Objevil Nikola Tesla tajemství antigravitace?

28890x 10. 02. 2017 1 čtenář

Nikola Tesla je považován za jednoho z nejvynalézavějších a nejtajemnějších osob, které se kdy na světě objevily. Kdyby nevynalezl a neobjevil všechno to, co ve svém životě stihl, naše technologie dneška by byly o mnoho chudší. Ale je zde ještě něco víc, co o Teslovi nevíme? Byl opravdu ve styku s mimozemšťany, jak veřejně prohlásil? Byl to jeden z nejúžasnějších vynálezců naší civilizace, kteří se kdy objevili a jeho znalosti a ideje daleko přesáhly hranici toho, co bylo známo a přijímáno za jeho života.

Nikolu Teslovi se připisuje tolik objevů technologie, které dnes považujeme za samozřejmé. Bez jeho neuvěřitelných nápadů a vynálezů bychom neměli rádio, televizi, střídavý el. proud, Teslovu cívku, fluorescenční a neonové světlo, radiem ovládané přístroje, roboty, rentgen, radar, mikrovlnnou troubu a tucty dalších úžasných vynálezů, které dělají náš život báječný.

Ale Tesla se zde nezastavil a stál také za neuvěřitelným tajemstvím objevu použití antigravitace v létání, v r. 1928 si nechal registrovat patent č. 1 655 144 na létající stroj, který připomínal jak helikoptéru, tak letadlo. Před svou smrtí vyvinul Tesla plány pro pohon svého létajícího stroje. Nazval ho „VESMÍRNÝ POHON“ (Space Drive)nebo také pohonný systém na základě působení proti elektromagnetickému poli (the anti-electromagnetic field propulsion system). Podle knihy Williama R. Lynea „Okultní éterická fyzika“ (Occult Ether Physics) vystoupil Nikola Tesla 12. května 1938 na konferenci, kterou připravil pro Institut péče o přistěhovalce (Migrant Welfare Institute)a  pronesl přednášku  „Dynamická teorie gravitace“ (Dynamic Theory od Gravity).

Lyne dál pátral a zkoumal Teslovy práce a přednášky, objevil prohlášení týkající se některých Teslových objevů, ale zdroje a texty byly velmi omezeny, protože Teslovy dokumenty jsou stále uloženy ve vládních trezorech z důvodů národní bezpečnosti. Když Lyne v r. 1979 požádal speciálně o tyto dokumenty Středisko pro bezpečnostní výzkum (Center for National Security Research), nyní přejmenované na Výzkumné středisko Roberta J. Oppenheimera (the Research Center Robert J. Oppenheimer), byl mu odepřen přístup, protože tyto dokumenty byly stále utajované. (Pozn. překladatele: tj. 36 let po Teslově smrti!)

Tesla měl velké nápady a velmi pokročilé teorie. V r. 1938 vystoupil s dvěma neuvěřitelnými objevy.

  1. Dynamická Teorie Gravitace – která předpokládá pole energie, která je nutná pro pohyb těles ve vesmíru: předpoklad tohoto pole síly nepočítá s konceptem zakřivení vesmíru (podle Einsteina)- a éter má nepostradatelnou funkci v tomto fenoménu (všeobecná gravitace, -klidový moment a pohyb nebeských těles stejně jako pohyb atomových a molekulárních částic hmoty). A dále:
  2. Energie Prostředí – Objev nové fyzikální Pravdy: není žádná jiná energie ve hmotě, než ta, která je získaná z okolního prostředí. Což je v rozporu s Einsteinovou teorií E=mc2.

 

V článku „Největší objev lidstva“ popisuje Tesla svou Dynamickou Teorii Gravitace v poetické formě

Světlo nesoucí éter vyplňuje celý vesmír

Éter je součástí energie vytvářející život

Když silou uvedeme éter do mikrovířivého pohybu (mikrospirály) o rychlosti blízké rychlosti světla, objeví se zjistitelné množství hmoty

Když síla ustane a pohyb ustane, hmota se vrátí zpět do formy éteru (forma atomického rozpadu)

Potom člověk může využít tento proces k:

Rychlému získání hmoty z éteru

Vytvoření čehokoliv co chce se získanou hmotou a energií

Změnit velkost Země

Ovládat a řídit zemské počasí a roční období

Vést putování planety Země Vesmírem jako vesmírnou loď

Způsobit srážku-kolizi planet pro vznik nového Slunce a hvězd, tepla a světla

Vytvořit a rozvíjet život v nekonečných formách

Vypracoval jsem toto ve všech detailech a doufám, že to předám světu velmi brzy. Vysvětluje to příčiny této síly a pohyb nebeských těles pod jejím vlivem tak úspěšně, že to ukončí všechny jalové teorie a falešné koncepce, jako je zakřivený vesmír. Jedině existence spojených sil může vysvětlit pohyby těles, jak je pozorujeme, a tento předpoklad se obejde bez teorie zakřivení vesmíru. Veškerá literatura na toto téma je zbytečná a je odsouzena k zapomnění. Stejně tak všechny pokusy vysvětlit fungování vesmíru bez přijmutí existence éteru a nepostradatelné funkce, kterou má v tomto jevu.

O čem zde Tesla mluvil, byla neomezená energie, volná energie, která přichází přímo z okolního prostředí. Záhadně, všechny z těchto neuvěřitelných objevů, které mají spojitost s VOLNOU ENERGIÍ, byly ve vlastnictví vlády, která zjevně zajistila, aby se tyto dokumenty nedostaly do rukou veřejnosti a médií. Tesla skutečně mluvil a přeměně energie do něčeho mnohem většího ….. „elektropohonu“, použitého pro ovládnutí  menší  gravitační síly, vykonající více práce ve stejném časovém intervalu, ale produkující více.

Ale zpět k Teslovi a antigravitaci a jeho neuvěřitelnému UFO (“Unidentified Flying Objects” -neidentifikované létající objekty) nebo IFO (“Identified Flying Objects” -identifikované létající objekty). Tesla objevil, že elektrostaticky nabitý povrch vodiče bude nejvíc vyzařovat a bude nejvíc zkoncentrován vždy tam, kde je vodič zakřiven nebo má hranu (roh). Čím větší je zakřivení nebo ohnutí, tím je vyzařování (emise) elektronů vyšší. Tesla také zjistil, že elektrostatický náboj bude spíše „plout „ po povrchu vodiče, než aby procházel skrz něj. Toto odkazuje na Faradayův efekt nebo také povrchový jev (skin efekt), objevený Michaelem Faradayem.

Toto také vysvětluje principy fungování Faradayovy klece, která se používá ve výzkumných  laboratořích, kde se pracuje s vysokým napětím, pro ochranu osob a citlivých přístrojů před poškozením.

Podle zprávy o UFO je vnitřek těchto „vozidel“ sestaven z kruhových kanálů nebo sloupů, které procházejí středem plavidla. Ty slouží jako nástavba pro zbytek diskovitého objektu a nesou vysokonapěťovou a vysokofrekvenční cívku. Předpokládá se, že to je rezonanční transformátor, který produkuje elektrostatický a elektromagnetický náboj plavidla a jeho polaritu. Cívka uvnitř plavidla je to, co dnes nazýváme Teslovou cívkou, kterou vynalezl Nikola Tesla v r. 1891.

Předpokládá se, že když je v jedné polokouli plavidla vytvořeno vakuum, potom atmosférický tlak proudí skrz trubici a pohání nějaký druh turbíny elektrického generátoru. Některé zprávy hovoří o tom, že tímto způsobem vyrábějí elektrickou energii mimozemšťané ve stacionárních elektrárnách na svých planetách.

Věděli jste, že Teslova schopnost vyrábět nesmírně vysoké napětí by byla velmi nápomocná v úloze „rozbití atomu“?

Jiní vědci, dokonce i dnes mají potíže vyprodukovat proud o napětí 5 milionů voltů, kde Tesla už před čtyřiceti lety dokázal vytvořit potenciál 135 milionů voltů.

A Tesla tohle všechno dokázal nějak rozlousknout!

Podobné články

Napsat komentář