Objev biblických Nefilim otevírá otázky nad rodem obrů

7957x 18. 12. 2018 1 čtenář

Archeologové objevili v Číně mnoho 5000 let starých hrobů, které obsahují pozoruhodně vysoké kostry (možná kostry obrů?). Jejich popis silně připomíná biblické Nefilim, o nichž se věří, že hráli významnou roli v závěrečné bitvě na hoře Sion, na konci našich dnů. Ve východní Číně ve vesnici Jiaojia archeologové vykopávají pozůstatky domů, hrobů a obětních jam, odkryli zde více než 200 hrobů. Objev koster vedl odborníky k přesvědčení, že muži v obci dosahovali průměrné výšky 6 stop, tři palce (přes 190 cm).

Podle dnešních standartů by takoví muži byli považováni za „vysoké“.  Průměrný čínský muž je vysoký jen pět stop, šest palců (167 cm). Vzhledem k rychlému růstu lidské výšky od tohoto období by obyvatelé Jiaojie, z doby před 5000 lety, byli naprosto kolosální! Kostry nalezené v Číně jsou konzistentní s obry podle biblického příběhu. Ti byli pozoruhodně vysocí, ale stále schopni obcovat s lidskými ženami. To je právě role, kterou hráli Nefilim na začátku Bible, v době Noema, před příběhem o potopě světa. Text Bible naznačuje nepřirozený sexuální vztah mezi Nefilim a lidskými ženami.

kostra Nefilim objevená v Číně

Bible a Nefilim

Podle textu Bible, Nefilim přežili povodně a později se znovu objevili v Izraeli. Když byli posláni zvědové, aby tu zemi prozkoumali, setkali se s Nefilim. Ti byli tak velcí, že vážně zastrašovali:

„Viděli jsme tam Nefilímy, syny Anakovy, kteříž pocházejí od Nefilimů a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví.“ (Numeri 13:33).

Rabín Yosef Berger, správce v hrobce krále Davida na hoře Sion vysvětluje, že Nefilim nejsou lidé, ačkoli jejich historie a osud je s lidmi propojen.

Rabín Yosef Berger

„Nefilim byli andělé, které Bůh musel poslat na Zemi za trest. Někteří z nich se smísili s lidmi, a to jsou ti, o nichž se dočteme v Bibli.“

kostra Nefilim objevená v Číně

Sdělení rabína Bergera souvisí s učením rabína Elijáma ben Solomona Zalmana, předního litevského učence 18. století. Ten studoval Tóru, známého jako Gaon z Vilny, který spojoval Nefilim s posledními dny Krista.

Řeka Sambation

Podle rabínské literatury je Sambation mýtická řeka, za níž žilo deset ztracených izraelských kmenů, vyhoštěných asyrským králem Shalmaneserem.

Rabín Berger řekl:

„Gaon z Vilny psal o jiné skupině Nefilim, která se s lidmi nemísila. Usadili se za řekou Sambation a skrývali se před námi. Tito se drželi Desatera přikázání a byli velmi zbožní, je zde psáno, že měli výšku osm stop. Jsou opravdu strašní, když se na ně díváte. Budou zde skryti až do konečné bitvy o horu Sion, kdy přijdou, aby pomohli Izraelitům v boji.“

Pro ty, kteří hledají archeologický důkaz o existenci biblických Nefilim, mohou být výchozím bodem objevy v Číně. Hroby jsou skutečně starověké, pocházející z pozdního neolitu, tato doba skončila mezi lety 3000 – 2000 př.n.l.. Pokud by kostry pocházely od zvláště vysokého počtu lidí, je rozumné se domnívat, že podobná plemena existovala i v jiných částech světa.

Archeologové v Číně také zjistili, že vyšší kostry byly nalezeny ve větších hrobkách, což naznačuje vzájemný vztah mezi výškou těla a společenským postavením. Vědci se domnívají, že bohatší lidé měli přístup k lepšímu jídlu, což mohlo způsobit jejich větší výšku.

(Pozn. překl. – Obvyklé vědecké vysvětlení, které se snaží popírat sdělení Bible.)

Podobné články

Napsat komentář