«« »»

Anglie: Největší rovnice v historii v binárním kódu v řepkovém poli ve Wiltshire

kruhDne 1. června 2010, Guildford, Surrey, Anglie – Po půlnoci v neděli 23. května 2010 zíral Richard Andrews na svém monitoru na letecký snímek Lucy Pringle (výše). Richard je administrátor a tvůrce webových stránek na volné noze a narodil se před 46 lety v Henley-on-Thames v hrabstvíOxfordshire, asi 50 kilometrů západně od Londýna. Po ukončení střední školy v r. 1982 Richard nejprve pracoval na titulu z environmentální psychologie na univerzitě v Surrey. Pak odešel pracovat do Afriky do přírodní rezervace. V r. 1994 získal diplom v oboru Heritage Interpretation na univerzitě London’s Birkbeck College. V současnosti pracuje na své knize nazvané The Temple of the Grail(Chrám grálu), kterou by měl zanedlouho vydat. Richard je také administrátorem pro DailyGrail.com, kterou vlastní Greg Taylor – internetovou stránku zkoumající hranice vědy a historie, včetně celosvětového fenoménu útvarů v obilí.

Jak tak Richard Andrews zíral na letecký snímek z 22. května 2010, vzor dvanácti stejně velkých částí s rovnými paprsky vycházejícími ze středového kruhu, s oblouky jdoucími buď nalevo, nebo napravo z paprsků, napadly jej mínusy a plusy – binární kód.

Červený kruh vpravo označuje Wilton Windmill ve Wilton, Wiltshire, Anglie, několik kilometrů jihovýchodně od starodávných dvojitých kamenných kruhů v Avebury (červený kruh vlevo nahoře). Od konce 80. let 20. století byli Avebury, Silbury Hill a údolí Pewsey jižně od Avebury střediskem největšího výskytu různých geometrických tvarů v obilí

Červený kruh vpravo označuje Wilton Windmill ve Wilton, Wiltshire, Anglie, několik kilometrů jihovýchodně od starodávných dvojitých kamenných kruhů v Avebury (červený kruh vlevo nahoře). Od konce 80. let 20. století byli Avebury, Silbury Hill a údolí Pewsey jižně od Avebury střediskem největšího výskytu různých geometrických tvarů v obilí

Rozhovor

Administrátor a tvůrce webových stránek na volné noze, Guildford, Surrey, Anglie: „A řekl jsem si, že bych se to rád pokusil dešifrovat. Tak jsem zapsal do tabulky, co jsem viděl. Všiml jsem si 12 paprsků a toho, že z každého paprsku vycházelo osm oblouků, buď ve směru hodinových ručiček, nebo proti.

Jakoby to na mě křičelo osmibitový binární kód. Jakmile jsem si to spojil, vzpomněl jsem si na útvar v obilí z roku 2002 (Crabwoodský mimozemšťan držící kotouč s binárním kódem), který také obsahoval zakódované ASCII znaky, které měly předat vzkaz.

Dne 15. srpna 2002 bylo nahlášeno objevení hlavy mimozemšťana vedle kotouče s binárním kódem v pšeničném poli v údolí Farm vedle lesíku Crabwood ve vesnici Pitt poblíž Winchesteru, Hampshire, Anglie. Letecký snímek © Lucy Pringle 2002. Snímky a informace poskytl: archiv Cropcircleconnector.com

Stránka Cropcircleconnector.com a její archiv ze srpna 2002 obsahoval také analýzu tohoto binárního kódu, kterou provedl J. Torben Staehr ze Švédska.

Torben Staehr: „Níže jsem zvýraznil sekvenci jedenácti čísel v:

EELIE1366E =

01000101 01000101 01001100 01001001 01000101 10101010110 01000101 00101110

K dešifrování binárního čísla do decimálního čísla můžete použít tento převodník:
http://www.mathisfun.com/binary-decimal-hexadecimal-converter.html

Překlad binárního čísla na text =

‘There is GOOD out there.We oPpose DECEPTION.COnduit CLOSING.’
Tam venku je DOBŘE.Jsme pRoti KLAMÁNÍ.Kanál se UZAVÍRÁ.

Níže jsem zvýraznil další anomálie:

„There is GOOD out there.We oPpose DECEPTION.COnduit CLOSING,“=
01010100 01101000 01100101 01110010 01100101 00100000 01101001 01110011 00100000 01000111 01001111 01001111 01000100 00100000 01101111 01110101 01110100 00100000 01110100 01101000 01100101 01110010 01100101 00101110 01010111 01100101 00100000 01101111 01010000 01110000 01101111 01110011 01100101 00100000 01000100 01000101 01000011 01000101 01010000 01010100 01001001 01001111 01001110 00101110 01000011 01001111 01101110 01100100 01110101 01101001 01110100 00100000 01000011 01001100 01001111 01010011 01001001 01001110 01000111 00101100

Jste-li důkladní, měli byste si sami porovnat celý tento digitální kód se snímkem – jak jsem to udělal já.

Hádal bych, že s ohledem na EELIE1366E je v kódu buď ukrytá nějaká šifra, nebo je to chyba při psaní, anebo to má být použito jako mantra či zaklínadlo. Další abnormality však mohly být způsobeny porušením kruhu v obilí.

Na konci tohoto vzkazu není žádný „zvuk zvonu“. Nemám vůbec ponětí, proč to někteří lidé říkají.

J. Torben Staehr

R. A.: „Tak jsem přepsal všechny jedničky a nuly a pokračoval jsem v dešifrování Wilton Windmillna ASCII znaky. Musel jsem přijít na to v jakém pořadí byly zapsány a rozhodl jsem se začít z bodu orientovaného směrem k Wilton Windmill. To je hned ta první cesta ve směru hodinových ručiček, která směřuje k větrnému mlýnu.

Zelená šipka ukazuje od Wilton Windmill k cestě či paprsku v útvaru, který směřuje na větrný mlýn. Sledujte tento paprsek ke středovému kruhu a uvidíte malý oblouk vedoucí doleva - to je proti směru hodinových ručiček, neboli nula. Z každého z dvanácti paprsků vychází poblíž středového kruhu oblouk proti směru hodinových ručiček (nula). Letecký snímek © Lucy Pringle 2010

Zelená šipka ukazuje od Wilton Windmill k cestě či paprsku v útvaru, který směřuje na větrný mlýn. Sledujte tento paprsek ke středovému kruhu a uvidíte malý oblouk vedoucí doleva – to je proti směru hodinových ručiček, neboli nula. Z každého z dvanácti paprsků vychází poblíž středového kruhu oblouk proti směru hodinových ručiček (nula). Letecký snímek © Lucy Pringle 2010

Všiml jsem si, že každý oblouk byl buď na jedné straně paprsku, nebo na druhé – nikdy ne na obou stranách najednou. A nikdy tam není mezera, kde by nebylo vůbec nic. Z každého paprsku vždy vycházelo na jednu, nebo na druhou stranu osm oblouků. Pro mě to znamenalo doleva nebo doprava, proti směru hodinových ručiček nebo po směru, či nuly a jedničky v binárním kódu.

VE VAŠÍ ANALÝZE BYLA PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK JEDNIČKA A PROTI SMĚRU NULA?

Ano, správně. A pohyboval jsem se ve směru hodinových ručiček, u každého paprsku od středového kruhu ven. Ve všech případech je první číslice doleva, to znamená nula, takže to naznačuje, že jde o jakýsi nadbytečný znak. Na každém paprsku jsem začal od nuly a postupoval směrem ven. Odvodil jsem dvanáct sad osmi nul a jedniček, přičemž jsem začal od paprsku, který je jako první ve směru hodinových ručiček od Wilton Windmill. U každého z dvanácti paprsků provedete to samé. Vzejde vám z toho 12 řádků osmibitového binárního kódu, což patrně obsahuje12 ASCII znaků.

Dvanáct sad 8 jedniček a nul, či 8-bitový binární kód. Každá z těchto 12 sad znamená jedno písmeno abecedy nebo jiný znak na klávesnici, jako například rovnítko = nebo závorku [. Binární kód vložený do leteckého snímku Lucy Pringle, Richard Andrews.

Dvanáct sad 8 jedniček a nul, či 8-bitový binární kód. Každá z těchto 12 sad znamená jedno písmeno abecedy nebo jiný znak na klávesnici, jako například rovnítko = nebo závorku [. Binární kód vložený do leteckého snímku Lucy Pringle, Richard Andrews.

Internetový překladač binárního kódu na ASCII znaky

JAKÝM ZPŮSOBEM PŘELOŽÍTE TYTO NULY A JEDNIČKY NA PÍSMENA A JINÉ ZNAKY NA KLÁVESNICI?

Použil jsem k tomu internetový překladač. Je to takový převodník typu, kdy zadáte jednu měnu a dostanete ekvivalent v jiné měně. Prostě napíšete jedničky a nuly a dozvíte se, jaké písmeno je v tom zakódováno.

Toto je 8-bitový binární překladač, který jsem použil k převodu každé sady 8 binárních čísel naASCII znaky.

http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall07/cos109/bc.html

Každou z dvanácti sad osmi nul a jedniček jsem vložil do tohoto internetového převodníku, který převádí binární zápis do klávesnicových znaků. Dostal jsem tento výsledek:

E pak ^ pak levá závorka ( pak h a pak i a pak pravá závorka ) a p a i a další pravá závorka ) a pak 1 a rovnítko = a potom 0. To bylo dvanáct znaků, každý tvořilo 8 bitů, neboli nuly a jedničky. V níže uvedené tabulce byly všechny počáteční nuly eliminovány pro nadbytečnost.

E ^ ( h i ) p i ) 1 = 0Tabulka ASCII

VĚDĚL JSTE, CO TYTO ASCII ZNAKY ZNAMENAJÍ?

No, když jsem viděl to rovnítko, napadlo mě ‚To je rovnice. To je úžasné!‘ (směje se) Ve skutečnosti jsem si nebyl jistý, kde má ten vzkaz začínat a kde končit, ale když jsem viděl to rovnítko, pomyslel jsem si, že ‚to číslo na jedné straně rovnítka je výsledkem celé rovnice‘. Takže jsem si domyslel, kde tento vzkaz/rovnice začíná a objevil jsem, že je to právě od bodu orientovaného kWilton Windmill.

Pak jsem zadal do Googlu řetězec ASCII znaků a zjistil jsem, že se to s čímsi blízce shoduje!

Víte, co Google udělá, když se překlepnete – objeví se vám hláška „Měli jste na mysli…?“ A právě to se mi stalo. Byla tam napsána téměř identická rovnice, která se lišila pouze tím, že v ní chybělo písmeno h.

GOOGLE: Did you mean: E ^ ( i ) p i ) 1 = 0
Top 2 results shown:
Euler’s Identity – Wikipedia, the free encyclopedia

Euler Formula – from Wolfram MathWorld
Apr. 30, 2010 … an equation connecting the fundamental numbers i, pi, e, 1, and 0 (zero), the fundamental operations + , × , and exponentiation, the most …
mathworld.wolfram.com › … › Complex Numbers – Cached – Similar
Results for: E ^ ( h i ) p i ) 1 = 0

CO ZNAMENÁ TO h VE VZORCI U WILTON WINDMILL?

V tom momentu jsem si nebyl jistý, co to h znamená. Ale, když Google napsal ‚Měli jste na mysli…‘tuto druhou rovnici dost podobnou té, kterou jsem dešifroval, byla jako první výsledek uvedenaEulerova identita [vyslovováno OIL-erova], což je matematická rovnice.

Tak jsem si říkal, proč ten rozdíl? Trochu mě to mátlo. Pořád si nejsem jistý, proč je „h“ v útvaru v obilí, když není ve formulaci Eulerovy identity. Myslím, že jde o chybu a měla to být levá závorka, ale na Facebooku jsem četl názor, že „p“ by mohla být Planckova konstanta. Pomyslel jsem si, že je to celkem zábavné. Že by tvůrce použil slovní hříčku se slovem „plank“ (prkno) – něco jako, že „plank“ (prkno) bylo metaforicky ponecháno uprostřed rovnice místo uprostřed útvaru v řepce! (směje se). Použil jsem tento nápad se slovní hříčkou do své animace o celém procesu, abych lidem umožnil lépe pochopit, jak jsem k tomu všemu došel.

Podívejte se na animaci Ri. A. o postupu dekódování.

SLYŠEL JSTE NĚKDY PŘEDTÍM O EULEROVĚ IDENTITĚ?

Ne, nikdy. Ve Wikipedii se říká, že je to „nejkrásnější matematický vzorec“. Pomyslel jsem si, že se tak nějak hodí pro útvary v obilí, protože v nich je často matematika, která je zajímavá a esteticky nádherná zároveň. Takže něco takového byste asi měli hledat, nádhernou rovnici! (směje se) Jen jsem si pomyslel ‚Páni, to je kus zajímavé matematiky!‘ Upoutalo mě, jak používá všechny základní matematické operace a fundamentální konstanty v jedné rovnici.


Časopis Physics World uspořádal v roce 2004 hlasování, „aby zjistil největší rovnice všech dob. … Nejčastější odpovědí byly rovnice Jamese Maxwella týkající se elektromagnetismu a Eulerova rovnice, také známá pod názvem Eulerova identita. …Jednou z nejčastěji zmiňovaných rovnic byla Eulerova rovnice,

eiπ + 1 = 0

Respondenti ji nazvali „nejhlubokomyslnější matematickou formulací, která byla kdy napsána“;„fantastická a báječná“; „plná kosmické nádhery“; a „vzbuzující extázi“. Další se ptali: „Co by mohlo být mystičtější než imaginární číslo vzájemně působící se skutečnými čísly, které nakonec vyprodukují nic?“ Rovnice obsahuje devět základních matematických konceptů – jednou a pouze jednou – v jedné větě. Jsou jimi:

e (základ přirozeného logaritmu)
i početní výkon exponentu
π což je pí, poměr obvodu kruhu k jeho průměru (násobení; imaginární čísla)
+ nebo – (plus nebo mínus, záleží na tom, jak to napíšete)
= rovná se
0 nula

Co je Eulerova rovnice a kdo byl Euler?

Leonhard Euler [vyslovováno OJL-er] se narodil 15. dubna 1707 v Basileji ve Švýcarsku a zemřel18. září 1783 v Petrohradu v Rusku. Eulerovy matematické schopnosti upoutaly pozornost Jeana Bernoulliho, toho času jednoho z největších matematiků v Evropě. Bernoulli, slavný svouBernoulliho rovnicí o pohybu vzduchu nad tvary křídel, přiměl bravurního švýcarského matematika, aby se přestěhoval do Petrohradu a stal se partnerem Bernoulliho a jeho dvou matematicky založených synů, Daniela a Nicolase.

Nakonec v roce 1733 se stal Euler nástupcem Daniela Bernoulliho na akademii na katedře matematiky. Leonhard Euler byl tak plodný při psaní svých matematických prací, že někteří odhadují jejich počet až na 60 dosti velkých svazků. Jeho předměty byly geometrie, počty, mechanika, teorie čísel, řešení problémů v pozorovací astronomii a užitečné aplikace matematiky v technologii a veřejných záležitostech.

A jeho rovnice Eulerovy identity:

eiπ + 1 = 0

Inženýr Larry Phillips z organizace BrightStarTutors píše: „Tento pocit, že je Eulerova identita, nádherná a elegantní, vychází ze skutečnosti, že jednoduchým způsobem kombinuje pět nejdůležitějších čísel v matematice: e, základ přirozeného logaritmu, i, druhá odmocnina -1, π, 1 a 0. Při bližším pohledu se většina lidí diví nad exponentem (mocnitelem): co to znamená povýšit číslo na imaginární sílu?

Eulerova identita také říká, že existuje úzká spojitost mezi číslem „e“ a siny a kosiny trigonometrie, i přesto, že „e“ bylo známo pouze pro problémy, které nezahrnovaly geometrii či trojúhelníky.Nicméně kromě její elegance a podivnosti by bylo těžké zveličovat důležitost této formulace v matematice, která se rozvinula od dob jejího objevení. Objevuje se totiž všude a nedávno vydaná kniha „Dr. Euler’s Fabulous Formula: Cures Many Mathematical Ills“ (Fantastická formulace Dr. Eulera: uzdravuje mnoho nemocných matematiků) © P. J. Nahin, 2006, má asi 400 stran a celá se věnuje popisování aplikací Eulerovy formule.“

Kniha Dr. Euler’s Fabulous Formula: Cures Many Mathematical Ills (Fantastická formulace Dr. Eulera: uzdravuje mnoho nemocných matematiků) © P. J. Nahin, 2006

Kniha Dr. Euler’s Fabulous Formula: Cures Many Mathematical Ills (Fantastická formulace Dr. Eulera: uzdravuje mnoho nemocných matematiků) © P. J. Nahin, 2006


Richard Andrews: „Než jsem provedl všechny tyto kroky, byla už 1 hodina ráno a můj mozek už byl unavený, ale docela to na mě zapůsobilo. Než jsem šel spát, pomyslel jsem si, že to musím dostat ven, na internet. Naťukal jsem vzkazy na sítích Twitter a Facebook, že si myslím, že jsem vyřešil tento útvar v obilí a napsal jsem tam taky pár podrobností. Také jsem kontaktoval Lucy Pringle pomocí její stránky a aktualizoval svůj blog na a pak jsem šel do postele.“

KDO JE GRAILSEEKER.COM?

To je mé jméno, které používám na síti Twitter (@grailseeker) a také jméno, které používám na Facebooku.

TO VYSVĚTLUJE, PROČ RED COLLIE, AUSTRALSKÝ VĚDEC A ASTRONOM V SEVERNÍ KAROLÍNĚ, NYNÍ V DŮCHODU, ZAČAL MLUVIT O TOM, ŽE GRAILSEEKER.COM ROZLUŠTIL KÓD. [Více informací níže]

Správně, na internetu nepoužívám své pravé jméno – naučil jsem se to zkušenostmi – abych oddělil svou internetovou identitu!

JAKÁ BYLA VAŠE PRVNÍ REAKCE, KDYŽ JSTE OD BINÁRNÍHO KÓDU ZAPSANÉHO NA KUSU PAPÍRU SKONČIL U EULEROVY IDENTITY?

Řekl bych, že jsem byl v povznesené náladě. Tak nějak jsem se vyrovnal na intelektuální úrovni tvůrcům tohoto kruhu, i když vůbec nerozumím tomu, o čem Eulerova rovnice vlastně je. Dostal jsem se alespoň tak daleko.

A CO MYŠLENKA, ŽE EULEROVA IDENTITA MÁ NĚCO SPOLEČNÉHO S OSCILUJÍCÍMI SINY A KOSINY?

Na to jsem se díval jako na věc související s kruhem s 12 paprsky, který ke mně promlouvá o cyklech – zvířetník a tak podobně.

VĚTRNÝ MLÝN JE VTĚLENÍM NĚČEHO, CO SE POHYBUJE DOKOLA VE TVARU VLNY.

Ano. Přemýšlel jsem, když si vezmete každý třetí sektor, vypadá to jako otáčející se větrný mlýn. To je přímo viditelné – vidíte větrný mlýn a kruh a zdají se být spojené. A pak vidíte, jak krásně se na tento kruh hodí Eulerova rovnice! Celý design na mě velmi zapůsobil!“

Grafické zpracování © Red Collie, CMM Research, 2010

Grafické zpracování © Red Collie, CMM Research, 2010

Sobota 22. května 2010, 17:00 hod., útvar v 1,5 metrů vysoké řepce s Wilton Windmill v pozadí pouhých pár hodin po první zprávě o tomto objevu v hrabství Wiltshire, Anglie. Snímek © Andrew Pyrka, 2010.

Sobota 22. května 2010, 17:00 hod., útvar v 1,5 metrů vysoké řepce s Wilton Windmill v pozadí pouhých pár hodin po první zprávě o tomto objevu v hrabství Wiltshire, Anglie. Snímek © Andrew Pyrka, 2010.

Dne 3. června 2010, Wilton, Wiltshire, Anglie – Dva angličtí badatelé a videografové dorazili doWilton Windmill během několika hodin poté, co první zprávu o útvaru v řepce podal kolem poledne v sobotu 22. května 2010 pilot Busty Taylor. Prvním byl 44letý Gary King, který se přestěhoval z oblasti Cardiffu do hrabství Wiltshire před dvěma a půl rokem poté, co se 7. července 2007 účastnil noční hlídky na jednom svahu. K jeho velkému překvapení bylo při brzkém úsvitu ve 3:45 hod. vidět v East Field vzor asi 150 kruhů, ačkoliv předchozího dne tam žádné útvary nebyly. O útvary v obilí se zajímá od roku 1997, ale události v East Field 7.7.2007 z něj udělaly přímo nadšeného vyšetřovatele. „Můj život již nikdy nebyl od toho dne stejný,“ řekl mi Gary.

Tři hodiny poté, co nad Wilton Windmill kolem poledne v sobotu 22. května 2010 přeletěl Busty Taylor, byl Gary King prvním člověkem s videokamerou v řepkovém poli.

Wilton Windmill je modré kolečko vpravo nahoře. Stonehenge je modré kolečko vlevo dole. Starodávné dvojité kamenné kruhy Avebury poblíž Salisbury Hill a Windmill Hill jsou modré kolečko vlevo nahoře.

Wilton Windmill je modré kolečko vpravo nahoře. Stonehenge je modré kolečko vlevo dole. Starodávné dvojité kamenné kruhy Avebury poblíž Salisbury Hill a Windmill Hill jsou modré kolečko vlevo nahoře.

Útvar o průměru 92 metrů, v 1,5 m vysoké řepce poblíž Wilton Windmill ve Wiltshire, Anglie, poprvé ohlásil okolo poledne v sobotu 22. května 2010 pilot Busty Taylor Letecký snímek © Lucy Pringle 2010. Snímky a informace poskytl: Cropcircleconnector.com

Útvar o průměru 92 metrů, v 1,5 m vysoké řepce poblíž Wilton Windmill ve Wiltshire, Anglie, poprvé ohlásil okolo poledne v sobotu 22. května 2010 pilot Busty Taylor Letecký snímek © Lucy Pringle 2010. Snímky a informace poskytl: Cropcircleconnector.com

Letecký snímek © Lucy Pringle 2010. Snímky a informace poskytl: Cropcircleconnector.com

Letecký snímek © Lucy Pringle 2010.
Snímky a informace poskytl: Cropcircleconnector.com

Sobota 22. května 2010, 17:00 hod., útvar v 1,5 metrů vysoké řepce s Wilton Windmill v pozadí pouhých pár hodin po první zprávě o tomto objevu v hrabství Wiltshire, Anglie. Snímek © Andrew Pyrka, 2010.

Sobota 22. května 2010, 17:00 hod., útvar v 1,5 metrů vysoké řepce s Wilton Windmill v pozadí pouhých pár hodin po první zprávě o tomto objevu v hrabství Wiltshire, Anglie. Snímek © Andrew Pyrka, 2010.

Je 3:45 hod., 7. července 2007, obrovská formace v East Field, Alton Priors, Wiltshire, s hloučkem stromů nad Woodborough Hill poblíž středu horizontu. První osobou, která do formace vstoupila, byl ve 4:00 hod. Gary King, který popsal nezvyklý zvuk „křupajícího skla“ a nezvyklý pocit, když procházel polehlým obilím. Snímek © Winston Keech, 2007

Je 3:45 hod., 7. července 2007, obrovská formace v East Field, Alton Priors, Wiltshire, s hloučkem stromů nad Woodborough Hill poblíž středu horizontu. První osobou, která do formace vstoupila, byl ve 4:00 hod. Gary King, který popsal nezvyklý zvuk „křupajícího skla“ a nezvyklý pocit, když procházel polehlým obilím. Snímek © Winston Keech, 2007

Masivní vzor kruhů v East Field, Alton Priors, Wiltshire, Anglie. V pšeničném poli, odhadnutá plocha 96,600 čtverečních stop (29.444 m2) či 2,25 akrů (0,9 ha), se 150 kruhy tvořícími velmi podivný design velikosti 315 m napříč a šířky 150 m. Letecký snímek © Lucy Pringle 2007.

Masivní vzor kruhů v East Field, Alton Priors, Wiltshire, Anglie. V pšeničném poli, odhadnutá plocha 96,600 čtverečních stop (29.444 m2) či 2,25 akrů (0,9 ha), se 150 kruhy tvořícími velmi podivný design velikosti 315 m napříč a šířky 150 m. Letecký snímek © Lucy Pringle 2007.

Gary King, videografik, CropcircleReporter.com, Melksham, Wiltshire, Anglie: „Každé ráno létám určitou trasou kolem Alton Barnes do oblasti Devizes. Proletěl jsem to a neviděl jsem nic, ale o hodinu později mi volala Karen Alexander a říkala, že se ve Wiltshiru u Wilton Windmill jihovýchodně od Marlborough objevila nová formace.

Měl jsem s sebou kamery a se svou přítelkyní jsme jeli přímo do Wilton Windmill, kam jsme dorazili kolem třetí hodiny odpoledne. Ve svém video blogu jsem tento čas zaznamenal. Jezdili jsme okolo a hledali tento nový útvar, když jsme najednou uviděli pilota kluzáku, který musel přistát na nedalekém poli. Jeli jsme na místo, kde na silnici stál a čekal na někoho, kdo by ho zachránil. Řekl nám, že viděl kruh v obilí a ukázal směrem k Wilton Windmill a řekl nám, jak se tam dostaneme. Cesta tam a vybalení kamer netrvalo dlouho. Šli jsme k útvaru první cestičkou.

Když jsem vstoupil do prvního vnějšího kruhu, okamžitě jse si uvědomil, že je to takový typ poléhání, který obvykle pozorujeme v pokročilejším stádiu roku u ječmene a pšenice – tento vnější okruh byl upraven do vzoru pleteného košíku.

První dvě videa jsou Stonehenge a pak následuje Wilton Windmill.

TOTO BYLY VYSOKÉ ROSTLINY, MOŽNÁ AŽ 1,5 METRŮ, KVETOUCÍ A TAK KŘEHKÉ, ŽE NENÍ MOŽNÉ ZATLAČIT NA STVOLY, ANIŽ BY SE NEPOLÁMALY A PŘESTO LZE VIDĚT POLEHLÉ STVOLY BEZ ZLOMŮ?

Gary King odhaduje, že nejméně dvě třetiny stvolů řepky vyrůstajících ze země, které natočil, ve Wilton Windmill, nebyly zmačkané nebo polámané. Toto je snímek z 22. května 2010 v 17:00 hod © Andrew Pyrka, 2010.

Gary King odhaduje, že nejméně dvě třetiny stvolů řepky vyrůstajících ze země, které natočil, ve Wilton Windmill, nebyly zmačkané nebo polámané. Toto je snímek z 22. května 2010 v 17:00 hod © Andrew Pyrka, 2010.

Ano. Zjistil jsem, že asi 65% rostlin řepky ve Wilton Windmill a 70% až 80% řepky ve Stonehenge 9. května bylo ohnuto bez zlámání – lidé toto nedokážou! Říkám 65% ve Wilton Windmill, protože jsem je neprozkoumal všechny. Nelezl jsem po kolenou, ale jak jsem se tam tak procházel, viděl jsem spousty rostlin ohnutých k zemi.

Na mém video blogu můžete vlastně vidět, jak jsem vzal jeden stvol a okomentoval jsem, že jde o vzrostlou řepku, i když je stále mladší, než by měla být, protože je pár týdnů pozadu díky špatnému počasí. Takže má určitou křehkost. Je to křehká rostlina, která má stéblo podobné obilovinám. Ale uchopil jsem kus řepky mezi palcem a ukazovákem a velmi lehce jsem jej zlomil na čtyřech místech. Chtěl jsem stonek ohnout a praskl mi v ruce!

DOBŘE A TO ŠÍPOVITÉ PROPLÉTÁNÍ VE VAŠEM VIDEU JE PRO ŘEPKU NEOBVYKLÉ, MÁM PRAVDU?

Je to opravdu neobyčejné! Neznám nikoho, kdo by se mohl procházet po řepkovém poli a toto dělat! Když si vyjdete do takového pole a jdete po cestičce, rostliny vypouštějí žlutý pyl a kolem je spousta žlutého prachu. V první řadě by to byla špinavá zábava. Ale když pomyslíte, že byste to mohli takovýmto způsobem protkat, to je opravdu nemožné.

Všechny rostliny byly položeny jiným směrem. Ve dvanácti paprscích, které vycházely ze středového kruhu k vnějšímu kruhu, byly všechny rostliny položeny tak, že jejich květy směřovaly k vnějšímu kruhu. Když vstoupíte do formace, jdete po vnějším kruhu, kde jsou rostliny překřížené a pak jdete po květech, které směřují k vám, a cítíte se, jako byste šli proti proudu.

Křížení 1,5 metrů vysokých kvetoucích rostlin řepky šípovitým stylem po celém vzoru kruhu o průměru 92 metrů ve Wilton Windmill, Wiltshire. Tento snímek pořídil v 17:00 hod. v sobotu 22. května 2010 další vyšetřovatel útvarů v obilí a videografik Andrew Pyrka.

Křížení 1,5 metrů vysokých kvetoucích rostlin řepky šípovitým stylem po celém vzoru kruhu o průměru 92 metrů ve Wilton Windmill, Wiltshire. Tento snímek pořídil v 17:00 hod. v sobotu 22. května 2010 další vyšetřovatel útvarů v obilí a videografik Andrew Pyrka.

KAM BYSTE ZAŘADIL WILTON WINDMILL VZHLEDEM KE KVALITĚ DESIGNU V ŘEPKOVÉM POLI?

Na první místo – co se týče kombinace záměru, sladění, promyšlenosti a krásy je toto číslo jedna. Nebo co se týče neobvyklého protkávání rostlin, tak se to hodně podobá Stonehenge 9. května tohoto roku. Rostliny ve středním kruhu ve Stonehenge byly také propletené, jako košík. Překvapilo mě to, protože mi to připomnělo loňský útvar v červenci v East Field. Ale letošní detail proplétání veStonehenge šlo vyfotografovat jen stěží – z leteckých snímků to neuvidíte a ze země se to těžko natáčelo.

East Field poblíž Alton Barnes, Wiltshire, Anglie, 14. července 2009 v pšenici. Letecký snímek © Russel Stannard, 2009. Viz také archiv z roku 2009 na Cropcircleconnector.com

East Field poblíž Alton Barnes, Wiltshire, Anglie, 14. července 2009 v pšenici. Letecký snímek © Russel Stannard, 2009. Viz také archiv z roku 2009 na Cropcircleconnector.com

JSOU TYTO DVĚ – STONEHENGE A WILTON WINDMILL NA JAŘE 2010 – JEDINÝMI FORMACEMI, U KTERÝCH JSTE ZA TŘINÁCT LET VIDĚL, ŽE BY BYLA ŘEPKA POLEHLÁ TAKOVÝMTO PROPLETENÝM ZPŮSOBEM?

Určitě ano. Absolutně! Vidíme nádherné polehnutí v řepce, které obvykle vídáme u pšenice nebo ječmene.“

Sobota 22. května 2010 – 17:00 hod

Andrew Pyrka se narodil před čtyřiceti-sedmi lety v Polsku. Když mu bylo devět let, přestěhovala se jeho rodina do Cheltenham, Glostershire v Anglii, kde vyrůstal, oženil se a založil svou vlastní rodinu. Andrewa začaly fascinovat anglické formace v obilí a záhadná světla, která jsou s jejich výskytem spojená, natolik, že se svým přítelem Paulem Jonesem jezdí, jak nejčastěji mohou téměř 50 mil do Cheltenhamu do údolí Pewsey v hrabství Wiltshire na noční pozorování, aby se mohli dostat do útvarů v obilí, aby je vyfotografovali a nahráli co nejdříve, než je jiní lidé poškodí.

V roce 2009 natočili Paul Jones a Andrew Pyrka stříbrný disk, který buď vyzařoval jasné bílé světlo, nebo na něj dopadal silný odraz od zapadajícího slunce. Stalo se to poblíž formace v obilí u Barbury Castle. Zatímco Paul natáčel, Andrew se procházel po poli a snažil se dostat blíže k disku, který již byl mimo jeho zorného pole. Andrew zvedl přímo do vzduchu levou ruku. „V okamžiku, kdy jsem zvedl ruku, pocítil jsem, jak jí projela obrovská dávka elektrického napětí. Zcela jistě jsem narušil jakýsi druh silného pole, které muselo UFO vyzařovat. Ale proč jsem to nemohl vidět z místa, kde jsem stál, zatímco Paul to nejenže viděl, ale dokonce to dalších patnáct minut natáčel?“ [Viz archiv Earthfiles 073009 a CropcircleWisdom Andrewa Pyrka].

Letos v sobotu 22. května měl Andrew telefonát, který jej upozornil na nový útvar v řepkovém poli uWilton Windmill jihovýchodně od Marlborough v hrabství Wiltshire. S Paulem a kamerami se na místo dostavili asi kolem 17:00 hod.

Andrew Pyrka, řidič taxi z Cheltenham, Glostershire, Anglie: „Když jsem poprvé vstoupil do formace u Wilton Windmill, vnější kruh vykazoval něco, co bych označil za vzor podobný pletenému provazu. Rostliny řepky byly položeny křížem krážem, po celém 92 metrů dlouhém kruhu.“

Detail Wilton Windmill circleDetail Wilton Windmill circleDetail Wilton Windmill circle

„Měřili jsme délku paprsku, který procházel středovým kruhem z jednoho konce na druhý. Pak jsme provedli to samé v opačném směru. V obou směrech, vertikálně i horizontálně, jsme naměřili 92 metrů.“

NEMYSLÍM SI, ŽE BY KDY PŘEDTÍM BYL V ŘEPCE TAKOVÝTO STROMEČKOVÝ VZOR?

To je pravda. Je to neobyčejně krásná událost, protože takový vzor, jaký jsme letos v řepce objevili, tvůrci kruhů ještě nikdy předtím nepoužili. Bylo to také patrné v řepkové formaci z 9. května ve Stonehenge. Střední kruh ve Stonehenge měl vzor jako pletený košík, který jsme viděli v East Field v roce 2009.

Tento mřížkovaný vzor není ze vzduchu tak dobře vidět, ale na zemi je to viditelné. Tvůrci kruhů si vybrali utvoření tohoto vzoru ve vzrostlejší 1,5 metrů vysoké řepce, kdežto v předchozích letech byly formace v mladší řepce.

Detail ohnutých stvolů

Rostliny řepky ve Wilton Windmill i Stonehenge stále rostou a od té doby, co byly formace v nich poprvé hlášeny se opět zvedly, což znamená, že jejich základ nebyl rozdrcen.

Rostliny řepky ve Wilton Windmill i Stonehenge stále rostou a od té doby, co byly formace v nich poprvé hlášeny se opět zvedly, což znamená, že jejich základ nebyl rozdrcen.

Zkoušel jsem si stoupnout na dozrálý řepkový stvol. Praskne a u země se zlomí. Ve skutečnosti se snažíme chodit na vnějším okraji formace, abychom mi sami, jakožto badatelé rostliny neponičili. Snažíme se nyní vždy vyhnout tomu, abychom po obilí, či jiných rostlinách, chodili. Kdyby to tak dělali všichni badatelé, moc by to pomohlo. A kdyby to tak dělali i obyčejní lidé, pomohlo by to nám všem, protože bychom mohli vyloučit poškození obilí návštěvníky po nahlášení nových formací.

V útvaru ve Wilton Windmill bylo mnoho stvolů polehlých k zemi, aniž by byly zlomené.

Ohnutý stvol z blízkaBylo zde tolik trojúhelníků vycházejících z dvanácti rovných linií! A potom, středový kruh se točil proti směru hodinových ručiček a vnější kruh byl po směru. Taková přesnost – to by byla obrovská práce a každý z těchto trojúhelníků byl téměř na centimetr stejně široký!

Další anomálií je, že když se podíváte na linie (trojúhelníky z 12 hlavních cest) ze vzduchu, vypadají velmi rovné. Ale ve skutečnosti, když jste na zemi, vidíte, že je každá mírně zahnutá, jakoby se točily v kruhu.

EulerForegroundPlantsWindmillPyrka (1)Další zajímavou věcí, kterou jsme objevili je, že tam, kde vzor ve vnějším kruhu začíná, bylo jediné místo, kde jsme našli polámané stonky. Možná, že z tohoto místa začíná kreativní síla a možná je v tomto bodu větší. Co je zdrojem této síly nevíme, ale když začíná je drsnější a pak se zjemňuje. Myslím, že v místě, kde síla začíná, je tendence najít více polámaných stonků, zatímco zbytek je pěkně ohnutý, ale nerozdrcený či nepolámaný.

NAVRHUJETE, ŽE MÁME CO DO ČINĚNÍ S KREATIVNÍ SÍLOU NĚJAKÉ ENERGIE, KTERÁ MŮŽE ZPŮSOBOVAT LÁMÁNÍ TAK KŘEHKÝCH ROSTLIN, JAKÝMI JE ŘEPKA. ALE VĚTŠINA FORMACE JE NEPOLÁMANÁ.

Přesně tak!“

 

Kruh u Stonehenghe

Stonehenge, 9. května 2010, 152 metrů dlouhá formace v řepkovém poli

Stonehenge u Amesbury, Wiltshire, oznámeno 9. května 2010 Výše uvedené letecké snímky © Chris Bird, 2010. Snímky a informace poskytl: Cropcircleconnector.com

Stonehenge u Amesbury, Wiltshire, oznámeno 9. května 2010
Výše uvedené letecké snímky © Chris Bird, 2010.
Snímky a informace poskytl: Cropcircleconnector.com

JAKÝ JSTE MĚL DOJEM Z FORMACE VE STONEHENGE?

Do Stonehenge jsme přijeli 10. května okolo 3 hodin ráno poté, co byla tato formace nahlášena odpoledne 9. května. Dříve jsme se tam dostat nemohli a byli jsme zvědaví, jaké by mohly být podmínky za tmy. Zaparkovali jsme na okraji proti silnici A303, která prochází přes Stonehenge.

Zajímavé bylo, že A303 je docela rušná cesta a v obou směrech neustále proudí auta se zapnutými dálkovými světly. Při určitých úhlech dálková světla částečně pole osvětlují! Takže, kdyby v něm někdo byl, musel by se neustále kvůli reflektorům krčit a kvůli ochrance Stonehenge by nemohl použít ani baterku.

Stonehenge je v noci hlídaný kvůli takzvaným „jumpers“. To jsou lidé, kteří přeskakují plot a běží ke Stonehenge jen proto, aby se těch kamenů dotkli.

Hned, jak jsme ve tři ráno přijeli, tak k nám došla ochranka ze Stonehenge. Byli jsme od něho asi 200 metrů. Uviděli nás a přišli se nás vyptávat na důvod naší přítomnosti. Vysvětlili jsme jim, že se honíme za kruhy v obilí a chtěli jsme se dozvědět, kde se formace nacházela, protože jsme přijeli za tmy a nic jsme neviděli. Ochranka nám řekla, že ani oni nevědí, kde to je a že nic podezřelého neviděli.

Řekli nám, že jediným možným místem by mohlo být řepkové pole (canola) přímo naproti Stonehenge. Tak jsme počkali do úsvitu a vydali se hledat. Po východu slunce se ukázalo, že jsme byli asi 50 až 60 metrů od formace. Takže, když si ochranka Stonehenge všimla nás, řekl bych, že by si všimli skupinky lidí, kteří by se chovali nějak podezřele.

Stonehenge na horizontu za cestou, z pohledu z formace v řepkovém poli, která byla poprvé hlášena 9. května 2010. Tento snímek pořídili ráno 10. května 2010 Andrew Pyrka a Paul Jones.

Stonehenge na horizontu za cestou, z pohledu z formace v řepkovém poli, která byla poprvé hlášena 9. května 2010. Tento snímek pořídili ráno 10. května 2010 Andrew Pyrka a Paul Jones.

KDYŽ JSTE PŘI VÝCHODU SLUNCE ŠLI K FORMACI, KTERÁ TAM BYLA JIŽ MNOHO HODIN, CO VÁS ZAUJALO?

Když byste stáli na začátku pole, nevěděli byste, že to tam je. Musíte vystoupat na svah, abyste mohli tento vzorec v řepce uvidět. Jakmile jsme určili, kde se formace nachází, museli jsme najít vhodnou cestu, abychom se k ní dostali.

Rostliny ve Stonehenge se již opět zvedaly od země. To byla první věc, která nás zaujala. Stejně jako ve Wilton Windmill zde bylo sem tam několik polámaných stonků. Ale ve Stonehenge byly rostliny ještě výše od země než ve Wilton Windmill – to znamená, že řepka nebyla poškozená a polehlé rostliny ve formaci se již zvedaly zpátky. Řepka ve Stonehenge byla mladší než ve Wiltonu a očividně se již začala vzpamatovávat a zvedala se zpátky ke slunci, hned poté, co na ni byla použita tato kreativní síla.

Pak tady byl ten úžasný vzor v hlavním kruhu. Tento vzor byl stejný jako specifické proplétání, které jsme viděli v roce 2009 v East Field, jako pletení košíku. Když se ve Stonehenge podíváte na to, jakým způsobem byl vzor vytvořen, přesně byste rozluštili, jak každý stonek spadl. Mám tím na mysli, že každý stonek byl položen stejně, takže okvětní lísky, žluté květy, skončili na hranici propleteného středového kruhu!

Problém je, jak vypočítáte, aby všechny jednotlivé kvetoucí rostliny polehly a zároveň byly stejně vůči hranici kruhu. K tomu by bylo zapotřebí ohromné množství výpočtů.

JAK PROPLETETE KŘEHKÉ ROSTLINY ŘEPKY?

Myslím, že tvůrci kruhů se nám snaží říct přesně to samé! „Pokoušíme se, jak nejlépe umíme, přesvědčit vás, že jsme skuteční“. A přesto lidé stále nechápou, že je nemožné toto vytvořit ve tmě a v tak krátkém čase! A s ochrankou Stonehenge za cestou a reflektory aut osvětlujícími pole. A vzor ve Stonehenge byl přesně 152 metrů (500 stop) dlouhý. Takže si myslím, že vytvořit s takovou přesností středový kruh v tak velikém vzoru, uprostřed noci u Stonehenge, je pro člověka nemožné.

One Response to Anglie: Největší rovnice v historii v binárním kódu v řepkovém poli ve Wiltshire

  1. Looper napsal:

    Pěkné.
    Tyto kruhy v obilí, kterých je již velmi mnoho, zná snad každý.
    A je velmi vtipné, když se klub skeptiků sysyfos pokouší přesvědčovat lidi, že žádné kruhy neexistují.
    Stejně tak je vtipné, když Ivo Aštar Benda, který je zaručeně v kontaktu s mimozemšťany, se o kruzích v obolí nezminuje.

Napsat komentář

Líbí se vám naše stránky?

Podpořte prosím autory a překladatele trvalým příkazem na transparentní účet: 2900794933/2010
nebo pomozte s překlady.