Na mušce je vaše duše…

38474x 28. 08. 2018 1 čtenář

Duše je křehká…jaká jsou rizika jejího rozvrácení?

1) Výchova dětí společností

Výchova probíhá podle schématu stimulace dětinského chování, jinými slovy, je uměle nastavován proces sociálního zrání. Účelem je zužitkování (zneužití) energie dětí a mladých lidí v období jejich nejvyšší aktivity (15 – 25 let). „Vtip“ spočívá v tom, že v historii byla hlavní část revolučních sil tvořena právě touto věkovou kategorií. U mladých mužů nastupuje v tomto období vrchol jejich fyzické a intelektuální aktivity (kolem 20 let). Jsou zdraví, plní sil, tvůrčí, inteligentní, zásadoví, emocionální a neznají kompromisy. Jsou potenciálně „nebezpeční“.

Stačí si jenom vzpomenout na Alexandra Makedonského, kterému bylo teprve 20 let, když začal svoji „kariéru“. Ivan Hrozný dobyl Kazaň, když mu bylo 22 let (pozn. překl.: sem můžeme zařadit i našeho Karla IV., který musel již v 16 letech řešit složité státnické úkoly). V současnosti jsou mladí lidé, obzvláště v Evropě, pokládáni za výrostky (teenagery). A na tom je právě založena výchova k jejich sociální infantilnosti; tak se tvůrci historie – mladí lidé, přetváří v ty, kteří systému neškodí. Přebytek energie se vylévá například do neuspořádaných pohlavních vztahů, zážitků s alkoholem, drogami nebo do pouliční kriminality.

2) Výchova děvčat a chlapců podle stejných pravidel

Nejenom, že se ženy stávají ve výsledku mužštějšími, jde ale hlavně o to, aby mužská polovina lidstva postupně přestala být muži.

3) „Naočkování“ egocentrickým chápáním světa

Egoista je člověk, který jedná sám za sebe. Tady nelze neocitovat Majakovského: „Jedinec je vzdor, jedinec je nula, je sám, dokonce, i když je důležitý. Nepozvedne sám dlouhý kmen stromu a nepostaví pětipatrový dům.“ Takže jsme opět u známého „rozděl a panuj“ starých Římanů.

4) Formování vzoru „úspěšného“ člověka

Když se na to podíváme blíže, zjistíme, že se jedná pouze o ideálního otroka systému. Kravata, sako, úžasná kariéra, nádherný dům, drahý automobil, dovolená v zahraničí a irská whiskey. Není to nádherné? Vypadá to, že člověk je úspěšný a daří se mu. Ve skutečnosti je ideálním nevolníkem, protože je závislý na svém majetku, stejně jako narkoman na svých drogách. Bude dělat vše pro to, aby stabilita systému byla zachována. Během šplhání po kariérním žebříku snese jakékoliv ponížení. Všechny své tužby z dětství ukryje hluboko do svého nitra, zapomene kdo doopravdy je a postupně se stane tvorem, který se sice člověku podobá, ve skutečnosti je ale již pouhou směšnou kreaturou.

Sem můžeme začlenit vzorky „úspěšných“ lidí – do této kategorie patří „správný chlapák“ s pivním půllitrem v hospodě, „mrcha“, která střídá chlapy jako ponožky, feministka, vyděrač, anebo mafián. Můžete si dosadit téměř cokoliv. Mají ale společný základní rys, jedná se o zmrzačená a osekaná schémata lidského chování. Chybí vzory ochránce, vojáka, matky, básníka, vědce a spousta jiných.

5) Sex a násilí místo lásky a udatnosti

Není tajemstvím, že pohlavní pud je jedním z nejsilnějších. Proto je velmi jednoduché působit na něj určitým způsobem a tím manipulovat člověkem. Pohlavní instinkty patří, jako i některé další, k naší „zvířecí“ stránce osobnosti a nachází se na nevědomé úrovni. Tento pud je úspěšně stimulován médii, reklamami, propagandou, tzv. vědeckou i uměleckou literaturou anebo počítačovými hrami. Friedrich Nietzsche napsal:“ Člověk je provazem, nataženým mezi zvířetem a nadčlověkem, je to lano nad propastí“. Z psychologického hlediska je nadčlověk propojen s vyšší formou našeho nevědomí, které je pramenem tvůrčí, vědecké, poetické energie a stejně tak i zřídlem hrdinských činů. Na nižších úrovních je nevědomí provázáno právě se zvířetem, s jeho instinkty, násilím a strachem.

Nadčlověk i zvíře jsou nedílnými součástmi nás všech. U někoho ale převažuje nadčlověk a u jiného zvíře. Největší obavou našich „vládců“ je, že u jejich nevolníků dojde k rozvoji vyšší formy nevědomí a spojí se s božskou podstatou, kterou máme všichni ve svém nitru. Pak bychom se stali nekontrolovatelnými a nepředvídatelnými. „Vládci“ si jako ovládací mechanizmus vybrali zvířecí násilí, které je navázáno na pohlavní pud – sex, a je pro systém daleko méně nebezpečný než božský zdroj tvůrčí jiskry. Právě proto byl tehdy do boje nasazen údajný psycholog Sigmund Freud se svou teorií. Freuda znepokojovala především možnost projevení božské síly, přesněji řečeno, zneklidňovalo to hlavně jeho sponzory. Jejich záměrem bylo nasměrování lidstva na sex a násilí. Do kategorie těchto nasazených patří ještě například i Darwin a spousta dalších.

6) Konzum – zbraň, která zabíjí více zajíců jednou ranou

Čím se liší konzum od potřeby. Potřeba je založená na přirozené nutnosti vlastnictví toho, či jiného předmětu. Můžeme uvést spoustu příkladů, pokud jste si zničili zimní kabát, jdete a koupíte si nový. Jestliže kabát máte a koupíte si další pouze proto, že je značkový, módní nebo se chcete nějakým způsobem odlišit, jedná se o konzum. Jinými slovy, konzum je neuměřená a přirozeně nepodmíněná spotřeba. Proč je konzum pro současný systém tak životně důležitý? Za prvé se jedná o hnací motor soudobého ekonomického modelu. Poptávka roztáčí kola výroby a stimuluje bankovnictví, bez toho by se současný finanční systém zhroutil. Za druhé, je to výborné antidepresivum, které snižuje sociální napětí ve společnosti a umožňuje vymezit hranice toho, co je jednotlivým kategoriím lidstva dovoleno. Za třetí, toto antidepresivum je návykové a prostřednictvím této závislosti se lidé stávají slabými a manipulovatelnými. A nakonec, za čtvrté, blokuje přístup k vyšším úrovním vnímání.

7) Světoobčanství – mou vlastí je celý svět

To, co člověka odlišuje od zvířete, není jenom intelekt, ale i kultura, ze které vzešel. Co je vlastně národ a vlast.? Nejedná se pouze o pokrevní příbuzenství, ale v první řadě je to kultura, která národ sjednocuje a vychovává. Národní kultury se budovaly po tisíciletí a stojí na základech moudrosti předků. Národní kultura pomáhá člověku při napojení se na vyšší úrovně (ne)vědomí. Jestliže se jednotlivé kultury ničí, stává se z člověka vykořeněná „bestie“. Ničením národních kultur získávají „vládci“ tak nazývané lidské zdroje a jejich energii. Hlavním cílem je nahrazení těchto kultur pseudohodnotami a transformace lidstva v „ovce“, které jsou nadělené určitou požadovanou úrovní intelektu.

8) Velkorysost je TABU!

Ušlechtilost nebo-li velkorysost (velkomyslnost), je pro tento systém velice nebezpečná, protože opět vede k nekontrolovatelnému a nepředvídatelnému chování lidí, které není žádoucí „Vládci“ se velmi obávají (pro ně) nepochopitelných důvodů jednání člověka. Je rozhodně jednodušší, když jsou lidé řízeni svými pudy, chamtivostí, závislostmi a neřestmi.

9) Rozvrat rodiny

Tento bod se částečně překrývá se sexem a násilím, ale má svoje opodstatnění. Rozbití rodin napomáhá rozpadu národních kultur, roztříštění společnosti, stimuluje egoizmus a hrubé chování lidí, což můžeme již po nějakou dobu pozorovat….

Dobrou zprávou je, že na to všechno existuje jednoduchý a univerzální lék – poslouchat své nitro!

Vzpomenout si a pamatovat si, kdo ve skutečnosti jsme. Neprodávejte své ideály za zelené papírky, nejděte nikdy proti svému vnitřnímu hlasu (dokonce, i když máte dojem, že by to bylo logické).  Intelekt je velmi mocný nástroj, ale ne všechno je možné vysvětlit, natož pochopit pomocí logiky. Člověku je dán nejenom rozum, ale i city a intuice. Zdravý člověk by měl mít rozvinuté všechny tyto aspekty. A pouze duše dokáže sjednotit všechny prvky naší osobnosti. Nezaprodejte ji ani pod pohrůžkou smrti nebo chudoby.

Život s prodanou duší je velmi bolestivý a postrádá smysl, protože je to právě duše, která ví, co je vaším skutečným životním posláním. Úkoly jednotlivých lidí mohou být nekonečně rozmanité. Můžete být vědcem, umělcem, architektem, zemědělcem, vojákem nebo čímkoliv jiným; můžete bořit a tvořit, nebojte se toho. Podstatné je aby se z vás nestaly bezpáteřní zrůdy, živé mrtvoly, ovládané systémem, které nenávidí vše, co je spojené s duchovnem a s lidstvem. Je tu silná snaha vám vaši duši „odebrat“ a tím zničit vaši podstatu.

Povídání ve středu 29.8.2018 od 20 hodin se šamanem Tonym

O spirituální transformaci, napojení na kořeny a svou duši si budeme povídat 29.8.2018 od 20 hodin na našem YouTube kanálu. Hostem bude šaman Tony. Tak se připojte k nám. Těšíme se! Sueneé Universe

Podobné články

3 komentářů k "Na mušce je vaše duše…"

 • Equilibrium Equilibrium napsal:

  Článok sa mi páči, pani prekladateľka si mohla odpustiť vsuvku o Ayn Rand a jej knihe. Záleží na tom, ako sa na Atlasovu vzporu chceme pozerať .  Áno, A. Rand bola divná, bola ateistka, ale knihu som čítal a mal som počas celých 1000 strán pocit že čítam duchovnú knihu, knihu veľmi blízku myšlienkám karmajogy alebo myšlienkám o duchovnom poslaní práce či tvorivej práce ako daru od Boha. (viď poznámka na cs wiki od mne neznámeho Daniela Hornu, cit.  „Daniel Horna naopak tvrdí, že byla silně motivována náboženstvím, jehož morální výtah se snažila předat přístupnější formou soudobé materiálně smýšlející společnosti.“ ) Kniha je podľa mňa jasnou víziou našej budúcnosti,  ale netýka sa  cit. “ je právě o nárocích egocentrika a jeho libovůli, protože na to má „právo““ kon. cit. , ale toho ako v budúcnosti dostanú priestor ľudia,  ktorí tvrdo a tvorivo pracovať  a vytvárať skutočné hodnoty nechcú a nebudú (neziskovky), víziou globálneho trhu ako zásterky rozkrádania a drancovania prírodných zdrojov a z nich plynúcich ziskov, alebo víziou absolútnej devalvácie jazyka a hovorovej reči, ktorú úspešne rozbiehajú samozvaní neomarxistickí cenzori či SJW. A prečo kniha vyšla až teraz? Ľahká odpoveď – za 40 rokov totalitného socíku u nás nevyšlo mnoho aj lepších kníh ako je Atlasova vzpoura.

  • jablon napsal:

   Máte pravdu, moje rádoby „proniknutí“ do článku nebylo v pořádku, takže jsem odstranila. Děkuji za upozornění.

   Pro případné diskutující uvádím daný úsek:

   (pozn. překl.: Ayn Randová, jejíž kniha, se u nás nedávno objevila, Atlasova vzpoura, a je již po desetiletí „uctívaná“ v Silikonovém údolí. Proč byla právě v tomto období po takové době přeložena do češtiny?

   Ohledně ale samotné Alisji Rosenbaum (Ayn) a o současné nadaci pod jejím jménem je to už trochu o něčem jiném. Ve svém životě rozhodně kázala vodu a pila víno. Ale to si každý můe najít sám. Byla podobnou bytostí, vypuštěnou k „vychovávání“, stejně tak jako i neteř Sigmunda Freuda.

   Máte naprostou pravdu, že se na Atlas dá dívat z různých úhlů, můj jevv elmi pesimitický, ale to neznamená, že to nelze vidět naopak

   • jablon napsal:

    (pozn. překl.: Ayn Randová, jejíž kniha, se u nás nedávno objevila, Atlasova vzpoura, a je již po desetiletí „uctívaná“ v Silikonovém údolí. Proč byla právě v tomto období po takové době přeložena do češtiny? V angličtině vyšla v roce 1957, u nás 2014, a je právě o nárocích egocentrika a jeho libovůli, protože na to má „právo“).

    Doplnění chybějící části vyjmuté poznámky.

Napsat komentář