MJ-12 a tajná vláda (4. díl): Koncentrační tábory

8585x 20. 07. 2018 1 čtenář

Nixon byl nucen odstoupit

Když propukl skandál Watergate, prezident Nixon zamýšlel vyrazit do protiútoku, protože byl přesvědčen, že nemůže být obžalován. MJ-12 však měla jiný program. Právníci  zpravodajské komunity správně dospěli k závěru, že proces obžaloby by otevřel spisy a odhalil strašlivé tajemství mimozemšťanů veřejnosti. Nixon byl nucen odstoupit. Odmítl a tak byl vyhlášen první vojenský převrat, který se kdy ve Spojených státech uskutečnil.

Náčelníci štábu společně poslali veliteli všech amerických ozbrojených sil na celém světě zprávu TOP SECRET, kde bylo uvedeno: „Po obdržení této zprávy již nebudete vykonávat žádné příkazy od Bílého domu. Potvrďte příjem.“

Tato zpráva byla zaslána celých 5 dní před tím, než Nixon připustil a veřejně oznámil, že odstoupí. Osobně jsem tuto zprávu viděl. Když jsem se zeptal svého velícího důstojníka, co by udělal (jednalo se o porušení ústavy), řekl: „Myslím, že budu čekat, jestli od Bílého domu přijdou nějaké další příkazy a pak se rozhodnu.“

Neviděl jsem žádnou komunikaci od Bílého domu, ale to neznamená, že nebyla poslána.
Během všech let, kdy k tomu došlo, Kongres i americký lid zřejmě instinktivně věděli, že něco není správně. Když se objevil skandál Watergate, všichni příznivci strany si mysleli, že agentury budou uklizeny.

Nutnost udržet lovce na uzdě

Prezident Ford vybídl Rockefellerovu komisi, aby tuto práci vykonala. Alespoň to bylo to, co si všichni mysleli. Jeho skutečným cílem však bylo odvrátit pozornost od Kongresu a udržet vše v utajení. Nelson Rockefeller, který vedl komisi vyšetřující zpravodajskou komunitu, byl členem Rady pro zahraniční vztahy a pomohl Eisenhowerovi založit mocenskou strukturu MJ-12. Rockefeller odhalil jen tolik, aby udržel „lovce na uzdě“. Předhodil kongresu několik kostí a ututlání záležitosti se jako vždy lehce vydařilo.

Později senátor Church uskutečnil své slavné slyšení. Byl také prominentní člen Rady pro zahraniční vztahy a pouze zopakoval Rockefellerův akt. Znovu převládalo ukrytí. Když přišla Iránská krize, mysleli jsme si, že tentokrát to musí opět vybuchnout. Navzdory horám dokladů, které poukazovaly na pašování drog a další skryté zločiny, vše bylo opět zakryto.

Kongresu se dokonce zdálo, že ustupuje z cesty, aby se vyhnul problémům, které byly těsně pod hladinou:

· Mohlo to být tak, že Kongres znal celou věc a nebude se jí raději dotýkat?
· Jsou také mezi vyvolenými, kteří byli vybráni pro kolonii na Marsu, až nastane konec Země?

Dokonce ani nemohu načrtnout celou finanční říši řízenou CIA, NSA a Radou pro zahraniční vztahy, která kontroluje a vynakládá peníze z obchodů s drogami a zpravodajskou komunitou, ale mohu vám říct jen to málo, co vím. Částka peněz je nad rámec toho, co si dokážete představit a skrývá se v rozsáhlých sítích bank a holdingových společností.

Měli byste se nejprve podívat na:

· Společnost Henry Schröder Banking Corporation
· Společnost Schröder Trust
· Schröders Limited (Londýn)
· Společnost Helbert Wagg Holdings, LTD.
· J. Henry Schröder-Wagg & Co., LTD
· Schröder Gerbruder and Company  (Německo)
· Schröder Munchmeyer Hengst and CO.
· Hradní banka a její holdingové společnosti
· Asijská rozvojová banka
· Nugan Hand Octopus bank a holdingové společnosti

Náhradní plán

Pohotovostní plán byl formulován MJ-12, aby odstranil ze stopy každého, pokud by se přiblížil pravdě. Plán byl známý jako MJ-12. Byl proveden s uplatněním původních dokumentů z Eisenhowerova brifingu od Moora, Shandery a Friedmana. Tento dokument je ale podvod.
Dokument zmiňuje výkonný příkaz jako # 092447. Toto číslo, neexistuje a nebude existovat  v současné míře poměrně dlouho. Truman psal výkonné příkazy v rozsahu do 9000, Eisenhower psal v rozmezí do 10.000, Ford byl až do rozsahu 11.000 a Reagan se dostal pouze do 12.000.

Výkonné příkazy jsou číslovány postupně, bez ohledu na to, kdo obsadil Bílý dům, z důvodů kontinuity vedení záznamů a zabránění záměně. Tento výkonný příkaz je pouze jedním z několika závažných nedostatků, obsažených v dokumentu. Dosavadní plán už několik let odklízel celou výzkumnou komunitu z cesty a vedl ke zbytečným výdajům peněz, pokud se hledaly informace, které neexistují.

To vedlo k úplnému ztrátě grantu ze strany Fondu pro výzkum UFO, ve výši 16 000 USD, který byl poskytnut Stantonu Friedmanovi k rozboru informací. Mnoho tisíc hodin šlo jen o hledání ‚červeného slanečka‘. Pokud pochybujete o schopnosti tajné vlády vést vás růžovým sadem, měli byste si to znovu promyslet.

Další nouzový plán je však v platnosti a dnes je na vás uplatňován. Je to plán připravit veřejnost na případnou konfrontaci s mimozemskou rasou. Veřejnost je bombardována filmy, rozhlasem, reklamou a televizí, která zobrazuje téměř všechny aspekty skutečné povahy mimozemské přítomnosti. To zahrnuje dobré a špatné jevy. Podívejte se na to a věnujte tomu pozornost.

Mimozemšťané a jejich přítomnost

Mimozemšťané plánují, aby se jejich přítomnost stala všeobecně známou a vláda vás na to připravuje, aby nedošlo k panice. Nejhorší plán pro mimořádné události byl také aplikován a je právě v činnosti. Již mnoho let se importují drogy a prodávají se lidem, především chudým a menšinám. Programy sociálního zabezpečení byly uspořádány tak, aby vytvořily v naší společnosti závislý prvek nezaměstnaných.

Začali jsme odstraňovat programy sociální péče, s cílem rozvinout velkou skupinu  kriminálníků, která zde nebyla již v 50. a 60. letech. Podporujeme výrobu a dovoz smrtících vojenských střelných zbraní pro použití kriminálníky. Cílem je podpořit pocit nejistoty, která by vedla americký lid k dobrovolnému odzbrojení tím způsobem, že přijme zákony proti střelným zbraním. Byly uskutečněny incidenty, které by urychlily takový proces.

Použitím drog a hypnózy v programu nazývaném ‚Orion‘ na duševních pacientech, vzbudila CIA u těchto lidí touhu zapalovat ohně na školních dvorech a zahájit střelbu proti školákům. Tento plán je nyní v plném proudu a dosud vše vychází podle plánu. Tento plán však musí být neúspěšný.

Vojenské právo a koncentrační tábory

Vlna kriminality, která rozsáhle zaútočí na národ, přesvědčí americký lid, že ve velkých městech existuje stav anarchie. Kriminální případy jsou téměř denně v televizi a v novinách. Když tuto myšlenku vzalo veřejné mínění za své, konspirátoři konstatovali, že do Spojených států vstoupila teroristická skupina, vyzbrojená jadernými zbraněmi a že hodlají vybuchnout takovou bombu v jednom z našich měst.

Vláda poté pozastaví ústavu a vyhlásí stanné právo. Tajná mimozemská armáda implantovaných lidí a všichni disidenti, kteří zajmou každého, koho si zvolí, bude shromážděna a umístěna do koncentračních táborů, které již existují po celé zemi. Jsou o ploše jeden kilometr čtvereční.

Jsou i lidé, které zamýšlejí umístit v těchto koncentračních táborech, aby vytvořili skupiny pro otrocké práce, požadované vesmírnými kolonisty. Média – rozhlas, televize, noviny a počítačové sítě budou znárodněny a zabaveny. Každý, kdo zůstane mimo, bude zajat nebo zabit. Celá tato operace byla v roce 1984 vyzkoušena vládou a armádou, pod kódovým jménem REX-84, a proběhla bez problémů.

Když nastane tato situace, bude nastolena tajná vláda nebo převzetí moci mimozemšťany. Naše svoboda se nikdy nevrátí a budeme žít v otroctví po zbytek svého života. Měli byste se probrat.

Tajní vládní agenti

Phil Klass je agentem CIA, jak to bylo uvedeno v dokumentech, které jsem viděl mezi lety 1970 až 1973. Jednou z jeho prací, jako odborníka na letectví, bylo odhalit vše, co souvisí s UFO. Všichni vojenští velitelé byli poučeni, aby mu zavolali, a získali informace o tom, jak odhalit nebo vysvětlit kontakty s UFO nebo pozorování veřejnosti, a co je možné zveřejnit, pokud by k tomu vznikla potřeba.

William Moore, Jaimie Shandera a Stanton Friedman jsou spisovatelé, kteří s vědomím nebo bez svého vědomí jsou používáni jako agenti tajné vlády. Rád bych věřil, že jsou nevědomí. William Moore sám odhalil identifikační průkaz obranné vyšetřovací služby a sám se přiznal Lee Grahamovi, že byl agentem vlády. Ale můžeme této informaci věřit? Lee Graham mi volal domů, a když se ho na to zeptal, potvrdil, že to Moore skutečně udělal.

Stanton Friedman mi řekl, že on a mnoho dalších, pomáhalo před lety vyvíjet jaderný reaktor o velikost basketbalového míče, který by napájet letadlo, který by byl ‚čistý‘, tj. vypouštěl pouze vodík a pracoval jako ve snu. Jeho slova nejsou moje. Jediným palivem, které by mohlo vstupovat do takového motoru a produkovat vodík jako vedlejší produkt, je voda.

Jediné místo ve vesmíru, kde by bylo tehdy možné získat takové technologie, bylo od mimozemšťanů. Jsme opravdu tak nevědomí? Nevím. Členy výzkumného týmu byli Moore, Shandera i Friedman a právě oni realizovali nouzový plán pod názvem ‚MAJESTIC TWELVE‘.

V dokumentech, které jsem viděl v letech 1970 až 1973, byly uvedeny seznamy osob, na které měla být zaměřena pozornost, aby se mohl být uskutečněn pohotovostní plán, známý jako MAJESTIC TWELVE, a byl představen veřejnosti osobami známými a respektovanými veřejností. Byli to Bruce Macabee, Stanton Friedman a William Moore. Nevím to jistě, ale zdá se, že následující události neukazují, že se na tom podílí Bruce Macabee, ale akce Stantona Friedmana a Williama Moora jsou velmi podezřelé.

Vím, že všechny hlavní výzkumné organizace UFO byly infiltrovány a kontrolovány tajnou vládou, stejně jako byl infiltrován a kontrolován NICAP. Věřím, že toto úsilí MJ-12 bylo úspěšné. Je velmi pravděpodobné, že hlavní publikace o UFO jsou také kontrolovány.

MJ-12 dnes

V současnosti MJ-12 stále existuje a pracuje stejně jako vždy. Má stejnou strukturu, šest z jejich členů je ve vládě a šest z nich jsou výkonní členové Rady pro zahraniční vztahy nebo Trilaterální komise. Hlavní agentura pro společnou zpravodajskou činnost je veřejně známá jako Senior Interagency Group (SIG).

Na závěr je nejdůležitější pochopit, že Rada pro zahraniční vztahy a její oddělení – Trilaterální komise, nejen ovládá, ale vlastní tuto zemi. Dříve, před 2. světovou válkou pomáhaly při rozhodování o politice vlády Spojených států.

Rada pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise a jejich zahraniční protějšky podávají zprávy Bilderbergům. Téměř všichni vládní a vojenští úředníci na vysoké úrovni, byli od doby druhé světové války, včetně prezidentů USA, členy Rady pro zahraniční vztahy nebo Trilaterální komise. Všichni američtí členové Trilaterální komise byli členy Rady pro zahraniční vztahy. (Pozn. překl. –  Chápejte ‚zahraniční‘ = ‚mimozemské‘)

Každá mimozemská rasa, jakéhokoli významu, má své vlastní oddělení v Radě pro zahraniční vztahy a členové každé země spolupracují s ostatními zeměmi prostřednictvím Bilderbergerů na podpoře společných cílů. Zahraniční člen Trilaterální komise náleží k příslušným organizacím.

Členové Rady pro zahraniční vztahy a Trilaterální komise kontrolují:

· Hlavní nadace
· Všechna hlavní média
· Zveřejnění zájmů
· Největší banky
· Všechny hlavní instituce
· Nejvyšší stupně ve vládě
· Mnoho dalších životních zájmů …

Jejich členové jsou voleni a jmenováni, protože mají za sebou všechny peníze a zvláštní zájmy. Vše se to děje mimo zájmy lidu. Jsou to nedemokratické instituce, a v žádném případě nepředstavují většinu zájmů amerických států. Jsou to lidé, kteří rozhodují, kdo přežije nadcházející holocaust a kdo ne.

Bilderbergerové, Rada pro zahraniční vztahy a Trilaterální komise jsou tajnou vládou a řídí tento národ přes MJ-12 a studijní skupinu známou jako Jason Society nebo Jason Scholars a vrcholné představitele vlády, kteří jsou převážně jejich členové.

Manipulace mimozemšťanů

V celé naší historii, mimozemšťané manipulovali a ovládli lidskou rasu prostřednictvím různých tajných společností, náboženství, magie, čarodějnictví a okultních praktik. Rada pro zahraniční vztahy a Trilaterální komise mají plnou kontrolu nad mimozemskou technologií a mají také úplnou kontrolu nad národním hospodářstvím.

Eisenhower byl poslední prezident, který znal celý přehled tohoto problému. Úspěšným prezidentům bylo řečeno, co MJ-12 a tajné společenství chtějí, aby věděli a věřili, že to je pravda. MJ-12 předvedla každému novému prezidentovi obrázek ztracené mimozemské kultury, která se snaží obnovit svou funkci, vybudovat svůj domov na této planetě a dát nám darem jejich technologie. V některých případech se však prezidentovi neříkalo nic. Každý prezident tento příběh buď přijal nebo ne. V tom je ten háček.

Mezitím nevinní lidé nadále trpí nevýslovné hrůzy z rukou mimozemšťanů i lidských vědců, kteří se zabývají barbarským výzkumem, který by dokonce vypadal ve srovnání s nacisty jako příběh dětí z nedělní školy. Jako by to nestačilo, mnoho lidí skončí jako potrava pro nenasytnou chuť mimozemšťanů na naše biologické enzymy, hormonální sekrece žláz a naši krev.

Mnoho lidí bylo uneseno, a je odsouzeno k životu s psychickým a fyzickým poškozením po zbytek života. V dokumentech, které jsem viděl, byly jednomu ze 40 lidí implantovány přístroje, jejichž účel jsem nikdy nenalezl. Vláda se domnívá, že mimozemšťané zde budují armádu lidských hybridů, které lze aktivovat a obrátit je libovolně proti nám. Měli byste také vědět, že k dnešnímu dni jsme se ani nezačali přibližovat rovnosti s mimozemšťany. Stojí jejich technologie za to?

Závěr

Závěry jsou nevyhnutelné: Tajné mocenské struktury věří, že kvůli naší nevědomosti nebo podle Božího nařízení, se planeta Země někdy v blízké budoucnosti zničí. Tito muži upřímně věří, že dělají správnou věc, ve snaze zachránit lidskou rasu. Hrozně ironické je to, že si byli nuceni vzít jako svého partnera mimozemskou rasu, která se sama zabývá heroickým bojem o přežití.

V tomto společném úsilí bylo učiněno mnoho morálních a právních kompromisů. Tyto kompromisy byly provedeny v důsledku omylu, musí být opraveny, a odpovědné osoby by měly být zodpovědné za své jednání. Rozumím jejich strachu a potřebě, aby se nemusely  rozhodovat a neříkat nic veřejnosti. Samozřejmě nesouhlasím s tímto jejich rozhodnutím.

Během celé historie, malé, ale mocné skupiny mužů pociťovali, že oni sami jsou schopni rozhodovat o osudech milionů lidí, ale v celé historii se vždy mýlili. Tent velký národ vděčí za svou existenci zásadám svobody a demokracie.

Věřím z celého srdce, že Spojené státy americké nemohou uspět a neuspějí v žádném úsilí, které tyto zásady ignoruje. Mělo by být provedeno úplné zpřístupnění informací o mimozemšťanech veřejnosti, a měli bychom pokračovat v záchraně lidské rasy. Jsme manipulováni společnou strukturou lidských a mimozemských mocností, která povede k úplnému zotročení a zničení lidské rasy.

Manipulování cizí mocí

Naše vláda byla zcela oklamána a jsme manipulováni cizí mocí. Musíme použít všechny prostředky, které máme k dispozici, aby se tomu zabránilo. Možná se stane něco jiného, ​​co je v této době mimo naši schopnost pochopení. Musíme si vynutit odhalení všech skutečností, objevit pravdu a jednat podle pravdy.

V každém případě musíme prosadit odhalení pravdy bez ohledu na to, co se stane, jistě si to zasloužíme. Situace, v níž se nacházíme, je způsobena naší vlastní činností nebo spíše nečinností za posledních 70 let. (Aktualizovaná doba – pozn. překl.) Je to naše vlastní vina a my jsme jediní, kdo to může změnit.

Prostřednictvím nevědomosti nebo chybné důvěry, jsme se jako lidé vzdali naší občanské role jako „hlídacího psa“ naší vlády. Naše vláda byla založena lidem pro lidi! Neexistuje žádná zmínka ani úmysl odstupovat někdy od naší role, a nelze dát naši plnou důvěru hrstce mužů, kteří se tajně setkávají a rozhodují o našem osudu bez nás. Ve skutečnosti byla struktura naší vlády navržena tak, aby tomu zabránila. Kdybychom jednali jako občané, nikdy by se to nestalo.

Většina z nás to zcela ignoruje, pokud jde o nejzákladnější funkce naší vlády. Opravdu jsme se stali národem ovcí! Ovce jsou vždy nakonec vedeny k porážce. Je načase stát se národem našich předků a chodit zpříma jako muži.

MJ-12 a tajná vláda

Další díly ze seriálu

Napsat komentář