MJ-12: Nový výzkum potvrzuje autenticitu dokumentu!

7989x 11. 12. 2018 1 čtenář

V právě vydaném prosincovém čísle časopisu MUFON, je zveřejněna první podrobná analýza uniklého dokumentu DIA o 47 stranách, která potvrzuje závěr, že dokument MJ-12 je autentický.

(DIA = Defense Intelligence Agency: Obranná zpravodajská služba. Pozn. překl.)

DIA – oficiální kontakt s mimozemšťany

Dokument DIA poskytuje široký přehled o oficiálních dějinách kontaktů mimozemšťanů se Zemí a dokládá počátek moderní doby UFO, do doby rozhlasového vysílání Nikoly Tesly v Colorado Springs, které směřovalo k mimozemšťanům, ti pak vyslali mezihvězdnou loď, aby ho ověřili. Vše vyvrcholilo haváriemi UFO, například Roswellu (1947) a Aztecu (1948), kdy započaly formální diplomatické vztahy skupiny mimozemšťanů s lidmi, během vlády prezidenta Eisenhowera.

Autor článku v žurnálu MUFON, Dr. Robert Wood, je na světě nejdůležitějším badatelem, pokud jde o kontroverzní dokumenty MJ-12. Jedná se o uniklé dokumenty, týkající se činnosti operace Majestic-12, která byla formálně zřízena v září 1947, pro správu problematiky UFO  a mimozemšťanů. Bývalý letecký inženýr firmy McDonnell-Douglas, jehož kariéra trvala 43 let – Dr. Wood, zahájil ověřování a výzkum těchto dokladů v roce 1995 se svým synem Ryanem. Ve svém článku, který nazval „Čtyřicet sedm stránek od DIA – proč bychom se jimi měli zabývat?“, Dr. Wood stručně shrnuje obsah dokumentu uniklého z DIA:

MJ-12: V podstatě existuje pět částí myšlenkového obsahu

– 1: Cíl, historie a organizace MJ-12

– 2: Nově získané podrobnosti o Roswellu z roku 1947

– 3: Podrobnosti o havárii v Aztecu z roku 1948

– 4: Stručné rozhovory s EBE z Aztecu

– 5: Problém národní bezpečnosti nebo riziko kulturních otřesů, v souvislosti s diplomatickými a kulturními výměnami informací s EBE, kteří během sedmdesátých a osmdesátých let navštěvovali náš svět.

Podrobnější rozpis obsahu dokumentu naleznete v předchozích článcích, které tyto dokumenty analyzují.

V dokumentu DIA z roku 1989 našel Dr. Wood řadu důvodů, které poukazují na jeho pravost a proč je chyba, ho jednoduše odmítat, jak to udělalo mnoho vědců v USA. Podrobná analýza písemných a pravopisných chyb, podpisů, odkazů na patenty, názorů jednotlivců atd. vede k závěru, že to je jen zpráva diktovaná členem skupiny Majestic-12 dvěma zapisovatelům, kteří tak zaznamenali 47 stran, jejichž kopie se zachovala na mikrofilmu DIA, jak vysvětlil doktor Wood.

To by bylo v souladu s MJ-12 (v tomto případě prohlášené za individuální skupinu MJ-1), která diktovala jednorázové vstupní informace pro novou osobu, protože zjevně nebylo k dispozici v době této údajné instruktáže, něco z předchozích písemných záznamů. Úvodní stránka dokumentu DIA je označena jako „předběžná instruktáž“, kterou vytvořil Úřad pro zpravodajství obranné zpravodajské služby dne 8. ledna 1989.

Název zprávy

Úplný název zprávy je „Posouzení situace a prohlášení o úloze neidentifikovaných létajících objektů“, která je určena kanceláři prezidenta. Přirozeným předpokladem je, že zpráva byla určena prezidentu George Bushovi, někdejšímu viceprezidentovi a vítězi prezidentských voleb v roce 1988. Nicméně analýzou jediného podpisu, který se objevuje na tomto dokumentu DIA, dospěl Dr. Wood k závěru, že zpráva byla ve skutečnosti určena pro významného astrofyzika  MIT, Dr. Philipa Morrisona.

(MIT = Massachusetts Institute of Technology. Pozn. překl.)

Jedná se o jediný podpis na dokumentu a první otázka může být, zda se jednalo o osobu, která je na počáteční úrovni informována nebo o informátora. Zdá se mnohem rozumnější, že je to podpis osoby, která je informována. Dr. Morrison začal svou kariéru jaderného fyzika, když pracoval na projektu Manhattan a poté se přesunul do oblasti astrofyziky, aby vyjádřil svůj nesouhlas s vývojem v oblasti jaderných zbraní. Stal se známý z populárních knih a dokumentárních filmů, zabývajících se astrofyzikou a pokračoval jako profesor na MIT. V roce 1987 byl Dr. Morrison hostitelem šestidílné minisérie pro stanici PBS (Public Broadcasting Service) s názvem „Prsten pravdy“, která se zabývala řadou astrofyzikálních témat.

Dr. Morrison

Existují důležité důkazy o tom, že dokument DIA byl instruktáží vedoucího skupiny Majestic-12 pro Dr. Morrisona. Ve svém článku v MUFONu Dr. Wood uvádí, že Dr. Morrison byl spřátelen s Carlem Saganem, který jak někteří věří, nahradil doktora Menzela ve výboru Majestic-12, při jeho odchodu do důchodu nebo jeho smrti v prosinci 1976.

Philip Morrison byl velmi uznávaným profesorem, který byl chráněncem Oppenheimera a velmi pravděpodobně byl seznámen s bezpečnostními problémy, i když o tom není žádný důkaz. Existují však důkazy o tom, že během své kariéry byl s Carlem Saganem v blízkém vztahu, a pomáhal při uspořádání sympozia o UFO, v závěru studie ‚Colorado‘ v Bostonu.

Top Secret/MAJIC

Menzel byl označen ve zprávě pro Eisenhowera jako MJ-10. Ve své knize „Top Secret/MAJIC“, poskytuje Stanton Friedman, veterán vědeckého výzkumu UFO, podrobné důkazy, že Dr. Menzel byl skutečně členem výboru Majestic-12, přestože napsal několik knih, které fenomén UFO demaskují.

Menzel je nejznámější z jeho populárních knih o astronomii, jako je „Průvodce ke hvězdám a planetám“ (1964). Buď již dříve nebo krátce po Menzelově smrti, hledal výbor Majestic-12 astronoma nebo astrofyzika, který by ho mohl nahradit. Náhrada by měla mít pevnou vědeckou pozici v oblasti astronomie či astrofyziky, být známý v široké veřejnosti, a před  smrtí dostala doporučení na Dr. Menzela. Doktor Sagan se svou vědeckou působností, jako vědecký pracovník na univerzitě v Berkeley, kde získal rozsáhlé vědecké uznání při práci na misích NASA na Venuši a Mars.

Co je nejdůležitější, tak jeho vědecká práce se dostala do pozornosti Dr. Menzela, který zařídil, aby Sagan získal pozici asistenta na Harvardské univerzitě v letech 1963-1968. Sagan se pak přemístil na Cornellovu univerzitu poté, co byl  na Harvardu odmítnut, ironicky právě kvůli rostoucí popularitě svého obecného přístupu k vědě. Nicméně, Menzel zůstal pevným Saganovým příznivcem.

Sagan získal status celebrity prostřednictvím svých populárních knih a dokumentárních filmů, včetně ocenění pořadu ‚Cosmos‘, který se vysílal na PBS v roce 1980 a byl poslouchán 500 miliony lidí v 60 zemích světa. Pokud byla pozice ve výboru Majestic-12 rezervována pro vedoucího astronoma – astrofyzika, který dosáhl globální popularity prostřednictvím naučných knih a televizních dokumentů, a byl doporučen předchozím držitelem funkce, pak byl Sagan přirozenou náhradou za Menzela.

Dr. Morrison a jeho práce

Stejně tak v lednu 1989, když skupina Majestic-12 hledala náhradníka Dr. Sagana, kvůli jeho blížícímu se odchodu do důchodu (pravděpodobně byl v této pozici nejméně od roku 1976) nebo z nějakého jiného důvodu, (Sagan zemřel 20. prosince 1996), byl Dr. Morrison solidní volbou, vzhledem k jeho vědeckému působení, široké popularitě a předchozímu přátelskému vztahu se Saganem. Jedná se o důležité přímé důkazy na podporu autentičnosti dokumentu dle zprávy DIA. Také ta skutečnost, že dokument z roku 1989 byl pouze instruktáží, kterou diktoval šéf skupiny Majestic-12 pro svého nového člena, který převzal funkci doktora Sagana znamenala, že se tolik informací dostalo do přípravy tohoto dokumentu.

Souvislosti, ve kterých byl dokument sestaven, pomáhají vysvětlit významné nesrovnalosti v bezpečnostních znacích, pravopisné chyby, vypouštění a vkládání různých dokumentů atd., jak zdůraznilo mnoho kritiků.

Ve svém článku v MUFON, Dr. Wood dospěl k závěru o pravosti tohoto dokumentu DIA z roku 1989, s řadou přesvědčivých důvodů, navzdory mnoha chybám. Identifikací dr. ​​Morrisona, jako příjemce zprávy, dr. Wood poskytl prostředky na potvrzení pravosti tohoto dokumentu, spíše než viceprezident Bush. Dr. Morrison byl informován jako náhradník Dr. Sagana ve výboru MJ-12, kvůli jeho odchodu do důchodu, v důsledku dosažení nějakého druhu limitního termínu, kvůli jeho třinácti a více letům služby jako MJ-10?

Pravost dokladu

Jak jsem se zmínil v předchozích článcích, podporujících pravost dokladu DIA, jeho obsah obsahuje velké množství informací o tématech, jako je havárie UFO v Aztecu z roku 1948, diplomatických vztazích mezi administrativou Eisenhowera a mimozemšťany, rolí Nikoly Tesly při zahájení moderní doby výzkumu UFO a skutečností, že lidsky vypadající mimozemšťané jsou přátelští a tajně žijí mezi lidmi po celá desetiletí.

Dr. Wood realizoval velmi cennou veřejnou službu při ověřování dokumentu DIA z roku 1989, čímž otevřel dveře dalšímu ucelenému studiu jeho bohatého obsahu a významným exopolitickým důsledkům.

© Michael E. Salla, Ph.D.

Podobné články

Napsat komentář