Mýtus o Medúze v moderním světě

5605x 16. 10. 2019 1 čtenář

Jednou z nejděsivějších postav nacházející se v mytologii je Medúza, nejznámější ze tří sester známých jako Gorgony. Medúza se poprvé objevuje v spisech Hediových, přesně v díle zvaném O původu bohů, který vypráví příběh o třech sestrách – Sthenó, Euryalé a Medúze, které byly dcerami Forkýna a Kéty, kteří řekli, že budou žít na samém konci světa stvrzeným tmou až za slavným Oceánem.

Ačkoliv Hesiod píše o původu Medúzy a její smrti v rukou Persea, kupodivu nám nedává žádné další detaily a nechává nás odkázané na dílo Proměny od Ovida, poznamenává Ancient Origins. Dle Ovida byla Medúza krásná dívka. Byla tak nádherná, že ji bůh Poseidon nalákal do Athéniny svatyně a tam ji proklel. To se ale Athéně nelíbilo, proto proměnila Medúziny vlasy na hady a zajistila, aby se každý muž, který se jí podívá do očí, proměnil v kámen.

,,Uprostřed obrázku můžete vidět Medúzu, obrovské monstrum, kterému se hadí těla pomalu mění v syčící ústa; jejich oči zlověstně civí a pod její bradou se hadi znovu zamotávají.”

Perseus na záchranu

Nakonec Perseus Medúzu zabil a zničil. Ale ruku na srdce, měl oproti ostatním jisté výhody. Byl synem Dia a s jeho úsilím mu pomohli bohové. Hádes mu dal čapku neviditelnosti, což přijde vhod, když se zrovna potřebujete proplížit kolem Gorgona. Od Hermése dostal okřídlené sandále, které jsou lepší než ty bez křídel. Dostal také meč od Héfaista.. Ale možná nejdůležitější byl štít, který dostal přímo od Athény, který ho dělal prakticky nepřemožitelným.

Při studování mytologie nám ve škole dávají základní nástin informací o tom, kdo byla Medúza a jak vlastně byla nakonec zničena, ale je tu pár dalších detailů, o kterých jste možná nevěděli, a které dělají Medúzu ještě více děsivější. Například:

  • Když krev z hlavy Medúzy kapala na planiny Libye, každá kapka se stala jedovatým hadem.
  • Během setkání s Titánem Atlasem, Perseus použil oddělenou hlavu Medúzy, aby proměnil Atlase v horu.

Hlava Medúzy

Přetrvávající mýtus o Medúze

Tento mýtus známe dodnes, stále se vypráví, stále patří mezi mýty, které najdeme v učebnicích. Hlava Medúzy má velký význam i v dnešním světě. Její vyobrazení bývá používáno jako ochranný amulet, který nás chrání od všeho zlého. Vysvětlením také může být i to, že jméno Medúza pochází ze starořeckého slovesa chránit, střežit.

Obrázek Medúziny hlavy tak můžete vidět na mnoha řeckých i římských artefaktech, jako jsou štíty, brnění a mozaiky.

Hlava Medúzy je dokonce používána známou Italskou módní společností. Odkaz Medúzy tak stále přetrvává.

Videa

Tip na eshop Sueneé Universe

Marion Giebelová: Tajemství antických kultů

Různorodé kulty začaly vznikat již v dávných dobách. Byli v nich uctíváni bohové a to různými způsoby. Poznejte magické kulty bohů Dionýsa, Kybelé nebo Isis v knize Tajemství antických kultů.

Marion Giebelová: Tajemství antických kultů

Podobné články

Napsat komentář