Obří stopa boha v Číně

5262x 06. 09. 2017 1 čtenář

Skupina fotografů objevila 24.08.2017 otisky v kameni, sdělila čínská tisková agentura Sina. Stopy byly nalezeny na jihozápadě Číny, v provincii Kuej-čou poblíž vesnice Pching-jen. Jedna z nich je dobře zřetelná, druhá nemá jasné obrysy. Měkká hornina, ve které byly nalezeny otisky, již dávno ztvrdla. Šlépěje vypadají lidsky a mají délku zhruba 60 centimetrů. Ten, kdo je tady zanechal, byl vysoký 4 až 6 metrů.

Nálezů podobných otisků přibývá, což by mohlo podpořit teorii, že na Zemi kdysi žili obři nebo přinejmenším lidé, kteří byli vyšší než my. Nejznámější z těchto nálezů byl objeven jihoafrickým farmářem, Stoffelem Koetzem v Transvaalu, o délce 1,28m a šířce 0,6m: Stopa boha v Africe

ARGUMENTY PRO40metrový Adam a 35metrová Eva
Je docela obtížné najít národ, který by neměl legendy a pověsti o obrech. Nemusíme ale chodit tak daleko, stačí nahlédnout do bible: „v té době žili na zemi obři, a to od těch dob, kdy synové boží začali přicházet k lidským dcerám a ty začaly rodit….“. V jiném místě bible se píše o zprávě zvědů, které vyslal Mojžíš do Palestiny: „Uviděli jsme tam velikány z rodu obrů, a byli jsme ve srovnání s nimi jako sarančata…“ Pokud bychom tento výrok vzali doslova, dojdeme výpočtem k výšce cca 50 metrů.

Zmínky o obrech se nachází i v koránu – ohledně gigantů se tam píše, že byli vyšší než nejvyšší palmy a Noemovi posměšně tvrdili, že jim potopa neublíží, protože jsou dostatečně vysocí.

Je pozoruhodné, že o pravdivosti těchto tvrzení byl přesvědčen i švédský přírodovědec Carl Linné, který vytvořil systém biologické klasifikace rostlin i živočichů. A Linné byl přesvědčený, že Adam s Evou byli vysocí 40 a 35 metrů.

Písemná svědectví
„Těla byla obrovská a obličeje se natolik lišily od lidských, že dívat se na ně bylo velmi zvláštní až nepříjemné, a slyšet jejich hlas bylo děsivé“, to neříkají o obrech mýty, ale skutečně žijící historik a učenec Flavius Iosephus. Jeho kolega Pausaniás, který žil ve 2 století n.l., vypráví o tom, že v Sýrii byla objevena dobře zachovaná kostra člověka, který byl vysoký více než pět metrů.

Podle zápisků arabského diplomata a cestovatele Ahmada ibn Fadlāna (přelom 9. a 10 století n.l.) mu poddaní chazarského chána ukázali 6metrovou kostru. Ostatky podobných rozměrů viděli v muzeu ve švýcarském Lucernu i ruští spisovatelé Turgeněv a Korolenko. Bylo jim řečeno, že tato nezvykle velká kostra byla objevena v roce 1577 v horské jeskyni lékařem Felixem Platnerem.

V ruských letopisech je zaznamenáno, že v bitvě na Kulikově poli v roce 1380 postavila Zlatá horda proti vojsku knížete Dmitrije Donského také obra vysokého kolem čtyř metrů. Skupina ruských bohatýrů ho pod vedením Rodiona Osljably porazila a je možné, že tehdy před 626 lety zemřel poslední potomek obrů.

Čtyř až šestimetroví nepatřili ale k těm nejvyšším. Španělští dobyvatelé aztécké říše objevili v jednom z chrámů kostru vysokou 20 metrů a poslali ji jako dárek římskému papeži. V 19. století zkoumal americký vědec Josiah Dwight Whitney lebku o průměru dvou metrů.  Byla nalezena v jedné z šachet ve státě Ohio, a kdybychom to propočítali, dojdeme k výšce této bytosti zhruba 50 metrů, což nás přivádí zpátky k současníkům Noema před potopou.

Měli bychom nevěřit starověkým letopisům? Vypadá to, že obři opravdu existovali…

ARGUMENTY PROTIZuby, které patří opicím
Přívrženci obrů uvádí ještě další argumenty, jedním z nich jsou tzv. kyklopské stavby.  Nejzajímavější jsou zřejmě baalbecké terasy v Libanonu, zhruba 100 kilometrů od dnešního Bejrútu. V jejich základech objevili archeologové monolitní bloky o rozměrech 21 x 5 x 4 metry. Některé z nich váží až 800 tun. Jsou ale sestavené natolik přesně, že mezi nimi nevsunete ani jehlu. Stavěli to obři?

Skeptici tvrdí, že sice není možné vyjasnit, jakým způsobem byly 800 tunové monolity uloženy, ale předpokládat, že s nimi manipulovali 20 až 40 metroví lidé je nesmysl. I při takovém vzrůstu by jich muselo být alespoň šest, a více jak 100 tun by takový jedinec zvednout nemohl.

Další skeptická teorie je, že otisky obrů se lidským pouze podobají a žádné průkazná fakta, že mají cokoliv společného s člověkem, neexistují. A právě u čínské šlépěje je poněkud zvláštní postavení palce vůči chodidlu.

Kostry, které jsou větší než naše, nejsou vystavovány v žádném z muzeí na světě. Všechny fotografie na internetu jsou podvrhy, které byly původně vytvořené v rámci konkurzu Archaeological Anomalies 2, probíhajícím začátkem našeho století a někteří umělci v tom pokračují dodnes. Původním zadáním konkurzu bylo vytvořit důvěryhodně vypadající senzační archeologický nález.

Přesto přese všechno ale v muzeu něco obrovského najdeme, a to jsou zuby. Vypadají téměř jako lidské, jsou ovšem 6x větší než ty naše. Poprvé byly objeveny v roce 1935 německým paleoantropologem Gustavem von Koenigswaldem (věřte nevěřte) v jedné z hongkongských lékáren. Podle odhadů vážil jejich majitel 350 – 400 kg.

Mnozí zastánci obrů těmito zuby argumentují ve prospěch teorie o velikánech, kteří mají být předchůdci lidí. Je známé, že v roce 1956 byly tři obrovské čelisti s podobnými zuby nalezeny v jižní Číně, v provincii Kuang-si. Bylo ovšem určeno, že patřily velkým lidoopům – gigantopitékům, téměř čtyřmetrovým primátům, a nikoliv lidem.

Možná, že i v Číně zanechal otisky svých nohou právě mohutný lidoop, rozměry šlépějí by giganopitékovi odpovídaly…

Podobné články

Napsat komentář