«« »»

Nairam Insider: Nová chronologie věků (5. díl): Od zrození do smrti

5. díl seriálu: Nová chronologie věků. Doposud vyšlo 7 dílů.

Svatá trojice nebo též triáda Duch, Duše a Osobnost. Lidská bytost je ze 30% fyzické tělo (osobnost) a ze 70 % energie. Jde tedy o jedno fyzické tělo a čtyři éterická těla. Když se podíváme na ruskou bábušku, tak ta nejmenší figurka je z plného materiálu (fyzické tělo) a ostatní čtyři jsou jako její obaly (etérická těla). Že by nám tím chtěli naši východní přátelé něco sdělit? Pojďme se na tuto triádu podívat alespoň ve stručnosti, jelikož je toto téma velice rozsáhlé.

  • Duch – energetický koncept, vyšší princip o určité frekvenci vyšší než 3D. Pro vývoj ducha je potřeba reinkarnační proces a sbírání zkušeností na určitém místě v kosmu. Duch je nesmrtelný a může se nacházet i mimo naší galaxii.
  • Duše – je jakýsi energetický most mezi osobností a duchem. Jakési vlákno.
  • Osobnost – je protipól ducha. Jedná se o přechodovou dobu ve fyzickém těle. Složky mentální, emoční a fyzické.

Kolem orbitu Země se pohybuje 500 až 600 miliónů lidských duší, připravených na inkarnaci. Po dobu 400 tisíc let byla populace udržována na přijatelném počtu pro Zemi 2,5 miliardy lidí. Za necelých posledních 100 let se počet zvýšil o 5 miliard (současný stav je 7,5 miliardy). Pro Zemi je tento počet destruktivní. Je to dáno tím, že se blíží Událost, která energeticky a vibračně posune všechny bytosti a planetu kvantovým skokem vpřed (tzv. přechod do čtvrté dimenze). Spousta duší je nelidských. Platí pravidlo: Co se narodí, musí být oživeno. Narození života je počítáno prvním úderem srdce (do té doby udává život tělo matky) a posledním úderem srdce dojde k odpojení vlákna od fyzického těla.

Musí se tedy mnohdy inkarnovat zvířecí duše do lidského těla, která není připravená na lidský život. Takoví lidé žijí ze dne na den, chovají se stádně, jako zvířata, myslí jednoduše, chovají se pudově, jsou hrubý, potřebují nejdříve naplnit své potřeby, cítí se být nepochopeni a jsou vystrašení, alkoholici a drogově závislý – hledají v tomto únik. Narůstá u nich agresivita. V jedné rodině mohou být různé duše (lidské, zvířecí, nelidské a mimozemské).

V Hollywoodském filmu Matrix byli lidé pěstováni stroji jako zdroj (elektrické) energie.
Lidský druh není na vrcholu potravního řetězce. Lidskou energií se živí entity. Ty negativní potřebují negativní energii – násilí, strach, závist, deprese, agrese, negace, hloupost, zlost, vztek…. proto také dochází k navýšení počtu lidí se zvířecí duší. Dají se lehce manipulovat a ovládat, mají negativní emoce. Negativní energie se jen tak neztrácí a nerozplyne, je spotřebovávána. Naopak pozitivní energií (láska, smích, pozitivní myšlení) se živí pozitivní entity. Hlavně ve večerních hodinách (mají specifickou vůni, která se dá zaznamenat).

  • Nebe – nějaké prostředí – čisté, prapůvodní – vzor všeho (jakési základní čisté „tovární“ nastavení) bez nánosů a inkarnací.
  • Očistec – odstranění hrubohmotných těl po smrti
    • přirozená smrt: očištění probíhá bezbolestně
    • násilná smrt (sebevražda): očištění probíhá značně bolestně
  • Peklo – současný fyzický život na Zemi

Pokud někdo škodil, páchal zlo, byl pokrytecký, nenávistný, bude pro jeho duši zřejmě platit varianta přirozená smrt a co víc, může se v rámci inkarnace ocitnout na místech, kde peklo (jak ho známe na Zemi z příběhů a pohádek) je pouze jakási mateřská školka, nebo rozkvetlá louka. Takže se někteří mají na co těšit.

Defragmentační vliv: analogie s defragmentací dat na disku počítače jejímž cílem je uspořádat data v logickém sledu, aby jejich zpracování probíhalo snadněji. Ve spirituální sféře zrychluje proces duchovního růstu.
Další pojem tohoto tématu je Reinkarnační buňka – je to místo narození (mělo by být i místem odchodu). Jedná se o místo, kterým je člověk při narození energeticky spojen se Zemí. Tedy místo, kde došlo k jeho fyzickému zrození. Pokud bude toto místo navštěvovat každé čtyři roky po dobu 12 hodin, bude to mít pro něj defragmentační vliv. Od místa narození (většinou bohužel nemocnice) se počítá čtvercově 22 km. Proto je místo vašeho početí i vašeho zrození energeticky důležité.

Kdy, kde a komu se člověk narodí, co se mu bude dít a kdy a kde odejde je předem dáno plánem. Plán je třeba vnímat jako jakýsi návrh, který se dá vědomým korigovat.

Pokračování: Nairam Insider: Nová chronologie věků (6. díl): Esence života [4592x]

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, autory v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 12177 a SS: 100.

Napsat komentář