Nejstarší důkaz trigonometrie na 3700 let staré babylonské tabulce

135902x 30. 01. 2018 1 čtenář

Vědci říkají: „Tabulka obsahuje nejen nejstarší trigonometrický zápis na světě, je to také jediný zcela přesný trigonometrický výklad, protože Babylonský přístup k aritmetice a geometrii je velmi odlišný od našeho. To znamená, že má velký význam pro náš moderní svět.“

Staří Babyloňané, kteří obývali současný Irák přibližně od roku 4000 př.n.l., byli považováni za jednu z nejpokročilejších starověkých společností, které kdy žily na Zemi. Pravděpodobně jsme dosud netušili, jak byli pokročilí, než jsme našli první tabulku, která zjevně ukazuje, jak Babyloňané překonali starověké Řeky nejméně o 1000 let ve zvládnutí trigonometrie.

Australští vědci se domnívají, že konečně dekódovali nápisy na 3 700 let staré Babylonské tabulce, označované jako Plimpton 322. Je relativně dobře zachovalá, pouze levý okraj tabulky je přerušený. Zpráva napsaná na hliněné tabulce demonstruje a potvrzuje, že starověcí Babyloňané znali již nejméně tisíc let před starými Řeky trigonometrii (studium trojúhelníků) a ukazují sofistikované starověké matematické poznatky, které nám zatím zůstávaly skryté.

Předpokládá se, že tato malá tabulka pochází ze starověkého sumerského města Larsa a byla objevena na počátku 20. století v jižním Iráku archeologem, akademikem, diplomatem a obchodníkem se starožitnostmi Edgarem Banksem, osobou, podle níž byla vytvořena fiktivní postava Indiana Jonese. V současné době je babylonská tabulka uchována v knihovně vzácných knih a rukopisů Columbia University v New Yorku.

Tabulka obsahuje četné znaky napsané na povrchu ve starém klínovém písmu, se čtyřmi sloupci a 15 řadami čísel, které jsou v původní šedesátkové poziční soustavě, namísto desítkové soustavy, který používáme dnes. Čísla popisují sekvenci 15 pravoúhlých trojúhelníků, ve kterých jedna odvěsna zůstává a druhá s ní shodná a pak se ve 14 krocích postupně zmenšuje. Tím se postupně zmenšuje úhel mezi přeponou a neměnnou odvěsnou.

Navíc vědci tvrdí, že tabulka Plimpton 322 původně měla šest sloupců a pravděpodobně musela sestávat z 38 řad klínopisných znaků. Je to fascinující matematická práce, která ukazuje bezpochyby genialitu tvůrce. Nová studie, kterou napsali Dr. Mansfield a profesor Norman Wildberger, je publikována v oficiálním žurnálu Mezinárodní komise pro historii matematiky – Historia Mathematica (ICHM).

Díky studiu babylonské matematiky a zkoumání různých možných historických interpretací babylonské tabulky existuje jedna „široce přijímaná“ teorie, že tabulka byla určena jako pomoc učiteli při kontrole řešení kvadratických problémů.

Nicméně Mansfield a Wildberger věří, že tabulku lze považovat za starou kalkulačku pro soustavu trigonometrických rovnic.

Poznámka překladatele – Babylonská matematika

V současnosti je přeloženo několik set tabulek s matematickými texty. Na rozdíl od Řeků, kteří dávali přednost geometrickému řešení úloh, Babyloňané preferovali algebraické řešení – numerické výpočty. Na rozdíl od naší dekadické soustavy používali šedesátkovou poziční soustavu. (Základem desítkové soustavy je 10, šedesátkové 60*.) Výhodou této soustavy je, že 60 má 12 dělitelů, tedy mnoho zlomků je jednoduchých, což usnadňuje např. krácení zlomků.

Dodnes používáme tuto soustavu pro měření času a úhlů. (Hodina má 60 minut, kruh dělíme na 360 stupňů.) Také nám zůstalo množství ‚tucet‘ = 12 = 60/5 a kopa = 60.

Nevýhodou této soustavy je, že má znaky pro 60 číslic, výhodou je zápis velkých čísel méně znaky, než v desítkové či binární soustavě. Lze pouze dedukovat, že tento základ byl zvolen proto, že jsme ho převzali od mimozemšťanů, nebo že rok trval kdysi na Zemi 360 dnů. Jiné teorie říkají, že mimozemšťané měli na rukou a nohou po 6 prstech. Prstů na rukou měli právě tucet…

Indické Védy se zmiňují o kalendáři, kde rok měl 360 dnů a dělil se na 12 měsíců po 30 dnech. Podle Velikovského knihy „Světy v kolizi“ se rok prodloužil o 5 a ¼ dne po dávné kosmické kolizi. Starý perský,egyptský, asyrský a babylonský rok měly také 360 dnů. Také Mayové měli rok o 360 dnech, ke kterým přidávali 5 dnů, považovaných za „neblahé‘.**

Z toho lze usuzovat, že rok o 360 dnech platil kdysi na celém světě a přibližně ve stejné době bylo přidáno 5 dnů a každé 4 roky ještě šestý den, aby se dosáhlo souladu s astronomickými údaji.

Poznámka korektora

*) Tak jako desítková soustava nemá znak pro desítku (skládá se ze dvou znaků 1 a 0), tak ani babylonská poziční soustava neměla znak pro šedesátku (také se psala jako 10, stejně jako ve dvojkové soustavě 10 znamená dvojku – jsou jen nuly a jedničky). Nejvyšší jednomístná číslice tedy bylo jejich 59. Šedesát jich bylo včetně nuly.

**) Dokonce i dnešní bankovní rok ignoruje  těch 5 a ¼ dne a v podstatě kopíruje ten védský.

Podobné články

13 komentářů k "Nejstarší důkaz trigonometrie na 3700 let staré babylonské tabulce"

 • Martin Horus Martin Horus napsal:

  Příchozí z Hvězd měli Šedesátkovou číselnou soustavu, dnes se tomu říká sexagezimální paradox. Ačkoliv pojem vypadá složitě, tak právě v jednoduchosti je její síla. Čas počítáme po šedesáti jednotkách. Minuta má 60 sekund, hodina 60 minut. Kruh má 360°, ve stupních počítáme úhly, stupni dělíme oblohu a měříme naši polohu a přitom současná civilizace umí počítat prakticky jen do 10, divné že..no divné, to zas není protože právě sexagezimální myšlení je darem Bohů-Tvůrců

  • OKO OKO napsal:

   Něco na tom bude. Sexagezimální myšlení je nejspíš škodolibým darem Bohů-Tvůrců tehdejším prosťáčkům a dnešním objevitelům :-) Májové vyvázli jen s dvacítkovou no a my ujíždíme dokonce na dvojkové :-) Kam to povede?

    

   • Sueneé napsal:

    Aby tvůj výčet byl úplný, pak ještě hexadecimální soustava.

    Zajímavé je např to, že Austrálie domorodci v tradiční kultuře mají jen číslo 0, 1 a pak „hodně“. Jejich způsob počítání je blízko principům dvojkové soustavy, jen oni nulu používají jen pro vyjádření nulového počtu.

    Stejně tak jako si klademe otázku kdo měl ten nápad se 60 soustavou, pak se nabízí, kdo nás naučil arabské číslice a práci s nimi v desítkové soustavě. Nám je to přirozené, protože v tom žijeme denně, ale to je jen iluze pozornosti…

   • Martin Horus Martin Horus napsal:

    Pokud si z toho nebudeš dělat srandu, jak je Tvým tradičním zvykem, tak by to mohl být Tvůj první krok za Poznáním.

    Zjisti si Kdo určil zde na Zemi Šedesátkovou soustavu. Jelikož jsi zatvrzelým skeptikem se sklony k excesivním výpadům, leč však možné nápravy, čímž je ti logicky odepřena invence poznání, budiž ti z milosti Boží dána další indície, že tím kdo určil tyto hodnoty mohl být pouze a jenom, ten kdo dává Milosti.

    Dokážeš má slova pochopit Oko ?

    • OKO OKO napsal:

     S šedesátkovou soustavou přišli, pokud víme, v Mezopotámii někdy ve 2. tis. př. n. l. Indície jsou celkem jasné, lze totiž sledovat vývoj číselného zápisu. Nejprve chyběl znak pro oddělování řádů, což, jak postupoval vývoj, začalo nejspíš činit potíže, tak ho zavedli.

     Opravdu nevím, proč by jim to měl určovat pouze a jenom ten, kdo dává Milosti, jak tvrdíš. Máš to o něco opřené?

     • Martin Horus Martin Horus napsal:

      Tohle je úděl těch, kteří vidí jen jednu stranu. Pokud by jsi věnoval svůj čas opravdové historii, která je klíčem k budoucnosti neb přítomnost je pomíjivá, zjistil by jsi, že číselné hodnoty uděloval titulovaný správce resp. Vrchní Velitel této části Vesmíru a tím je Anu přesněji A.N

      Pokud připustíš má slova do své mysli, podívej se jaké další hodnoty dostali ostatní z rodiny.

      Milosti rozdává jen Ten nejvyšší, říká se jim Odpustky. Otec vládne v každé rodině, On je zodpovědný za Řád resp. Rodinnou posloupnost v tomto případě číselný chod v části Vesmíru.

      • OKO OKO napsal:

       Není mi jasné, co si za tebou popisovaným udělováním číselných hodnot představit :-) To jako, že tam někdo stál a říkal: ty máš 20, ty máš 5, …čeho ? Navíc, aby někdo „uděloval“ číselné hodnoty, potřebuje k tomu právě tu číselnou soustavu.

       Pak už jsou to nějaké divné řeči o Otci, Odpustky (ty mám spojené s církví – pěkná zlodějina), Rodinné posloupnosti – číselném chodu v části Vesmíru…. Nevím, co si o tom myslet :-)

       Zkrátka. Otázka trvá. O co máš svá netradiční tvrzení opřena? Pokud by to bylo kupříkladu vyryto na nějaké destičce z té doby, rád bych si přečetl ověřený překlad a učinil si na věc svůj názor. O našich předcích si myslím, že byli velmi inteligentní, a že když už něco zapisovali, bylo to pro ně důležité.

       • Martin Horus Martin Horus napsal:

        Oldoslave zřejmě jsem tě zahltil informacemi, jelikož o tom tradičně nemáš páru, tak jsem ti natáhl niť z labyrintu, aby jsi našel stopu a jednou prozřel.

        Hledej a podívej se na hierarchii Anunovců, kde každý z rodiny ( dynastie ) dostane své číslo

        Anu – 60 … EnLil – 55 … EnKi – 40 …atd

        Až dojdeš k Adadovi zjistíš že má 10 ( že by desítková soustava :-) )

        Dvojkovou soustavu mají stroje. Takže pokud nepřestanou lidi příliž technologicky blbnout, nahradí je definitivně navždy binární kód resp. bio-roboti

        • OKO OKO napsal:

         Tvá hypotéza s přidělováním číselných soustav mi přijde bizarní. Jak jsem psal (a každý normální člověk ví), tak číselná soustava slouží k vyjádření počtu. Je to úzus. Dohoda, jak se to bude dělat. Není v tom žádná záhada. Vsadím se, že s nějakou číselnou soustavou bys přišel i ty, pokud by žádná nebyla a často bys potřeboval nějaký ten počet zapsat. Na to opravdu Bohy nepotřebuješ, pokud nejsi totální tydýt.

         Vysvětlil nějak Sitchin, proč Annunaki přišli těžit zlato složitě na Zemi (se vším tím zdlouhavým genetickým tvořením lidí – otroků) a nenatěžili si ho jednoduše na blízkých asteroidech, kde se to vzácnými kovy jen hemží? Zvláště pokud chtěli akutně zachraňovat atmosféru své planety. Hádám, že toho zlata potřebovali docela dost, tak se mi ty asteroidy jeví jako účelnější. Je to stejné, jako s teorií mimozemšťanů na Měsíci, kvůli jejich těžbě Helia 3. Pokud tam jsou proto, aby těžili Helium 3, tak už by jim měl někdo prozradit to sladké tajemství, že neporovnatelně více a snadno dostupného je ho v atmosférách plynných obrů.

         Tím vůbec nevylučuji nějakou mimozemskou intervenci, ať už v minulosti nebo současnosti. Dokonce se mi zdá i docela pravděpodobná. Odmítám ale slepě věřit milionkrát opakovaným „pravdám“ bůhvíkoho a jen proto, že to tvrdí. Jsem skeptik, tak o všem pochybuji (včetně svých vlastních názorů).

         PS: budu raději, pokud napříště rovnou jasně řekneš, jak co myslíš, proč, a z čeho vycházíš (nejlépe rovnou odkaz). Ušetříme spoustu času. Díky.

         • Martin Horus Martin Horus napsal:

          Když budeš za vším hledat jen matematické vzorce, nikam se nikdy nedostaneš, čímž si opravdu ušetříme spoustu času.

          Četl jsi nějaké knihy od Sitchina, studoval jsi jeho myšlenky, podrobil jsi je do důsledku kritickému myšlení,  ruku na Srdce Oldo, zřejmě asi ne viď…jinak by jsi nemohl napsat taková slova.

          Když už jsi zmínil Helium 3 v plynných obrech, tak myslím že tím plácnutím pobavil celý Vesmír. Myslím že jen člověk neznalý věcí by čerpal právě zde, i když se tam Helium 3 zřejmě nachází, ale kdo by do této smrtící pasti plné radioaktivity, magnetických bouří atd..lezl. Až budeš usínat a bude ti svítit na polštář Měsíční svit, popřemýšlej proč vlastně tak krásně svítí, kdo a co je tím zdrojem zmíněného svitu. Já osobně bych raději těžil Helium 3 na bezproblémovém Měsíci, než Smrtícím plynném obru.

          • OKO OKO napsal:

           S tím prostředím u Jupitera to trochu přeháníš. Atmosférický modul sondy Galileo podal poměrně slušná data. V hloubce kolem 80 km je teplota příjemných 37 stupňů a tlak 0,8 MPa.

           https://cs.wikipedia.org/wiki/Galileo_(sonda)

           O těžbě Helia 3 ze svrchní atmosféry Jupitera se vážně uvažuje jako o alternativě k těžbě na bližším Měsíci, kde je jeho koncentrace výrazně nižší a extrakce náročnější.  No a když jsme od toho „pár kroků“ my (máme technologii, jen by to stálo ranec a zatím nezvládáme řízenou fúzi), tak že by si s tím ET neporadili, když doletěli až sem?

           http://www.esa.int/Our_Activities/Preparing_for_the_Future/Space_for_Earth/Energy/Helium-3_mining_on_the_lunar_surface

          • Martin Horus Martin Horus napsal:

           Jedná se o domněnku, ovšem na našem Měsíci jde o realitu.

           U Jupitera vládne radiační Peklo, které by nikdo nepřežil ! Kdežto na Měsíci je relativní klid.

           Takže ty těž Helium-3 v pekle, já zůstanu v klidu v zóně bezpečí odtěžením svrchní části Měsíční horniny.

           A když už zmiňuješ E.T tak myslí, že ty mají rozumu dost, aby věděli co mají dělat.

            

            

Napsat komentář