Odhalení důvodů mimozemské přítomnosti na Zemi (4.díl)

6234x 19. 06. 2019 1 čtenář

Přesněji řečeno, tato podskupina není mimozemského původu, nýbrž je pouze podzemní humanoidní rasou, která je geneticky svázána s lidstvem. Řada archeologů a historiků věří, že tyto staré pokročilé rasy jsou základem mnoha mýtů, týkajících se zásahu tajemných „bílých bratrů – bohů“ do vývoje civilizace na celé planetě. Aztékové a Inkové zpočátku nejprve věřili, že španělští konkvistatoři jsou jejich vracející se „bílí bohové“. Tato podzemní města Lemuřanů pokračují ve stycích s rasami ET, mají vyspělé technologie a pomáhají lidstvu při řešení nesčetných sociálních, ekonomických, politických a environmentálních problémů. Informátoři popisují technologie psychotronických krystalů, používanou těmito Lemurskými podzemními městy a úsilí na podporu této technologie pro mírové účely.

Mimozemské civilizace – ochrana lidstva

Rasa této podskupiny volně spolupracuje s první podskupinou frakce „dobrých pastýřů“  (pozemští reptiliáni) při zajišťování toho, aby lidstvo nezničilo své povrchové osídlení. Jsou to však strategičtí konkurenti, pokud jde o evoluční vývoj lidstva, který tato podskupina (Lemuřané a Atlanťané) podporuje, ale kterou na Zemi založili Reptiliáni. Právě tato volná aliance pozemských ras ovlivňuje a kontroluje vedení tajných společností, které historicky ovládaly lidstvo, tedy vůdce Svobodných zednářů, Iluminátů, Templářů atd. Odráží volnou spolupráci pozemských ET ras, které sdílejí společné zájmy o prevenci globální katastrofy na planetě, ale značně se liší od směru vývoje lidského druhu a pohledu na to, jestli by mimozemské ET rasy měly zasáhnout na Zemi.

Druhou podskupinou v modelu rodičovských ochránců jsou mimozemšťané, kteří zasahují, aby pomáhali lidstvu při řešení problémů s jinými mimozemskými rasami. Tato kategorie je běžně popisována jako „Nordici“ a „Semité“, kteří pocházejí ze systémů Sirius B, Plejád, Altairu, Alfa Centauri a Andromedy, kteří mají humanoidní vzhled, jsou mezi 7 – 8 stopami na výšku, a mají intervenční strategii, při řešení destabilizující strategie druhé a třetí podskupiny ET z frakce „dobrých pastýřů“. V rozhovoru s Dr. Michaelem Wolfem, bývalým konzultantem Národní bezpečnostní rady, který se stal součástí nového aklimatizačního programu, uvádí Dr. Richard Boylan následující:

„Wolf se vyjadřoval o takových stycích lidstva a ET nelichotivě, protože sám vedle toho pracoval v utajovaných vládních laboratořích s humanoidními ET z Altairova systému a s Greys – humanoidními vědci ze systému Zeta Reticuli.“

Čtvrtá a pátá planeta od Altairu jsou obydlené. Bytosti od Altairu kolonizovali už dávno systém Plejád. Lidsky vypadající plejáďští mimozemšťané, se kterými se někteří lidé setkávají (Meier), jsou vlastně rodem Altaiřané. Existují jejich dvě varianty – semitská a severská. Semitská je rasa, která přistála na základně Holloman Air Force Base (New Mexico) v 60. letech a konverzovala s některými generály.

Boj proti škodlivým účinkům moderních technologií

Některé ze způsobů, jimiž tyto severské a semitské rasy pomáhají lidstvu, jsou například v boji proti škodlivým účinkům moderní technologie, u zbraní vyvinutých a nasazených tajnými organizacemi. Významné teroristické akce podporované frakcí „dobrého pastýře“ ET jsou pravděpodobně zmírňovány nebo bráněny severskými a semitskými rasami. Například teroristickým akcím, které následovaly po útoku z 11. září 2001, bylo možné zabránit skrytou pomocí těchto ras bezpečnostním silám na celé planetě, což pomohlo stabilizovat bezpečnostní situaci na Zemi.

Tito nordičtí mimozemšťané neuzavírají dohody s tajnými vládami, pokud jde o technologii zbraní, ale pomáhají při podpoře rozvoje pokročilých technologií, které nemají vojenské využití. Dr. Wolf například byl svědkem velké nordické pomoci ve společných zařízeních státní správy. Jednotlivci popisují pozitivní zkušenosti, které mají v interakci s těmito ET rasami, na rozdíl od značně zastrašujících zkušeností s „dobrými pastýři“.

Tato podskupina je v podstatě strategickou protiváhou vlivu mimozemských prvků frakce „dobrých pastýřů“. Podskupiny „dobrých pastýřů“ mimo Zemi, vnímají skupinu „chránících rodičů“ jako svého smrtelného nepřítele, protože představují hrozbu pro schopnost působit a kontrolovat lidstvo, jako jejich zdroj.

Moudří učitelé

Třetí analogie, která má být použita k popisu kontroly a vlivu ET, je kategorie „moudrý učitel“. Tyto rasy mají vztah k celosvětovému lidstvu a nabízejí pomoc pouze tehdy, je-li to v nejlepším zájmu všech zúčastněných na takové pomoci. Podporují snahy vychovávat lidstvo a mají morální orientaci, která je hluboce duchovní, neboť představují jednotu všeho živého a významně ctí tuto roli ze všech sil, při evolučním vývoji lidstva. Nenabízejí technologie v konvenčním smyslu, ale vysoce vyspělé technologie „světla“, sestávající z posvátných geometrických forem, které jsou současně nalézány v celém vesmíru, v atomech i v oblasti lidské životní energie. Učí, že pochopení posvátných geometrických světelných vzorů všemi, povede k emancipaci jednotlivců a života na planetě.

Pozn. překl. – Konečně definitivní vysvětlení účelu obilních piktogramů!

Moudří učitelé ET se nemusí přímo stavět proti vlivu „dobrých pastýřů“, které odlišujeme od kategorie „ochranný rodič“. Vskutku, „moudří učitelé“ varovali před implicitním nebezpečím intervence, protože může zpomalit evoluční růst lidstva. Stručně řečeno, moudrý učitel vidí tvrdé dopady setkání lidstva s „dobrými pastýři“, jako součást evolučního procesu pro určitý druh, a proto nezasahují. Naproti tomu, ochrana lidstva před tvrdými údery při setkání lidstva s dobrými pastýři je důležitým cílem „chránících rodičů“.

Filozofické otázky zde jsou stejné, jako u léčitelů energiemi v alternativní medicíně. Pokud jde o klasickou medicínu, tak lékař jednoduše vyléčí onemocnění bez aktivní spolupráce pacienta a pak se pacient zotaví, ale bude citlivý na budoucí recidivu. Naproti tomu, dokonalý alternativní léčitel jednoduše pacientovi předvede, jak se sám uzdraví, čímž minimalizuje šance na budoucí recidívu.

Podskupiny moudrého učitele

Existují dvě podskupiny frakce „moudrého učitele“. První jsou nehumanoidní rasy od Arcturu, Siria A a Orionu. Druhá frakce je popsána v rozhovorech Jamisona Nerudy jako „Centrální rasa“, která před tisíciletími obsadila Galaxii. První podskupinu tvoří „rady“, které spolupracují s vnímavými lidmi a organizacemi, aby na požádání poskytovaly pomoc a poradenství. Většina důkazů pro existenci takových ET rad pochází ze zpráv telepatické komunikace s těmito bytostmi, které jsou typicky popsány jako osoby, mající směs humanoidních rysů a ptačích nebo kočičích hlav. Zdá se, že tyto bytosti mohly být inspiračním zdrojem pro starověké egyptské sochy, představující lidi se zvířecími hlavami, jako je bůh Thoth, který měl hlavu Ibise.

Druhá podskupina je popsána v rozhovorech Nerudy jako „Centrální rasa“. Podle Nerudy tyto rasy obývají galaxie v centrální oblasti vesmíru a obsazovaly galaxie před mnoha miliardami let, kde zanechávaly „jemné otisky prstů“ své přítomnosti, které pokud jsou správně interpretovány, otevírají dveře různým rasám, aby s nimi obnovily komunikaci. Neruda je přirovnává k Elohim ze starověkých náboženských textů a tvrdí, že se chovají jako tiší pomocníci v evoluci lidstva pro ty druhy, které se rozhodnou pro spolupráci s nimi.

Myšlenky základní rasy, která obsazovala Galaxii, se nachází v „poradních orgánech“, jako je „Rada devíti“, která údajně nabízí duchovní poradenství pro vývoj lidského druhu, podle sdělení jedinců, kteří tvrdí, že s nimi komunikují.

Struktura tajných organizací

Klíčem k pochopení toho, jaký mají výše uvedené kategorie ET vliv na tajné organizace, je skutečnost, že tyto skupiny jsou všeobecně informovány o politických, morálních a filozofických orientacích různých ET ras a o práci jiných utajovaných organizací. Tajné organizace se proto snaží prostřednictvím těchto různých intervenčních filosofií a strategií ET řídit spolupráci a vzájemně si konkurovat způsobem, který maximalizuje moc tajných organizací, aniž by byl nepřiměřeně ohrožen pronikáním různých frakcí ET. Pro příslušné vůdce utajovaných organizací tak existuje trojrozměrná šachová hra, která zahrnuje více hráčů, scén a cílů, které ovlivňují vnitřní dynamiku a kontakty mezi utajovanými organizacemi.

Utajené organizace zaměřené na přítomnost ET byly založeny, když si různé zpravodajské a vojenské organizace uvědomily přítomnost ET v roce 1941, kdy byla sestřelena kosmická loď, která byla nalezena v mělkém oceánu západně od San Diega. Námořnictvo se ujalo vyšetřování a převzalo vedoucí roli, kterou hraje i nadále až do současnosti. Následně se objevila potřeba zachovat toto veřejné tajemství, zatímco vláda USA by mohla vytvořit odpovídající politickou reakci. To vedlo ke vzniku tajných organizací, které jsou zakotveny v různých vojenských, zpravodajských a politických oblastech, z nichž každá má jiné, i když překrývající se funkce, podle hlavních cílů frakcí, kde si členové „mateřské složky“ nejsou vědomi rozsahu činností a vlivů těchto vložených utajovaných organizací, i když mají stejnou zastřešující funkci.

Například – tři hlavní složky americké armády – námořnictvo, pozemní a letecké síly – mají svůj vlastní vývoj zbraní a zpravodajská oddělení, a všechny mají nakonec chránit národní bezpečnost USA. V rámci každého z těchto specializovaných útvarů je zakotvena tajná organizace, která je zodpovědná za reverzní inženýrské ET technologie, za účelem vývoje zbraní a za získávání informací o operacích ET na planetě, a pro vytvoření odpovídající obranné politiky.

Obranná politika

Tak například tajná organizace situovaná do amerického námořnictva bude ostatním námořním jednotkám, které se zaměřují na širší otázky týkající se vývoje zbraní a shromažďování zpravodajských informací neznámá, a její odhalení nižším útvarům námořnictva, by bylo  trestným činem shromažďování informací o těchto utajovaných skutečnostech a organizacích. Toto v podstatě vede k tomu, že utajené organizace, vložené do námořnictva, mají jistý stupeň autonomie, sílu a zdroje, neznámé pro zaměstnance širšího námořnictva, dokonce i pro důstojníky na vedoucích pozicích.

Způsob, jakým jsou tyto tajné organizace ukotveny v různých vojenských zpravodajských organizacích, aniž by je odhalili zvědaví kongresmani, popsal bývalý seržant Air Force Dan Sherman, ve vzpomínce na kapitánskou instruktáž:

„Černé mise, které nazýváme „Level 2“, jsou tím, za čím jsou mimozemské projekty efektivně skryty. Existence černých misí je známa jen hrstce kongresmanů a prezidentovi. Tyto černé mise jsou poslední linií obrany pro mimozemské projekty. Tam, kde se nachází takové projekty, musí existovat černá mise, která by ukryla jejich existenci před zvědavýma očima. Vytváří vysoce sofistikovaný štít, který má zakrýt existenci šedého projektu před vysokými představiteli, kteří to nemají potřebu vědět. Jinak by se mimozemský projekt dostal nakonec pod kontrolu někoho v rámci oficiálních kanálů.“

Za současného systému, pokud se zvědavý Kongresman začne dívat tam, kde nemá žádnou potřebu něco vědět, může být informován o černé misi, aby se cítil důležitý, a tím umlčel další zkoumání. Je to velmi efektivní metoda skrývání mimozemských misí a je to důvodem, proč jsou tak dlouho utajeny.

Národní bezpečnostní agentura (NSA) byla vytvořena v roce 1952 a její primární odpovědností je shromažďování zpravodajských informací. V jejím rámci je zakotvena tajná organizace zodpovědná za shromažďování zpravodajských informací o ET rasách a navazování komunikace s nimi. Podle Dr. Nerudy je tajná organizace v NSA nazývána „Advanced Contact Intelligence Organization“ (ACIO) a je zakotvena v sekci speciálních projektů.

Stejně jako v případě amerického námořnictva, větší část členů NSA si nebude vědoma skutečných aktivit své vložené tajné organizace ACIO, vzhledem k vyšší klasifikaci jejího utajení. Seržant Sherman vzpomíná, jak byl svým představeným informován, že je součástí tajného projektu NSA nazvaného „Projekt zachování osudu“, ve kterém byl obsažen výsledek experimentu, navrženého ke zlepšení telepatické komunikace s druhem Greys. Experiment, na který odkazuji, byl a stále je pojmenován „Project Preserve Destiny“. Začal v roce 1960 a byl plně funkční do roku 1963. Jednalo se o projekt genetické výbavy, jehož jediným účelem bylo kultivovat lidské potomky tak, aby měli schopnost komunikovat mentálně se šedými.

Vysílání Sueneé Universe na YouTube:

Dostali jste se do kontaktu s některou z ras? Někteří z vás ano. V následujícím videu jsme si shrnuli společné znaky:

Tip na knihy z eshopu Sueneé Universe

Mauro Biglino – Bůh z Vesmíru?

Máte také pocit, že je naše historie zahalena rouškou tajemna a obsahuje mnoho nelogických souvislostí? Možná je to právě tím, že historii jako vždy píší vítězové navzdory reálným skutečnostem. Čím dál více se ukazuje, že vznik lidstva a jeho historie je protkána zprávami o bozích=mimozemšťanech.

Přišel Bůh z vesmíru?

Odhalení důvodů mimozemské přítomnosti na Zemi

Další díly ze seriálu

Napsat komentář