Odhalení důvodů mimozemské přítomnosti na Zemi (3.díl)

8483x 11. 06. 2019 1 čtenář

Třetí podskupina se skládá ze dvou ras, které sdílejí pesimističtější pohled na lidskou schopnost drancovat zdroje planety, a historicky vytvořily spojenectví k ovládání lidstva. První z nich je velmi velká humanoidní rasa, která je popsána v knize Genesis jako Nephilim (doslova obři), kteří oplodňovali lidské ženy, které pak rodily obry. Tato rasa pochází ze souhvězdí Lyry a obývá tajemnou planetu Nibiru (Sumersky je to křižující planeta), která se podle Sitchinových překladů sumerských dokumentů vrací každých 3 600 let do blízkosti Sluneční soustavy.

Mimozemské rasy a jejich podskupiny

Druhá rasa této podskupiny zahrnuje Reptiliány ze systému Draco v Orionu, kteří jsou geneticky příbuzní s pozemskými Reptiliány (ještírci), ale jsou více dominantní a technologicky pokročilí. Obě rasy této podskupiny odpovídají Enlilově frakci Anunnaki, jak ji popsal Sitchin v jeho překladech Sumerských textů. Tato podskupina „dobrých pastýřů“ ET je velmi hierarchická a vnímá nadvládu jednoho druhu nad ostatními jako nejpřirozenější a nejúčinnější způsob řízení planetárních zdrojů.

Jejich světový názor je velmi podobný tomu, který byl v nacistickém Německu, a tvrdí se, že tato „dobrá pastýřská podskupina“ pomáhala některým elitám nacistického Německa uniknout za spojenecké invaze útěkem do Antarktidy a dalších oblastí Jižní Ameriky, kde zakládali tajné základny. Samozřejmou agendou této třetí podskupiny „dobrých pastýřů“ je podpora militaristických vztahů mezi různými tajnými organizacemi, které nejenže destabilizují globální lidstvo tím, že směrují zdroje a vliv do vojensko-průmyslových komplexů různých národů, ale také tím, že tyto tajné organizace nadměrně rozšiřují a iniciují zjevný vojenský konflikt s rasou Greys se Zeta Reticuli (druhá podskupina „dobrých pastýřů“ ET). Takový scénář je zřejmý v odhalení plukovníka Corsa, že „více než padesát let probíhá válka proti Greys, která pokračovala, když jsme se snažili zabránit jejich vniknutí.“

Vojenská konfrontace

Stupňující se vojenská konfrontace mezi ET Zeta a utajenými organizacemi by mohla nakonec vyvrcholit zásahem třetí podskupiny „dobrých pastýřů“ – Draco Reptilians (obří humanoidé), kteří odpovídají frakci Enlil – Anunnaki. Zásah této frakce „dobrých pastýřů“ by nastal, kdyby se globální environmentální otřesy nebo vojenský konflikt se Zetas objevily v rozsahu, v jakém tyto dvě rasy poskytují příležitost zasáhnout jako „spasitelé“ lidstva a při návratu Elohim.

S pokročilými holografickými cestami časem a schopnostmi změny podoby, o nichž bylo hlášeno, že je tato rasa ovládá, by to mohlo vyústit v „druhý příchod Krista“, zahrnující geneticky vyrobeného „Ježíše“, doprovázeného na nebe vstoupenými „Mistry“ a Andělskými hostiteli, který by byl slaven náboženskými přívrženci jako začátek Božího království.

Tyto dvě spojenecké rasy Draco Reptilians, by se představovaly jako zachránci, a v podstatě převzali globálně oslabené lidstvo, po sérii katastrofických ekologických a vojenských událostí a  nastolily „éru míru“ pod sjednocenou světovou vládou. Jejich činnost je zjevně kontrolována touto podskupinou „dobrých pastýřů“. Pomohly by jim další dvě ztracené pastýřské podskupiny, aby zabránily ostatním frakcím ET pomáhat lidstvu v jeho nesnázích.

Odhalení ET není žádoucí

Obecně platí, že ET v první a třetí podskupině kategorie „dobrých pastýřů“ si nepřejí zveřejnit přítomnost ET a dále zastrašovat, mlčet a odstraňovat jednotlivce, kteří se v tajných organizacích účastňují na odhalení, a to v plném rozsahu svých činností. Hlavním cílem všech podskupin v kategorii „dobrý pastýř“ je využívat zdroje lidstva, aniž by byla ohrožena integrita biosféry a kontrola ET nad globálním vývojem lidstva.

Morální orientace „dobrého pastýře“ je obecně analogická s historickým způsobem, kterým koloniální vlády dominovaly a asimilovaly domorodá společenství. Zatímco tři podskupiny frakce „dobrého pastýře“ jsou strategickými konkurenty, kteří vykonávají kontrolu nad lidstvím a mají společný zájem na omezení suverenity a nezávislosti lidského druhu, aby mohl být využíván jako zdroj, tak první dvě podskupiny (pozemští reptiliáni a Zeta Grays) by ztratili část svého vlivu při kontrole lidstva. Pokud by Draco Reptiliáni měli převzít přímou kontrolu nad lidstvem, ztratili by ještě více svých schopností ovlivňovat a kontrolovat lidstvo, pokud by neměla zasáhnout další frakce ET. To zaručuje volné spojenectví mezi těmito třemi podskupinami frakce „dobrých pastýřů“.

Mimozemšťané jako chránící rodiče

Druhou analogií, která má být použita k popisu motivací a činností odlišné kategorie ET ras, je „ochranný rodičovský“ model. Tato „ochranná kategorie“ ET chce chránit lidstvo jako „adolescentní druh“ v co největší míře od nebezpečí, která pro něj existují jako pro vyvíjející se druh. ET v této kategorii mají morální orientaci na pomoc lidstvu, aby si uvědomilo přítomnost jiných ras ET v celé galaxii a mohlo spolupracovat s těmito rasami v Alianci, často popisované kontaktéry a dalšími zdroji jako Galaktická Federace. Galaktická Federace popsaná v seriálu Star Trek je poměrně blízká aproximace činnosti těchto ET ras.

Je zde úcta k suverenitě lidstva a touha pomoci lidstvu zapojit a integrovat vyspělou technologii, aby bylo připraveno na vstup do Galaktické Federace, jak vysvětluje Dr. Neruda:

„Každá galaxie má federativní nebo volnou organizaci, která zahrnuje všechny formy života na každé planetě v galaxii. Je ekvivalentem Spojených národů galaxie. Tato federace má přizvané členy i pozorovatele. Přizvaní členové jsou ty druhy, které se chovají odpovědným způsobem, jako správci své planety a kombinují jak technologii, tak filozofii a kulturu, které jim umožňují komunikovat s ET jako globální entita, která má jednotný program.“

Přizvaní členové jsou rasy, které jsou dosud roztříštěné a stále zápasí mezi sebou o půdu, moc, peníze, kulturu a řadu dalších věcí, které jim brání vytvořit jednotnou světovou vládu. Lidská rasa na planetě Zemi je takovým druhem, prozatím ho Federace pouze pozoruje, ale není zván do jejích politických a ekonomických systémů.

Je lidstvo nezralé pro používání některých typů zbraní?

Tyto ET rasy nevstupují do dohod o poskytování pokročilých technologií pro jejich zbraňové programy a tajné organizace, které staví tyto rasy do značné nevýhody, jako rasy pro „dobré pastýře.“ Bylo například zaznamenáno, že setkání prezidenta Eisenhowera s představiteli těchto ras v roce 1953 (před smlouvou se Zetas ET v roce 1954) nevedlo k dohodě, protože tyto ET rasy věděly, že lidstvo je pro jejich technologie příliš nezralé, a že jaderné zbraně by například měly být zničeny. Cooper podrobně popisuje události kolem tohoto setkání.

Mezitím se lidsky vypadající rasa mimozemšťanů obrátila na vládu USA. Tato skupina ET nás varovala před mimozemšťany, kteří obíhali kolem rovníku (ti, kteří nakonec podepsali smlouvu s Eisenhowerem) a nabídli nám, že nám pomohou s naším duchovním vývojem. Požadovali, abychom naše jaderné zbraně rozebrali a zničili, jako hlavní podmínku pomoci. Odmítli výměnu technologií s tím, že jsme duchovně neschopní zvládnout i tu technologii, kterou jsme tehdy měli. Věřili, že bychom použili jakoukoliv novou technologii, abychom se navzájem zničili. Tato rasa říkala, že jsme na cestě sebezničení a musíme se přestat zabíjet, přestat znečišťovat Zemi, přestat drancovat přírodní zdroje Země a učit se žít v harmonii. Tyto požadavky se však setkaly se silným podezřením, zejména s hlavní podmínkou jaderného odzbrojení. Předpokládalo se, že splnění této podmínky by nás postavilo před zjevnou cizí hrozbu jako bezmocné. Jaderné odzbrojení nebylo považováno za nejlepší řešení v zájmu Spojených států. Návrhy byly proto odmítnuty.

Ochranné rasy „mateřských ET“ tráví značnou dobu na pomoc různým lidským organizacím, aby čelily agendám ras „dobrých pastýřů“, které se aktivně snaží globálně ovládat lidstvo, za účelem využití zdrojů lidstva a planety Země. Tato kategorie ET podporuje projekt úplného odhalení přítomnosti ET, a je věnována službě nejlepším zájmům lidstva, při pohledu z hlediska „chránícího rodiče“, který slouží jako biologický ochránce pro lidstvo.

Je tu podobnost s Anunnaki?

Rodičovská ochrana ET tak více odpovídá frakci Enkiho v rase Anunnaki, popsané v Sitchinových překladech sumerských textů. Některé z ET ras, které spadají do této kategorie, jsou typicky popisovány jako Nordici (Lyra); Siriané (Sirius B); Plejáďané, Orioňané a Alfa Centauřané. Existují dvě podskupiny ras, které mohou být identifikovány ve výpovědích těch, kteří měli s nimi kontakt nebo byli svědky setkání s ET kategorie „chránící rodič“. První rasa jsou humanoidé přítomní na celém světě, kteří historicky pomáhali lidstvu v jeho evolučním vývoji.

Taková rasa byla popsána řadou autorů, jako pozůstatky starověkých Lemurských a Atlantských civilizací, které vybudovaly velká města uvnitř zemské kůry poté, co opustily svá města na zemském povrchu.

O tajném letu k Arktidě, v roce 1947, admirál Richard Byrd psal ve svém deníku – jehož věrohodnost je stále diskutována, o setkání s vysokou nordickou rasou, v podzemním městě pod severním pólem, při kterém došlo k následující konverzaci s jeho velitelem:

„Nechali jsme vás, abyste sem vstoupili, protože jste ušlechtilého charakteru a dobře známý na povrchu… Admirále, jste v oblasti Arianni, vnitřního světa Země… Admirále, řeknu vám, proč jste sem byli zavoláni. Náš zájem začal hned poté, co vaše rasa nechala vybuchnout první atomové bomby nad Hirošimou a Nagasaki v Japonsku. Bylo to v této alarmující době, kdy jsme poslali naše stroje – létající talíře, do vašeho povrchového světa, abychom zjistili, co vaše rasa udělala… Vidíte, že nikdy předtím jsme nezasahovali do válek vaší rasy a do vašeho barbarství, ale teď musíme, protože jste se naučili manipulovat s určitou silou, která není pro lidstvo bezpečná, totiž s atomovou energii. Naši vyslanci již předali poselství mocnostem vašeho světa, přesto na ně nereagujete. Nyní jste byli vybráni, abyste zde byli svědky, že náš svět existuje. Uvidíte, že naše kultura a věda je mnoho tisíc let před vaší rasou.“

Tip na knihy z eshopu Sueneé Universe

Zecharia Sitchin: Výpravy do mýtické minulosti

Byla Trója pouhou básnickou představou, skutečným místem, kde bojovali a zmírali hrdinové, či jevištěm, na němž mstiví bohové pohybovali lidskými osudy jako šachovými figurkami? Existovala Atlantida nebo je jen alegorickým mýtem antiky? Byly civilizace Nového světa v kontaktu s kulturou Starého světa celá tisíciletí před Kolumbem? Právě návštěvou bájné Tróji zahajuje Zecharia Sitchin vzrušující výpravy do mýtické minulosti, na nichž zkoumá skryté důkazy o skutečné minulosti lidstva, a tím nabízí i dramatické průhledy do jeho budoucnosti.

Zecharia Sitchin: Výpravy do mýtické minulosti

Odhalení důvodů mimozemské přítomnosti na Zemi

Další díly ze seriálu

Napsat komentář