Objevena další pohřbená Sfinga!

6535x 26. 09. 2018 1 čtenář

Podle Egyptského ministerstva památek byla objevena další pískovcová Sfinga. Objevili ji Egyptští archeologové pracující na projektu redukce podzemních vod v chrámu Kom Ombo v Asuánu.

Objev je velkým překvapením. V posledních pár měsících archeologové odkryli pozůstatky dalších dvou sfing.

Sfinga

Nedávno stavební dělníci pracující poblíž chrámového komplexu v Luxoru narazili na pozůstatky pohřbené sochy sfingy. První zprávy egyptského ministerstva památek naznačovaly, že sfinga odkrytá v Luxoru má podobný vzhled jako Velká sfinga v Gíze: má tělo lva a hlavu člověka. Tato sfinga, která se nachází na náhorní plošině v Gíze, je bezpochyby nejslavnější sfingou v Egyptě.

Velká sfinga v Gíze je považována za jeden ze starověkých zázraků, a to nejen kvůli své velikosti a matoucímu vzhledu, ale i kvůli nesčetným tajemstvím, které obklopují tuto starověkou stavbu.

Spolu se třemi pyramidami je Velká sfinga, nalezená na náhorní plošině v Gíze (což je asi 500 km od místa, kde byla nalezena nová socha), považována za jednu z nejvýznamnějším památek Egypta.

Sfinga v Asuánu

Archeologové u Asuánu nyní šílí kolem dalšího ohromujícího objevu – další Sfingy.

Nova sfinga v Asuánu

Mostafa Waziri, generální tajemník Nejvyšší rady egyptských památek vysvětlil, že nález pravděpodobně pochází z ptolemaiovské dynastie, jelikož socha sfingy byla nalezena na jihovýchodní straně chrámu, na stejném místě, kde se nacházely dva pískovcové reliéfy krále Ptolemaia V., které byly objeveny před dvěma měsíci.

Chrám Kom Ombo byl postaven během Ptolemaiovské dynastie, která vládla v Egyptě po dobu 275 let, od r.305 do r.30 př.nl, a byla poslední dynastií starověkého Egypta.

Chrám Kom Ombo

Ptolemaius V. byl pátým vládcem ptolemaiovské dynastie od roku 204 do roku 181 př.nl. Zdědil trůn ve věku pěti let a pod vládou řady regentů bylo království paralyzováno. Je třeba poznamenat, že slavná Rosettská deska vznikla až za jeho dospělé vlády.

Socha objevená v chrámu Kom Ombo v Asuánu nese hieroglyfické a demotické nápisy a již byla přepravena do Národního muzea egyptské civilizace ve Fustatu, kde bude pečlivě prozkoumána a restaurována archeology, aby se získalo více informací o jejím původu. Po restaurování bude nově nalezená sfinga vystavena na veřejnosti.

Doporučujeme si poslechnout přednášky na téma: Utajovaná historie Egypta

Podobné články

Napsat komentář