Nález v Izraeli možná pomůže vyřešit záhadu biblických Filištínů

11712x 01. 12. 2018 1 čtenář

Archeologický nález v Izraeli, který byl zveřejněn v roce 2016, možná pomůže vyřešit přetrvávající záhadu: odkud pocházejí starobylí Filištíni? Jaká je záhada biblických Filištínů?

Filištíni

Filištíni za sebou zanechali množství hrnčířských výrobků.  Jednou ze záhad obklopující tuto dávnou civilizaci je, že po nich až do roku 2013 byla nalezena pouze velmi malá biologická stopa. V tomto roce totiž archeologové objevili historicky první filištínský hřbitov při vykopávkách v biblickém městě Aškelonu, ve kterém nalezli pozůstatky více než 200 lidí. Nález byl konečně zveřejněn 10. července 2016, při příležitosti ukončení 30 leté expedice Leona Levyho. Této expedice se zúčastnili archeologové z Harvardské Univerzity, Bostonské Univerzity, Wheatonské Univerzity v Illinois a Troyské Univerzity v Alabamě.

Tým nyní provádí DNA, radiokarbonové a další testy na vzorcích kostí, datovaných do období mezi 11. a 8. stoletím př. n. l. Ty možná pomohou vyřešit debaty o zeměpisném původu Filištínů. Archeologové zatím nezveřejnili žádné výsledky, ale bylo konstatováno, že tým využívá nedávných objevů a pokroků v testování DNA aby dosáhli těch nejpřesnějších výsledů.

Profesor archeologie Daniel Master z Wheatonské Univerzity řekl:

„Po desetiletích studia toho, co po sobě zde Filištíni zanechali, jsme konečně stanuli tváří v tvář jim samotným. Díky tomuto objevu jsme se přiblížili k rozluštění záhady jejich původu.“

Kosterní pozůstatky

Profesor Master dodal, že v minulosti bylo nalezeno pouze několik kosterních pozůstatků Filištínů. Proto jejich zkoumáním archeologové nedosáhli žádných určitých závěrů. Archeologové svůj nález udržovali tři roky, až do konce jejich 30 leté expedice, v naprostém utajení. Hlavním důvodem, konstatoval Master, bylo nebezpečí, které v dnešní době ohrožuje velkou část archeologických vykopávek probíhajících na území Izraele, a to protesty ultraortodoxních Židů.

Master dodal:

,,Museli jsme dlouhou dobu držet jazyk za zuby.“

V minulosti ultraortodoxní Židé několikrát uspořádali demonstrace na místech, kde archeologové nalezli lidské ostatky. Jejich klíčový argument je, že pozůstatky by mohly být židovského původu. Proto by jejich odkrytí porušilo jeden z židovských náboženských zákonů.

Členové expedice Leon Levyho se s ultraortodoxními židovskými demonstranty již setkali, a to v roce 1990 během vykopávek na Kanaánském pohřebišti. V Bibli jsou Filištíni popisováni jako úhlavní nepřátelé dávných Izraelitů, jako cizozemci, kteří přišli ze zemí západu a usadili se v pěti hlavních městech země Filištínů, na území dnešní jižní Izraele a pásu Gaza. Nejslavnějším Filištínem byl Goliáš, obávaný válečník, kterého přemohl mladý král David. Odkaz Filištínů se nese dál v názvu Palestina, které zavedli pro označení území na obou březích řeky Jordánu Římané ve 2. století, a které převzali dnešní Palestinci.

Mohou pocházet i z Anatolie

Archeologové i studenti Bible už dlouho věří tomu, že Filištíni pocházejí z Egejské oblasti, což dokládají na hrnčířských výrobcích, objevených v místech jejich pobytu. Ale vědci se dohadují, odkud přesně z Egejské oblasti Filištíni pocházejí: z vnitrozemského Řecka, z ostrovů Kréty či Kypru, nebo dokonce z Anatolie, dnešního Turecka. Nalezené kosterní pozůstatky nám možná pomohou tyto otázky zodpovědět, konstatoval Izraelský archeolog Yossi Garfinkel, specialista na dané období, který se ale na vykopávkách nepodílel. Objevení hřbitova označil za „velmi významný nález“.

Odkrytí hřbitova také objasnilo filištínské pohřební zvyky, které byly až dosud zahaleny tajemstvím. Filištíni své mrtvé pohřbívali s lahvičkami parfémů, umístěnými v blízkosti obličeje. Vedle dolních končetin byly nalezeny nádoby, které nejspíše obsahovali olej, víno nebo jídlo. V některých případech byli mrtví pohřbeni i se svými náhrdelníky, náramky, náušnicemi a dalšími ozdobami a v několika hrobech byly objeveny i zbraně. „To, jak se Filištíni chovali ke svým mrtvým, nám pomůže rozluštit všechno,“ konstatoval archeolog Adam Aja, jeden ze členů expedice. Nálezy z vykopávek byly 10. 7. 2016 zveřejněny na výstavě Izraelského muzea, která byla hostována v jeruzalémském Rockefellerově archeologickém muzeu.

Podobné články

Napsat komentář