Nejstarší známá kresba na světě stará 73 000 let znázorňuje hashtag

16931x 10. 10. 2018 1 čtenář

Malý kamenný odštěpek, který není větší než klíč od domu, je prvním známým nákresem, který člověk kdy udělal

Christopher Henshilwood, ředitel Centra pro chování raných inteligentních bytostí na univerzitě v Bergenu v Norsku k tomu řekl:

„Hashtag byl nakreslen červenohnědým pastelem. Není jasné, co zkřížené linie znamenají, ale podobné výtvory byly nalezeny i na jiných raných pracovištích v jižní Africe, Austrálii a Francii. Zdá se, že jsou součástí lidského repertoáru výroby značek.“

Archeologové objevili 1,5-palcový (3,8 cm) kamenný odštěpek v jeskyni Blombos. Jeskyně Blombos se nachází v archeologickém nalezišti na pobřeží jižní Afriky, asi 300 kilometrů východně od Kapského Města. Jeskyně je známá artefakty střední doby kamenné  – včetně korálků z lastur a rytých kamenných nástrojů – které zanechali lidé,  žijící zde před  100 000 až 70 000 lety.

Studijní spoluřešitel Luca Pollarolo, technický asistent v antropologii, procházel v laboratoři vzorky sedimentů, které rypadla pečlivě milimetr po milimetru z jeskyně odstranily . Plátek byl pokryt popelem a nečistotami, ale rychlé omytí odhalilo červené příčky. Starobylý nákres obsahuje šest paralelních linií, které jsou překříženy třemi mírně zakřivenými liniemi. (Zde se můžete podívat na 3D video starobylého nákresu.).

Christopher Henshilwood trvdí, že tento kus abstraktního umění je hashtag.

Hashtag. Je to reálné?

Vědci se samozřejmě zajímali, zda byla tato kresba vytvořena přirozeně nebo lidmi Homo sapiens. Přizvali tedy Francesco d’Errico, profesora na univerzitě v Bordeaux, který jim pomohl fotografovat artefakt a zjistit, že linky byly aplikovány na kámen ručně. Členové výzkumného týmu se dokonce snažili vytvářet vlastní návrhy s okrovým pigmentem na podobných kamenných kouscích. Původní umělec (nebo umělci) nejprve uhladil kámen a pak použil okrovou pastelku, která měla špičku mezi 0,03 až 0,1 palce (1 až 3 milimetry). Okr je hlína, která má různou tvrdost a může zanechat značku podobnou pastelce.

Náhlé ukončení červených řádků naznačuje, že vzor původně pokrýval větší plochu. Z tohoto důvodu vědci tvrdí, že destička byla součástí většího kamene. Archeologové v současné době hledají další kusy broušeného kamene, zatím bezvýsledně.

Lidé, kteří kreslili hashtag, byli lovci-sběrači. Vynikali při lovu velké zvěře – hrochů, slonů a těžkých ryb (vážících až 27 kg). Vzhledem k tomu, že měli lovecké dovednosti, měli pravděpodobně i dostatek volného času. Času k tomu, aby se mohli usadit kolem ohně, rozmlouvat a vyrábět například šperky.

Další nejstarší známou známou rytinou je například čára cikcaku, kterou Homo erectus vyryl na skořápku před 540 000 lety v Indonésii.

Emmanuelle Honoré, vědecká pracovníce McDonald Institute for Archeological Research na Cambridgeské univerzitě v Anglii říká:

„Objev okrového nákresu je výjimečný, ale ne neočekávaný. Vědci v roce 2001 publikovali studii o fragmentu kosti ze stejné jeskyně Blombos, která má srovnatelně ryté čáry na stejné archeologické úrovni. Náčrt na fragmentu kosti, stejně jako nově analyzovaný okrový nákres, poskytuje náhled na schopnost našich předků vytvořit abstraktní umění a značky. To přispívá k důkazům o vývoji toho, co můžeme nazvat  ‚časné symbolické chování‘ nebo do značné míry ‚symbolickou myslí‘ našeho druhu Homo sapiens. Ukazuje to také, jak rychle se vyvíjejí prehistorické studie: před 50 lety bychom nikdy nepředpokládali takový stupeň intelektuálního zdokonalení u tak starých společností.“

Podobné články

Jeden komentář k "Nejstarší známá kresba na světě stará 73 000 let znázorňuje hashtag"

Napsat komentář