Mýty o Američanech kmene Hopi a jejich spojení s Anunnaki

141245x 24. 09. 2019 1 čtenář

Čím více nahlížíme na staré texty a příběhy z celého světa, tím více překvapivých vzorců vidíme. Některé tolik bijí do očí, až se stávají předmětem naší ignorance. Jedním z takových příkladů je kmen Hopiů – hopiové jsou původními obyvateli jihozápadní Ameriky. Jsou dokonce jinými domorodými kmeny v Americe označováni jako nejstarší lidé.

Bytosti, které přišly od hvězd

Pradávné civilizace jsou často spojovány se starodávnými sumerskými texty o Anunnaki. Na tom, že tyto civilizace věřili v různá božstva, není nic objevného. Jejich víra se vztahovala k mimozemským bytostem, které přišly od hvězd.

Často se věřilo, že tyto bytosti se jednoho dne vrátí. V pradávném umění byla mnohdy znázorněna pradávná zvířata. Zmíněná zvířata byla symbolická pro víru těchto civilizací. Hopiové uctívají mravence, stejně tak jako Egypťané a Sumerové ctili krávy.

Podívejme se teď na metafory těchto zvířat. Krávy mohly vyjadřovat Mléčnou dráhu, mravenci Hopiů údajně vyjadřují bytosti, které přišly od hvězd.

Přímý odkaz na Anunnaki

Slovo pro mravence nebo přátele mravence je u Hopiů Anu Sinom, vytváří tak přímý odkaz na Anunnaki. Určitě nejde o náhodu, protože babylonský bůh oblohy byl pojmenován Anu – a to je u Hopiů slovo pro mravence. Naki je slovo, které by se dalo přeložit jako přátelé.

Anu-Naki se tedy v případě Hopiů překládá na slovo mravenec nebo lze použít překlad přátelé mravence. Anu-Naki jsou sice popisováni jako mimozemské bytosti, podle Hopiů ale tito mravenci přišli z hlubin podzemí.

Dalším slovem, které je důležité zmínit, je sochu, což znamená hvězda. V egyptském jazyce slovo sochu znamená hvězdy Orionu.  Jak víte, jde o konstelaci, která je vidět po celém světě. Astronomičtí starověcí teoretici Orion a další konstelace, jako jsou Plejády, sledují od nepaměti. Náhodou určitě ani není, že při pozorování jim nemůže uniknout uspořádání hvězd s pyramidami a jinými starověkými stavbami.

Mravenci jako mýtičtí spasitelé

V legendách Hopiů se o mravencích hovoří jako o spasitelích. Civilizaci Hopiů údajně vzali do podzemí, kde je naučili přežít katastrofické pohromy, a tak se skutečně stalo. Najednou se před námi opět otevírají příběhy o obrovské povodni, jako je ona povodeň popsaná v sumerských textech a v Bibli.

Hopiové podle legend dokázali přežít v podzemí, kde je mravenci naučili pěstovat jídlo, pracovat s malým množstvím vody a stavět domy ve skalách. Získali tak cenné znalosti o hvězdách a matematice, tyto dovednosti poté posloužily k vybudování a úsvitu nové civilizace.

Skutečné starověké mraveniště

Jak bylo bezpečné vrátit se na povrch, Hopiové vystavěli neuvěřitelně složitou strukturu města, které se z horního pohledu může jevit jako obrovské mraveniště. Struktura města skrývala Kivas – u Hopiů jde o slovo pro kulaté obřadní místnosti v podzemí, do kterých směřovaly žebříky z povrchu. Přesně takové město se nachází v Chaco Canyonu – v šestnácti klimotrovém kaňonu, který se nachází v severozápadním rohu Nového Mexika.

Příběhy o podzemních bytostech jsou rozšířeny po celém světě. Podle Hopiů jim jejich spasitelé pomohli i na vlastní úkor.

Nálezy DNA v Chaco Canyonu naznačují možnou mateřskou dynastii, která vládla po stovky let (800 – 1250 našeho letopočtu). V roce 2017 o tom napsal portál Scientific American poté, co vědci prozkoumali 14 lidských ostatků v pohřební kryptě. Ostatky jsou vystaveny v přírodovědném muzeu v New Yorku.

Město v Chaco Canyonu potkala neznámá tragédie, díky které tamní obyvatelé zmizeli. Ve městě žilo zhruba tisíc Anasaziů. Anasaziové věřili v ochranu matky Země. Proběhla zde integrace s kmeny Hopiů a Zuniů a dalšími.

Vědci dnes věří, že obyvatele města vypudila změna klimatu, přičemž obyvatelé nedokázali udržet rostoucí populaci. Z toho si můžeme hodně odnést i my. Je totiž možné, že naše civilizace směřuje k úplně stejné katastrofě. V těchto příbězích můžeme naleznout cenné události a příběhy, no a z nich se můžeme inspirovat, nebo je vyložit jako varování.

Podobné články

Jeden komentář k "Mýty o Američanech kmene Hopi a jejich spojení s Anunnaki"

  • mer napsal:

    „přímé poznatky hyperborejské civilizace, která kdysi na Zemi existovala. Z ní vzešlo celé planetární lidstvo. Je to oblast Arktidy, odkud přišli v první řadě Slované – Rusové, Peršané, Sumerové. To vše jsou jakoby stopy arktické civilizace. Indie byla velmi silně ovlivněna touto civilizací, včetně jazyka, protože v Indii je základním jazykem sanskrt. Celé pobřeží Ledového oceánu mluví také jazyky vycházejícími ze sanskrtu. Dosud se všechno uchovává. Celá planetární civilizace má svůj počátek v severní zemi, která se jmenovala Hyperborea. Ale Hyperborea je spíše archetyp, nějaký plán, ale v pozemském vtělení to byla Arktida.“

Napsat komentář