«« »»

NASA: Strategické záležitosti pro válku budoucnosti v roce 2025

Deborah Tavares: Chci vám ukázat tento válečný dokument, který byl nalezen na internetové stránce NASA. Jsem toho názoru, že je velmi důležité dostat tyto informace k co největšímu počtu lidí.

Byl tento document přístupný každému? Toto bylo skutečně na jejich stránce a někdo to objevil?
Ano, je to tak. Bylo to na NASA internetové stránce a je to dokument, který je ve skutečnosti PowerPoint video, které sestavil Dennis Bushnell, hlavní vědecký pracovník pro NASA v Langley středisku. Původně to bylo vydáno v červenci 2001, což bylo před několika měsíci.

To co upoutalo moji pozornost a co mne okamžitě zalarmovalo bylo to, že když jsme na tento dokument poprvé narazili, říkalo to na internetové stránce: “Strategické záležitosti pro válku budoucnosti v r. 2025.

Připomenu jen, že NASA je vojenská nikoliv civilní organizace, jak se snaží proklamovat. Rok 2025 je datem, které je uváděno jako nejzazší termín, do kterého musí dojít k podstatném odhalení mimozemské agendy.
Když jsem se rozhodla podívat, jen tak narychlo o co tady jde, byla jsem trochu překvapena, když jsem četla na straně 4: “tento dokument je ve všech případech založen na skutečných informacích, na zkoumání trendů a na existující technologii, žádná magie.“ A skoro celý námět tohoto PowerPoint videa je o robotech, cyborgech a lidech. V tom jsem okamžitě viděla nesrovnalost mezi budoucností a současností. A tak jsem si řekla: co teďka skrývají? Protože tohle byla skutečná zakrývačka a pak jsem začala ten dokument studovat a byla jsem šokována tím, co jsem zjistila.

To je důvod proč o tom dnes chci mluvit. Každý jiný by byl šokován, kdyby četl na příklad na straně 93.

Takže – kdo napsal tento NASA dokument a bylo to záměrně vystaveno? Myslíš si, že chtějí aby to veřejnost věděla?
Tady máme opět Ilumináty, což jsou ti nejbohatší lidé na této Zemi a tito lidé vždycky ohlašují předem, co mají v úmyslu učinit. Takže proto se to ocitlo na NASA stránce a bylo samozřejmě přístupné všem – ale viděli to lidé? Samozřejmě že ne. Protože kdyby si někdo tohoto dokumentu všiml, už bychom o tom věděli a zatím o tom nikdo nemluví. A to je důvod pro tuto diskuzi, aby o tomto lidé věděli.

A opět zde nacházíme konflikt mezi budoucností a tím, co považovali za současnost tehdy v červenci 2000, kdy to bylo poprvé vydáno. A zde říkají, což je naprosto šokující, na str. 93: „(budou pořízeny) video nahrávky zadržení a mučení Američanů, což bude vysíláno v barvách na hlavních televizních kanálech.“ Toto je neuvěřitelné prohlášení a pokračuje tím, že tady píšou: „teroristické útoky na území Spojených států s použitím dvojité biologicky důležité, ničivé infrastruktury.“ Hodlají použít EMP (elektromagnetické bomby), což je elektro-magnetický puls, hodlají použít vyzařující kmitočty na naše mozky a podobné, a také hodlají provozovat psychologickou válku (psywar), včetně zneužívání a usmrcení mnohých. Na té stejné stránce č. 93 navádějí na využití CNN syndromu. CNN je samozřejmě televizní síť, zpravodajská síť na rozšiřování propagandy a byla založena organizací CIA.

Podívejte se na film, nazvaný „Psywar“, který obsahuje veškeré informace o kanále CNN. Jsou to nesmírně zajímavé informace. A pak můžete číst na straně, kde říkají, jak moc důležité jsou lidské limitace a nevýhody. Lidé jsou prý příliš velcí, příliš těžcí, příliš citliví a příliš pomalí po obou stránkách, jak fyzicky tak i mentálně a z toho důvodu prý vyžadujeme příliš mnoho podpůrného zařízení. To znamená, že naše údržba je velmi drahá a tím pádem lidská hodnota prudce klesá na záporná čísla. Můžete tomu věřit? Je jasné, že slyšíte, co říkám a jsem si jista, že to musí být šokující, když si uvědomíte, že původ dokumentu je na internetové stránce NASA, kde nejrůznější instituce, které jsou zainteresovány jiné další organizace jako je US Air Force, DARPA, CIA, FBI, Jižní velení, Atlantické velení, Australské oddělení obrany a jiné. Toto všechno jsou instituce korporační.

My sami jsme USA Inc. a už dávno se neřídíme Ústavou, což je řečeno v Hlášení ze Železné hory, což by si každý měl přečíst. …

Uvidíte jak utajení a skrývání stále se množících útoků na Ústavu z nás udělalo korporaci. Tím pádem už dávno nemáme právoplatnou vládu. Vládnou nám korporace a banky, které se vydávají za právoplatnou vládu, což nejsou. Nejsme ve stavu mít právoplatnou vládu, když máme válečnou mašinerii, která (veřejně) prohlašuje, co hodlá provádět lidem, kteří žijí na půdě Spojených států.

A toto se netýká pouze Spojených států, toto je celosvětový plánovaný útok a napadení s použitím technologií, o kterých většina lidí nemá vůbec ponětí. Dnes každý kupuje knihy a náboje – myslím zbraně a náboje a málokdo si uvědomuje, že například „paprsková zbraň,“ o které se mluví na str. 45, paprskové zbraně jsou stále více převládající. A to je jak nás hodlají napadnout.

Na str. 9 se rovněž píše něco velmi zajímavého a zároveň hrozného: že lidé převzali a podstatně zkrátili vlastní vývoj (evoluci). Proto teď chtějí (ti kdo dali vzniknout tomuto textu) řídit vývoj. Tito lidé věří (to znamená tito bankéři a celosvětové ‚elity‘ věří) tomu, že docílila nesmrtelnosti. A spoléhají na to, mějte na paměti, proto tento celý dokument je o robotech, cyborgech a lidech.

Už prověřili naše mozky a zcela nedávno jsme slyšeli, že mohou přemístit lidský mozek do nějakého strojového zařízení, takže kdykoliv nám řeknou, že je to nový vědecký objev, můžeme si být jisti, že to bylo vyvinuto desetiletí a desetiletí předtím, než jsme se o těchto věcech dověděli.

Rovněž zde hovoří o mikro-prachu jako o zbrani. Tvrdí, že tento mechanizovaný prach velikosti mikronů, který je rozšiřován jako postřik a vdechován do plic, tento prach se mechanicky zavrtá do plicní tkáně, kde vykoná nejrůznější patologické funkce.

Harald Kautz-Vella již v roce 2016 informoval o existenci tohoto inteligentního mirko-prachu.
Říkají, že je to naprosto nový způsob útoku a nejhorší je, že je to v souladu se zákonem. Je to v souladu se zákonem. A to je co chtějí provést všem lidem na této zemi a je to v souladu se zákony! Pak pojednávají o tom, jak budou kmitočty použity ve válce proti nám. A my sami už víme, že tak zvané „Chytré měřiče,“ které jsou současně rozmisťovány po celém světě, a které tvoři náhradu za naše původní elektroměry a stejně tak jako nahradí plynoměry a vodoměry a tyto měřidla budou všechny napojeny na naši zásobu potravin. Toto je plánováno na dobu, kdy zničí veškeré peníze a budou vydávat „energetické příděly“ a pak budeme všichni kontrolování tímto měřicím systémem.

Ale také zde hovoří o použití nízkých kmitočtů – mikrovlnných kmitočtů. A přímo v tomto NASA dokumentu se zmiňují o zprávě americké armády. … Je to asi 20ti stránkový dokument vydaný americkou armádou, který popisuje použití VF kmitočtů proti nepříteli. A my jsme ten nepřítel. A říkají tam, že 100% celkové lidské populace bude ovlivněno těmito kmitočty. Mnozí z nás budou jako ti kanárci v hloubkových dolech, což je výraz, který používají pro ty, kteří umírají. Jiní lidé prožívají nejrůznější zdravotní problémy, které vesměs začínají zvoněním v uších, nestejnoměrností srdeční funkce, kožními vyrážkami a neschopností spát celou noc. Co tím docilují je to, že těmito kmitočty ničí náš imunní systém.

A jak se oni sami chrání od jejich vlastních zbraní?
To je opravdu dobrá otázka a některé informace, které jsme odhalili, dokazují, že mají způsoby, které daleko předčí všechno, co my máme pro vlastní použití, jako na příklad pro léčbu rakoviny. Tito lidé nedostanou rakovinu. Existuje čipový mechanizmus, jak jsme zjistili, který dokáže odrazit útok některých kmitočtů. A také víme, že se zajímají o trans-humanismus. A toto všechno provádějí celosvětově. Je zajímavé, do jaké míry jsou sami ovlivněni všemi těmi chemtrails a nano-vlákny, které jsou na nás sypány, což je v první části jejich vlastního návodu.

A to všechno sedí dohromady. Když spojíte jednotlivé body, pak zjistíte, že tento NASA válečný dokument nejen že pojednává o vlivu kmitočtů a jak budou používány, ale rovněž potvrzuje, že to bude omezovat naši výkonnost a bude nám to způsobovat záchvaty. Oni sami to v tomto dokumentu potvrzují. Již se nediskutuje použití Chytrých měřičů (Smart meters); již nepotřebujeme další vědce nebo lékaře, kteří by říkali, že lidé jsou víc a víc nemocní. Ne, toto je záměr.

Takže musíme přestat hledat vše vysvětlující důvody pro ten fakt, že lidé jsou stále více nemocní, protože to je jejich cíl. To je jejich vlastní cíl. A zahrnuje to uvěznění, uvržení do otroctví a vyhubení lidstva. Rovněž je to obrovská kontrola myšlení, protože tyto kmitočty mají všemožné použití.

Co si myslíš, že je řešení pro tento mnohotvárný útok, který je proti nám prováděn už tak dlouho?
Podle mne toto dokáže vyřešit informovanost, když o tom budou lidé vědět, jak nejrychleji to půjde.

Existují další podpůrné dokumenty, jako na příklad „Neslyšné zbraně pro tiché války.“ Je to 41-stránkový dokument. Zabývá se popisem výzkumu a je to technický popis, který byl v r. 1954 plánem (tajné organizace) Bilderbergů a byl jim předložen na jejich prvním setkání. Je v něm popisována strategie za účelem kontroly lidské populace.

A opět, nemůžu více zdůraznit důležitost toho, aby to každý četl, už proto, že se tam píše o tom, že tento dokument nemá být zveřejněn, protože je to vyhlášení války. Nemůžete stále hasit ohně, musíte najít toho, kdo je zakládá. To je co říkají, protože lidé jsou sami zodpovědní. A všechno co vidíte tam venku, že je jaro a proč je tak brzy a nikdo nemluví o spiknutí samotném.

Je to válka proti lidem a proto je nutno podchytit ty určité lidi a to je co je cenné. Zabíjejí nás. To je naprostá pravda. A toto je jejich válečný plán. Je to jejich válečný plán, takže musíme podle toho plánu postupovat. Je to pouhých stran, a když vynecháte tabulky tak vám zůstane pouhých 36 stran. A není to vůbec obtížné číst.

Tady říkají, že technologie „neslyšných zbraní“ se vyvinula z výzkumu strategického a taktického postupu a byla vyvinuta pod vojenským vedením během 2. světové války v Anglii. Původní záměr této akce byla studie strategických a taktických problémů vzdušné a pozemní obrany za účelem objektivní efektivnosti a byly k tomu použity vojenské zdroje, zaměřené proti cizím nepřátelům. Dále pak popisují, jak objevili další technologie a v r. 1952 jim došly peníze a pak se uskutečnila schůze vysoce postavených představitelů ‚elit,‘ která měla rozhodnout o tom, co bude další fáze vývoje společenského výzkumu.

Harvardský projekt byl velmi úspěšný, jak dokázalo publikování některých jejich výsledku v r. 1953, které navrhovaly použití ekonomického inženýrství, což zahrnovalo studie struktury americké ekonomie. Pak píšou o tom, jak toto bylo navrženo v poslední polovině 40tých let a jak tato nová, neslyšná válečná mašinerie byla předložena jako zlatem se třpytící pokovené zařízení ve výstavní síni již v r. 1954.

Takže tento dokument mluví o kombinaci neodvratných útoků na lidstvo a jak bude tímto způsobem lidstvo kontrolováno. V politickém slova smyslu píšou o tom, jak ustanoví politický systém levice a pravice, takže my budeme pod dojmem, že naše stížnosti jsou vyslyšeny a že naše nespokojenost může být ventilována. Ale bankéři byli za každým, kdo byl kdy zvolen a dnes se nám vysmívají.

Normálně se nám vysmívají. A to poslední je – teď bych to ráda probrala, protože pak se vrátíme k dokumentu samotnému – ale to poslední prohlášení v celém spisu říká: faktor č. 6, dobytek:

Ti, kteří nepoužívají mozky, na tom nejsou líp než ti, kteří mozky nemají. A proto tahle nemyslící skupina medúz, což jsou otec, matka, syn a dcera se stanou použitelnými tažnými zvířaty, nebo cvičitelé jim podobných.

Takže co v tomto dokumentu říkají je, že pro nás opatří jedovatou stravu. Nebude to nic, co bychom potřebovali, ale je to co chceme a ti, kteří se rozhodnou se touto stravou živit, ponesou následky. Říkají dále, jak zavedli všechno společenské inženýrství, jak navrhli rodinu, jak zničili rodinu, jak nastavili válečnou mašinerii, jak ovlivňují myšlení v rodinné jednotce k tomu účelu, aby rodiče předali své děti do války, kde je mohou boháči nechat popravit.

Je to dokument, který diskutuje umělé lůno, protože oni sami věří, že lidé se potřebují cítit ochraňováni. Tyto elity chtějí sloužit jako lůno za účelem ochraňování lidí, aby lidé měli místo, kde se mohou skrýt a budou ochráněni od životních skutečností. Protože (podle nich) nejsme schopni zvládnout životní situace. Proto chtějí nastavit toto umělé lůno, přičemž říkají, že „účelem tohoto umělého lůna je vytvořit neměnící se prostředí pro jakoukoliv činnost, stálou či nestálou a vytvořit tak přístřeší pro vývojový proces růstu a dospělosti spolu s přežitím, aby byla zabezpečena svoboda a zaručena obranná ochrana pro nejrůznější druhy činnosti.“ Dále říkají, že od doby kdy člověk opustí lůno jeho matky, bude veškerá snaha použita na vybudování, údržbu a vpravení člověka do tohoto umělého lůna za pomocí různých druhů náhražek, ochranných zařízení a skrýší.

Takže (tito lidé) se vydávají za naše ochránce. Chtějí nás udržovat znevýhodněné, hloupé kvůli přejídání, aby naše žláza šišinka (v mozku) byla narušena a nebyla nikdy schopna spojit se s naším vyšším vědomím.

Zrovna teď probíhá hromadná fluoridace (vody) v celých Spojených státech a tato má jeden cíl, zničit naši schopnost volně myslet. Tím nás úspěšně „vypínají“ přímo teď.

To zní jako film „Rosemariino dítě“.
Přesně tak. Taky se to podobá filmům „Matrix,“ které byly všechny na bázi DARPA dokumentu. Je to všechno velmi podobné. Je to všechno „problém – reakce – vyřešení,“ což je přesně jak tito lidé vždycky postupují.

Takže snad to nejlepší co můžeme udělat je probudit lidstvo a doufat, že nějaké lidové hnutí to může změnit.

Myslíš si, že revoluce by byla potřebná v některých případech anebo ne? Co si o tom myslíš?
Podle mého názoru potřebujeme odhalení a ne revoluci. Revoluce by pouze nastolila stanné právo, na základě názorů o kterých teď mluvíme. Nastolila by stanné právo a dále by umožnila, aby byli vybráni a napadáni někteří (vybraní) lidé s použitím zbraní, které by na nás tak rádi vytáhli.

Mají k tomu účelu drony, mají na to mikro-prach, paprskové zbraně, o kterých tvrdí, že už jsou vyvinuty, mají rovněž akcelerátor výbuchových vln, a když si prohlédnete zalidnění Spojených států tak zjistíte, že převážná většina lidí žije na pobřeží.

Akcelerátor výbuchových vln je zařízení na výrobu těch obrovských přílivových vln (tidal waves) a Spojené státy toto zařízení vymyslely společně se Sovětským svazem někdy v 40tých letech. Mělo to být použito ve 2. světové válce namísto bomb, ale nakonec se rozhodli pro bomby. Akcelerátor výbuchových vln využívá usazeniny methanu na mořském dně a způsobuje obrovské, bez pěnové, umělé přílivové vlny na níže položených místech kterékoliv země.

Nejen to, … mohou sledovat co se ve kterém domě děje. Mohou sledovat pohyby obyvatel a spotřebu každé energie, kterou používáte a toto hlásit zpátky těm, kteří toto pozorování provádějí. Takže jsme prakticky uvězněni v koncentračním táboře a zároveň jsou naše zásoby potravin snižovány, což bylo zmiňováno v jiném rozhovoru, kde říkali, že jsou snižovány zásoby potravin.

Je to tak zjevné, že federální vláda chce i naše děti a to v co nejrannějším věku a všude ve světě a to všechno je založeno na tzv. změně klimatu, o kterém ses už zmiňovala a možná by ses k tomu měla vrátit a také k dokumentu ze Železné hory.
To je pravda. Všechny tyto spisy, jak Hlášení ze Železné hory tak i NASA válečný dokument pojednávají o tom, že je příliš mnoho lidí a že spotřebují příliš mnoho zdrojů a Země nás nemůže podporovat. Z toho důvodu vymysleli podvodný vědecký názor, který je založen na strachu a všichni mu uvěřili a teď (kvůli tomu) mění historii a mění vědu.

Je to všechno založeno na tom, že lidé používají příliš mnoho (přírodních) zdrojů, že musíme snížit CO a vyměšování skleníkových plynů a to je v současné době propagováno po celém světě. Všechny místní vládní dokumenty tyto informace obsahují, takže města v současné době … na příklad Kalifornie s jejich „karbo akcí“ kde lidé musí ve skutečnosti platit za vzduch, který vdechují a tyto poplatky jsou od nich vymáhány formou daní.

Je to jako ničím nepodložené peníze. Přijali jsme za platidlo nekryté peníze, o kterých říkají jak v dokumentu ze Železné hory tak i v dokumentu o Neslyšných zbraních že jeden z důvodů proč posílají naše muže a ženy do válek je nejen za účelem snížení populace, ale protože je ve skutečnosti okradli.

Přijali jejich skutečnou práci a služby a zaplatili za ni nezákonnými, falešnými, nepodloženými penězi. A tímto způsobem zkoušejí eliminovat věřitele, což je další služba, kterou válka pro ně vytváří, že snižuje množství věřitelů. Toto všechno je založeno na (informačním) znečištění, které je ale skutečné a oni sami je vytvářejí.

Když si přečtete dokument ze Železné hory, pak budete vidět ty způsoby, kterými chtěli toto (informační) zamoření způsobit. Dokonce šli tak daleko, že řekli, že zničí všechny lesy a opravdu to dělají, s pomocí chemtrails.

Ty tajné chemtrails, neboli geo-inženýrský program, či měnění počasí – tento program má několik vrstev. Nejen že zvyšuje problémy s počasím, jako zrovna v současné době, kdy jsme prožili strašné věci tady, ve Spojených státech, kdy neuvěřitelně silná tornáda zničila několik měst ve státě Oklahoma a to všechno se děje i v celosvětovém měřítku. Je ničena naše potravinová základna, což snižuje množství potravin, zvyšuje to ceny jídla, mění to zásaditost půdy, kterou přizpůsobují předepsaným směrnicím firmy Monsanto, což je mega-korporace, která přebírá výrobu potravin po celém světě.

To je záměr Monsanta: globální výroba jídla. Tato firma produkuje semena a jejich semena porostou i v zamořené půdě, kterou sami vytvářejí a to všechno je podle plánu. Takže se ptáte co ohledně toho dělat? Prvně musíme o těchto záležitostech být informováni. V tom směru bych ráda řekla že snad ta nejrychlejší cesta jak být informováni je pročíst tyto základní dokumenty. Přečtěte si „Neslyšné zbraně pro tiché války;“ přečtěte si „Hlášení ze Železné hory“ a taky „Nový světový řád odhalen“ z r. 1969…

Nemusíme ve skutečnosti jednat v souladu s tímto podvodem. Lidé říkají, že je nás víc než jich samotných. Je to pravda, ale bohužel, existují technologie, které jsou naprosto neuvěřitelné a lidé ve skutečnosti vůbec nemusí vědět, co je bouchlo a to je strategie budoucích válek ve válečné zóně naší země. Ale dále bych řekla, že každý by měl přečíst tento NASA dokument, protože se musíme zprostit této iluze, této neskutečnosti, ve které žijeme a musíme se přesunout do nové skutečnosti, která je založena na pravdě, kterou tyto dokumenty hlásají. A z této nové skutečnosti pak teprve můžeme hledat řešení.

Tady nemůžeme střílet od boku a pak hledat řešení, pokud jsme nezjistili, kdo nám toto činí, jak je to provozováno a pokud nemáme informace o tom, jak je to způsobeno.

Trumanův pořad byl navržen, aby vytvořil falešnou skutečnost za účelem zábavy, oproti tomu je tato falešná skutečnost navržena k tomu účelu, aby nás vyhubila. Je to válka proti lidem. To je důvod, proč bulvární plátek začal křičet do světa, aby se lidé připravili zemřít. A tato snaha je provozována s pomocí nejrůznějších prostředků a zmiňované dokumenty pouze dokazují, že toto byla snaha už kdysi dávno.

Nejen že vidíme jednotlivce, kteří jsou členové Bilderbergů, Trilaterální komise a Skull & Bones a tito jsou všichni na hlavních místech, kde diktují zákony. Na příklad vědecký poradce presidenta John P. Holdren má za úkol dohlížet na chemtrails. Dohaduje se s bývalým ředitelem CIA a vede nejrůznější vládní organizace. Pak zde jsou lidé jako Leon Panetta, který vede CIA a naše Oddělení obrany přesunuje naši vlastní armádu pod správu NATO, což činí v rozporu s Ústavou.

Co jiného je to než přímá válka proti nám a můžeme vidět lidi umírat jako mouchy. … Tyhle zbraně na sobě nemají otisky prstů kvůli metodám, které jsou použity a přitom je to skutečnost, stejně jako když někdo dostane rakovinu, nebo mrtvici či autismus nebo Alzheimera. Je to zřejmé a je to možno vyhodnotit jak statisticky tak i matematicky, že je to naprostá pravda.

Jakákoliv myšlenková forma boje nebo převratu, revoluce, odboje, vytváří přesně ty negativní síly/vibrace, ze kterých tento stávající systém žije a parazituje na nás. Nenech se svést na temnou stranu síly. Může být snadná a rychlá, ale vzdaluje vás od vašeho vlastního zdroje v srdci.
Takže lidé musí vědět co se děje, aby s tím mohli bojovat. Je to možné, protože ten jediný způsob jak jim to pak projde je, že budou lhát. Ale když budete sledovat pouze veřejné sdělovací prostředky, ty tři hlavní kanály a dvě tiskové agentury, nikdy toto nepochopíte. Ve skutečnosti, tady je to řečeno, přímo v tomto NASA válečném dokumentu, že bude používána propaganda s pomocí veřejných sdělovacích prostředků. To je ten hlavní způsob rozšiřování. Tak zvaný „římský syndrom“. Ano, to je jeden z názvů, jak tomu říkají.

Ve skutečnosti, při čtení tohoto spisu, tady na příklad zjistíte, že hodlají používat výbušný prach. Tady o tom mluví: tento prach pronikne i do podzemí a do jiných míst. A také říkají, že jestliže se člověk pohne a oni to mohou sledovat, pak zemře. Takže technologie … sensory jsou málem ve všem.

Našla jsem neuvěřitelné prohlášení, týkající se psi-technologie přímo na stránkách Carneggie-Mellon Institutu a toto prohlášení tvrdilo, že celosvětová infrastruktura bude měněna na tu, kterou mají počítače a mašinerie. Toto má zahrnovat naprosto všechno, nejen elektřinu, plyn, vodu a podobné, ale také veřejnou vládní politiku.

Je rovněž zajímavé, byli jsme na recenzi nové knihy, kterou napsal Al Gore. Je to kniha, nazvaná „The Future“ (Budoucnost). V této knize popisuje jak „umělá inteligence“ převezme vládu a pak uvidíme změny přímo ve Spojených státech, které nebyly zaznamenány v minulých letech. Také píše o tom, jak není efektivní používat lidi, což je to stejné co říkají i tyto Všechny dokumenty. Je to všechno to stejné.

Tady máme skupiny odborníků, kteří jsou spiknutí a plánují intriky proti lidské rase jen proto, že věří, že je nedostačující. Také je projednáváno – malý moment prosím – také byl projednáván U.S. Mozkový projekt, který začal v 90tých letech. Tady píšou, že byl podporován 16ti organizacemi a vládními agenturami, NIH, což je samozřejmě Národní institut pro zdraví, dále je zde uvedeno Oddělení obrany, NASA a Oddělení pro energii.

Prý mají přes deset tisíc jednotlivých přednášek pro jejich výroční schůzi pro Společnost nervové vědy a v podstatě se dá říci, že navrhli naprostou změnu lidstva.

Existuje úžasná historka týkající se života klonovaného člověka čtvrté generace, která se nazývá „Michael Princ“… Je možno ji najít pomocí spojení na NASA dokument a já doporučuji všem, aby si tento rozhovor s Michaelem Princem poslechli. Byl zabit v r. 2011 a byl to klon čtvrté generace.

Úroveň technologie a délka doby, jak dlouho tyto technologie existují, jsou neuvěřitelné. Zde rovněž píšou, přímo v Reportu ze Železné hory, že budou mít pod dozorem školský systém a že počítače nahradí současný učební způsob. Píšou, a v NASA dokumentu to potvrzují, že všechno bude vyřizováno přes počítač: docházka do zaměstnání, nákupy, zábava, cestování, vzdělání.

Tímto způsobem mohou opravdu přepsat historii. Všechno bude na Kindle (čtecí zařízení) a pak bude velice snadné změnit texty knih, nebo změnit řeč.

Zrovna nedávno jsem poslouchala hlášení o počasí a hlasatel řekl, že druhý den bude slunečno. Já ale nazývám slunečno „měkkým slunečnem,“ protože slunce doopravdy nesvítí jako dříve. To je jak já to nazývám. Samozřejmě, reportér toto neřekl. Takže dnes je to „měkké slunečno“ a i reportéři to přiznávají, čímž mění náš popis slunného dne. To proto, že jsme pod trvalým závojem tajného, nehlášeného atmosférického jedu, které zaplňuje naši oblohu. Proto mění naši slovní zásobu, mění všechno, co se nás týká a udržují nás trvale nemocné pomocí fluoru, pomocí aspartame sladidla v potravě, s pomocí všech těch barviv a chemikálií, které jsou skoro ve všem.

Dokonce i stvrzenky…, které dostáváme, když natankujeme benzin, jsou jedovaté. Správně bychom se jich neměli dotýkat. Takže je nutno dávat velký pozor.

Já sama říkám, že každodenní život je jako procházka zaminovaným polem. A když se vám k večeru podaří bezpečně dorazit na druhou stranu, pak jste si vybírali velmi správně, protože všude kolem nás opravdu existují miny přímo v našich životech.

Je to pravda a je obtížné se jim vyhnout. Ten vliv, který toto všechno má na naše životy, už to, že teď tady musíme vést takovou diskuzi jen kvůli tomu, co bylo provedeno proti nám. Naše budoucnost je nám určena, délka našich životů je rovněž předurčena. Jsou to fascinující informace…

Barrie Trower je to vědec z Anglie a mluví o přeměnění frekvencí na zbraně, což se vztahuje specificky na veškeré bezdrátové spojení, které je v tak obrovském rozsahu rozšiřováno jak po Americe tak i v jiných zemích. Tím míním také antény na mobilní telefony. Tyto jsou vztyčovány málem všude. Někdy jsou maskovány jako stromy, nebo jsou skryty na kostelních věžích a i když jedete přes poušť, jsou skryty v yucca rostlinách a přitom jsou to antény na mobily.

A dále – toto je velmi zajímavé – zabudovávají je do návěštních cedulí benzinových pump firmy Mobil Oil. Tam je ani nemůžete vidět. Když budete sledovat a když jste opravdu dobří na vyhledávání mobilních antén, jako třeba moje vnoučata, ta je vidí na míle daleko, můžete zajít do obchodních center, kde mají kolem dokola trávníky se spodním osvětlením, a můžete těchto světel v zemi vidět celé spousty: to jsou nenápadné antény/vysílačky pro mobily. A ve skutečnosti si to málokdo uvědomí.

Každý si myslí, že je to jen osvětlení parkoviště a přitom je to anténa/vysílačka pro mobily. A na kostelech jsou zabudovány do věží. Ano. A dávají peníze školám, aby je umístily přímo v místě.

V současné době byla objevena celá skupina rakovin, které se vyskytují kolem University v San Diego. Je tam velké množství studentů a profesorů, kteří trpí nádory v mozku. Takže jsme ničeni (elektro-magnet) kmitočty, což tento dokument přiznává. Máme pro to důkazy, máme vojsko a úřady, které se k tomu přiznávají a není zapotřebí toto dále dokazovat pomocí úmrtnosti v okolí mobilových vysílaček/antén na univerzitách, protože na str. 98 v této brožurce je řečeno, že mobilové vysílačky budou použity. Říká to, že „antény pro mobily budou použity k vysílání kmitočtů.“ Takže opět, … typická situace: Zničení Ameriky s pomocí deseti lidí a milionů dolarů. Dvojitě biologický postup skrze importované vitamíny, oblečení a otrávené potraviny. Teroristické útoky s použitím očkování a virusů. Pojednávají o tom, že naše železnice budou napadeny, o použití proti-osobních vyzařujících kmitočtů, pomocí mikrovln z antén, jak bude voda otrávena s pomoci mezi-kontinentálních, bezpilotních zařízení, což bude doprovázeno podstatnou psychickou válkou, což je CNN syndrom.

Říkají nám tady, jak snadné to bude zničit Spojené státy s pomocí těchto nových technologií. Toto musíme odhalit.

Děkuji mockrát za Všechny tyto informace, Deborah Tavares! Děkuji ještě jednou. Také děkuji.


EDIT: Text převzat z titulků výše uveřejněného videa. Text byl zformátován a někdy i zkrácen a nebo doplněn o aktuální informace.

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, autory v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 10941 a SS: 100.

Napsat komentář

Líbí se vám naše stránky?

Podpořte prosím autory a překladatele trvalým příkazem na transparentní účet: 2900794933/2010
nebo pomozte s překlady.