Oběžník číslo 6751 – přísně tajné!

10785x 27. 06. 2015 1 čtenář

San Diego, Kalifornie, 08.07.1947. (Pro vaši informaci) – Důležité memorandum.

Toto memorandum je s velkým respektem adresováno mnohým významným vědcům, významným astronautickým a vojenským autoritám, některým veřejným úředníkům a do několika publikací (časopisů?).

Pisatel neočekává, že by tento dokument měl nějaký dramatický dopad. Většina fakt, která jsou zde uvedena, byla získána takzvanými super-normálními prostředky, což je nejspíše dostatečné pojištění nezájmu téměř většiny adresovaných osob. Též je splněna povinnost učinit to veřejné. (Prezentovaný pisatel má mnoho universitních titulů a je bývalým vedoucím university.)

Mohla by nastat velmi zásadní situace v jakémkoliv čase a to ve vztahu k létajícím talířům. Pokud bychom se pokusili jakýkoliv z těchto strojů sestřelit, útočící letadlo by bylo s velkou pravděpodobností zničeno. To by mohlo na veřejnosti vyvolat paniku a informační nedůvěru. Základní údaje týkajících se těchto plavidel (ETV) jsou nyní k dispozici a musí být nabídnuty [k dispozici], bez ohledu na to, jak moc se fantastické a nesrozumitelné mohou zdát v myslích těch, kteří nebyli ještě poučeni.

  1. Některé létající disky jsou řízené posádkou, jiné jsou dálkově ovládány.
  2. Jejich mise je mírová. Tito návštěvníci zvažují, že by se usadili na naší planetě.
  3. Mimozemšťané vypadají jako lidé, jsou ale mnohem větší.
  4. Nejsou excarnate lidi na Zemi, ale přicházejí z jejich vlastního světa.
  5. Nejsou z žádné planety ve smyslu toho slova. Jsou z éterické planty, která je úzce propojená s naší vlastní. Nicméně my tento svět nejsme schopni vnímat.
  6. Jejich těla i létající stroje se automaticky materializují na frekvencích, které jsou vlastní našemu fyzickému světu.
  7. Jejich disky používají ke své ochraně záření, které může okamžitě zničit jakýkoli objekt, pokud bychom na ně zaútočili. Kdykoli se mohou dematerializovat a stát se pro nás neviditelnými.
  8. Oblast, ze které pocházejí není astrální rovina, ale [jejich svět] koresponduje s Lokas nebo Talas. (Studenti esotericky těmto termínům budou rozumět.)
  9. S jejich světem nemůžeme komunikovat prostřednictvím rádia. Možné by to bylo pomocí radaru, pokud bychom upravili přenosový systém signálu pro tento účel.

Dáváme tyto informace a varování k dispozici a nemůžeme udělat více. Zacházejte s nově příchozími laskavě. Nicméně disky jsou withdr..n, … situacím, se kterými je naše kultura a věda nekompatibilní. Zásadní odpovědnost leží na některých autoritách, které jsou schopné porozumět.

Dodatek: Lokas jsou oválného tvaru, proměnlivé(fluted)? délky … z tepelně odolného kovu nebo z doposud neznámé slitiny. Přední roh obsahuje ovládací panely. Střední část obsahuje laboratoř a zadní část obsahuje zbraň, která je schopna vygenerovat silný energetický paprsek – nejspíš záření…

Předkládaný dokument ufo1 pochází z archivů FBI. Kdokoliv si to může ověřit.

Podobné články

Napsat komentář