Orientace pyramid v Gize

6753x 28. 03. 2013 2 čtenáři

Dnes se má za to, že pyramidy v Gize jsou orientovány podle světových stran. Jak to víme? V roce 1881 Flnders Petrie upozornil na mimořádně přesnou orientaci pyramid v Gize podle světových stran. Měření prováděl pomocí teodolitu. Po jeho zjištění se vedlo mnoho dohadů o tom, jak tohoto jevu bylo vůbec dosaženo. Bylo vysloveno mnoho hypotéz, ale za posledních 130 let bylo provedeno jen málo měření, které by danou záležitost prozkoumalo více do hloubky. V zásadě se tím nikdo víc nezabýval.

Archeologové Clive Ruggles a Erin Nell v roce 2012 podnikly týdenní intenzivní zkoumání pyramidového komplexu. Cílem tohoto zkoumání bylo určit orientaci tří hlavních pyramid a jim přidružených staveb. Pro svá měření použili nejzachovalejší strany pyramid se zbytky původních obložení na místo běžně uznávaných rohů pyramid.

Nell a Ruggles zjistili, že pyramidy jsou skutečně zarovnány s velkou přesností podle světových stran. Rozdíl v orientaci sever-jih mezi Velkou pyramidou a prostřední pyramidou je méně než 0°0,5’. Dále zjistili, že hrany prostřední pyramidy jsou mnohem více kolmé než-li stěny Velké pyramidy. (To koresponduje s faktem, že stěny Velké pyramidy jsou ve skutečnosti konkávní.)

Mnohem zajímavějším faktem je, že západovýchodní směr os obou pyramid je mnohem přesnější než-li orientace severojižní. Dlouhá léta se vědci dohadovali, zda orientace pyramid byla zaměřena podle cirkumpolárních hvězd severní oblohy a nebo podle dráhy Slunce v poledne v den rovnodennosti.

Dle mínění Nell a Ruggles je orientace pyramid podle cirkumpolárních hvězd. Tento faktor dle jejich slov ovlivňuje orientaci i mnoho dalších staveb v dané oblasti.

Podobné články

Napsat komentář