Nalezeno místo, kde Ježíš přeměnil vodu ve víno

4042x 02. 10. 2018 1 čtenář

Dosud nebylo nalezeno místo, kde Ježíš vykonal svůj první zázrak – přeměnil vodu ve víno. Evangelium nám říká, že Ježíš Kristus byl pozván na svatbu spolu se svou matkou a učedníky. Během svatby došlo víno, a právě v tom okamžiku, dal Ježíš na znamení své slávy pokyn a přeměnil vodu ve víno.

Ježíš a jeho první zázrak

Bylo tam šest kamenných džbánů na vodu pro židovské očistné obřady, každý z nich měl obsah dvacet nebo třicet galonů. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte sklenice vodou.“ Služebníci je naplnili až po okraj. Ježíš jim řekl: „Nyní je zvedněte a vezměte je k otcovi slavnosti.“ Tak je vzali.

Když ochutnávali ze sklenic, voda se změnila ve víno. Nevěděli, odkud se víno vzalo, ačkoli služebníci to věděli. Toto byl první z jeho zázraků, které učinil Ježíš v Káni Galilejské, projevil tak svůj věhlas a jeho učedníci v něho uvěřili.

Místo, kde se tak stalo

Přesné místo, kde se uskutečnil první zázrak připsaný Ježíši, byl velkým tajemstvím. Po celé roky byla lokalita v zemi Kanaán široce připisována biblickými znalci mnoha Galilejským vesnicím, ale nikdo ji nikdy nedokázal potvrdit. Tisíce poutníků bylo přesvědčeno, že přesné místo byl Kafr Kanna, město v severním Izraeli. Skupina výzkumníků nyní říká, že místo nebyl Kafr Kanna, ale svah asi 10 kilometrů dále na sever. Co tedy našli odborníci?

Khirbet Qana

Khirbet Qana

Místní badatelé zjistili, že Khirbet Qana je židovská vesnice, která existovala mezi lety 323 př.n.l až 324 n.l. Experti odhalili řadu styčných bodů, které podle nich naznačují, že to bylo právě zde, kde Ježíš vykonal svůj zázrak.

Khirbet Qana (©Pen News)

Archeologické vykopávky prokázaly existenci rozsáhlé sítě podzemních tunelů, používaných pro křesťanské bohoslužby. Vědci zde nalezli kříže a odkazy na ‚Kyrie Iesou,‘ řeckou frázi, která znamená Pána Ježíše. Archeologové také objevili oltář i police, které obsahovaly pozůstatky kamenné nádoby. Nalezli také šest kamenných džbánů, které jsou podobné nádobám popsaným v biblickém popisu zázraku.

Dr. Tom McCollough, který vedl archeology na místě řekl, že je to důvěryhodný doklad, že jsou to důkazy země Kanaán dle Bible.

„Objevili jsme úctyhodný velký křesťanský jeskynní komplex, který používali křesťanští poutníci, kteří uctívali zázrak přeměny vody ve víno. Tento komplex byl používán počátkem pátého nebo šestého století a pokračoval použitím poutníky až do období křižáků ve 12. století.“

Odkazy na Kanaán u svatého Josefa, v Novém zákoně a rabínských textech potvrzují, že tato vesnice je židovská obec u Galilejského moře, v oblasti Káně Galilejské. Khirbet Qana splňuje všechna tato kritéria.

Podobné články

Napsat komentář