Na Marsu je na 99% život, prohlásili vědci!

9274x 20. 01. 2015 1 čtenář

V červenci 1976 přistála na povrchu Masu sonda Viling 1 (NASA). Jedním z cílů mise sondy bylo najít život. Podle tehdejších oficiálních závěrů NASA sonda život nenašla. Dnes o tři desetiletí později (2012) si vědci myslí, že během experimentů došlo k chybné interpretaci dat. Sonda Viking 1 zjevně našla mimozemské mikroby ve vzorku půdy Rudé planety.

Podle matematické analýzy zkoumaných vzorků půdy došli vědci k závěru, že soli v půdě Marsu zkreslily původní odhady výsledů, a že vlastně půdní vzorky vykazují silný důkaz mikrobiálního života. Nově prováděné analýzy se zaměřily na složitost chemického složení půdních vzorků s ohledem na indikaci možného života. K překvapení vědců jsou výsledky pozitivní.

„Toto naznačuje silnou biologickou přítomnost,“ řekli výzkumníci z university v Sinském a Kalifornském Keck institutu (SKKI).

„Tyto analýzy podporují interpretaci, že Viking LR experiment našel existující mikrobiální život na Marsu.“

Snaha o přezkoumání vzorků byla iniciována jinou sondou – Phoneix, která na Marsu přistála v roce 2008. Tehdy byly nalezeny v půdě perchlorates.

Přítomnost chemikálií ve vzorcích půdy sondy Viking vedl původně vědce k přesvědčení, že tento vzorek byl kontaminován.

Vědci i přes nové objevy nejsou stále jednotní v tom, jak moc je tento experiment jednoznačným důkazem života na Marsu.

Christopher McKay z NASA Ames výzkumného centra řekl v rozhovoru pro Discowery News: „Nález organických látek není důkazem života a to ani v minulosti. Je to jen důkaz pro organických látek.“

„Skutečným důkazem by bylo video s natočenou marťanskou bakterií. Můžou poslat mikroskop – dívat se zda se bakterie hýbe,“ řekl Jospeph Miller z USC Keck School of Medicíně.

„Na základě informací, které jsme získali, jsem si na 99% jistý, že tam život.“ Budoucí mise na Mars by v tom měly udělat jasno.

Ohlédnutí do historie

Sonda Viking na povrchu Marsu původně provedla několik testů pro detekci života na mikrobiální bázi. Autorem prvního pokusu byl Dr. Gil Levin, Ph.D. (NASA/sonda Viking):

Mikroorganismy dýchají stejně jako vy nebo já nebo cokoliv jiného a vylučují oxid uhličitý.
Takže jsme vzali malý vzorek půdy a dali jsme ho do malé nádoby, kde jsme ho po sedm dní neustále sledovali, abychom viděli, zda se v nádobě nevytvářejí bublinky. Výsledek testu byl k našemu překvapení pozitivní. Potvrdil tehdy přítomnost života z hlediska kritériích schválených NASA.

Další test na přítomnost organických látek na povrchu Marsu byl však negativní. Dr. Levin ale uvedl, že tento druhý test se nevyznačovalo takovou přesností a citlivostí, jako jím navržený test. Dr. Levinem navržený test vyžadoval, aby ve vzorku půdy bylo přítomno alespoň 30 bakterií, kdežto druhý test vyžadoval přítomnost 3000000 bakterií, jako kriterium pro život.

Dr. Levin tehdy sám uvedl, že výsledky obou testů uznává za relevantní, a že to může naznačovat to, že mikrobiální život na Marsu není tak koncentrovaný, aby jej dekovala mikrobiální analýza, jejíž test navrhl jeho kolega.

NASA to tehdy pro veřejnost uzavřela s tím, že na Marsu žádné organické látky nejsou a tudíž se na Marsu život nevyskytuje. Dr. Levin s NASA na toto téma vedl nejeden spor.

Podobné články

Napsat komentář