Panamský případ: první objevení UFO

5499x 21. 01. 2017 1 čtenář

ZPRÁVA LETECKÉ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY

Země: PANAMA
Zpráva číslo: IR-4-58

Zpráva: Neidentifikovatelné létající objekty (UFO) – ohlášení

Místo události: PANAMA
Od: Ředitel XXX
Datum zprávy: 18. března 1958
Datum informace: 9. -10. března 1958
Hodnocení: B1

Vypracoval: Vernon D. Adams, kapitán, Letectvo USA
Zdroj: Karibské velitelství  AOC
Odkaz: AFR 200-2

9.-10. března 1958 bylo na vyhledávacím a sledovacím radaru, umístěného v Zóně Průplavu, zjištěno několik neidentifikovaných radarových stop. Dvě stopy byly prozkoumány letectvem, ale s negativními výsledky.
Vernon D. Adams, Kapitán, Letectvo Spojených Států Amerických,
asistent ředitele XX vlastní rukou
schváleno:
George Welter
Podplukovník, Letectvo Spojených Států Amerických
Ředitel  XX vlastní rukou

DOPLNĚK K FORMULÁŘI 112

CAirC,  Ředitel  Zpravod.
Zpráva číslo: IR-4-58

Během období od 9. do 13. března byly zařízením umístěným v Zóně Průplavu zjištěny tři nevysvětlitelné radarové kontakty. Ve dvou případech bylo oběma radarovými stanovišti navigováno do oblasti letectvo, ale s nulovým výsledkem. Šetřením mezi obsluhujícím personálem se zjistilo, že tyto stopy byly výrazně a snadno odlišitelné od jasných a zřetelných mrakových formací.. Všeobecně stopy byly trojúhelníkovité s velmi kolísavou rychlostí pohybu. Pohyb se objevil náhle a vypadal jako úhybný manévr. Událost z  9. -10. března byla zjištěna protiletadlovým radarem .   Během období sledování prováděl personál údržby řádnou kontrolu zařízení. Navíc byl poškozen zámek, avšak zařízení přesto okamžitě zachytilo cíl a sledovalo ho. Druhý sledovací radar umístěný na ostrově Taboga ho sledoval při návratu. Cíl obvykle zůstával ve stejné oblasti na půl cesty mezi oblastmi kontrolovanými radary. Posádka umístěná na stanovišti hlásila, že vidí červená a zelená světla, ale že se světly nebyl zaznamenán žádný zvuk. Viditelnost byla dobrá, přesto však světla byla viditelná jen po krátký okamžik. Komerční letadlo se dobrovolně nabídlo, že prozkoumá objekt. Bylo navedeno na 100 yardů (91m) od označeného cíle a oznámilo, že nic nevidí. Cíl zmizel z radaru 10. března v 02 hod. 08 minut.

10. března v 10 hod. 12 minut vyhledávací radar oznámil neidentifikovaný cíl západně od průplavu. Z Howard Field byl vyslán proudový letoun T-33 na průzkum, ale vrátil se s negativním výsledkem. Letoun byl v těsné blízkosti cíle, ale s negativním pozorováním. Kontakt s cílem byl ztracen v 14,15h.

Vernon D. Adams,
Kapitán, Letectvo Spojených Států Amerických
asistent ředitele XX
schváleno:
George Welter
Podplukovník, Letectvo Spojených Států Amerických
asistent ředitele XX

DOPLNĚK K FORMULÁŘI 112

AC OF S, G-2 USARCARIB
Zpráva číslo: IR-4-58

Ve shodě  se závěrečnou souhrnnou zprávou  zpravodajské služby č.200-72B-1, datovanou 6. srpna 1957 ve věci:
„Nekonvenční letecké zařízení“ je přiložena následující informace:10. Března 1958 kapitán Harold E.Stahlman, operační důstojník, 764. protiletecké stanoviště (AAOC), ve Fort Claytonu Zóna Průplavu, oznámil informaci, týkající se zjištění  neidentifikovatelného létajícího objektu. 9. Března 1958 ve 20 hod. 03 minut Stahlman jako zástupce velitele obrany Střediska Protiletecké Obrany (AAOC),  obdržel ve svém domě hlášení od sloužícího operačního důstojníka (AAOC), že středisko AAOC obdrželo radarovou zprávu o neidentifikovatelném létajícím objektu, blížícím se k Pacifické straně Panamské šíje. Stahlman dorazil na stanoviště AAOC přibližně v  20 hod. 08 minut.

Během radarového sledování prvního bodu na obrazovce radaru se v 20hod.45 min. objevily další dva body. První bod byl identifikován jako chilské dopravní letadlo, které přistálo na tocumenském letišti v Tocumenu, v Panamské Republice. Další dva body, které nebyly identifikovány , označily přítomnost dvou objektů v blízkosti Fort Kobbe v Zóně Průplavu. Civilní letadlo nacházející se v blízkosti objektu provedlo vizuální pozorování, ale s negativním výsledkem. Původní body byly zachyceny vyhledávacím radarem a potom převedeny na sledovací radarovou jednotku, umístěnou na ostrově Flamenco, Fort Amador, Zóna Průplavu. Tento radar byl schopen sledovat neidentifikované objekty a byly zjištěny následující informace:

 • Počet objektů:                 Dva, přibližně 91 metrů od sebe
 • Doba sledování:             Od   9. Března 1958 20hod. 03 min.  do 10. Března 1958 20hod. 08 min.
 • Umístění radaru:             Baterie D, ….. Flamenco Island
 • Poloha objektu:               LJ 2853 (odkaz na vojenský systém geodetic. zaměř. mřížky)
 • Panující počasí:              Jasná neohraničená viditelnost, není hlášen žádný vítr
 • Směr letu:                       průměrný úhel stoupání 365°, azimut, 330 mil (531 km)
 • Styl  letu:                        Plynulá, mírně kruhová dráha v blízkosti Fort Kobbe, v Zóně Průplavu.
 • Výška:                            Různá od 2 do 10 tisíc stop (609 -3 050 m). Průměr 7 tisíc stop (2130m).

Posádkou radarové stanice na Flamenco Island byl učiněn pokus vyhledat objekt pátracími světlomety.  Jakmile se světlomety dotkly objektů, ty prudce změnily výšku ze 600m na 3050m v intervalu 5 až 10 sekund.

Toto byl tak rychlý pohyb, že objekty zmizely z obrazovky sledovacího radaru a ten nebyl schopen zachytit jeho vzestup.  Sledovací radary mohou být zaměřeny jen na pevné objekty, jako to bylo předpokládáno v případě  dvou neidentifikovatelných objektů. Možnost, že pozorované objekty byly meteorologické balóny byla zamítnuta, protože dotazem na Letectvo USA bylo zjištěno, že v tom čase nebyly ve vzduchu žádné balóny.

Prvního Března 1958 zapsal kapitán Stahlman další zprávu týkající se neidentifikovatelného létajícího objektu, zjištěného vyhledávacím radarem na ostrově Taboga, Panamská Republika. Byly zjištěny tyto údaje:

 • Počet objektů:                 Jeden
 • Doba sledování:              Od   10. Března 1958 10hod. 12 min.  do 10. Března 1958 14hod. 12 min.
 • Umístění radaru:             radarové stanoviště Taboga Island
 • Poloha objektu:               KL1646 (odkaz na vojenský systém geodetic. zaměř. mřížky)
 • Panující počasí:               Částečná oblačnost
 • Směr letu:                        průměrný úhel stoupání 365°, azimut, 330 mil (531 km)
 • Styl  letu:                         od kolísavého, nepravidelného až po trojúhelníkový pohyb po obloze
 • Výška:                             Neurčena, vzhledem k druhu použitého radaru
 • Rychlost:                         Proměnlivá, od vznášení se k přibližně 1000mil za hodinu (1609 km/hod)

Na sledovacím radaru bylo vidět, že objekt se začíná pohybovat pryč, když se k němu blížily dva letouny letectva USA.  V tomto okamžiku byla vypočítána jeho rychlost na 1000mil za hodinu (1650km/hod).radarové sledování skončilo v 14hod. 12 min.

11. Března 1958 poručík Roy M. Strom, operační důstojník, 764. protiletecké stanoviště (AAA Bn), ve Fort Claytonu, Zóna Průplavu, oznámil informaci, obdrženou od pilota aerolinií Pan-American, týkající se zjištění neidentifikovatelného létajícího objektu. 11. Března 1958 v přibližně 04hod. 00 min. pilot přilétajícího letadla C-509 aerolinií Pan- American DC-6 zjistil neidentifikovatelný létající objekt 12 stupňů severně na trase Fox Trot. Objekt vypadal větší než letadlo a vzdaloval se v východním směrem.

Ve stejném čase poručík Roy M. Strom oznámil, že palubní HAWK radar zachytil neidentifikovatelný létající objekt. Objekt by zachycen dvakrát, přibližně v čase  05hod. 08min., směřující na severozápad na LK 3858. Potřetí v  05hod. 17min. se objekt pohyboval na LK 5435 jihozápadním směrem. Potvrzení třetího pozorování trvalo 11 minut. V 05hod. 28 min. byl objekt spatřen na LK4303.  Přilétající letadlo C-509 bylo ve stejné oblastia a byl vznesen dotaz na radarové stanoviště, zda jeho stopa je totožná s předchozím pozorováním. Odpověď je negativní. Objekt byl naposledy spatřen na LJ 3254 v 05hod. 36 min, stále letící jihozápadním směru. Ve stejném čase s ním radar ztratil kontakt. Velikost, tvar nebo výška objektu  nemohla být radarem zjištěna. (F-6)

Ústředí nejbližšího velitelství leteckých sil by mělo být uvědoměno, že  hlášení pozorování, která přicházejí od armádního personálu, zmíněného DAICM,  pokračují. Velitelé letectva  USA mají instrukce z Ministerstva Leteckých Sil , které pokrývají hlášení o subjektu (AFR-200-2: Oznamování neidentifikovatelného létajícího objektu, zkrácený název: UFOB) (U).tato kancelář pokračuje v oznamování informací, jak se objevují.

DOPLNĚK K FORMULÁŘI 112
CAirC,  Ředitel  Zpravod.

VÝTAH Z LETOVÉHO DENÍKU a profil identifikace ADCC
9.března

 • 19:59  Neznámý letící stroj přilétající z Tango Route. Žádné další letadlo v oblasti, kromě jednoho u Tocumenu, WHZ BLB ATC.
 • 20:45  Neidentifikovaný objekt na obrazovce, považovaný za meteorologický balón, byl zachycen mezi Albrookema Tabogou. Zdá se, že krouží.  V okolí není žádný letecký provoz. Nahlášen ATC kvůli možnosti konfliktu s leteckou dopravou.
 • 20.45   Oznámeno, že balón byl vypuštěn brzy večer v 18 hod. 30 min., ale v tomto čase by měl být jihovýchodně od Albrooku už dole.
 • 21:40   Věž ohlásila, že letadlo P-501 společnosti PanAm bylo odkloněno, aby se předešlo kolizi s objektem. Letadlo P-501 přeletí průplav nad Albrookem.
 • 23:45   Vzdálenost objektu od Baterie D (Flamenco) je 4870 yardů (4453 metrů), výška 3,5 tisíce stop (1066 metrů). V tomto okamžiku se rozsvítily světlomety z ovládacího stanoviště u vstupu do přístavu, aby pomohly s identifikací, …. vykonanou jedním AF- námořním záchranným člunem.
 • 23:55       Objekt ve výšce 6 tisíc stop (1.828 metrů) se vzdaluje velmi rychle pryč jihozápadním směrem.
 • 24:00       Na radaru je vidět, že v okamžiku, kdy se zapnuly světlomety, objekt podnikl úhybný manévr. Nyní je ve výšce 10 tisíc stop (3.048 metrů), 7800 yardů (7132 metrů) od boku. Dva obraty, jeden ve výšce 10 tisíc stop (3.048 metrů), druhý ve výšce 8 tisíc stop (2.438metrů).

10.března

 • 00:44      Letadlo Braniff 400 oznamuje, že během krátké kontroly nevidí žádný objekt. Přitom radar nahlásil objekt ve vzdálenosti 100 yardů (91,4 metrů) od letadla.
 • 00.55      Radar hlásí dva cíle nyní přibližně 100 yardů (91,4 metrů) od sebe. Letadlo Braniff 400 přistálo v 00hod. 47 min.
 • 02:10     Ztracen radarový kontakt.
 • 10:12     Neznámé letadlo na KJ1646, rychlost 290 K. Žádné známé letadlo v okolí. Zkontrolováno s Tocumen, Albrook, Howard, ATC a CAA. Objekt velmi výkonný, dosáhl rychlosti 900K potom zpomalil a několik minut zůstal  na místě bez pohnutí.
 • 10:30     Majoru Davisovi v Howardském středisku nahlášeno UFO. Půjde nahoru a  podívá se na to.
 • 11:20     AF 5289 (T-33) letí zkontrolovat UFO, které bylo zjištěno.

Podobné články

Napsat komentář