Mumie z Nazca: Výsledky testů - pokračování

17741x 29. 03. 2019 1 čtenář

Znáte mumie z Nazca? V Bolívii byly pak při vykopávkách v Mazo Cruz, nedaleko města Viacha, 12. listopadu 2018 objeveny další protáhlé lebky, které jsou velmi podobné těm z Paracasu v Peru. Archeolog Jedu Sagarnaga z univerzity Mayor de San Andrés v La Pazu sdělil, že v Bolívii byly nalezeny ostatky více než 100 lidí a nádoby, používané Inky při jejich obřadech. Kromě toho byly v hrobech šperky a předměty z bronzu. Není úplně jasné, zda se jedná opravdu o Inky. Mezi pohřbenými byli i jedinci s protáhlými lebkami, kteří měli zřejmě vyšší postavení ve společnosti. Existuje předpoklad, že lebky byly uměle deformované, což je ovšem více než sporné.

Lidé s protáhlými lebkami

Na všech místech, kde se v Peru a dalších sousedících státech nachází megalitické stavby, byly objeveny ostatky těchto dlouholebých! „Lidé“ s protáhlými lebkami nejenomže byli příslušníky vyšších vrstev, ale zastávali zřejmě vedoucí pozice králů a náčelníků mnohých indiánských kmenů. Byli pravděpodobně i původci všech těch gigantických a nevysvětlitelných megalitů a pyramid. Inkové žádné potřebné technologie a ani vhodná zvířata k přepravě objemných a těžkých nákladů k výstavbě těchto starověkých objektů neměli. Nemluvě již ani o matematických a astronomických znalostech, na kterých tyto stavby „stojí“.

V Bolívii byly kostry dlouholebých uloženy v hrobech vysekaných ve vápenci. To potvrzují i incké legendy a tehdejší obyvatelé se snažili prvním španělským dobyvatelům vysvětlit, že megalitické objekty byly vystavěny „bílými bohy“, kteří zde žili již velmi dávno a nazývali je Viracocha. Poslední příslušníci Viracochů odpluli na svých lodích krátce před přistáním Španělů kvůli kmenovým rozbrojům a tím definitivně odešli. I v Bolívii otáleli se zveřejněním problematických nálezů, protože od jejich objevu uplynulo již několik měsíců! Artefakty a lebky jsou v současné době zkoumány a mají být později vystaveny v muzeu ve Viache, vědci doufají, že k dalšímu studiu budou poskytnuty i protáhlé lebky.

V minulých letech došlo v Bolívii k vykopání protáhlých lebek již vícekrát. A tvary lebek jsou někdy natolik výrazně odlišné od lidských – jak tvarem, tak i velikostí, že je těžké je vysvětlit umělou deformací. Mezitím se vyjasnilo, že mnoho těchto dlouhohlavých mělo protáhlé lebky již od narození, a bylo to podmíněné genetikou. Jednalo se tedy o zvláštní druh člověka, který pocházel prokazatelně z Evropy (což potvrzují i nejnovější výsledky testů DNA!).

Protáhlé lebky najdeme po celém světě

Tehdejší dlouholebí bolivijští vládci zaujímali vysoké hodnosti a byli pohřbeni v pracně vybudovaných hrobkách pomocí neznámých technologií. Americký výzkumník, Brien Foerster a bolivijský odborník na anatomii, Antonio Portugal, potvrzují, že v případě těchto ostatků se rozhodně nejednalo o umělou deformaci lebek, protože u jednoho z nich byl nalezen i plod s protáhlou lebkou, který zemřel pravděpodobně společně se svou matkou při porodu. Brien Foerster se domnívá, že se zde jedná o neznámý poddruh člověka rozumného, který vymřel před tisíci lety. A opět to nezapadá do Darwinovy evoluční teorie!

Mumie z Nazca

Nicméně protáhlé lebky se neobjevují pouze v Jižní Americe, ale po celém světě a jejich původním domovem je pravděpodobně Střední Asie, oblast kolem Černého moře. Před mnoha tisíci lety byla jejich civilizace rozšířená po celé planetě zničena globální katastrofou. Brien Foerster poskytnul další podrobnější informace: lebky příslušníků paracasské kultury dlouholebých jsou nejméně o 25% větší a o 60% těžší než běžné lebky lidské a kromě toho postrádají lebeční švy, charakteristické pro člověka.

O další překvapení se postaraly rentgenové snímky hrudního koše neandrtálce stářím 60 000 let. Již dlouho se vedou spory ohledně tohoto údajného předka člověka – mnohé indicie vedou k závěru, že nebyli méně vyspělí, než člověk rozumný. Byli naopak dokonce vyvinutější než my! V posledních měsících bylo poprvé zveřejněno, že neandrtálci jsou nejenom našimi genetickými příbuznými. Měli ae i charakteristické znaky, které se u člověka rozumného již nevyskytují!

Nová studie

V nové studii, která vyšla v časopisu Live Science, se potvrzuje, že se neandrtálci nepohybovali shrbeně jako opice, ale měli robustní a rovnou páteř a chodili stejně vzpřímeně jako my! Tyto skutečnosti vrhají nové světlo na vznik homo sapiens. Kromě vzpřímené páteře měli neandrtálci větší lebky a plíce, silnější kosti a tím pádem i pro nás téměř nepředstavitelně vyvinuté svalstvo. Díky vzpřímené páteři a mohutnému hrudníku byl jejich krok delší než je lidský, byli silnější, vytrvalejší a dokázali běžet daleko rychleji. To všechno dokazuje, že byli daleko vyspělejší, než se nám věda snažila doposud namluvit!

Nové poznatky byly získané CT-skenem kostry neandrtálce s označením Kebara-2. Podle oficiální verze evoluce se člověk neandertálský vyvinul před zhruba 200 000 lety, a to současně na území Evropy i Asie. Některé fosilní pozůstatky tohoto druhu jsou ovšem staré dokonce 300 000 let. Díky stále novým kontroverzním nálezům je doba vzniku neandertálců ustavičně posouvána více do minulosti. Homo sapiens se měl z Afriky rozšířit do zbytku světa teprve před 100 000 lety, před 40 000 lety do Evropy, před 25 000 lety do Asie a nanejvýš před 15 000 lety přes Beringovu úžinu do Severní a Jižní Ameriky.

Nejstarší kosterní pozůstatky homo sapiens pocházejí z Maroka a jejich datace je zhruba 315 000 let. Všechny tyto časové údaje se neshodují s původně stanovenými dobami vzniku obou dvou druhů. Jejich existence se časově překrývá a teoreticky tedy nemůže jeden druh pocházet z domněle předešlého! Proto také panuje ve vědeckých kruzích stále vzrůstající neklid až chaos a všechny původní teorie se začínají otřásat v základech a hroutit se.

Křížení druhů

Ještě pořád se zde vychází z neznámého spojovacího článku mezi druhy, který má být společným předkem opice a člověka. Věda ovšem nebyla doposud schopná o společném chybějícím předkovi předložit jakékoliv důkazy. Proč vlastně existují stovky různých druhů opic, ale žádná jiná odnož člověka z minulosti? I člověk neandertálský vyhynul před 40 000 lety, na planetě vykytuje pouze člověk rozumný, který má ale ve výbavě významný podíl neandertálských genů. Což dokládá, že mezi oběma druhy došlo ke křížení.

Mumie z Nazca

Člověka neandertálského můžeme každopádně přiřadit k rozvinutým kulturám – měli jazyk, zabývali se hudbou, vyráběli šperky a další umělecké předměty, malovali a léčili se odvary z bylinek (takže používali oheň). Kromě toho měli i svoji víru, protože své mrtvé pohřbívali rituálně. Díky způsobu pohřbívání docházelo i k deformacím kostí, které byly pak chybně rekonstruovány. Existuje nemálo indicií, že neandertálec byl robustnější a lépe vyvinutý než homo sapiens, takže k žádnému vylepšení ve smyslu teorie evoluce nedošlo, spíše naopak. Za posledních tisíc let můžeme zaznamenat úpadek vývoje člověka!

Jak to bylo s údajnou migrací z Afriky?

Ústav Maxe Plancka pro evoluční antropologii také publikoval novou vědeckou studii, na které se podíleli světoví odborníci, a vyšla v časopise Natural. V ní je doba vzniku člověka opět posunuta do minulosti – o 100 000 let, člověk se stavbou těla homo sapiens měl v Africe existovat již před 500 000 lety! Tento poznatek nabourává celou konstrukci časových období vývoje člověka neandertálského a člověka rozumného! Pokud by tomu tak opravdu bylo, znamenalo by to, že se homo sapiens mohl rozšířit do Evropy a Asie ještě před neandertálci! Proč by to ale měli dělat, když v Evropě před cca. 115 000 – 10 000 lety panovala třeskutá doba ledová a na území Afriky bylo podnebí daleko příjemnější? Na tuto otázku odborníci odpověď nemají a dodnes si lámou hlavu nad údajnou migrací z Afriky.

Nejnovější poznatky ale poukazují spíše na severský původ člověka. Ten se po globálním kataklyzmatu vydal z někdejšího kontinentu v oblasti dnešní Arktidy do Střední Asie a odtud se následně rozšířil do Evropy a Afriky, nikoliv naopak.

Podobné články

Napsat komentář