Mystická oblast Patagonie - ztracené město císařů

2649x 10. 08. 2018 1 čtenář

Město císařů, nazývané také Kouzelné město Patagonie, Bludné město, nebo Trapalanda. Toto ztracené město by se mělo nacházet kdesi v jižním cípu Jižní Ameriky, údajně v údolí pohoří Kordiller/And v Patagonii mezi Chile a Argentinou.

Mystická oblast Patagonie

Město Císařů, stejně jako Atlantis, Lemurii a další hledali mnozí průzkumníci a dobrodruzi. Několik badatelů se vydalo toto ztracené město najít, přestože existovalo pouze v legendách. Zprávy o jeho existenci se šířily více než dvě stě let, i když se hmatatelné důkazy nikdy nenašly.

Neúspěšně Město císařů hledal v roce 1766 také jezuita otec José García Alsue. Zkoumal oblast, která je nyní součástí Národního parku Queulat v regionu Aysén v Chile.

Legendy zmiňují, že město je plné neuvěřitelného bohatství, zejména zlata a stříbra. Různé verze uvádí různá období a verze založení. Podle některých bylo město založeno španěly (ztroskotanými nebo vyhnanými), nebo inckými přesídlenci, nebo je založili společně.

Jeho poloha je také tajemstvím. Nejméně jeden z mnoha popisů umisťuje tajemné město kamsi do And, mezi dvě hory, jednu ze zlata a druhou z diamantů. Podle legendy město zůstává obklopené neproniknutelnou mlhou, která ho ukrývá před zraky poutníků, průzkumníků a každého, kdo usiluje o jeho nalezení. Zůstane skryté až do konce věků, kdy se ukáže nevěřícím a skeptikům.

Verze vzniku města vycházející ze čtyř příběhů

Jedna z verzí vzniku města vychází ze čtyř nezávislých příběhů. První se vztahuje k expedici kapitána Francisca Césara v roce 1528 v rámci výpravy Sebastiána Gabota, hledajícího legendární Sierru de la Plata. Gaboto opustil starý kontinent v roce 1526 s původním posláním dosáhnout Molucku překročením úžiny Magellan. Avšak během mezipřistání v Pernambuco (Brazílie) zaslechla expedice první verzi příběhu o bohatém místě v jihoamerickém vnitrozemí, kam se bylo možné dostat velkým ústím na jihu. Zlato a nevyčíslitelné bohatství průzkumníkům a dobrodruhům zatemnilo mozek.

V Santa Catarina se Gaboto spojil s Melchorem Ramírezem a Enriquem Montesem ze ztroskotané expedice Juana Díaze de Solís směřující do Río de la Plata v roce 1516. Ti pověsti potvrdili a ukázali Gabotovi množství drahých kovů. Ramírez a Montes hovořili o další ztroskotané expedice Solis Aleja García, která se údajně odvážila hlouběji do kontinentu do zemí Bílého krále (říše Inků). Tam se měla nacházet Sierra de la Plata (Cerro Rico de Potosí). Podle tohoto příběhu našel Garcia v oblasti současné bolivijské náhorní plošiny velké bohatství, i když ho nakonec na cestě zpátky k pobřeží Atlantiku zabili indiáni Payaguas.

Všechny tyto příběhy (a drahé kovy) přesvědčily Gabota, aby upustil od původní výpravy za bohatstvím jihoamerické Sierry de la Plata. Stojí za to zmínit, že Španělé si tehdy neuvědomovali existenci incké říše, kterou objevil Francisco Pizarro v roce 1528.

Objevování neobjevitelného

Po vstupu Gabota do Río de la Plata se expedice se dostala do kontaktu s mužem jménem Francisco del Puerto. Francesco byl jediným přeživším z posádky Solis, která dosáhla pevniny v roce 1516. Del Puerto, který první kontaktoval Indiány, potvrdil pověst o Sierra de la Plata a připojil se k španělské výpravě jako průvodce a tlumočník. Proti proudu řeky Paraná, u soutoku s řekou Carcaraña se Gaboto rozhodl postavit pevnost Sancti Spiritu (1527). Ta se stala prvním evropským osídlením v povodí Rio de la Plata, které mělo sloužit jako základna pro dobytí tohoto regionu.

Expedice Sebastiana Gabota do Sierry de la Plata narazila na první překážky, když síla proudu při zvednuté hladině řeky Paraguay zabránila expedici pokračovat v cestě. Bylo rozhodnuto vyslat zálohu pod velením Miguela de Rifosa. Ta byla napadena Indiány v horách u řeky Pilcomayo.

Tváří v tvář neřešitelným překážkám se Gaboto rozhodl vrátit do Sancti Spiritu, aby reorganizoval své síly. Zatímco se připravoval na návrat na sever řeky Paraná, dostal kapitán Francisco César povolení provést vlastní průzkum. S několika muži odcestoval ze Sancti Spiritu na západ, a tím začala legenda o Městě Císařů. Krátce poté zničili místní domorodci španělskou pevnost a donutili Gabota přijmout jeho porážku a vydat se zpět do Španělska. Mimo to, že se dozvěděli o mnoha legendách o nezměrném bohatství v zemích na jihu, posloužila expedice k posílení legendy o Sierra de la Plata v Evropě. Rozšířili také pověst, že kdesi poblíž existovalo ztracené město plné bohatství známé jako Město císařů.

Příběh Césara rozšířil Ruy Díaz de Guzmán o vlastní fantastické příběhy. Mýtus o Městě Císařů se stal inspirací pro literární díla.

Když se spojí různé příběhy

V průběhu let se tyto různé verze spojily do jednoho úžasného příběhu. Rozšířil se mýtus nesmírně bohatého města, ve kterém jeho obyvatelé, nazývaní Císaři a domorodci, kteří doprovázeli jejich předky, společně založily toto mýtické město v neznámu. Splynutí různých příběhů o mýtickém městě nakonec vyústilo v legendu o mýtickém městě nacházejícím se v neznámém prostoru skrytém v údolí Patagonských Kordiller (Patagonské Andy) mezi Chile a Argentinou.

A tak se legenda mýtického města Císařů stala součástí mytologie Jižní Ameriky a dala vzniknout dalším městům s nesčetným bohatstvím jako „El Dorado“ a „Paititi“.

Podobné články

Napsat komentář