O čem mlčí ruiny a šeptají pyramidy (3.díl)

15910x 15. 12. 2017 1 čtenář

A nyní je možné spekulovat o stavu ruin. Nevidíme tu žádné stopy po bombardování, to je fakt. To poškození, které tam je, je spíš podobné přírodní zkáze, k níž došlo z přirozených příčin. Hlavním je – věk. Tohle se stává, když společnost přestane fungovat, zmizí organizace bydlení a služeb, při absenci potřebných oprav všechno rychle upadá.

Něco bylo zničeno zemětřesením, něco víc, něco méně, ale znova fungující zdroje vody, fontány a bazény sousedící s budovami, na nichž jsou stopy kolosální eroze, svědčí o vysokém stáří domů. Jak hodně vysokém? To je jedna z hlavních otázek.

V tomto případě pozorujeme u našich historiků nápadné rozpolcení. Když je potřeba potvrdit oficiální chronologii, hlučně vykřikují cosi o „sto tisících milionů let před naším letopočtem“, ale když je potřeba urvat prachy, které podléhají snadnému rozdělení, vyjí na celý svět o nezbytnosti okamžitě zachránit poklad světového dědictví nacházející se pod ochranou UNESCO. Lidsky je pochopitelné, že platy mají malé, ale svědomí je nutné mít! Dvanáct století to stálo, nespadlo, ale teď, jestli se okamžitě nevydělí 6,122 rublů 79 kopjejek, pak k jaru svět jistojistě přijde o drahocenné dědictví.

Ve skutečnosti je pravda někde uprostřed. Díkybohu je možné v reálu sledovat změny na týchž původních objektech. Takovou možnost nám dalo objevení se fotografie. A vyšlo najevo, že úroveň opotřebení přirozeným působením na horniny je výrazně vyšší. To, co je datováno na pět – sedm století zpět, se ukazuje být 80 – 100 let staré. To se jen zdá, že města ze žuly a čediče mohou vypadat jako nová po tisíce let; jsou přece vystavena působení deště, větru a kolísání teplot. Ve skutečnosti to, co zachytili malíři na konci 18. a začátku 19. století, mohlo být staré tak 300 – 500 let.

Ale podle mého názoru ani to nemusí být správné. Je nutné chápat, z čeho byly ty stavby postaveny předtím, než se změnily v ruiny. A to je velmi důležitá otázka. Zde použitý kámen – to není úplně kámen. Je to travertin, což je ve skutečnosti místní druh obyčejného vápence. Izborská pevnost byla postavena z vlastnostmi podobného materiálu a za tři sta let bez oprav se změnila ne jen v ruiny, ale v kopec nepravidelného tvaru!

Proto všechno hovoří o tom, že celá ta krása se stavěla zhruba sto let před tím, než byla „ofotografována“. A není divu, že tu vidíme takovou devastaci, když velkou část ruin pastevci následně použili na stavbu chlévů a stodol. Ke katastrofě došlo kolem roku 1700 podle tradiční chronologie. To jsem si nevycucal z prstu. Rok 1700 je velmi záhadný. Nemyslím tím samozřejmě jen tento jeden rok, ale na přelomu 17. a 18. století na Zemi došlo k čemusi zjevně globálnímu, něčemu, co se dotklo všech sfér života. Nějak najednou došlo k technologickému skoku.

Prakticky všechny sféry činnosti člověka dostaly impuls k rozvoji. Včetně malířství, díky kterému dnes přemýšlíme nad těmito otázkami. Objevení principu camery obscura způsobilo vznik fotograficky přesné fixace zobrazení.

Ano a současný kalendář nám vnutili Evropané v roce 7208 od stvoření světa, a ten je podivnou shodou okolností tentýž jako 1700.

Mnozí oprávněně namítnou, prý jaký vůbec problém, ať se Italové klidně pyšní myšlenkou, že všechnu tu velkolepost vybudovali jejich předkové. Tím spíš, že verze tradiční historie vyvolává tolik rozporů. Jediná otázka, která vyžaduje úpravu, totiž je, že neznámo odkud se vzala tisícovka let, kterých zjevně ve skutečnosti nebylo. Tady už dnes naštěstí pochybnosti prakticky žádné nejsou. Ale vzpomeňte si, že ještě před deseti lety, dokonce i jen zmínka o neexistujícím a vymyšleném tisíc let trvajícím „temném středověku“ mohla udělat kříž nad slibnou kariéru vědce. Nyní šoková etapa proběhla a uznávaní renomovaní doktoři a akademici klidně hovoří o tom, že ano, že je to docela přijatelné. Nu, co se dá dělat, všechny Petavius se Scaligerim podvedli. Stane se…Ano, můžeme se dohadovat o tom, byl-li Čapájev mužik od rádla, nebo pečlivý technokrat, tento spor už nic nemůže změnit. Ale úplně jiná situace nastane, když máme před očima svědectví, která mohou dát odpovědi na ty nejvážnější a pro člověka důležité otázky. Nejdůležitější za celou dobu existence planety:
„Kdo jsme?“
„Odkud jsme?“
„Kdo nás vytvořil?“
„Jaký máme cíl?“
„Čím všechno skončí, kdy a jak?“
Proč jsem se rozhodl, že takové odpovědi je možné dostat díky nějakým obrázkům? Proto, že to možná nejsou jen „nějaké obrázky“. Důvodů nedůvěřovat pravdivosti celé plejádě umělců totiž máme krajně málo, a pokud ano, pak stejně jsme my všichni povinni chytit se této šance předané nám našimi pra-pra-pradědy a pokusit se zjistit skutečnou historii lidstva.

Klíčovým argumentem jsou bezvýhradné, stoprocentní důkazy přítomnosti znalostí, které předbíhají době. To je příznak umělosti světa, který nás obklopuje. To je příznak toho, že i my jsme umělá stvoření, bioroboti. Vytvoření na jednotné platformě z rozličných náhradních dílů.

Ve skutečnosti není tak důležité, zda byly „antické“ stavby vytvořeny v roce 1700 nebo 700. Hlavní rozpor je v něčem jiném.Ten by se dal zformulovat takto: Pokud všechny objekty, které nemůžeme z té či oné příčiny uznat jako vytvořené rukama naší civilizace, byly vytvořeny civilizacemi předcházejícími, pak kde jsou stopy činnosti těchto hypotetických předcházejících civilizací?

Rozvitá civilizace vždy zanechává i množství stop menších než přistávací plochy a mrakodrapy. Jsou to:
– hroby;
– odpadky;
– cesty;
– místa těžby nerostných surovin a stavebních materiálů;
– nástroje a zařízení;
– místa produkce zdrojů potřebných pro život obrovské masy lidí, jako je voda, potraviny, oděvy nebo obuv.

A to minimálně. Z toho všeho, co jsem vypočítal, dáme jen s obtížemi dohromady několik kamenolomů, dolů a šachet, jejichž stáří stejně věrohodně stanovit není možné. Jasným příkladem je žulový lom v Asuánu, který „egyptologové“ označili jako místo dobývání stavebního materiálu pro stavbu velkých pyramid v Gíze, nacházející se téměř tisíc kilometrů od lomu. A skutečnost, že lom se rozpracovával v době stavby Asuánské hydroelektrárny, vůbec nikdo neřeší.
A dokonce ona slavná „zmetková“ stéla v lomu je pokládána za „pozdrav“ od starověkých Egypťanů, i když se ji ve skutečnosti na objednávku vlády SSSR snažili vyřezat ruští inženýři pomocí tehdy ještě tajných plazmových hořáků.

Stélu tenkrát plánovali postavit na náměstí před Velkým divadlem v Moskvě, ale po té, co praskla a stala se nepoužitelnou, bylo jasné, že takovou metodou zopakovat to, co bylo uděláno PŘED NÁMI, není možné. A tak urbanistická rada Moskvy označila takovou stélu jako nevhodnou do jednotného architektonického stylu komplexu Divadelního náměstí.

Ukazuje se mi, že člověk se na planetě objevil zároveň s hotovými meglitickými stavbami, znalostmi i nástroji pro další rozvoj technologií. Vždyť jak se říká, pro to, aby bylo možné dobývat železnou rudu, je potřeba mít krumpáč a lopatu, aby se z železa dal vykovat krumpáč, lopata nebo třeba nůž, je nutná kovadlina a kladivo, které, jak známo, není možné bez jiného kladiva a kovadliny zhotovit. Máme tu začarovaný kruh, spor, co bylo dříve – vejce nebo slepice.

A to je ten paradox, který známými metodami vyřešit nelze. Abychom přesto řešení nalezli, budeme muset znova předložit divokou antivědeckou verzi. Zde je:
Náš svět byl vytvořen najednou takový, jaký je. Někdo stvořil člověka, ale okamžitě si uvědomil, že v této podobě prakticky nemá šanci přežít. Na rozdíl od zvířat člověk žádné prostředky pro přežití v tomto světě nemá. Bez oblečení, bot, obydlí, nástrojů a zbraní. Je to prostě takové holé, teploučké klubíčko masa na kostičkách. Ideální potrava pro zvířata. Proto je zřejmé, že když původce osídlil Zemi tímto jemným, životu na Zemi nepřizpůsobeným tvorem, byl povinen ho naučit přežít a zajistit jej minimálním souborem znalostí a dovedností.


Kromě toho jako kterýkoli jiný bůh musel člověka zabezpečit bydlením. Dokonce i nedbalý hospodář dříve, než přivede do dvora štěně, postaví pro něj boudu. Když si kupujete křečka nebo veverku, zároveň koupíte pro tato domácí zvířátka celé plastové městečko a potom s dojetím sledujete, jak křeček běhá mezi domečky, pije z fontánky a po různých žebříčcích zalézá do pater domečku… Nic vám to nepřipomíná? Nechovají se zrovna tak chovatelé hospodářských zvířat na ruinách z pláten Jurije Robertoviče?

Chápu, srovnání to je hrubé, dokonce cynické, ale to je jen proto, aby bylo jednodušší pochopit základní myšlenku předkládané verze. A verze se rodila díky pracím umělců-ruinistů. Tyto obrazy názorně demonstrují pravděpodobnost toho, že mám pravdu.
Ruiny jsou skutečně schopné hovořit, je jen potřeba se naučit rozumět jejich jazyku. A tady předkládám jednu variantu jejich překladu:
Stvořitel nás vytvořil zároveň s příbytkem. Jak jsme s ním naložili, je jiná věc. To je vlastnost homo sapiens, odlišující ho od jiných druhů – ničit, bořit a zabíjet. Z toho vyplývá následující závěr. Nás tvořili tak, jak my jsme vytvářeli plemena psů. Jedny pro lov, druhé na obranu, třetí na psí zápasy, čtvrté na výzdobu obydlí.


Zhruba se dělíme na dva základní druhy. Na agresory a obránce. Ale tyto dva druhy se samozřejmě dále dělí na poddruhy. Zkuste sami určit „who is who“. Mně se ukazuje, že Slované byli vytvořeni výhradně pro jediný účel – odrážet vnější útoky na svou zem. Je v ní něco takového, co potřebují ti, kdo vytvořili Anglosasy, kteří se s maniakalní urputností po celá staletí snaží zaujmout místo Slovanů.


Znamená to, že my jsme jen „příloha“, mechanismus ochrany něčeho důležitého. Nás vytvořili na obranu území, na kterém je… vůbec to nemusí být něco hmatatelného. Možná ochraňujeme něco takového, čeho se ani nejde dotknout, ale co je určitě velmi, velmi cenné. A je docela možné, že to je ten „Ruský duch“.


Albertu Einsteinovi je připisován tento citát: „Nevím, jakými zbraněmi se bude bojovat ve třetí světové válce, ale v té další to budou zase kamenné sekery.“ Je známo, že budoucí génius byl ve škole čtyřkařem. Soudě podle tohoto citátu čtyřkařem i zůstal. Zásadně se totiž mýlil. Ti, kdo se dostanou na následující úroveň hry, opět budou používat střelné zbraně, spalovací motory a spojovací a dopravní prostředky. A zbývá jen hádat, kolik let budou potřebovat na to, aby dosáhli naší úrovně. Ale že to nebudou tisíciletí, je mimo jakoukoli pochybnost.

A o tom ty ruiny šeptají. Netrvám na přesnosti překladu, netvrdím nic jistě, ale myšlenkám nezakážeš rodit se. Ty je možné jedině vysvětlit. A je-li to špatně nebo k dobru, ukáže čas.

O čem mlčí ruiny a šeptají pyramidy

Další díly ze seriálu

Jeden komentář k "O čem mlčí ruiny a šeptají pyramidy (3.díl)"

 • Ilona napsal:

  Kde byl skutečný Jeruzalém? Co znamenalo slovo „Jeruzalém“ původně? S dnešním pseudo – Jeruzalémem, kde jezdí zbožní turisté, nemá nic společného. Kde byl Ježíš Kristus ukřižován? Přece v Konstantinopoli !!

  V roce 1250, když polovina světa podléhá „Tatarskému chánu“,mamelučtí Kozáci vládnou v Egyptě až do roku 1517, pak od roku 1517 do roku 1585 jejich moc nahrazuje vláda Istanbulu (Grada). Od roku 1585 se Mameluci – Kozáci znovu dostali k moci v Egyptě a vládli tam až do roku 1798, kdy Napoleon napadl Egypt.
  V roce 1811 kozáky – Mameluky vyřezali Britové, podle názoru Britů, jako očistu terénu z „nadbytečné slovanské populace“. Historie Egypta se uměle, značně prodlužuje o tisíce let dozadu, všechno se děje tak, aby paměť kozáků Egypta byla vymazána v myslích dnešních slovanských národů.

  A je tu hodně lží, co říkají dnešní církevní hodnostáři ..

  Kde je Pravda ?? Kristus se narodil na Krymu, nа mysu Fiolent, Stonehenge byl postavený v roce 1949, před 200 lety se stala Apokalypsa na Zemi. Celá města a milióny lidí zemřely pod vlnou bahna. Armáda Napoleona a armáda Alexandra I. bojovaly soudružsky na stejné straně ve válce roku 1812. Napoleon opravdu prohrál válku s Rusy ? Nebo je to jinak ? V jakém roce vybuchl Vesuv, který zničil Pompeje? Odpověď zní následovně: Největší výbuch Vesuvu ve středověku nebyl v roce 79, ale v roce 1631 v sedmnáctém století. Tehdy všichni zemřeli.
  Kristus Andronik se narodil 25.12. 1152 našeho letopočtu na Krymu, nа mysu Fiolent. Toto místo je popsáno v evangeliích jako Betlém.
  Byl ukřižován 22.3. 1185 n.l. v Konstantinopoli na hoře Yoros , pak přišla z V.Tartárie odplata v podobě IV. křížové výpravy, kdy Ruští křižáci dobyli přímo Konstantinopol roku 1204. Proto ta dnešní tahanice o ruský Krym. Koloseum nechal postavit Papež už jako Ruinu na okrasu města v roce 1790 nl, a Stonehenge byl postavený v roce 1949 na zakázku Armády v uzavřené vojenské z.

  http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry.2/

   

Napsat komentář