Nejslavnější mimozemšťan světa měl přednášku v Praze (2. díl)

514240x 21. 10. 2016 1 čtenář

Kdo je vlastně Darryl Anka? Darryl formou channelingu zprostředkovává kontakt s osvícenou mimozemskou bytostí známou jako Bashar. Darryl popisuje Bashara jako bytost z planety Essassani, která se nachází v paralelní realitě v časovém horizontu vnímaném jako budoucnost. Basharovy monology a rozhovory s tazateli pokrývají širokou škálu témat jako například spiritualita, planetární vývoj, posvátná geometrie, metafyzika a mimozemský život. Darryl promlouvá s Basharem na veřejných i privátních setkáních po celém světě. V těchto promluvách bývá Darryl ve změněném stavu vědomí, které mu umožňuje komunikovat s publikem.

Kromě channelingu Bashara vyjadřuje Darryl svůj tvůrčí talent také jako spisovatel, režisér a produkční filmů. Podílel se na tvorbě speciálních efektů ve filmech Star Trek, Star Wars aj. Nejnovější dokument, který Darryl napsal, produkovat a režíroval, nese název First Contact. V tomto filmu Darryl vypráví o tom, jaké to je být médiem při channelingu, a věnuje se také poselstvím, které Bashar jeho prostřednictvím sdílí. Tento film měl světovou premiéru 14.102016 v Lucerně, na což navázal 15.10.2016 channelingem bashar na pražském Žofíně.

Jak to všechno začalo

V roce 1973, a to v rámci jediného týdne, jsem dvakrát zblízka a za bílého dne spatřil UFO, pokaždé za přítomnosti svědků. V obou případech se jednalo o tmavě kovovou trojúhelníkovitou vesmírnou loď, přičemž každá z hran byla asi 10 metrů dlouhá. Na každé špici bylo modrobílé světlo, a uprostřed bylo oranžovočervené světlo. V prvním případě byla loď ode mne asi 50 metrů daleko a v druhém případě byla vzdálená asi 20 metrů.

Bylo mi jasné, že to, co vidím, nemohlo být produktem pozemských technologií a tak jsem nadšeně začal shánět informace o UFO. Četl jsem všechno, co jsem našel, a když jsem v knihkupectví procházel regály, brzo jsem si všiml i knih o ostatních paranormálních otázkách, jako jsou psychické síly, duchové a channeling. Pár těch knih jsem si přečetl, a taky něco o UFO, abych si rozšířil obzor a abych začal těmto metafyzickým záležitostem lépe rozumět.

Jak jsem se učil být mediem a dělat channeling

Deset let poté, co jsem viděl UFO, jsem byl představen někomu, kdo jako médium dělal channeling. Několik měsíců jsem poslouchal informace, které prostřednictvím té osoby od jisté duchovní entity přicházely, a byl jsem konzistencí a kvalitou informací, které jsem si na různá témata vyslechl, přímo ohromen. Nakonec tato entita nabídla, že se ten, kdo má zájem, může naučit dělat channeling. To mě zpočátku překvapilo, protože jsem nepředpokládal, že se channelingu můžeme naučit. Nicméně jsem na ten kurz channelingu šel, aniž bych měl v úmyslu stát se médiem, prostě jsem se chtěl dozvědět něco víc o procesu, jehož prostřednictvím – jak se zdálo – byla tato entita schopna dosáhnout na rozsáhlé informace z nekonečného okruhu témat.

Obsahem kurzu byly různé řízené meditace a duševní cvičení, jimiž jsme se měli naučit přecházet do různých stavů vědomí. Uprostřed kurzu mi přišlo na mysl něco, co znělo jako telepatická zpráva. Okamžitě jsem si uvědomil tři věci: ta zpráva byla od mimozemského vědomí, které jsem měl nazvat: Bashar (ETV, které jsem viděl, byla jeho loď); vzpomněl jsem si, že jsem v určitém momentu před tímto životem uzavřel dohodu, že budu jeho médiem při channelingu; a že právě nastala chvíle této dohodě dostát, pokud jsem ovšem pořád měl chuť to udělat.

Nejdřív jsem o této vnitřní zkušenosti pochyboval: Nemám halucinace? Není to nějaký divný vedlejší efekt meditace, kterou frekventanti kurzu měli provádět? Jenže jak jsem tam tak potichu seděl a zvažoval, co se děje, všimla si entita, která kurz vedla, že jsem začal komunikovat s něčím z jiné roviny existence. Ubezpečila mě, abych tomu důvěřoval a abych se naučil s tím pracovat.

Chvilku jsem nad tím přemýšlel a pak jsem se rozhodl, že to zkusím a nechám tuto entitu, toho Bashara, mým prostřednictvím promluvit – a uvidím, co bude. Došlo mi, že i kdyby to ve skutečnosti nebyla jiná entita – kdyby to byla jen nějaká tajemná část mého vlastního vědomí – stejně by informace získané z tohoto channelingu mohly sloužit ku pomoci ostatním lidem, aby mohli provádět konstruktivní a pozitivní změny ve svém životě. Ať už bylo zdrojem cokoli, byl jsem rozhodnut pokračovat, a tak od tohoto momentu v roce 1983 provádím veřejně channeling, a Bashar promluvil o různých tématech k tisícům lidí ve více než 15 městech ve Spojených státech a také v Japonsku, Austrálii, Kanadě, Anglii, Egyptě, Řecku a na Novém Zélandu.

Význam jména „Bashar“

Když mi poprvé přistála v mysli telepatická zpráva, přišlo s ní i slovo Bashar. Předpokládal jsem, že je to prostě jméno této entity. Nicméně jsem posléze z Basharových popisů jeho společnosti zjistil, že v jeho světě jsou všichni telepatičtí a nepoužívají jména jako my. Protože ale věděl, že my ho budeme chtít nějak pojmenovat, bylo vybráno jméno Bashar.

Bashar je výraz v arabštině a byl vybrán pravděpodobně proto, že půlka mé rodiny pochází z arabského prostředí, ačkoli já sám arabsky nehovořím. Neměl jsem vůbec ponětí, co to slovo znamená, až pak mi kdosi, kdo plynně mluvil arabsky, řekl, že to znamená Posel nebo přesněji řečeno Posel dobrých zpráv. I když to tedy není jeho pravé jméno, je toto slovo určitě adekvátní tomu, co Bashar dělá.

Soukromá poznámka

Vždycky lidem jasně říkám, že nemusí věřit tomu, že jsem během channelingu v telepatické komunikaci s mimozemskou bytostí jménem Bashar. Pokud je pro ně přijatelnější, že slova vychází z jiné části mého vlastního vědomí, tak já osobně s tím nemám problém. Stejně nemohu nikomu žádným způsobem dokázat, že Bashar existuje. Ať už tyto informace pochází odkudkoli, přinesly pozitivní změny do života mnoha lidí, včetně mě, a to je nejdůležitější.

Tyto informace přinesly uspokojivé a jasné odpovědi na mnohé palčivé otázky, rozvíjely moji tvořivost, dodaly druhým inspiraci a návod k tomu, jak změnit svůj život k lepšímu, a mně poskytly vhledy do oblastí, o nichž jsem ani nesnil a ani jsem si nemyslel, že by to bylo možné. Za tento dar jsem neskonale vděčný, ať už je zdrojem cokoli. Přál bych si, aby tyto informace pozvedly vašeho ducha, jakož i vaše uvědomění nekonečného potenciálu, který život dennodenně nabízí, a aby vás podnítily k tomu, abyste následovali svou největší vášeň, jak Bashar často navrhuje: „Prožívejte své sny…místo toho, abyste pouze snili o životě.“

Kdo je Bashar?

Bashar je multidimenzionální bytost a přítel z budoucnosti, který už 33 let prostřednictvím média Darryla Anky přináší úplně nové informace a jasná vysvětlení toho, jak funguje Vesmír a jak si každý člověk vytváří realitu, kterou prožívá. Tisíce lidí tak za ta léta dostaly příležitost uplatňovat tyto principy a vyzkoušet, zda skutečně fungují a jestli s jejich pomocí mohou opravdu změnit život a vytvořit si realitu, po které touží. V drtivé většině odpověď zní: „Tohle funguje!“  Ve zpětné vazbě, o niž se podělili naši posluchači, stálo například tohle: Zvýšená kreativita a hojnost, duševní a emoční jasnost, zlepšení zdraví, zlepšení milostného života,rozšířené psychické schopnosti, hlubší sebeláska a sebepřijetí a znovunabytí vlastní síly.

Proč tyto informace fungují?

Bashar by určitě řekl, že je to proto, že jsou tyto informace založeny na fyzikálních zákonech, že to nejsou jen takové nějaké vábničky filozofie New Age. Možná se jedná o mnohem pokročilejší verzi fyziky, než na kterou jste narazili v minulosti – nicméně pořád se jedná o fyziku. Když pak uplatníte tyto zásady a techniky ve svém každodenním životě, dosáhnete pozoruhodných výsledků a zásadních rozdílů jak v tom, co budete prožívat, tak v tom, jak se budete cítit!

Bashar ukazuje, jak důležitý je náš hodnotový žebříček, a říká, že pokud změníme to, čemu věříme a jak vnímáme sebe sama i okolní svět, změní se dramaticky to, co ve svém životě prožíváme. Vysvětluje také, jak to udělat a nabízí nové perspektivy, které mohou změnit váš způsob vnímání reality a mohou pomoci si uvědomit, jaké hodnoty a myšlenky v současné chvíli řídí váš život. Protože pak se můžete rozhodnout je změnit. Bashar ve svých poselstvích zdůrazňuje, že máte veškerou potřebnou sílu a moc, ale také schopnost si za pomoci své vědomé svobodné volby vytvořit život a svět, po kterém toužíte.

Klíčem je vlastní síla

Bashar říká, že naše planeta prochází zásadní transformací – evolučním skokem do další úrovně vědomí. Basharovo poselství slouží jako připomínka toho, co už dávno víte, jen jsme to možná zapomněli. Může vám pomoci projít touto změnou hladce a radostně – prostě tak, že rozšíříte své vědomí neomezených možností, které jsou vám skutečně k dispozici. Toto poselství zdůrazňuje, že klíčem k vědomému vytváření reality, po jaké toužíte, je znovunabytí vlastní síly a spojení se svým Vyšším Já.

Nadšení je vaše přirozené právo

Basharovo poselství pomáhá zlepšit vaši schopnost učení a změny. Znovu probouzí vaši schopnost využívat představivost a vyjadřovat se tvůrčím způsobem – abyste mohli zažívat nadšení, které je vaším přirozeným právem. Techniky, které Basharův materiál obsahuje, jsou zábavné, podnětné a zajímavé. Třešničkou na dortu je pak jedinečný Basharův humor a jeho přímost, díky nimž se celý proces stává nezapomenutelným zážitkem.

Široký záběr témat

Bashar také přináší špičkové informace z mnoha různých oborů. Věnuje se například těmto tématům: Osobní transformace; Historie vesmíru; Mimozemšťané & UFO; Paralelní reality; Kruhy v obilí; Paranormální jevy; Duchovní vzestup; Změny Země; Léčebné metody; Posmrtný život; Budoucí technologie; Posvátná geometrie

 

Bashar: Proč jsem s vámi v této chvíli v kontaktu?

Máme k vám lidem velmi specifický vztah. Velmi specifický vztah a odpovědnost v tom, jakým způsobem jsme v kontaktu – s každým z vás individuálně i kolektivně s vámi všemi. Jsme si vědomi toho, že na vaší planetě existuje velké množství hodnotových žebříčků; mnoho různých stylů vyjádření. Proto s vámi nemůžeme komunikovat způsobem, formou či cestou, které by mohly snížit narušit či odebrat odpovědnost vašeho druhu za vlastní rozhodnutí a volby, které jste učinili, nebo vyčerpat procesy nutné k vývoji vaší společnosti. Jsme zde, abychom vám v určitých věcech nastavili zrcadlo. Komunikujeme s vámi proto, abychom vám nabídli některé perspektivy, díky kterým byste mohli vidět sami sebe, vidět do svého nitra, více se o sobě dozvědět. A abychom vám připomněli určité myšlenky, které už znáte, ale které jste možná jako civilizace zapomněli.

Informace, které s vámi sdílíme

Jsme zde, abychom s vámi občas prodiskutovali o tom, co se může zdát jako nová informace; ale (znova) nikdy ne tak, aby byl jakýmkoli způsobem, v jakékoli podobě či formě jakýkoli hodnotový žebříček nebo přístup označen, povýšen či podpořen jako oprávněnější než jiné hodnotové žebříčky nebo přístupy.

Musíte pochopit základní věc, a to, že všechny pravdy jsou pravdivé a pravda je souhrnem všech pravd. Některé myšlenky mohou snad ve vaší každodenní realitě vykazovat o něco větší účinnost, zatímco jiné myšlenky nemusí nutně vykazovat takovou pravděpodobnost manifestace, ale vaše realita se den ode dne mění.

Jak mnozí z vás ví, existuje mnoho různých druhů objevů, mnoho různých druhů realizací a myšlenek, otevírají se nová pole uvědomění, nová chápání vašeho vědomí. A proto vaše realita, vaše fyzická materiální realita bude postupně mnohem více nahnutá, jak říkáte. Prostor a čas nad vámi ztrácí moc, protože vy sami jste tvůrci prostoru a času; vy jste tvůrci fyzické reality, v níž – jak se domníváte – existujete.

A tím, jak změníte své chápání sebe sama, jak přesáhnete názor, že jste pouhé fyzické subjekty a prozkoumáte další sféry vědomí a další úrovně vědomí uvnitř sebe sama, pak se rovněž vaše fyziologická realita stane rozšířenou, nejasnou, tak fluidní, tak proměněnou a přechodnou, a zajisté nebude žádným překvapením, že v této době transmutačního objevování svého vědomí začnete ve své společnosti spatřovat odrazy transmutační vědy. Vše, co děláte, vše, co tvoříte, každý počin – ať už vědecký, ekonomický, společenský i jiný, kterého se budete účastnit, vždy bude odrážet to, kam jste se dostali ve svém chápání a vztahu k vašemu vlastnímu vědomí.

Při všech našich diskusích musíte mít prostě na vědomí, že vaše vnější fyzická realita není vnější, ale že je vnitřní, je v každém daném momentě pouhým vaším odrazem, individuálně nebo kolektivně. Takže pokud při pohledu na svou vnější fyzickou realitu najdete věci, které byste raději změnili, pak jediné, co musíte udělat, je, změnit nějak sebe, a zjistíte, že ke změně dojde neomylně a snadno. A veškeré vaše myšlenky či objevy, jakkoli mohou být vědecky či jinak zveličeny, budou výsledkem změny toho, jak vidíte sebe sama a co považujete v rámci své dimenze zkušenosti za možné.

Naše bezpodmínečná láska a vděčnost vůči vám

Děkujeme vám za to, že jste nám nyní umožnili vyložit tuto základní perspektivu. Jsme vám všem stále vděčnější za to, že je nám umožněno být s vaší civilizací tímto způsobem v kontaktu. Mnoha způsoby nám to umožnilo růst a dali jste nám velký dar. Umožnili jste nám zažít dar vašeho vědomí ve své jedinečné manifestaci a to nás také obohacuje. Věřte mi, že to, co se učíme od vás, využíváme v mnoha různých oblastech, což pomáhá mnoha dalším bytostem, než jenom těm na vaší vlastní planetě. Pro mnohé další civilizace jste velmi mocnými učiteli, protože jste si vybrali jít na to tou obtížnější cestou, tím, že v nejvyšší možné míře zkoumáte negativní omezení, takže jiné civilizace se na to mohou podívat a říci si: Tak oni stále nacházejí své vyšší vědomí? Přes to všechno? No, tak jestli to dokáží oni… tak já taky!

Vězte, že interakce s vámi nám umožňuje zřít mnohé další způsoby, jimiž Nekonečno může Sebe Sama projevit, a to nám rovněž umožňuje rozšiřovat naše pochopení Stvoření. Za tuto příležitost vám děkujeme. Jsme interakcí s vámi nadšeni. Já spolu s ostatními bytostmi, které jsou se mnou telepaticky spojeny a které sdílí tento počin, vám posíláme svou bezpodmínečnou lásku, a připomínáme vám, že: „Zázraky nejsou výjimkou z pravidel… Jsou přirozeným, skutečným řádem věcí.“

Světová premiéra filmu: First Contact

V pátek, 14.10.2016, se uskutečnila v pražské Lucerně světová premiéra promítání filmu First Contact.

James Woods

James Woods

Dokumentem diváky provází hlas herce Jamese Woodse, oceněného Zlatým glóbem a nominací na Oskara. Film vypráví skutečný příběh Darryla Anky, kterého setkání s UFO přivedlo až k tomu, že se stal médiem při channelingu mimozemské bytosti známé jako Bashar, která dodává lidstvu důležité zprávy. Film se zabývá potenciálním pozitivním vlivem mimozemského kontaktu na naši společnost. Darryl Anka měl k filmu úvodní řeč a po filmu následovala krátká diskuse s diváky.

Seminář, který mnohým změnil vnímání reality.

V sobotu 15.10.2016 na promítání filmu First contact Darryl Anka navázal channelingem s Bashar v paláci Žofín. Bashar prostřednictvím Darryla Anky o tomto jedinečném channelingu říká:

Začalo se speciální transmisí pro evropský kontinent, která byla o vysoké pravděpodobnosti navázání prvního kontaktu s lidmi na planetě Zemi.

Diskutovalo se o různých způsobech, jakými mohou různí lidé v různých koutech Evropy podpořit a prezentovat ideu našeho spojení po celém světě. Mnoho vlád na vaší planetě již ví o naší existenci, o zprávách o UFO, o možnostech, jak spolupracovat a jak rozšiřovat informace a zvyšovat pravděpodobnost, aby se informace rozšířily mezi lidi. Vytvoříme tak rostoucí, expandující energii, která bude obklopovat planetu, aby podporovala myšlenku kontaktu a zvyšovala chuť ostatních lidí se na tomto kontaktu podílet. (Podívejte se na stránky CE5 Iniciativa.) Tato energie ozřejmí informace, protokoly a postupy, které budou přínosné pro kontakt tohoto světa s jejich civilizací a také s dalšími civilizacemi ve vesmíru. Tato informace vyrazí na svou cestu z města, nazvaného Praha, a různými směry bude putovat do dalších velkých měst po celé Evropě, aby zde byla vytvořena energetická centra, střediska informací  a miniaturní vortexy obsahující konkrétní frekvenci kontaktu, které umožní šíření po celém světě.

Potenciálním výsledkem bude povzbuzení zájmu dalších lidí po celém světě, aby také začali hledat a získávat informace o naší existenci a o našich lodích, které byly spatřeny. To může být počátkem silné vlny, která se rozšíří po celé planetě. Aktivace evropského regionu může být koordinovanou koherentní a kohezní energií, která se propojí s energií, která byla vytvořena na kontinentu Severní, Střední a Jižní Ameriky a může začít vyzařovat do Afriky a Asie. Díky těmto dvěma styčným bodům nad Atlantikem může vyzařovat dále přes Pacifik oběma směry a může tak začít souvislé propojování energie po celém světě a zvýšit ji na úroveň, kdy pomůže urychlit koncepci zviditelnění naší existence a urychlí a zvýší pravděpodobnost otevřeného kontaktu s naší i dalšími civilizacemi.

“Přijměte tedy naše hluboké porozumění a vděčnost za příležitost k přenosu informací pro celý evropský region a děkujeme za ochotu podílet se na zvýšení vědomí o naší existenci a na zvýšení zájmu o interakci se zbytkem naší mimozemské rodiny, která vás sleduje a čeká s otevřenou náručí, až započne vaše cesta domů.”

Veříte Darrylu Ankovi (medium Bashara)?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Neslavnější mimozemšťan Bashar

Další díly ze seriálu

5 komentářů k "Nejslavnější mimozemšťan světa měl přednášku v Praze (2. díl)"

 • Martin M napsal:

  Trojúhelníky pozoruji na obloze pořád a taky jsem dostal info o existujícím programu hybridizace…

   

 • jablon napsal:

  Je zajímavé, že u nás máme „vír“. Ale ptal se nás někdo, jestli od nás může něco „rozhazovat“ po Evropě? Neptal. Naše území je specifické, morfogenetické pole pro „naše“ údolí bylo vytvořeno velmi dávno. A Slovani a Keltové to akceptovali. Jak slovanští žreci, tak i drudidi věděli o čem to je.  U nás je brána, což by mohlo odpovdat tomu „vortexu“, ale znovu, nikdo se áís neptal (jsme strážci), takže jak? Je to všecno v pořádku???

  • jablon napsal:

   Omlouvám se za spoustu překlepů (je jich opravdu hodně, nějak jsem se rozrušila), ale stojím si za svým názorem!

   • Sueneé napsal:

    Pouštěl jsem si další videa od Darryla alias Bashara. Jednu věc mu nutno přiznat, že alespoň co jsem viděl/slyšel – dává smysl a pokud by alespoň něco z toho bylo vnímáno v širším měřítku, pomohlo by to uzdravení se této společnosti.

    Jsou tu věci, které se zdají být přinejmenším zvláštní – možná tím, že jsou pro nás nové a nezvyklé. Jest to alespoň pro mne první případ, kdy někdo naprosto sebejistě prezentuje cizí entitu tak otevřeně, s jistou dávkou lehkosti a kdy cokoliv řekne má velkou myšlenkovou hloubku.

    Konstelace toho, že Slované žijí na velmi specifickém místě a toho, že někdo používá spád energie k šíření svých myšelenk… běží mi hlavou, že za ta staletí bití i bytí jsme mnohé ze slovanské moudrosti zapomněli. Podařilo se nám vykořenit vztah k přírodě, k Matce Zemi. Mám v hloubi duše pocit, že tohle bylo naprosto esenciální – stejně jako je to esenciální pro domorodé indiány v amazonském pralese. (Možná i proto, někteří u nás v ČR nacházejí svůj druhý domov.. :))

    Spíše než-li soudit formu, dívám se na obsah. Ten zdá se léčí naši (kolektivní) duši.

    • jablon napsal:

     Omlouvám se za prudkost, tak jsem to nemyslela, vybuchly emoce – pořád se mi to někdy děje. Jenom jsem najednou uviděla, že to, co nás svým způsobem ochraňuje, může být zneužité a měli bychom být opatrnější než někomu otevřeme dveře.

     To nebylo proti Bašárovi  (toho si musím ještě nechat „projít“, a ne hlavou), jenom jsem se vyděsila. Předtím mi nedošlo, že by tady platila poučka, která mne napadla v dětství a asi jsem na ni už zapomněla: „když já vidím někoho, může i on vidět mě“.

     Nicméně bych to neviděla tak černě. Jsem přesvědčená, že mezi námi žijí lidé, kteří byli zasvěceni a ví. Je to jenom o tom, jestli náhodou někdy své území neposkytujeme příliš důvěřivě, aniž bychom se pokusili zjistit možné důsledky… To je jenom k zamyšlení. Ti, co ví – věřím, mají přehled.

     Je zajímavé, že právě k nám poprvé za historii přiletěli tamilští rišiové s palmovými listy Čechů (ačkoliv by to asi dělat neměli, ke čtení svého listu by měl člověk doputovat a ne každý ho tam má), určitě to nebylo z finančních důvodů… Že u nás pobývají šamani jak ze Severní, tak i Jižní Ameriky, ze Sibiře, Mongolska i Grónska – a to jsou jenom ti, o kterých vím. Německy hovořící alternativní prostor je zase uchvácený ruskými léčiteli a lékaři kosmonautů – zakládají si na tom (Němci), že jsou národem myslitelů a básníků, koneckonců, proč ne. Rusové zase bádají nad vším možným včetně propojení kosmonautů se šamanizmem.  Jak je to dál v Evropě nevím, ale přijde mi, že něco už před lety začalo vřít a kypět a na povrch se dere to, co je „hlubinách“, paměť.

     Eva

      

Napsat komentář