Nairam Insider: Nová chronologie věků (3. díl): První kontakty s mimozemšťany

19201x 16. 04. 2017 1 čtenář

V kosmu se nacházejí portály pro cestování časoprostorem. V pásu Orion se nachází Super portál. Ten je velmi často využíván a je velmi lukrativní a je v tzv. Modré zóně – těch je velmi málo. Kolem tohoto Super portálu je několik hvězdných systémů, včetně naší Sluneční soustavy.

Vyspělé mimozemské civilizace cestují vesmírem zcela běžně, a proto je kolem tohoto super portálu vytvořeno energetické ochranné pásmo. Jsou to jakési energetické koule/bubliny/sféry – Lokální Clustery. Jelikož běžný člověk takto cestovat zatím nemůže (kromě astrálního cestování), zmínil jsem to jen pro představu, odkud k nám mimozemské civilizace cestují a jak to dělají.

V dávných dobách zde mimozemské civilizace působily zcela viditelně a kontakty mezi lidmi a mimozemskými civilizacemi byly na denním pořádku. Jak se však současná lidská civilizace zdokonalovala a vyvíjela, aktivita mimozemských civilizací byla zaznamenávána malbami, rytinami a texty.

Mnoho informací je též uloženo v krystalech (např. Křišťálové lebky). Možná se dočkáme technologie, která dokáže informace dekódovat. Nebo již ta technologie existuje? Možná již některé informace prosákly, poté co byla objevena datová knihovna v pohoří Bucegi (viz. Velké tajemství pohoří Bucegi), Mramorové jeskyni a dalších místech. Vraťme se však na začátek 20. století.

20. století

V letech 1920-1930 Německé tajné spolky uskutečňovaly první kontakty s mimozemskými civilizacemiReptiliány a Agarthany (o těch bude řeč později) prostřednictvím tajné organizace Vril, kde jako médium pro channeling byla žena jménem Maria Oršić. Němci neoddělovali klasickou vědu od ezoteriky a proto prostřednictvím channelingu probíhal kontakt a předávání informací. Byla předávána hlavně technologie. Vzhledem k tomu, že byly přijímány informace od Reptiliánů, byly jejich úmysly potměšilé. Podle Williema Tompkinse (jak je již uvedeno v článku Nacisté stavěli vlastní létající talíře) využila jistá frakce Reptiliánů Německý vojenskoprůmyslový komplex ke stavbě létajících talířů a mateřských lodí pro vlastní únik ze Země.

Nacisté stavěli vlastní létající talíře: Podle Billyho Mejera měli být zdrojem signálu mimozemšťané se souhvězdí Aldebaran, kteří tak chtěli iniciovat přátelský kontakt mezi pozemšťany a lidmi z Aldebaranu. Mimozemšťané si prý původně mysleli, že Němci vyvinou a použijí tyto lodě k nastolení mírovějšího světa. Mimozemšťané předpokládali, že využití volné energie a na ní postavených technologiích, povede k ekonomicko politické transformaci, kdy jakékoliv válečné tažení bude postrádat smysl.

Dnes o tomto místu můžete najít informace pod synonymy Nové ŠvábskoSchwabenlandNeuschwabenland, New Swabia nebo též Základna 211, o které jsme napsali celý seriál.
Němci na základě těchto technologií sestavovali létací dopravní prostředky s antigravitačními pohony a pak, během 2. světové války, obsadili jedno ze starých měst pod Antarktidou. Vznikla tak odtržená německá civilizace vlastnící mimozemskou technologii.

Proto existují mnohé informace o německých ponorkách a lodích směřují na Antarktidu a do Jižní Ameriky, kde byl také po konci 2 světové válce spatřen Hitler.

Od 40. let 20. století má tato odtržená civilizace svou vlastní základnu také na Marsu. Prosakují informace o tom, že zde mají vyrábět součástky pro vesmírná plavidla a obchodovat s některými mimozemskými civilizacemi.

Mars a Maldek

Mars – býval měsícem ohromné planety Maldek/Melona. Měl atmosféru a byl na něm život. Po zničení Maldeku byla atmosféra poškozena a život (v analogické formě k Zemi) na povrchu Marsu skončil. Vědecké geologické studie potvrzují, že jedna strana Marsu byla v dávné minulosti zasažena globální katastrofou, jenž zapříčinila rozsáhlé zvrásnění terénu o proti druhé straně. Je to ta část, na které se nachází Valles Marineris: Grand Canyon Marsu.

Dodnes se na Marsu ještě nachází slabá vrstva atmosféry, kde v podzemních dómech žijí celé kolonie bytostí. Na povrchu jsou občas vidět živočichové podobné ještěrkám a drobné rostliny. Nacházejí se zde stavby pyramidového tvaru a trosky dávných staveb a civilizací.

Maldek (nebo též Melona) (někdy také nazývána jako Super Země) se nacházela v oblasti dnešního Hlavního pásu planetek, který je mezi planetami Marsem a Jupiterem. Tento pás představuje s velkou pravděpodobností část trosek Maldeku. Maldek byla ohromná planeta, na které byly humanoidní bytosti (několik metrů vysocí) a Mars byl jejím měsícem.

Kostry obrů

Pro představu: kostry obrů jenž jsou zmíněni v historických záznamech na Zemi. (Velikosti ve stopách.)

Kvůli velkým bojům mezi obyvateli Maldeku a Reptiliodními bytostmi došlo k použití zbraně hromadného ničení a planeta Maldek byla celá zničena. Tato exploze zničila atmosféru Marsu.

Model sluneční soustavy bez zachování vzdáleností

Model sluneční soustavy bez zachování vzdáleností oběžných drah planet

Po ukončení 2. světové války byli někteří němečtí vědci SS odvezeni do Ruska, ale hlavně v rámci programu Paperclip do USA, kde ve svých výzkumech pokračovali. Nejznámějším je jistě Wernher von Braun. Němci tak postupně ovládli vojenskoprůmyslový komplex a (stínovou) vládu. Vznikl tajný vesmírný program a s tím spojený vojenský průmysl.

V roce 2011 se však část lidí z vesmírného programu odtrhla a vznikla Pozemská Aliance. V témže roce NASA oznámila konec letů do vesmíru a ukončení oficiálního vesmírného programu. Pozemská Aliance chce prosadit plné odhalení technologií a informací pro lidstvo.

Abych však nepředbíhal, je nutné sdělit další důležité informace.

S tajným vesmírným programem souvisí skryté technologie – pohonné systémy, volná energie, genetické inženýrství, zdravotnictví a další vědecké odvětví. Tajné základny (vědecké, vojenské, výrobní, mimozemské, rehabilitační, skladové) se nacházejí jak na Zemi – v podzemí, tak i na Marsu a také na našem nejbližším planetárním objektu Měsíci.

Měsíc

Měsíc je umělé těleso geologicky starší než Země. Zřejmě byl vytvořen vyšší technologií, tak jako spousta dalších měsíců v naší Sluneční soustavě (např. Marsovské měsíce Phobos a Deimos).

Měsíc fungoval jako únikový modul. Zřejmě byl použit při evakuaci Maldeku nebo Marsu. Při cestování byl značně poškozen.

Plánujeme pozvat Kena Johnstona do Prahy, aby osobně prezentoval svůj archiv fotografií.
Na odvrácené straně Měsíce se nacházejí poničené starověké stavby a tajné základny.

Nejen fotografická dokumentace zachráněná Kenem Johnstonem to potvrzuje. Z výpovědí Williema Tompkinse a některých astronautů mise Apollo je patrné, že na odvrácené straně Měsíce je stále čilý pohyb objektů a bytostí.

Měsíc byl umístěn na oběžnou dráhu Země a ukotven vázanou gravitací. Díky tomu ze Země vidíme jen jednu stranu. Měsíc je dutý a základny jsou směřovány do nitra. Na Měsíci se také nachází základna, na které probíhali tajné kosmické programy včetně 22 genetických programů. Působí zde lidé a mimozemské rasy.

Některé informační zdroje uvádějí, že díky výše zmíněným tajným nacistickým programům byli právě Němci těmi prvními, kdo přistáli v novodobé historii na Měsíci. Na proti tomu svědectví Williema Tompkinse a nepřímo potvrzené svědectví Neila Armstronga uvádějí, že během mise Apollo 11 došlo k přímému kontaktu s mimozemskou rasou na povrchu Měsíce. Neil Armstrong a Buzz Aldrin měli tak přijít do kontaktu ze zástupci vysokých šedých (grays).

Vesmírné lodě ET na rozhraní Moře klidu

Tompkinsova kresba dokumentuje zatajené živé vysílání. Na okraji kráteru Moře klidu se nacházely vesmírné lodě ET.

Alternativa 3

V 60. – 70. letech 20. století probíhal program Alternativa 3 – odliv mozků. Vědcům a jejich rodinám byla slibována lukrativní práce i na jiných planetách. Bylo jim sděleno, že Země již přestane existovat kvůli globálnímu oteplování a zničení atmosféry a oni budou jediní, kdo přežijí a budou tak muset zachovat lidský druh.

Žijí a pracují v celých koloniích v podzemních dómech a základnách rozmístěných po celém Marsu. Žijí tam v relativně nepříznivých podmínkách a jsou přesvědčeni o tom, že planeta Země již neexistuje a oni jsou jediní lidé, kteří přežili.

Smlouva s Greys a základna v Dulce

V období kolem roku 1945 byla vládou USA za účasti tehdejšího amerického prezidenta Eisenhowera podepsána dohoda s mimozemskou rasou. Součástí dohody bylo předání mimozemské technologie lidstvu za možnost provádět genetické experimenty na lidech. Od té doby je zaznamenáno mnoho únosů mimozemšťany z podstatné části povrchu planety Země. Unášeny byly hlavně (těhotné) ženy a mnohdy i zvířata.

Nejznámějším místem na tyto genetické pokusy byla tajná podzemní základna Dulce v Novém Mexiku nacházející se v blízkosti souřadnic GPS 36°57’N, 107°W.

Hlavními aktéry těchto činů byly právě mimozemské entity známé jako Greys. Na tuto rasu mají odborníci dvě hlavní hypotézy. První je ta, že jde v podstatě o lidskou civilizaci, jež přišla z budoucnosti, neboť ztratila rozmnožovací schopnost. Aby zabránila svému vyhynutí, prováděla v naší době genetické pokusy. Druhá hypotéza říká, že šlo o humanoidní roboty, kteří sloužili Reptiliánům.

Carol Rosin byla osobní asistentkou Werhnera von Brauna, kterého často cituje: Vše okolo útoku mimozemšťanů bude sprostá lež. Přečtěte si o tom v seriálu: Mimozemská hrozba je zřejmě velká lež. Steven Greer ve svých přednáškách též zdůrazňuje, že měl v ruce dokumenty, které jasně potvrzují existenci PLF.

Jelikož zde docházelo k hrubému porušování lidskosti a dohod, které byly uzavřeny, začala se tato situace vyostřovat a v letech 1994 až 2006 došlo k několika vyjednávání a základna byla nakonec lidmi dobyta a uzavřena. V současné době se dle dostupných informací již Greys na Zemi nenacházejí.

Jaderné hrátky

V letech 1983 vyvrcholil konflikt studené války mezi USA a Ruskem, kdy byly aktivovány jaderné zbraně na obou stranách. Mimozemská civilizace (tzv. Koncil pěti), která nad námi dohlíží, však zasáhla. Od této doby mimozemská inteligence nedovolí, aby byly použity jaderné zbraně a tak hrozba jadernými zbraněmi je nerealizovatelná.

Tito mimozemšťané dále monitorují, kontrolují a zároveň neutralizují všechny jaderné činnosti, které by byly hrozbou pro Zemi a vesmír a včetně jaderných havárií v ČernobyluFukušimě.

Indie měla v roce 2004 snahu informovat lidstvo o přítomnosti mimozemské civilizace, ale bylo jim to GMS znemožněno. GMS již dlouhou dobu likviduje a skrývá jakékoliv důkazy o přítomnosti mimozemské činnosti a také o volných energiích a nadčasových technologiích. Výjimkou není ani Vatikán včele s papežem, který GMS úspěšně sekunduje. Vatikánské archivy jsou podle různých dohad plné zadržených informací o existenci ET v průběhu dějin lidstva.

Blue Awian

Ilustrace: Blue Awian

Další mimozemskou civilizací, která se stejně jako Anunnaki objevovala na Zemi jsou humanoidní bytosti s ptačí hlavou – Blue Awian. Ti v současné době zastřešují Alianci sfér, která podporuje probuzení lidstva a plné odhalení.

Blue Awian zjistili, co se zde na planetě děje, jak GMS provádí nekalé praktiky proti lidstvu ve svůj prospěch.

Jak a od koho se to dozvěděli? Z dobře informovaných zdrojů mám informace o tom, že GMS nahlásili Draco Reptiliáni, kteří chtěli kvůli zvyšující se vibraci Země (viz. Schumannova frekvence v 1. díle) odletět pryč, ale díky ochranné bariéře tak nemohli učinit. Pro Draco Reptiliány je totiž vyšší frekvence životně nepřijatelná.

Zástupci Blue Awian celou situaci vyhodnotili a  svolali mimořádnou konferenci, které se účastnila hluboká stínová vláda a také zástupce Vatikánu současný papež František. Výstupem konference bylo oznámení, že v tomto čase tady na Zemi prostě končí. Většině Draco Reptiliodním bytostem bylo umožněno opustit Zemi. Zůstalo zde jen malé množství těch, kteří budou za své činy souzeni.

Podle Coreyho Goodea je Egyptský Horus původem Blue Avian. Odpovídá tomu modrá pleť a ptačí hlava.

Pre-adamité

Ještě zpět k roli Pre-adamitů, o kterých jsme psali v předchozím díle. Na Zemi zůstali jejich potomci (Pre-adamité kříženci), kteří jsou pravděpodobně ovládání Draco Reptiliány přes Rutiliány. Pre-adamité (obecně) jsou zběhlí v cestování v čase. Jedno z časových oken nastavili na Zemi na rok 2018, aby se vrátili a podpořili své potomky – Pre-adamity křížence, kteří se aktivně angažují v GMS. Pokud jim tento návrat na Zemi nevyjde, což se jeví v kontextu vnějších intervencí pravděpodobné, GMS na Zemi do konce roku 2018 končí.

Oni to vědí a proto se snaží do poslední chvíle tuto pro ně nepříznivou situaci zvrátit. Proto je v poslední době tolik konfliktů a pokusů o vyvolání třetí světové války, aby se lidstvo zničilo. Dá se říct, že jejich motto je: „Když nemůžou přežít oni, tak nepřežije nikdo.“. Lidský druh je pro Anunnaki Elohim, ale také pro Blue Awian natolik důležitý, že se této zkáze snaží zabránit.

Blíží se velká energetická událost, která lidstvo posune do 5D. Lidská rasa se tak stane součástí velké kosmické rodiny.

Kde tedy ET jsou?

Mnozí lidé si neustále kladou otázku. Když tu tedy mimozemské civilizace jsou, proč mezi nás nepřijdou?

Osobně zastávám dva důvody, ale možná jich bude i více:

  1. Díky převážně negativní propagandě mimozemšťanů ve filmech (kde nás chtějí samozřejmě všechny zničit), by lidé mohli ve strachu a panice začít bezdůvodně útočit. Je to něco jako kdybyste všem ubytovaným v ústavu pro choromyslné rozdali střelné a bodné zbraně a pak se tam jen tak procházeli.
  2. Viry a baktérie, které by pro drtivou většinu mimozemských návštěvníků byly smrtelné. Mezi námi se mohou pohybovat pouze některé bytosti a kříženci mimozemské civilizace a lidské rasy. Proto probíhá kontakt převážně na mimosmyslové úrovni formou astrálního cestování přes Protokol CE5.

Váš názor na "Nová chronologie věků"

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Nová chronologie věků

Další díly ze seriálu

Napsat komentář