Moskevské metro a jeho mystická tajemství (1. díl)

31563x 22. 06. 2018 1 čtenář

Metro. Kolik filmů mystického charakteru je s ním spojeno! Filmoví režiséři si jej nevybírají jenom tak. Právě v těchto místech se začínají rozvíjet události jejich příběhů plná tajemství. Podzemní svět byl vždy považován za tajemný a záhadný. Již v dávné minulosti přitahovaly podzemní labyrinty pozornost mnoha mystiků a ezoteriků.

Podzemními chodbami byly spojovány velké strategické objekty měst, zámků i pevností. Byl to nejpohodlnější způsob, jak opustit nepozorovaně město. Dokonce i egyptská Sfinga má pod sebou řadu různých chodeb, vedoucích do faraonovy hrobky.

Moskevské metro

V Rusku byly za války vykopány stovky podzemních chodeb proto, aby mohli být zachráněni jak obyvatelé, tak i relikvie při ostřelování ze vzduchu. Jednou z nejvelkolepějších podzemních staveb hlavního města se stalo metro. To moskevské bylo vždy považováno za konstrukčně nejsložitější v zemi. Bylo budováno po mnoho let a před začátkem jeho stavby probíhaly ve společnosti vyostřené spory.

Proti bylo duchovenstvo, které si myslelo, že není dobré znesvětit posvátnou zemi, přes kterou mělo metro vést a nebylo třeba se, podle jejich názoru, nořit do podzemí. Dnes jej ovšem využívají stovky tisíc obyvatel města. Ale jak jeho projekt, tak i samotná stavba jsou zahaleny temnotou mystiky.

Moskevské metro plné mystiky

Z historických zpráv je známo, že projektování Moskevského metra se zúčastnili ruští ezoterici. Jde o to, že kruhová stavba města mu byla předurčena nějakými nadpozemskými silami, které také přiložily ruku ke stavbě jeho stanic.

Je rozděleno na dvanáct stanic nebo jednoduše ezoterických sektorů, které odpovídají znamením zvěrokruhu a chrání v sobě mnoho mystiky a tajemství. Jednou z takových záhad je existence dalších, očím obyčejných lidí skrytých tras metra.

Linkové vedení

# Název tras Otevřeno od Délka Stanice
1 Sokolničeskaja 1935 32,6 km 22
2 Zamoskvoreckaja 1938 42,8 km 23
3 Arbatsko-Pokrovskaja 1938 45,1 km 22
4 Filjovskaja 1958 14,9 km 13
5 Kolcevaja 1950 19,3 km 12
6 Kalužsko-Rižskaja 1958 37,6 km 24
7 Tagansko-Krasnopresněnskaja 1966 42,0 km 23
8 Kalininskaja 1979 19,7 km 10
9 Serpuchovsko-Timirjazevskaja 1983 41,2 km 25
10 Ljublinsko-Dmitrovskaja 1995 38,3 km 23
11 Velká Kolcevaja 1995 13,8 km 8
12 Butovskaja 2003 10 km 7
Celkem: 338,9 km 200

Nyní je velmi módní být kopáčem, cestovat pod zemí a hledat tajemství a záhady. A právě oni nijak nespěchají s tím, že se spustí do tajných tunelů metra. Jde o to, že záhrobní síly si v přímém smyslu tohoto slova oblíbily toto území. Tady je tak moc mystiky, že se i psychicky zdravý člověk nemusí vrátit z této podzemní cesty.

Černý průvodce

Počátkem tohoto století se do podzemky vydala skupina mladých lidí hledat něco nadpozemského. Nepočítali s tím, že najdou něco neobvyklého. Jednoduše si chtěli dokázat, že báchorky o přízracích jsou jenom pohádky. Tak dlouho chodili v podzemním labyrintu, až nakonec zabloudili. A najednou jim nějakým nepochopitelným způsobem šel vstříc muž, jehož obličej byl celý od sazí.

Řekl jim, že se mu říká Černý průvodce. To mladé cestovatele lehce zarazilo, ale jinou variantu, jak najít východ z labyrintu, neměli. Poslušně jej následovali. V jednom okamžiku se muž zastavil a vysvětlil jim, že tímto směrem jít dál nemůžou, neboť pro lidi je tato cesta uzavřena. Nacházelo se tam druhé metro, kam noha člověka vstoupit nesměla. Pak se vypařil a mladí dobrodruzi vzali nohy na ramena.

Brzy našli východ a poté vypověděli tisku i obyvatelům města o svém dobrodružství. Ukázalo se, že ve skutečnosti to nebyl první případ setkání s Černým průvodcem. Jak se ukázalo, nemlčelo se o něm, jenom mu nebyla věnována pozornost. Když historikové hledali v archivech, našli fenomenální fakta ještě z dob stavby první větve moskevského metra i to, že ji doprovázely tajuplné události.

Dělníci razící tunely často vyprávěli o podzemních přízracích, neustálém hluku i hlasech. Vláda tomu nevěnovala pozornost, neboť stavbou stanic sledovala své vlastní cíle. Když byly projektovány základní trasy metra, vláda paralelně s nimi stavěla i tunely zvýšeného utajení, které byly určeny pro to, aby se zde ukryla tajemství státu. Byly tu postaveny nejenom podzemní chodby, ale i bunkry pro případ války a probíhala zde nejtajnější zasedání vlády.

Podzemní tunely pro vládu

Dokonce i dnes je konstrukce Moskevského metra z důvodů národní bezpečnosti utajena. Je známo jenom to, že chodby byly postaveny speciálně proto, aby se představitelé vlády mohli pod zemí bezpečně přemísťovat.

Právě to sehrálo obrovskou roli v době války, kdy bylo třeba evakuovat špičky vlády tak, aby o jejich odjezdu z města nikdo nevěděl. Ví se, že tunely byly vykopány k nejdůležitějším budovám ve městě. Z některých z nich se bylo možné spustit přímo do podzemního tunelu a opustit Moskvu.

Síť skrytého metra je natolik různorodá, že sestavit jeho mapu je prakticky nemožné. Nejednou se protíná se základními trasami metra, což definitivně zamotá hlavu všem dobrodruhům.

Dnes je informace o vládní podzemce, jak ji nazývají v kuloárech, utajena. Kolují názory, že pod zemí jsou ukryty stovky strategických vojenských objektů, jejichž odtajnění je nebezpečné pro národní bezpečnost.

Místním obyvatelům nezbývá nic jiného, než si nevšímat toho, že paralelně s nimi se v podzemí pohybují i jiné zvláštní podzemní vlaky. To ale není to hlavní. Nejdůležitější je to, že mnozí ezoterici a mágové dodnes přinášejí důkazy o přítomnosti mystických záhad a tajemství v podzemí.

Kolo štěstí

Je možné, že ne náhodou je Moskva srdcem Ruska a byla i srdcem SSSR. Ne náhodou měl každý panovník, a to dokonce i za vlády carů, dvorní astronomy a zaříkávače. Mysticismus vždy doprovázel ruský svět. Možná, že síla a moc celé země je zkoncentrována právě v podzemí tohoto města, které má tvar kola štěstí.

Pro ezoteriky je to velmi důležité znamení, odrážející možnosti změn, přerodů a cest. Fortuna je vždy na straně Moskvy a tajuplnost toto město neopouští. Možná, že našim potomkům budou odhaleny záhady a tajemství podzemky, ale co když je pro člověka lepší, že neví všechno a jednoduše si užívá bezstarostného života, zatímco jsou v tajných trasách metra přijímána řešení světového významu.

Záběry z Moskevského metra a jeho historii můžete najít v následujícím videu:

S ohledem na množství textu byl článek rozdělen na 2 části, další díl vyjde zítra v 09:00.

Podobné články

Napsat komentář