MJ-12 a tajná vláda (3. díl): Založení MJ-12

8975x 24. 06. 2018 1 čtenář

Tajemným výkonným memorandem NSC 5410 předešel Eisenhower v roce 1954 skupinu NSC 5412/1, a zřídil stálý výbor (nikoli ‚ad hoc‘), známý jako Majority Twelve (MJ-12), aby dohlížel na veškeré tajné činnosti týkající se mimozemšťanů. NSC 5412/1 byl vytvořen proto, aby vysvětlil účel těchto schůzek, kdyby se kongres a tisk staly zvědavými.

MJ-12 byla tvořena členy:

· Finančník Nelson Rockefeller
· Ředitel CIA Allen Welsh Dulles
· Ministr zahraničí John Foster Dulles
· Ministr obrany Charles E. Wilson
· Náčelník generálního štábu, admirála Arthur W. Radford
· Ředitel FBI J. Edgar Hoover
· Šest členů výkonného výboru Rady pro zahraniční vztahy známí jako „mudrci“.

Tito muži byli všichni členové tajné společnosti vědců, kteří se nazývali „Jason society“ nebo „The Jason Scholars“, kteří rekrutovali své členy ze spolků „Skull and Bones“ a „Scroll and Key“ – absolventů univerzit Harvard a Yale.

Tito „Mudrci“ byli klíčovými členy Rady pro zahraniční vztahy. Celkem měla skupina 12 členů, včetně prvních 6 z vládních pozic. Tato skupina byla tvořena v průběhu let špičkovými důstojníky a řediteli Rady pro zahraniční vztahy a později Trilaterální komisí. Mezi jinými to byli Gordan Dean, George Bush a Zbigniew Brzezinski.

Nejvlivnější z „moudrých“, kteří sloužili v MJ-12, byli:

· John McCloy
· Robert Lovett
· Averell Harriman
· Charles Bohlen
· George Kennan
· Dean Acheson

Je významné, že i prezident Eisenhower, stejně jako prvních šest členů MJ-12 z vlády, byli současně členy Rady pro zahraniční vztahy. Důstojní vědci brzy zjistili, že ne všichni „mudrci“ navštěvovali Harvard nebo Yale a ne všichni byli vybráni pro členství v „Skull and Bones“ nebo „Scroll and Key“, během svého vysokoškolského studia. Toto budete schopni rychle objasnit, přečtením knihy „Mudrci“ od Waltera Issacsona a Evena Thomase. Pod obrázkem č. 9 uprostřed knihy najdete nápis: „Lovett se skupinou z Yale, výše vpravo, na pláži jeho iniciace do Skull and Bones na letišti u Dunkerque.“

Zjistil jsem, že členové byli průběžně vybíráni pozvánkou, založenou na postgraduálním vysokoškolském studiu, a nebyli omezeni pouze na absolventy Harvardu nebo Yale.

Několik vybraných osob bylo později přizváno do společnosti Jason Society. Všichni jsou členové Rady pro zahraniční vztahy a v té době byli známí jako „Východní instituce“. To by mělo poskytnout stopu o dalekosáhlé a zásadní povaze těchto nejtajnějších sdružení.

Společnost Jason je dosud dobře fungující, ale nyní zahrnuje i členy Trilaterální komise. Trilateristé existovali tajně několik let již před rokem 1973. Jméno Trilaterální komise bylo převzato z mimozemské vlajky známé jako „Trilaterální insignie“.

MJ-12 by měla existovat dodnes, jen s mnohými změnami:

· Pod Eisenhowerem a Kennedym se mylně nazývala „výbor 8412“ nebo správněji, „zvláštní skupina“.
· V Johnsonově administrativě se stala „výborem 303“, jelikož jméno 5412 bylo v knize „Tajná vláda“ ohroženo, vlastně NSC 5412/1 byla prozrazena autorovi knihy, aby skryl existenci NSC 5410.
· Za Nixona, Forda a Cartera byla nazývána jen „Výbor“.
· Pod Reaganem se stala „výborem PI-40“

Během všech těchto let se měnil pouze název skupiny, funkce byla stejná.

Únosy a mrzačení

Do roku 1955 již bylo zřejmé, že mimozemšťané podvedli Eisenhowera a porušili smlouvu. Zmizelí lidé byli nacházeni společně se zmrzačenými zvířaty po celých Spojených státech. Vzniklo podezření, že mimozemšťané neposkytli MJ-12 úplný seznam osobních kontaktů a unesených osob a byl předpoklad, že ne všichni unesení byli vráceni. Sovětský svaz byl podezřelý ze spolupráce s mimozemšťany, což se později ukázalo jako skutečnost.

Bylo zjištěno, že mimozemšťané následně manipulovali s masami lidí prostřednictvím tajných společností, čarodějnictví, magie, okultismu a náboženství. Po několika leteckých útocích Air Force na mimozemské lodě bylo také zřejmé, že naše zbraně jsou proti nim neúčinné. V listopadu 1955 bylo vydáno memorandum NSC 5412/2, kterým se zřizuje studijní výbor, který prozkoumá „všechny faktory, které se podílejí na vytváření a provádění zahraniční politiky v jaderném věku“. Jednalo se jen o falešnou nálepku, která zakrývala skutečný předmět studia – problém mimozemšťanů.

Studijní skupina MJ-12

Tajemným výkonným memorandem NSC 5411 v roce 1954, pověřil prezident Eisenhower studijní skupinu, aby „prozkoumala všechny skutečnosti, důkazy, lži a podvody a objevila pravdu o mimozemšťanech“.

NSC5412/2 byla pouze zástěrkou, která se stala nezbytnou, když tisk začal pátrat, pokud jde o účel pravidelných setkání těchto důležitých mužů.

· První setkání bylo zahájeno v námořní základně Quantico
· Studijní skupina byla složena z 35 členů Rady pro zahraniční vztahy
· Tajní učenci byli známí jako „Jason Society“ nebo „Jason Scholars“
· Dr. Edward Teller byl pozván k účasti
· Dr. Zbigniew Brzezinski byl ředitelem studijní skupiny po prvních 18 měsíců
· Dr. Henry Kissinger byl zvolen jako ředitel studijní skupiny pro druhých 18 měsíců
· Nelson Rockefeller byl během funkce častým návštěvníkem setkání.

ČLENOVÉ STUDIJNÍ SKUPINY

. Gordon Dean, předseda
· Dr. Zbigniew Brzezinski, ředitel skupiny – 1. fáze
· Henry Kissinger, ředitel – 2. fáze
· Dr. Edward Teller
· Generálmajor Richard C. Lindsay
· Hanson W. Baldwin
· Lloyd V. Berkner
· Frank C.Nash
· Paul H. Nitze
· Charles P. Noyes
· Frank Pace, Jr.
· James A. Perkins
· Don K. Cena
· David Rockefeller
· Oscar M. Ruebhausen
· P. Generál James M. Gavin
· Caryl P. Haskins
· James T. Hill, Jr.
· Joseph E. Johnson. Mervin J. Kelly

· Frank Altschul
· Hamilton Fish Armstrong
· Maj. Gen.James
· McCormack, Jr.
· Robert R. Bowie
· McGeorge Bundy
· William A.M. Burden
· John C. Campbell
· Thomas K. Finletter
· George S. Franklin, Jr
· I. I. Rabi
· Roswell L. Gilpatrio
· N. E. Halaby
· Generál Walter Bedell Smith
· Henry DeWolf Smyth
· Shields Warren
· Carroll L. Wilson
· Arnold Wolfers

Druhá fáze se konala také v námořní základně Quantico ve Virginii a skupina se stala známou jako Quantico II.

Quantico II.

Nelson Rockefeller vybudoval základnu pro MJ-12 a studijní výbor někde v Marylandu, kam se mohlo dostat pouze letecky, aby se mohli účastníci setkávat mimo veřejnou kontrolu. Toto tajné místo setkání je známé kódovým jménem „The Country Club“. Bylo tam kompletní ubytování, stravování, rekreace a knihovna pro účastníky.

Studijní skupina byla oficiálně ukončena v pozdních měsících roku 1958 a Henry Kissinger publikoval pouze to, co bylo v roce 1957 oficiálně nazváno jako: „Jaderné zbraně a zahraniční politika“ od Henryho A. Kissingera, publikováno pro Radu pro zahraniční vztahy, Harper & Brothers, New York. Ve skutečnosti byl rukopis již z 80% napsán, zatímco Kissinger byl na Harvardu. Studijní skupina pak pokračovala v utajení.

Klíče k serióznosti, které Kissinger přiložil ke studii, lze nalézt ve vyjádřeních jeho manželky a přátel. Mnoho z nich uvedlo, že Henry každé ráno opouštěl domov a vracel se pozdě v noci, aniž by s někým mluvil, nebo na někoho reagoval. Zdálo se, jako by žil v jiném světě, který pro nikoho jiného neexistoval.

Tato prohlášení jsou nyní odhalená. Přiznání mimozemské přítomnosti a působení během studia muselo být velkým šokem. Henry Kissinger musel být v době, kdy se tyto schůzky konaly, určitě mimo realitu. Nikdy by nebyl takto ovlivněn, bez ohledu na závažnost jakékoli následné události. Při mnoha příležitostech pracoval velmi pozdě do noci poté, co pracoval celý den. Toto chování nakonec vedlo k jeho rozvodu.

Hlavním zjištěním studie o mimozemšťanech bylo, že veřejnost s tím nemohla být seznámena, protože se věřilo, že by to jistě vedlo k ekonomickému kolapsu, zhroucení náboženské struktury a celonárodní panice, která by vedla k anarchii. Utajení tak pokračovalo.

Výsledek tohoto zjištění byl takový, že pokud se veřejnosti nedá říct, že kongres to neschválil, tak financování projektů a výzkumu by se muselo nacházet mimo vládní rozpočet. Mezitím měly být peníze získány z vojenského rozpočtu a z nepotřebných fondů CIA.

Genetické experimenty

Dalším hlavním zjištěním bylo, že mimozemšťané používali lidi a zvířata jako zdroj žlázových sekretů, enzymů, hormonálních sekrecí, krve a pro děsivé genetické experimenty. Mimozemšťané vysvětlili, že tyto akce jsou nezbytné pro jejich přežití. Uvedli, že jejich genetická struktura se zhoršila, a že již nejsou schopni se reprodukovat. Uvedli, že pokud by nebyli schopni zlepšit svou genetickou strukturu, jejich rasa brzy přestane existovat.

Dívali jsme se na toto vysvětlení s velkým despektem. Vzhledem k tomu, že naše zbraně byly proti cizincům zcela neúčinné, MJ-12 se rozhodla pokračovat s nimi v přátelských diplomatických vztazích, dokud nebudeme schopni vyvinout technologii, která by nám umožnila napadnout je vojensky.

Se Sovětským svazem a dalšími národy by tak musely být přerušeny snahy o spojení všech sil pro přežití lidstva. Mezitím byly vyvinuty plány na výzkum a výrobu dvou zbrojních systémů využívajících konvenční a jadernou technologii, která by nám snad zajistila obranu.

Výsledky tohoto výzkumu byly projekty JOSHUA a EXCALIBUR. Joshua byl zbraní zkonstruovanou již Němci za války, která byla v té době schopna rozbít 4 palce silnou pancéřovou desku ve vzdálenosti dvou kilometrů, pomocí nízkofrekvenčních zvukových vln a věřilo se, že tato zbraň bude účinná i proti cizím lodím. Excalibur byla zbraň nesená raketou, která nesměla překročit vzdálenost 30 000 stop, aby se neodchýlila od určeného cíle o více než 50 metrů, pak mohla proniknout do hloubky 1000 metrů v tvrdé zemině, jako je ta, která se nachází v Novém Mexiku.

Nesla jednu megatunovou hlavici a byla určena pro použití ke zničení mimozemšťanů v podzemních základnách. Projekt Joshua byl úspěšně rozvinut, ale nikdy nebyl použit. Excalibur nebyl ukončen ani v  posledních letech a nyní je již snaha vyvinout tuto zbraň bezprecedentní.

Události ve Fatimě

Události ve Fatimě, které se staly na začátku 20. století byly podrobně zkoumány. Při podezření, že jde o mimozemskou manipulaci, byla spuštěna zpravodajská operace, aby pronikla do tajemstvím kolem této události. Spojené státy využily své vatikánské zvědy, kteří byli rekrutováni a podporováni během druhé světové války, a brzy získaly celou vatikánskou studii, zabývající se proroctvím z Fatimy. Toto proroctví říkalo, že pokud se člověk neodvrátí od zla a nebude následovat Kristovo učení, planeta se sama zničí a události popsané v knize ‚Zjevení‘ by se tak opravdu splnily.

Proroctví uvádí, že se narodí dítě, které by sjednotilo svět, s plánem světového míru a falešným náboženstvím, počínaje od roku 1992. V roce 1995 by lidé zjistili, že se skutečně objevil Antikrist, v roce 1995 by začala III. světová válka na Blízkém východě, s invazí Izraele do Saudské Arábie a s využitím konvenčních zbraní, která by vyvrcholila jaderným holocaustem v roce 1999. Mezi lety 1999 a 2003 by většina života na této planetě v jejím důsledku zanikla. Návrat Krista by pak nastal v roce 2011.

Jak jsme byli vytvořeni

Když byli mimozemšťané seznámeni s tímto proroctvím, potvrdili, že je to pravda. Vysvětlili, že nás vytvořili hybridizací a manipulují s lidskou rasou za pomoci náboženství, satanismu, čarodějnictví, magie a okultismu. Dále vysvětlovali, že mají schopnost cestování v čase a takové události se skutečně stanou.

Pozdější využívání cizí technologie Spojenými státy a Sovětským svazem, za použití cestování časem, potvrdilo toto proroctví. Mimozemšťané ukázali hologram, o kterém tvrdili, že je to skutečné ukřižování Krista, které natočili. Nevěděli jsme, zda jim věřit nebo ne.

Používali naše skutečné náboženství k tomu, aby nás manipulovali, nebo byli opravdu tvůrci našich náboženství, pomocí kterých nás po celou dobu manipulovali? Nebo to byl začátek skutečného konce časů a návratu Krista, jak to bylo předpovězeno v Bibli? Nikdo neznal odpověď…

V roce 1957 se konalo sympozium, které navštívili někteří z největších vědců, kteří žili. Dospěli k závěru, že krátce po roce 2000 se planeta sama zničí kvůli rostoucímu počtu obyvatel a vykořisťování životního prostředí člověkem, pokud nám nepomůže Bůh nebo mimozemšťané.

Alternativy 1, 2 a 3

Tajným výkonným memorandem prezidenta Eisenhowera bylo nařízeno, aby studenti Jason Society vytvořili tento scénář, a vydali doporučení s názvem „Alternativa 1, 2 a 3“:

1) Alternativa 1: měla používat jaderná zařízení k vytvoření otvorů ve stratosféře, ze kterých by teplo a znečištění ovzduší unikly do vesmíru. Změnit lidskou společnost od etapy vykořisťování do etapy ochrany životního prostředí. Z těch tří alternativ, je nejméně pravděpodobná, vzhledem k přirozené povaze člověka a dalším škodám, které vytvoří samy jaderné výbuchy.

2) Alternativa 2: měla vybudovat rozsáhlou síť podzemních měst a tunelů, v nichž by přežívala lidská rasa ve vybraném zastoupení všech kultur a povolání. Zbytek lidstva by se ponechal na starosti sám o sebe na povrchu planety.

3) Alternativa 3: měla využít mimozemské i konvenční technologie, aby vybraní jedinci opustili Zemi a vytvořili kolonie ve vesmíru.

Nejsem schopen potvrdit ani popřít existenci „dodávek“ lidských otroků, kteří by byly v rámci tohoto plánu byly použiti v rámci budování objektů podle tohoto plánu. Měsíc, s kódovým názvem „Adam“, by byl předmětem primárního zájmu, po němž by následovala planeta Mars s kódovým názvem „Eva“.

Následná opatření by obsahovaly všechny tři alternativy – kontrolu porodnosti, sterilizaci a zavedení smrtících mikroorganizmů za účelem kontroly nebo zpomalení růstu populace na Zemi. AIDS je zatím jediným výsledkem těchto plánů. Jsou však i další. Bylo rozhodnuto, že populace musí být omezena a kontrolována, bylo by to v nejlepším zájmu lidské rasy, zbavit se nežádoucích prvků naší společnosti.

Vedení USA a Sovětského svazu společně odmítly „alternativu 1“

Vedení USA a Sovětského svazu společně odmítly „alternativu 1“, ale nařídily, aby byly ve stejnou dobu zahájeny práce na Alternativách 2 a 3. V roce 1959 uspořádala společnost Rand Corporation sympozium v hlubokém podzemí. Ve zprávě o sympoziu jsou zobrazeny a popsány stroje, které mohly budovat tunel o průměru 45 stop rychlostí 5 stop za hodinu.

Byly také ukázány obrazy obrovských tunelů a podzemních sálů, které obsahovaly kompletní vybavení a možná i celá města. Zdá se, že za předcházejících pět let dosáhla veškerá podzemní výstavba významného pokroku.
Vedoucí světové mocnosti se rozhodly, že jedním z prostředků na financování projektů pro mimozemšťany a dalších projektů na ‚černém trhu‘ je využití nezákonného trhu s drogami. Byl osloven mladý ambiciózní člen Rady pro zahraniční vztahy, jehož jméno bylo George Bush, který byl v té době byl prezidentem a výkonným ředitelem Zapata Oil v Texasu.

Společnost Zapata Oil experimentovala s novou technologií vrtů na moři. Vláda se domnívala, že drogy mohou být dopravovány z jižní Ameriky na pobřežní vrtné plošiny rybářskými čluny, odkud by byly následně převezeny na břeh normální přepravou, používanou pro dodávky a personál.

Tímto způsobem by žádná celní nebo policejní agentura nemohla kontrolovat hledaný náklad. George Bush souhlasil s pomocí a organizací těchto operací ve spolupráci s CIA. Plán fungoval lépe, než si kdo myslel, od té doby se rozšířil po celém světě, a nyní existuje mnoho dalších způsobů, jak přivézt nelegální drogy do země. Je třeba si vždy připomenout, že George Bush začal prodávat drogy našim dětem. CIA nyní kontroluje všechny nelegální trhy s drogami na celém světě.

Skutečný vesmírný program

Oficiální vesmírný program byl podporován prezidentem Kennedym v jeho inaugurační řeči, když sdělil, že Spojené státy dostanou člověka na Měsíc ještě před koncem desetiletí. Ačkoli to byl ve své koncepci naivní program, tento mandát umožnil osobám, které to měly na starosti, převádět obrovské množství peněz do černých fondů a ukrývat program „Real Space“ před veřejností.

Podobný program v Sovětském svazu sloužil stejnému účelu. Ve skutečnosti již na Měsíci existovala společná základna mimozemšťanů, Spojených států a Sovětského Svazu ve chvíli, kdy o tom Kennedy promluvil. Již 22. května 1962  přistála kosmická sonda na Marsu a potvrdila existenci prostředí, které by mohlo podpořit život. Nedlouho poté se začala budovat  na planetě Mars pozemská kolonie. Dnes existují na Marsu města, osídlená speciálně vybranými lidmi z různých kultur a povolání, pocházející z celé Země.

Veřejné protivenství mezi Sovětským svazem a Spojenými státy bylo jen zakrývacím manévrem, po všechny ty roky tajné spolupráce, s cílem financovat vesmírné projekty ve jménu národní obrany, jelikož velmoci byly ve skutečnosti nejbližšími spojenci.

Vražda Kennedyho

V určitém okamžiku objevil prezident Kennedy část pravdy o drogách a mimozemšťanech. V roce 1963 vydala MJ-12 ultimátum. Prezident Kennedy je ujistil, že pokud nevyřeší problém s drogami, udělal by to sám. Informoval MJ-12, že má v následujícím roce v úmyslu odhalit přítomnost mimozemšťanů americkému lidu, a nařídil sestavit plán zaměřený k provedení tohoto rozhodnutí.

Prezident Kennedy nebyl členem Rady pro zahraniční vztahy a nevěděl nic o Alternativě 2 nebo Alternativě 3. Mezinárodně operace byly konány pod dohledem MJ-12 a v Sovětském Svazu jeho sesterskou organizací. Rozhodnutí prezidenta Kennedyho zaneslo strach do srdcí zodpovědných činitelů. Atentát na něho byl objednán politickým výborem a objednávka byla provedena v Dallasu agenty MJ-12.

Prezident John F. Kennedy byl zavražděn agentem tajné služby, který řídil jeho auto v koloně, a tento akt je ve filmu jasně viditelný. Když se díváte na film, musíte sledovat řidiče auta a ne Kennedyho, Všichni svědkové, kteří byli dost blízko k autu, aby viděli jak řidič zabil Kennedyho, byli zavražděni během následujících dvou let.

Warrenova komise byla zinscenovaná fraška a členové Rady pro zahraniční vztahy vytvořili většinu její zprávy. Podařilo se jim obalamutit americký lid. Mnoho dalších vlastenců, kteří se pokoušeli odhalit tajemství mimozemšťanů bylo také v průběhu několika let zavražděno.

Během éry počátečního průzkumu vesmíru a přistání na Měsíci americkými astronauty, byl každý start kosmické lodi doprovázen plavidly mimozemšťanů. Měsíční základna nazvaná Luna byla spatřena a natočena astronauty Apolla. Budovy, věže, vysoké kulaté konstrukce, které vypadají jako sila, obrovské těžební stroje ve tvaru „T“, které na měsíčním povrchu vytvářely stopy, vypadající na fotografiích jako stehy a také mimořádně velké i malé mimozemské lodě. Jedná se o společnou základnu Spojených států, Ruska a mimozemšťanů.

Vesmírný program je fraška

Vesmírný program je fraška a neuvěřitelné plýtvání penězi. Alternativa 3 je realita a vůbec to není sci-fi. Většina astronautů Apolla byla touto zkušeností těžce otřesena a jejich životy a následná prohlášení odrážejí hloubku odhalení a účinky náhubkových opatření, které následovaly. Astronautům bylo uloženo, aby mlčeli nebo budou vystaveni extrémnímu trestu – smrti, která by byla nazvána jako účelová. Jeden astronaut skutečně promluvil s britskými producenty televizního vysílání o projektu „Alternativa 3“ a potvrdil mnoho obvinění.

V knize „Alternativa 3“ byl místo astronautovy identity použit pseudonym ‚Bob Grodin‘. Bylo také uvedeno, že autor spáchal sebevraždu v roce 1978. Toto však nelze ověřit podle žádného zdroje a domnívám se, že několik takzvaných ‚skutečností‘, jsou v knize jen jako dezinformace. Pevně ​​věřím, že tato dezinformace je důsledkem tlaku někoho na autory a má za následek negaci vlivu britské televize na populaci, kvůli pořadu „Alternativa 3“.

Ústředí mezinárodního spiknutí je v Ženevě, ve Švýcarsku. Řídicí orgán se skládá ze zástupců zúčastněných vlád, jakož i z výkonných členů skupiny nazývaných „Bilderbergové“. Schůzky pořádá „Výbor pro politiku“, v případě potřeby na jaderné ponorce pod polárním ledovým příkrovem. Utajení je takové, že toto je jediná metoda, která zajistí, že schůzky nebudou vyzrazeny. Mohu říci, že kniha je alespoň ze 70% pravdivá, podle mých znalostí a znalostí mých zdrojů.

Věřím, že dezinformace byla pokusem kompromitovat britskou televizi s informacemi, které by mohly být prokázány jako nepravdivé, stejně jako Eisenhowerův záznam z jeho brífingu, který byl vydán v USA v rámci pohotovostního plánu MJ-12, a který může být také prokázán jako nepravdivý.

Mimozemská kosmická loď

Od začátku naší spolupráce s mimozemšťany jsme získali technologie mimo naše nejdivočejší sny. V oblasti 51 existuje loď s názvem Aurora, která provádí pravidelné lety do vesmíru. Je to jednostupňová loď nazývaná TAV (transatmospheric vehicle – plavidlo za hranice atmosféry), které může vzlétnout ze Země pomocí dráhy dlouhé 7 mil, dostat se na vysokou oběžnou dráhu, vrátit se na vlastní základnu a přistát na stejné dráze. V současné době vlastníme a létáme s loděmi s atomovým pohonem mimozemského typu v oblasti S-4, v Nevadě.

Naši piloti již provedli meziplanetární lety v těchto plavidlech a byli s nimi na Měsíci, Marsu a dalších planetách. Stále lžeme o pravé povaze Měsíce, Marsu a Venuše, a o skutečném stavu techniky, který v této chvíli máme k dispozici.

Na Měsíci jsou oblasti, kde rostou živé rostliny a dokonce mění barvu s ročním obdobím. Tento sezónní účinek je tam proto, že Měsíc není, jak se tvrdí, vždy obrácen přesně stejnou stranu k Zemi nebo Slunci. Je tam oblast, která zasahuje ven z temnoty na sezónní dobu, a je to oblast, kde existuje rostlinný život.

Měsíc má na svém povrchu několik umělých jezer a jezírek, a mraky v jeho atmosféře byly pozorovány a dokonce i natočeny. Měsíc má gravitační pole a člověk může chodit po jeho povrchu, aniž by měl skafandr a dýchal z kyslíkové láhve poté, co podstoupí dekompresi, stejně jako nějaký hlubinný potápěč.

V roce 1969 vypukla konfrontace mezi pozemskými vědci a mimozemšťany v podzemní laboratoři v Dulce. Mimozemšťané vzali mnoho našich vědců jako rukojmí. Byly tam poslány síly Delta Force, aby je osvobodily, ale nemohli čelit zbraním mimozemšťanů. Během této akce bylo zabito 66 lidí. V důsledku toho jsme odstoupili ze všech společných projektů nejméně na dobu 2 let. Nakonec došlo k usmíření a znovu jsme se začali vzájemně ovlivňovat.

Dnes tato aliance pokračuje…

MJ-12 a tajná vláda

Další díly ze seriálu

Napsat komentář