«« »»

Nairam Insider: Nová chronologie věků (6. díl): Esence života

6. díl seriálu: Nová chronologie věků. Doposud vyšlo 7 dílů.

Základem každého těla a mysli jsou 4 hlavní složky. Tělní tekutiny, krev, Esence a Ki. Esenci si lze představit jako hustější formu životní energie Ki, neboli esence JIN. Vzniká momentem početí a vyživuje plod během těhotenství z matčiných ledvin. Další částí této Jinové esence je postnatální a dostáváme jí po narození přijímáním potravy a dýcháním. Proto je kvalitní a správné dýchání a výběr potravy tolik důležité. Postnatální esence doplňuje esenci ledvin, která zajišťuje cirkulaci tělem. Energie a tekutina musí cirkulovat, aby vše fungovalo tak jak má. Je to jako s vodou. Když cirkuluje, je plná kyslíku, energie a života. Pokud je statická, začne se kazit.

Jelikož je tato esence přítomná v ledvinách, působí jak na Jinovou, tak i Jangovou energii. Proto je funkce ledvin tolik důležitá pro proudění životní energie tělem a proto je důležitý pitný režim, jelikož má v sobě člověk více jak 70% vody. Objem vody ve svalech je 70%, u buněk 60% a v krvi a mozku je 90% vody. Toto proudění energie lze uvést do cirkulace také vědomě.

Vědomí je velmi zajímavé a dovolím si říct, že pro náš harmonický život nejdůležitější. Vědomím si totiž můžeme tvořit naší budoucnost díky zákonu přitažlivosti, kdy myšlenka má energetický potenciál zhmotňovat, uskutečňovat a uzdravovat. Ve vesmíru není dobro, nebo zlo. Je zde princip rovnováhy. Když je něčeho příliš, nebo naopak málo, tak se vyšší princip tuto disbalanci snaží vyrovnat tím, že někde přidá a někde ubere. Je to jako taková houpačka – statická dynamika.

Pokud se nám v životě něco děje, s čím nejsme spokojeni (ať už je to nemoc, partnerský vztah, ztráta, nebo se nám jen něco nepovede), je potřeba pochopit ÚČEL, proč se nám to děje. DŮSLEDEK  je pak už jen následek PŘÍČINY. A pokud to chceme změnit, musíme začít u své mysli. Pokud chceme učinit změnu v našem životě, musíme nejdříve přesně vědět, co chceme. Je potřeba si uvědomit kde jsme nyní, v jaké jsme situaci (bod A) a poté si představovat a prožívat to, kde chci být, čeho chci dosáhnout (bod B), ale hlavně neřešit cestu, kterou se z onoho pomyslného bodu A do bodu B dostat. Ta cesta není důležitá. Důležitý je bod B a vesmírný zákon už sám zvolí a nasměruje tu nejefektivnější cestu. Životní rovnováha je také o umění přijímat, ne jen dávat. Toto souvisí se sebedůvěrou, a aby se nám kruh uzavřel s fungující a harmonickou vitální energií.

Čakry, tóny, frekvence

Člověk má v těle několik energetických míst, nebo vírů nazývané čakry nebo také prány. Je jich celkem 7. Proudí jimi energie dovnitř těla a ven. Těchto míst je v těle mnoho, kde každý akupunkturní bod je miniaturní čakrou. Hlavní dělení čaker je dle vyzařované barvy, frekvence a orgánů, které ovlivňuje.

S každou čakrou je spojena zvuková frekvence, která odpovídá jejímu harmonickému stavu. Shoduje se Solfeggio frekvencemi: Do (UT), Re, Mi, Fa, So, La, Si.

  1. čakra – Kořenová: základní potřeby, přežití (jídlo, voda), osvobozující pocit od viny a strachu. Zdroj životní síly. Slované označovali jako zdroj Živa. Je primárním zdrojem našeho bytí. Aktivuje se skrze naši vědomou spirituální sexualitu (tantra). DO (UT) – 396 Hz – tón LAM
  2. čakra – Sakrální: zpracování nových zkušeností, nových lidí, vrací situace a usnadňuje změny. Ovlivňuje kreativitu a sexualitu. RE – 417 Hz – tón VAM
  3. čakra – Solar-plexus: centrum přijímání našich pocitů a emocí. Má moc opravovat lidskou DNA a pomáhá při transformaci. MI – 528 Hz – tón RAM
  4. čakra – Srdeční: schopnost sdílet s okolím, mezilidské vztahy, soudržnost a harmonizace mozku. FA – 639 Hz – tón JAM.
  5. čakra – Krční: ovlivňuje činnost imunitního systému a žláz. Ovlivňuje vyjadřování, porozumění, řešení situací, probouzí intuici. SOL – 741 Hz – tón HAM
  6. čakra – Čelní: probouzí intuici (třetí oko), napojuje se na univerzální vědomí, navrací k duchovnímu řádu a podporuje lásku bez podmínek. LA – 852 Hz
  7. čakra – Temenní, korunní: propojuje s universem. Dodává jistotu ve směru v životě, ve smyslu bytí. SI – 963 Hz – tón ÓM

Mimo výše uvedený výčet frekvencí tónů lze brát za doplňkové ještě 174 a 285 Hz. Jsou také důležité:

  • 174 Hz – Nižší tóny jsou podobné přírodním anestetikům. To vede k odstranění fyzické a duševní bolesti. Tato frekvence dává Vaším orgánům pocit bezpečí, zabezpečení a lásky a motivuje je k co nejlepší činnosti.
  • 285 Hz – Tento tón je užitečný při pomáhání léčbě ran z energetického hlediska, popálenin, nebo k léčbě jakékoliv jiné formy poškození tkáně. Tato frekvence pomáhá návratu tkáně do své původní podoby. Ovlivňuje energetická pole tím, že jím zasílá zprávy o restrukturalizaci poškozených orgánů.

Pokračování: Nairam Insider: Nová chronologie věků (7. díl): Blízká budoucnost a rok 2022 [4287x]

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, autory v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 12183 a SS: 100.

Napsat komentář

Líbí se vám naše stránky?

Podpořte prosím autory a překladatele trvalým příkazem na transparentní účet: 2900794933/2010
nebo pomozte s překlady.