Odpadová DNA je kódom mimozemského života

39578x 08. 03. 2016 1 čtenář

Skupina vedcov pracujúca na projekte ľudského genómu čoskoro oznámi úžasný vedecký objav. Veria, že takzvaná nezakódovaná časť (97%) ľudskej DNA nie je ničím iným ako genetickým kódom neznámej formy mimozemského života. Nezakódované sekvencie sú bežné u všetkých živých organizmov na Zemi od plesní cez ryby až po ľudí.  V ľudskej DNA predstavujú väčšiu časť genómu, tvrdí profesor Sam Chang, vedúci výskumného tímu.

Nezakódované sekvencie tiež známe ako odpadová DNA  boli objavené pred rokmi a ich úloha zostáva záhadou. Normálne gény nesú informáciu, ktorú používa medzibunkový mechanizmus na syntézu proteínov, enzýmov a iných chemických látok, ktoré potrebuje naše telo. Nezakódované sekvencie sa nevyužívajú na žiadny účel. Nikdy sa z nich nič nevyjadrí, informácia v nich sa nenačíta, nesyntetizuje sa ich pomocou žiadna substancia a nemajú žiadnu funkciu. Existujeme iba vďaka 3% našej DNA. „Odpadové“ gény si vychutnávajú jazdu popri ťažko pracujúcich aktívnych génoch a odovzdávajú sa z generácie na generáciu. Čím vlastne sú? Prečo sú tieto neaktívne gény v našom genóme?

Na tieto otázky vedci doteraz nenachádzali odpoveď. Až kým neprišiel prelomový objav profesora Sama Changa a jeho skupiny. Profesor Chang pochopil, že musí najskôr objasniť výraz „odpadový“. Je „odpadová“ DNA skutočne odpadová (bezvýznamná, zbytočná) alebo obsahuje informácie, ktoré sa vo zvyšnej DNA z nejakého dôvodu nenachádzajú? Oslovil s touto otázkou svojho známeho, doktora Lipshutza, pôvodne mladého teoretického fyzika, ktorý pracuje na Wall street ako špecialista na cenné papiere. „Je to jednoduché,“ povedal Lipshutz. „Vložíme sekvenciu do softvéru, ktorý používame na analýzu trhových dát a ukáže sa, či je sekvencia iba odpad, „biely šum“ alebo sa v nej nachádza správa.“

Tento nový druh analytikov, ktorí sa vyznajú v matematike, fyzike a štatistike, je dnes na Wall Street veľmi žiadaný. Pátrajú v trhových štatistikách po koreláciách medzi rôznymi trhovými indexmi a jednotlivými akciami.

Lipshutz pracoval po večeroch a cez víkendy a podarilo sa mu dokázať, že nezakódované sekvencie nie sú všetky prázdne, ale nesú informácie. Použil obrovskú databázu Projektu ľudského genómu (Human Genome Project) s tisíckami dátových súborov, ktorú vytvorili genetici na celom svete. Vypočítal Kolmogorovovu entropiu nezakódovaných sekvencií a porovnal ju s entropiou aktívnych génov. Kolmogorovova entropia, nazvaná podľa slávneho ruského matematika, sa úspešne používa na určenie náhodnosti v rôznych sekvenciách od časových intervalov vo zvuku rádiových lámp až po výskyt písmen v ruskej poézii 19. storočia.

V krátkosti: technika umožňuje vedcom kvantitatívne porovnať rôzne sekvencie a zistiť, ktorá z nich obsahuje viac informácií. „Na moje prekvapenie nebola entropia kódovaných a nekódovaných sekvencií DNA až taká odlišná,“ pokračuje Lipshutz. „V oboch bol signál, neboli vôbec prázdne. Keby boli trhové dáta také usporiadané, mohol by som už teraz odísť do dôchodku.“

Po roku spolupráce s Lipshutzom bol Chung presvedčený, že sa v odpadovej DNA skrýva informácia. Ako by sme však mohli porozumieť informácii, ktorá nebola nikdy použitá? Pri aktívnych sekvenciách sa sleduje bunka a proteíny, na výrobu ktorých sa informácia používa. To neplatí pre neaktívne gény. Urobili pokus: keďže sa tam nachádzajú písmená, mali by byť sekvencie testované v starých jazykoch ako je sumerčina, staroegyptský a hebrejský jazyk a ďalšie. Sam Chang si vyžiadal pomoc od troch špecialistov v obore, ale žiaden z nich nenašiel riešenie. Neboli tam žiadne záchytné body týkajúce sa niektorej z kultúr ani odkazy na iné jazyky. Táto oblasť bola lingvistom vzdialená. „Pýtal som sa sám seba, kto by mohol dešifrovať skrytú správu. Samozrejme kryptografovia!“ povedal Chang.

„Oslovil som vedcov z Národnej bezpečnostnej agentúry. Trvalo mi niekoľko dní, kým mi niekto odpovedal na telefonát. Možno si ma potrebovali najskôr preveriť. Alebo boli príliš zamestnaní lobovaním v senáte za kontrolu exportu šifrovacích technológií. Nakoniec bol jeden mladý agent poverený odpovedať na moje otázky. Vypočul ma, požiadal ma o písomné zaslanie otázok a po niekoľkých mesiacoch ma odmietol. Odpísal síce zdvorilo, ale znamenalo to: – Choď do čerta so svojimi bláznivými nápadmi. Sme seriózna agentúra. Je to Národná Bezpečnosť, máme príliš veľa práce.- Rozhodol som sa preto osloviť súkromný sektor – expertov na ochranu dát.

Mali naozaj záujem a zopár z nich začalo na mojom projekte aj pracovať, ale asi po mesiaci ich entuziazmus pohasol. Volal som im až kým mi jeden z nich v telefóne nepovedal: – Rád by som pracoval na Vašom projekte, keby som mal viac času. Veľké banky a asi 500 firiem ma prosia, aby som zacelil nedostatky v ich systémoch a platia mi 500$ za hodinu. Môžem Vám dať zľavu v rámci výskumu, môžete si dovoliť 350$? – Dostať za postgraduálne štúdium 15$/hod je obrovský úspech, 350$ znelo pre mňa nadpozemsky nereálne.“

Profesor Chang sa spojil s Dr. Adnanom Mussaelianom, talentovaným kryptografom z Arménska. Ten žil z platu 15$ na mesiac a doučovania detí arménskych zbohatlíkov. Grant 10000$ mu padol viac než vhod. Okamžite potvrdil Lipshutzove zistenia: sekvencie obsahovali množstvo informácií, ktoré by nemal byť problém odkódovať.

Mussaelian použil diferenciálnu kryptoanalýzu a podobné štandardné kryptografické techniky. Po dvoch mesiacoch výskumu zistil, že pred všetkými nezakódovanými sekvenciami sa nachádza jedna krátka sekvencia a veľmi podobná sekvencia im nasleduje. Tieto časti známe ako alu sekvencie sa vyskytujú v celom ľudskom genóme. Sú jednými z najčastejšie sa vyskytujúcich génov.

So skúsenosťami kryptografa a programátora Mussaelian pristupoval ku genetickému kódu ako ku kódu počítačového programu. Poradiť si s genetickým kódom s použitím štyroch číslic 0,1,2,3 namiesto binárneho kódu s 0 a 1 bolo obtiažne. Ale celý život sa zaoberal dešifrovaním pomocou počítača, takže to preňho nebolo nič nové.

Aký je najzvyčajnejší symbol v kóde, ktorý nevyvíja žiadnu činnosť a za ktorým je neaktívny kód? Mussaelian vzal zdrojový kód jedného zo svojich programov a vložil ho do programu, ktorý kalkuluje štatistiku symbolov a krátkych sekvencií. Používa sa často na dekódovanie správ. Zistil, že najčastejším symbolom je / , symbol komentára. Vzal kód z pascalu. Boli to { a }. Samozrejme, že kód medzi dvomi lomenými v C sa nikdy neuskutoční. Nie je to kód, je to komentár ku kódu!

Mussaelian začal porovnávať štatistické distribúcie komentárov v počítači a v genetickom kóde. Musí tam byť výrazný rozdiel. Mal by sa prejaviť v štatistike. Napriek tomu nebola odpadová DNA až tak odlišná od aktívnych sekvencií. Pre istotu vložil program do analyzátora. Štatistika kódu a komentárov bola takmer rovnaká. Pozrel sa na zdrojový kód a zistil prečo. Medzi lomenými bolo veľmi málo komentárov. Najčastejšie to bol kód C, ktorý sa rozhodol vylúčiť, čo programátori zvyknú robiť.

Ako nábožensky založený vedec myslel na Boží zásah, ale potom ako zanalyzoval špagetový kód vo vnútri sekvencií, bol presvedčený, že tento malý kód určite nie je výtvorom Boha. Ten, kto napísal aktívnu menšiu časť ľudského genetického kódu, nebol veľmi zorganizovaný, bol to skôr nejaký nedbanlivý programátor. Vyzeralo to na nejakého programátora z Microsoftu, ale v čase, kedy bol napísaný ľudský genetický kód, na Zemi neexistoval Microsoft. Na Zemi? Prišlo to ako blesk z čistého neba…

Vytvoril genetický kód všetkého života na Zemi mimozemský programátor a umiestnil ho tu, aby sa prejavil?

Freeimages.com/formateinsTáto myšlienka znela šialene a Mussaelian jej dlho odolával. Potom sa rozhodol pokračovať. Ak sú nezakódované sekvencie časťami programu, ktoré autor zavrhol, mal by existovať spôsob ako by mohli fungovať. Jediná vec, ktorú treba spraviť, je odstrániť symboly komentárov a ak sa medzi symbolmi /*……*/ nachádza významovo plnohodnotný obsah, treba ho zrealizovať. Mussaelian vybral iba tie nezakódované sekvencie, ktoré mali presne tú istú frekvenciu distribúcie symbolov ako aktívne gény. Pomocou tejto procedúry vyradil komentáre v marťančine alebo v jazyku Q, čokoľvek to mohlo byť. Vytriedil 200 nezakódovaných sekvencií, ktoré sa najviac podobali skutočným génom, vyradil z nich /*, // a podobné časti a poslal e-mail svojmu americkému šéfovi, aby ich vložil do baktérií e-coli alebo do iného hostiteľa a nechal pracovať.

Chang mu neodpovedal. „S každým dňom mlčania som si uvedomoval aký to bol bláznivý nápad. Chang nakoniec napísal a na moje prekvapenie ma nevyhodil. Nesúhlasil s mojou mimozemskou teóriou, ale súhlasil, že skúsi nechať moje sekvencie pracovať.“

Biológovia sa celé roky pokúšali niečo vyrobiť pomocou odpadových sekvencií, ale bezúspešne.  Vďaka podrobnej štatistickej analýze 4 z 200 sekvencií, ktoré Mussaelin vybral, začali pracovať a vyrábať malé množstvá chemických zlúčenín.

„S napätím som očakával odpoveď od Changa. Bude to normálna bielkovina alebo niečo nezvyčajné? Odpoveď bola šokujúca. Bola to látka, ktorá sa vylučuje pri niekoľkých druhoch leukémie u ľudí a zvierat. Prekvapujúco tri ďalšie sekvencie tiež produkovali chemikálie podobné karcinogénnym. To už nemohla byť náhoda. Keď niekto oživí spiaci gén, ten potom vytvára bielkoviny podobné rakovinovým. Vedci začali skúmať databázu Projektu ľudského genómu a hľadali v nej 4 gény, ktoré izolovali z odpadovej DNA. Našli tri z nich medzi aktívnymi génmi. Nebolo to žiadne veľké prekvapenie, keďže rakovinové tkanivá túto bielkovinu produkujú, musí byť niekde aj zodpovedajúci gén.

Tento gén (vedci ho nazvali jhlg1 – junk human leukemia gene – odpadový gén ľudskej leukémie) nemal na konci alu sekvenciu a symbol /* chýbal. Koncový symbol */ tam bol. To vysvetlilo, prečo sa jhlg 1 neprejavil v odpadovej DNA, ale prejavil sa ako aktívna časť genómu.

Ten, kto zostavil základný ľudský genetický kód, vyčlenil časti celého kódu a označil ich /*…*/, ale vynechal niektoré symboly /*. Jeho kompilátor bol asi tiež nanič. Dobrý kompilátor – hoci aj ten od Microsoftu by pravdepodobne odmietol taký program vôbec kompilovať. Profesor Chang so svojimi študentmi začal hľadať gény spojené s rôznymi druhmi rakoviny a takmer vo všetkých prípadoch zistili, že po týchto génoch nasleduje alu sekvencia (t.j. symbol uzatvárajúci komentár */), ale nenasleduje úvod ku komentáru /*. To vysvetľuje, prečo choroby bunky ničia a vedú k ich zániku, kým rakovina vedie k ich reprodukcii a rastu. Keďže je vyjadrených iba niekoľko častí celého kódu, nikdy nevedú k súvislému rastu.

Rakovina je vlastne vyjadrením niekoľkých ľudských génov v symbióze s parazitickými baktériami, ktorých spojenie vedie k vytváraniu nelogických zhlukov živých buniek. Tieto zhluky majú vlastné tepny, žily a vlastný imunitný systém, ktorý vzdoruje všetkým našim liekom.

„Naša hypotéza znie, že sme boli stvorení vyššou formou mimozemského života a Zem je iba jednou z planét, na ktorú sa takto dostal život. Možno nás vytvárali rovnakým spôsobom ako my pestujeme baktérie v Petriho miskách. Nepoznáme ich motív – buď to bol vedecký experiment alebo spôsob kolonizácie nových planét, alebo je to dlhodobý projekt rozšírenia života vo vesmíre. Z nášho ľudského pohľadu pracovali mimozemskí programátori pravdepodobne na jednom veľkom kóde v niekoľkých projektoch a tie mali priniesť rôzne formy života na rôzne planéty. Skúšali rôzne riešenia, menili funkcie alebo pridávali nové, zlepšovali a skúšali znovu. Samozrejme, že skôr či neskôr ich tlačili termíny a ich manažment požadoval okamžité dokončenie projektu. Programátori boli nútení skresať svoje idealistické plány a koncentrovať sa na jeden z projektov (Zem), aby dodržali deadline. Pravdepodobne v rýchlosti skrátili veľký kód a dodali základný program určený pre Zem. Pravdepodobne si v tom čase neboli celkom istí tým, ktoré funkcie budú neskôr potrebné a ktoré nie, preto ich tam nechali všetky. Namiesto toho, aby vyčistili základný program vymazaním nepotrebných častí, zmenili ich na komentáre. V rýchlosti vynechali niekoľko symbolov /* v komentároch. Preto vzniká chaotické šírenie buniek, ktoré nazývame rakovina.

Existujú 3 možné riešenia problému. Buď sa vymažú všetky symboly /* a komentáre a tak sa prečistí základný kód alebo sa pridajú chýbajúce */ a zabráni sa nelogickému premiešaniu základného kódu s veľkým kódom. Poprípade sa odstránia všetky / a nechá sa pracovať základný kód s veľkým kódom ako kompletný program. Bohužiaľ žiadna z týchto možností nie je v našich silách. Keby sme boli schopní efektívne vložiť gény do ľudských chromozómov, náš objav by znamenal vyliečenie rakoviny prinajmenšom z hľadiska genetiky. Teoreticky to môžeme urobiť v laboratóriu, ale nemáme praktické prostriedky na implantovanie opravenej DNA do živých bytostí.

Zdá sa, že záhada odpadovej DNA a rakoviny je vyriešená. Najlepšie čo môžeme urobiť, je, že vyladíme postupne základný genetický kód. To bude trvať veľmi dlho. Dlhšie ako dve generácie. Ale z pohľadu programátorov je tu aj pozitívny záver – v našej DNA sú dve verzie programu – veľký kód a základný kód.

Druhým faktom je, že samotné gény nestačia na vysvetlenie evolúcie. Musí byť ešte niečo viac.

Tretí fakt je, že žiadny tvorca či už je to skladateľ , architekt alebo programátor z Marsu či Microsoftu nenechá nikdy svoje dielo bez možnosti vylepšenia. Geniálne v tomto prípade je, že upgrade je už v prílohe – odpadová DNA totiž nie je nič iné ako skrytý upgrade nášho základného kódu.

Vieme, že istý druh kozmického žiarenia je schopný modifikovať DNA. Mimozemským programátorom teda stačí jediný lúč tejto energie na to, aby zmenili základný kód, odstránili symboly /*…*/, spojili ho s veľkým kódom – odpadovou DNA a naštartovali celú DNA.

Zmenilo by nás to navždy, niektorých z nás v priebehu mesiacov, niektorých v priebehu desaťročí. Nebola by to ani tak fyzická zmena (okrem vymiznutia rakoviny, chorôb a predĺženia života), ale katapultovala by nás po intelektuálnej stránke. Stará generácia by nahradila novú. Kompletný program je elegantný, inteligentný softvér pre vysoko vyvinutý biologický počítač s napojením na nekonečnú energiu a múdrosť univerza. Z pohľadu softvéru je v nás potenciál na krátky život s chorobami alebo na dlhý a zdravý život superinteligentnej superbytosti.

Na záver ešte otázka: Spôsobili skrátenie kódu nedbalí programátori (ako sa nám zdá) alebo bola jeho úprava cielená a môže byť kedykoľvek na diaľku odvolaná do pôvodného stavu? Skôr či neskôr budeme musieť akceptovať skutočnosť, že život na Zemi nesie genetický kód pochádzajúci od mimozemskej civilizácie a že evolúcia nie je tým, čím si myslíme, že je. Tento objav by mohol zatriasť piliermi ľudstva – jeho konceptmi viery v Boha a v silu vlastného osudu. So správnou paradigmou môžeme zistiť, že celý vesmír je jedno veľké intelektuálne cvičenie vyjadrené matematicky jeho stvoriteľom.

Tzv. odpadní DNA je

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Podobné články

3 komentářů k "Odpadová DNA je kódom mimozemského života"

 • Looper napsal:

  PODLE MĚ ZPŮSOB, JAKÝM MYSLÍME, JE PRÁVĚ V „nekódující“ DNA.
  ALE „nekódující“ DNA JE HODNĚ DLOUHÁ, TAKŽE TAM NEBUDE JENOM TO.

  GENY KÓDUJÍ VÝROBU PROTEINŮ … A KÓDUJÍ I OKOLNOSTI, KDY JSOU PROTEINY ZAPOTŘEBÍ A OKOLNOSTI KDY JSOUU NAOPAK NEŽÁDOUCÍ?

  KAŽDOPÁDNĚ JSEM SI NAPROSTO JISTÝ, ŽE „nekódující“ DNA MÁ SVŮJ ÚČEL A BEZ NÍ BY SPOUSTU VĚCÍ V ČLOVĚKU NEFUNGOVALO.
  (KONEC KONCŮ TO MOHOU VĚDCI OVĚŘIT – VYTVOŘIT LIDSKÉ EMBRIO , KTERÉ NEBUDE OBSAHOVAT „nekódující“ DNA, DLE MÉHO SE EMBRIO NEDOŽIJE ANI OKAMŽIKU NAROZENÍ)

 • Standa Standa napsal:

  Několik poznámek:

  1. Neměla by to být „nezakódovaná“, nýbrž „nekódující“ DNA. Jde o to, jestli ta DNA kóduje nebo nekóduje proteiny.

  2. „Odpadní“ DNA je jen částí z nekódující DNA. Není to totéž. U části nekódující DNA je totiž už známá funkce – byť you funkcí není přímo „kuchařka“ na konkrétní protein. Jako odpadní je oznaována jen ta DNA, jejíž funkce (zatím) není známa.

  3. DNA je ovlivněna prakticky všemi druhy záření od energie UV světla výš. Tajže nejen „isté druhy kosmického“, ale prakticky všechny druhy kosmického i pozemního záření mohou ovlivnit DNA.

Napsat komentář