Nebra Sky Disk

7875x 03. 11. 2018 1 čtenář

Jedná se o bronzový disk z doby bronzové ze střední Evropy s použitím zlata. Říká se mu nebra Sky disk. Zdá se, že jde o znázornění  astronomických jevů v symbolech náboženského předmětu.

Světová vědecká komunita zvažuje, že se jedná o nejstarší znázornění nebes. Proto je tento disk jeden z nejdůležitějších archeologických nálezů z tohoto období. Stáří Sky Disku se odhaduje na 3700 až 4100 let.

Taušírování (též tausování) je výtvarná a zejména řemeslná technika, při níž za studena vykládáme nějaký kov kovem jiné barvy.

Pozdější postupné zpracování zlata technikou taušírování, předpokládané datování posouvá do doby 3600 let. Disk byl pravděpodobně používán k náboženským účelům.

Od června 2013 je Nebra Sky Disk zapsán na seznamu dokumentů světového dědictví  v Německu.

Pojďme si Nebra Sky Disk představit podrobněji

Disk z Nebry je velmi dobře zachovaný bronzový kotouč o průměru asi 32 cm se zlatými inkrustacemi Slunce, Měsíce a hvězd, který pochází ze starší doby bronzové, patrně ze 16. století př. n. l.. Byl součástí pokladu, nalezeného roku 1999 poblíž městečka Nebra (Sasko-Anhaltsko), asi 60 km západně od Lipska. Je to nejstarší známé zobrazení oblohy a jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů poslední doby. Poskytuje také nový náhled na astronomické znalosti a techniky té doby.

Od roku 2002 je disk exponátem Sasko-anhaltského zemského archeologického muzea (Landesmuseum für Vorgeschichte Sachsen-Anhalt) v Halle.

Bronzová zhruba kruhová deska o průměru asi 32 cm, uprostřed 4,5 mm a na kraji 1,7 mm silná, váží asi 2 kg. Materiál, slitina mědi a asi 2,5 % cínu, pochází z okolí Salzburgu (Rakousko). Na zoxidovaný zelený povrch jsou přitepány zlaté inkrustace, znázorňující patrně sluneční kotouč, měsíční srpek a 30 malých kotoučků, z nichž sedm patrně znázorňuje Plejády. Kromě toho byl stejnou technikou dole znázorněn jakýsi oblouk a na protilehlých okrajích dva zhruba stejné segmenty (levý segment dnes chybí). Zlato pochází patrně ze Sedmihradska. Okraj desky je pravidelně perforován 40 otvory o průměru asi 3 mm.

Proměny disku

Podrobné zkoumání ukázalo, že před uložením prošel disk několika proměnami. Vzhledem k tomu vědci předpokládají, že byl původně vyroben někdy mezi roky 2100 př. n. l. a 1700 př. n. l..

  • V prvé fázi nesl jen inkrustované Slunce (nebo úplněk?), Měsíc a hvězdy a nebyl na okraji perforován.
  • Ve druhé fázi přibyly oba segmenty na okraji desky, o nichž se soudí, že sloužily k určování roční doby, slunovratů a rovnodenností. Když se deska správně orientovala na blízký vrcholek Brocken, určoval segment rozptyl možné polohy východu a západu Slunce (82 stupňů) a dalo se tedy podle něho zjistit, jak se blíží slunovrat nebo rovnodennost. Pokud tato domněnka platí, plnila by deska podobnou úlohu jako patrně některé kamenné stavby ze starších dob.
  • Ve třetí fázi přibyl dolní oblouk, jehož smysl není patrný. Někteří soudí, že by mohl znázorňovat „sluneční bárku“, jak je známa z jiných oblastí. Pravděpodobnější ovšem je, že se jedná o Mléčnou dráhu.
  • Konečně dostala deska perforace na okraji, které snad sloužily k upevnění nebo přišití.

Zde jsou znázorněny jednotlivé fáze:

Materiál (zlato) jednotlivých fází vykazuje rozdílné složení.

Podobné články

Napsat komentář