Nejvýznamnější pyramidy na světě

4082x 03. 07. 2018 1 čtenář

Pyramida je struktura, jejíž vnější povrchy jsou trojúhelníkové, směřující k jedinému bodu v horní části a tvoří tak zhruba geometrický tvar pyramidy. Přesvědčivé studie naznačují, že mnohé z těchto pyramid byly sladěny s astronomickými událostmi, jako jsou slunovrat, zatmění a dokonce i s vlastní zemskou hemisférou. Civilizace po celém světě používají po tisíce let tento architektonický návrh pro hrobky, pevnosti a chrámy.

Mezopotámie

Mezopotámci stavěli nejranější pyramidové struktury známé jako zikkuraty (např. Tepe Sialk a Zikkurat z Uru). V dávných dobách byly pomalovány ve zlatě a bronzu a obdařeny zářivým vzhledem. Věří se, že zikkuraty byly obydlím pro bohy, a každé město mělo vlastního božského ochránce, který vládl nad mořem, oblohou, zemí atd.

Egypt – království pyramid

V Egyptě byly pyramidy obrovskými stavbami postavené z cihel nebo kamene. O slunečném bohu Ra, považovaný za otce všech faraonů se říká, že se stvořil z pyramidového tvaru nazývaného „Benben“ předtím, než vytvořil všechny ostatní bohy. Byli často pokryty bílým vápencem, aby jim dával zářivý vzhled (jako odkaz na paprsky boha slunce).

Núbie

Nubijské pyramidy ze Súdánu sloužily jako hrobky pro krále a královny Jebel Barkal a Meroë. Tyto nubijské pyramidy mají odlišné charakteristiky jako jejich egyptské protějšky, postavené v mnohem strmějších úhlech. Tyto velké hroby byly ještě v Sudánu stavěny až do roku 300 CE (Current Era=běžný letopočet; -pozn.překl).

Pyramidy v Asii

V Číně a Koreji daleko na východě bylo v období mezi lety 188 př.nl a 675 CE mnoho plochých pyramid. Tato obrovská mauzolea byla postavena pro rané císaře Číny a jejich příbuzné. Starověcí Číňané věřili, že když císaři zemřeli, jejich duše vstoupily do posmrtného života, takže mauzolea byla postavena jako nebeské paláce pro další život. Veškeré každodenní pohodlí svého minulého života, jako je služebnictvo, obsluha, majetek, mazlíčky, manželky, opatrovníci, konkubíny, jídlo a pití, mělo být císaři poskytnuto po skončení života. Toho bylo dosaženo tím, že všechny tyto věci pohřbívaly s zemřelými, po jejich smrti. Nebylo neobvyklé zabíjet lidi, aby byli pohřbeni se svým pánem, ale jak se dynastie vyvíjela, skutečnou věc nahradily repliky jílu.

Indonésie

Také indonéská kultura obsahovala pyramidové struktury, jako je chrám Borobudur a chrám Prang. Tyto stupňovité pyramidy byly založeny na přesvědčeních domorodců, že hory a výšiny jsou příbytkem ducha předků.

Pyramidy za Tichým oceánem

Mnoho mezoamerických kultur za Tichým oceánem také postavilo pyramidové struktury. Byly typicky stupňovité, s chrámy nahoře (podobně jako zikkuraty z Mezopotámie). Tyto chrámy byly často používány jako místa pro lidské oběti. „Pyramida slunce“ v Teotihuacanu znamená „místo, kde se muži stanou bohy“. Tvrdili, že jejich pyramidy jsou nástrojem pro transformaci duše po smrti, stejně jako u Egypťanů.

Nedávno byla postavena Polynézany série pyramidových struktur a jsou známé jako jako Pā (posvátné hradní pevnosti). Tyto stupňovité stavby byly vytesány z vrcholků kopců, které vytvořily podobu pyramidy a byly často používány jako obranné osady. Polynézané věřili, že tyto zemské práce byly obdařeny „manou“, duchovní energií, která jim poskytla moc a autoritu.

Společným tématem spojujícím všechny tyto pyramidové struktury je smrt, autorita a nesmrtelnost. Tyto chrámy zřejmě doslova zbožňují své obyvatele, ty, kteří se vydali vládnout z nebes, jejichž dědictví bylo takto zajištěno a připomináno těmito nádhernými památníky starodávných předků.

Podobné články

Napsat komentář