů, které jsou předmětem mimozemských studií. Tato organizace se stala národní výzkumnou organizací založenou ve Fort Carson v Coloradu. Konkrétní týmy vyškolené k zajištění projektů byly nazývány DELTA týmy. Druhý projekt s názvem ‚SNOWBIRD‘ byl založen, aby vysvětlil jakékoli pozorování lodí v projektu REDLIGHT, jako experimenty s novými typy letadel. Tyto stroje byly vyrobeny s využitím konvenční technologie a několikrát se objevily v tisku. Projekt SNOWBIRD byl také používán k vysvětlení legitimního pozorování mimozemských lodí (UFO) veřejností. Projekt byl velmi úspěšný a veřejná pozorování registruje nepřetržitě až do posledních let.

Tajné financování projektů

Tajný fond, spravovaný Vojenským úřadem Bílého domu shromáždil mnoho milionů dolarů. Tento fond byl použit k vybudování více než 75 hlubinných podzemních zařízení. Prezidentům, kteří se na to zeptali, bylo řečeno, že fond by byl použit v případě války pro vybudování podzemního úkrytu pro prezidenta. Pro prezidenta by bylo postaveno jen „něco“. Milióny dolarů byly přes tuto kancelář poskytnuty skupině MJ-12 a poté byly dány dodavatelům staveb na vybudování nejtajnějších mimozemských základen, stejně jako nejdůležitějších DUMB (Deep Underground Military Base – podzemní vojenské základny) a zařízení vyhlášených alternativou 2 v celé zemi. Prezident Johnson použil tento fond k vybudování kina a cesty k jeho ranči. Neměl totiž ponětí o jeho účelu.

Tajný fond na budování podzemních pater Bílého domu byl založen v roce 1957 prezidentem Eisenhowerem. Financování bylo získáno od Kongresu, pod rouškou “výstavby a údržby tajných základen, kde by mohl být prezident ukryt v případě vojenského útoku, jako prezidentské nouzové stanoviště“. Tato místa jsou doslova díry v zemi, dostatečně hluboké, aby odolaly jadernému výbuchu a jsou vybaveny nejmodernější komunikační technikou. K dnešnímu dni je v zemi více než sedmdesát pět lokalit, které byly postaveny z peněz z tohoto fondu. Komise pro atomovou energii postavila nejméně 22 dalších podzemních základen.

Umístění? Tajné!

Umístění a vše, co je společného s těmito místy bylo a je považováno za přísně tajné. Peníze byly a jsou pod kontrolou Vojenského úřadu Bílého domu a jsou legalizovány obrovskou sítí, kterou ani nejzdatnější špion nebo účetní nemohou odhalit. Od roku 1980 jen pár lidí vědělo, na co byly peníze použity.

Na počátku to byli zástupci George Mahon z Texasu, předseda Výboru pro rozpočtové prostředky a jeho podvýboru pro obranu, a zástupce Robert Sikes z Floridy, předsedy ‚Podvýboru pro rozpočtové prostředky‘ pro vojenské stavby. Dnes se říká, že mluvčí Bílého domu Jim Wright kontroluje peníze v Kongresu, ale vyvíjí se iniciativa na jeho odstranění. Na konci procesu je prezident, MJ-12, ředitel Vojenského úřadu Bílého domu a velitel Navy Yard ve Washingtonu.

Peníze byly schváleny ‚Výborem pro rozdělení financí‘, který je přidělil Ministerstvu obrany jako nejdůležitější položku v programu budování armády. Armáda je však nemohla utrácet, a ve skutečnosti ani nevěděla, na co jsou určeny. Oprávnění k utrácení peněz bylo ve skutečnosti dáno US NAVY.

Peníze byly směrovány do inženýrské divize NAVY Chesapeake, kteří nevěděli, proč to tak bylo. Dokonce ani velící důstojník, který byl admirálem, nevěděl, na co má být fond použit. Jediný muž, námořní velitel, který byl přidělen divizi Chesapeake, ale byl ve skutečnosti odpovědný pouze Vojenské kanceláři Bílého domu, věděl o skutečném účelu, výši a konečném cíli tajemného fondu.

Tajemný fond

Všeobecné tajemství kolem fondu znamenalo, že téměř každá stopa mohla zmizet, neboť jen velmi málo lidí s ním mohlo disponovat. Nikdy nebylo a s největší pravděpodobností ani nikdy nebude proveden audit těchto tajných peněz. Velká částka peněz byla z tohoto nejtajnějšího fondu převedena na místo v Palm Beach na Floridě, které patří pobřežní stráži s názvem Peanut Island. Ostrov sousedí s majetkem, který vlastnil Joseph Kennedy. Říkalo se, že peníze byly použity pro terénní úpravy a celkové zkrášlení lokality.

Před nějakou dobou kanál televizního zpravodajství vyprávěl o atentátu na Kennedyho. Důstojník pobřežní stráže prý převezl peníze v kufříku do podniku Kennedyho. Mohla to být tajná platba pro rodinu Kennedyho, jako kompenzace za ztrátu jejich syna Johna F. Kennedyho? Platby pokračovaly v roce 1967, a poté byly ukončeny. Celková převedená částka není známa a o skutečném využití peněz také není nic známo.

Cesty Nelsona Rockefellera

Mezitím Nelson Rockefeller opět změnil svou pozici. Tentokrát obdržel starou funkci C. D. Jacksona, která se jmenovala „Zvláštní asistent pro psychologickou strategii“. S Nelsonovým jmenováním se název změnil na: „Zvláštní zmocněnec pro studenou válku.“ Tato pozice se v průběhu let vyvíjela na stejnou pozici, kterou nakonec zastával Henry Kissinger, pod vedením prezidenta Nixona. Oficiálně měl poskytovat „rady a pomoc při rozvoji lepšího porozumění a spolupráce mezi všemi národy“. Oficiální popis byl jen zástěrkou pro bezpečnost, protože byl prezidentským koordinátorem pro zpravodajskou komunitu. Ve své nové funkci Rockefeller pouze přímo referoval prezidentovi a účastnil se jednání vlády, Rady pro zahraniční hospodářskou politiku a Rady pro národní bezpečnost, která byla nejvyšším orgánem pro tvorbu vládní politiky.

Nelson Rockefeller dostal také druhou důležitou funkci, jako vedoucí tajné jednotky nazvané „Plánovací koordinační skupina,“ která byla zřízena v rámci NSC 5412/1 v březnu 1955. Tato skupina sestávala z různých ‚ad hoc‘ členů, v závislosti na předmětu agendy. Základními členy skupiny byli Rockefeller, zástupce ministerstva zahraničí a ředitel ústřední zpravodajské služby CIA.  Byl to tzv. ‚výbor 3412‘ této zvláštní skupiny NSC 5412/1m která stanovila pravidla, že tajné operace podléhají schválení tímto výkonným výborem, zatímco v minulosti byly tyto operace prováděny výlučně na základě pověření ředitele Ústřední zpravodajské služby.

Chcete se dozvědět více o tomto projektu MJ-12? Zveme vás na dnešní živé vysílání 15.6.2018 od 17.hodin na našem YouTube kanálu! Uvidíte a uslyšíte Sueneého a Svobodný vysílač. Budeme si povídat o:

* Incidentu v Roswellu jako počátku velkého tajemství o mimozemšťanech

* Majestic 12 – tajný spolek stínová vláda

* SOM01 – manuál pro zatajování mimozemšťanů

* Decentralizaci moci, černých operacích a černých projektech

MJ-12 a tajná vláda

Další díly ze seriálu

Napsat komentář