Odhalení důvodů mimozemské přítomnosti na Zemi (6.díl)

5082x 25. 06. 2019 1 čtenář

Členěná povaha tajných organizací s jejich specializovanými funkcemi, které se týkají výměny technologií, shromažďování zpravodajských informací a vývoje pokročilých zbraní, je činí zranitelnými vůči infiltraci rasami ET, které neslouží nejvyššímu globálnímu zájmu lidstva, jako rozvíjejícího se druhu. Riziko takové infiltrace spočívá v tom, že vývoj politiky na národní i globální úrovni, týkající se přítomnosti ET je zkreslen tak, aby sloužil zájmu konkrétní frakce ET, nazývané „dobrý pastýř“, jehož cílem je využít lidstvo a biosféru Země, jako základ zdrojů, které slouží agendám různých podskupin ET v kategorii „dobrý pastýř“.

Globální vývoj lidstva

Skupiny ET, které mohou hrát podpůrnou roli v globálním vývoji lidstva („ochranné mateřské“ a „moudré vzdělávací“ frakce ET), jsou v procesu tvorby politiky opomíjeny, vzhledem ke způsobu, jakým tajné organizace ovládají zájmy skupiny, věnované získávání technologií a shromažďování zpravodajských informací. Nebezpečí zachování takového zaměření ET na získávání technologií a shromažďování zpravodajských informací spočívá v tom, že bude hrát v rukou „dobrých pastýřů“ ET, kteří mají v úmyslu „sklízet“ lidstvo jako zdroj a zároveň opomíjet ty skupiny ET, které mohou nabídnout lepší pomoc lidstvu v jeho vývoji, jako odlišného druhu.

Proto se doporučuje následující doporučení pro tvorbu politiky

  • Úplné odhalení přítomnosti ET, aby se veřejnost mohla seznámit s různými frakcemi ET a do jaké míry tyto vlivy ovlivnily tajné organizace.
  • Dohled nad všemi tajnými organizacemi a operacemi týkajícími se ET, prostřednictvím speciálně svolaných kongresových legislativních orgánů, jejichž účelem je poskytovat informace o rozsahu a důsledcích těchto technologií a činností.
  • Plné a „otevřené“ diplomatické vztahy se zástupci ET, zajišťují mírové vztahy a interakce mezi lidstvem a rasami ET.
  • Eliminace utajovaných programů zbraní infiltrovaných „dobrými pastýři“ ET, jejichž záměrem je destabilizovat národní vlády a podporovat vojenské reakce na přítomnost ET.
  • Transparentnost v celé globální politice a v organizacích, jako je skupina Bilderberg, která se pokouší koordinovat globální politiku týkající se přítomnosti ET.
  • Monitorování technologií „vylepšení mozku“, pokud jde o rozsah, v jakém je ohrožena nezávislost jednotlivců na důležitých vedoucích pozicích, při jednání s přítomnými ET.

ET infiltrace utajovaných organizací musí být uznána jako fenomén, který vyžaduje okamžitou obecnou reakci tvůrců politiky lidstva. Taková infiltrace ztěžuje, pokud není nemožná, účinně koordinovat národní a globální tvorbu politiky na přítomnost ET, bez ohledu na způsobilost těch, kteří hrají koordinační úlohu pro všechny tajné organizace zabývající se přítomností ET. Váhání ve vývoji adekvátní reakce na takové infiltrace ohrožuje krátkodobě suverenitu lidstva a skutečnou dlouhodobou přítomnost lidstva, jako rezidentního druhu, na této planetě. Pravda, transparentnost a důkladný dohled nad všemi činnostmi ET je nejlepším kurzem politiky pro lidstvo na celém světě v problémech, které před námi spočívají v integraci technologií, znalostí a možností, které představuje přítomnost ET.

Odhalení důvodů mimozemské přítomnosti na Zemi

Další díly ze seriálu

Napsat komentář