Panda velká - DNA potvrdilo hlubokou historii

3096x 28. 08. 2018 1 čtenář

Výzkumníci, kteří analyzovali starou mitochondriální DNA (mtDNA) 22 000 let staré pandy odhalili novou rodovou línii pandy velké. DNA pandy bylo nalezeno v jeskyni Cizhutuo v provincii Guangxi v Číně – v místě, kde dnes žádné pandy nežijí. Tato starodávná panda byla oddělená od dnešních pand před 144 000 až 227 000 lety. To naznačuje, že patřila k odlišné skupině, která dnes už neexistuje. Nově sekvenovaný mitochondriální genom představuje nejstarší nalezený vzorek DNA pandy.

Qiaomei Fu z Čínské akademie věd říká:

„Použitím jediné úplné sekvence mtDNA nalezneme odlišnou mitochondriální linii. To naznačuje, že panda z Cizhutuo, zatímco je geneticky blízká současným pandám než jiným medvědům, má hlubokou historii, oddělenou od společného předka dnešních pand. Potřebujeme více vzorků DNA, abychom dokázali zachytit, jak se jejich genetická rozmanitost časem změnila. Ukáže nám to také, jak to souvisí s jejich současným, mnohem omezenějším a roztříštěnějším stanovištěm.“

Pandy byly v minulosti mnohem rozšířenější

O minulosti pand bylo známo velmi málo. Zejména v oblastech mimo jejich současné pásmo v provincii Shaanxi nebo provinciích Gansu a Sichuan. Tento důkaz z DNA ale svědčí o tom, že pandy byly v minulosti mnohem rozšířenější. Není ale úplně jasné, jak tyto pandy souvisely s dnešními pandami.

V nové studii vědci použíli sofistikované metody pro vylovení mitochondriální DNA ze starověkého jeskynního vzorku. Byla to ojedinělá výzva, protože vzorek pochází ze subtropického prostředí, což ztěžuje uchování a obnovu DNA.

Vědci úspěšně sekvenovali téměř 150 000 fragmentů DNA a porovnávali je s obrovskou pandí mitochondriální genomovou referenční sekvencí, aby získali úplný mitochondriální genom pandy z Cizhutuo. Aby vytvořili rodokmen, použili nový genom spolu s mitochondriálními genomy ze 138 současných medvědů a 32 starodávných medvědů. Jejich analýza ukazuje, že odštěpení mezi pandou z Cizhutuo a předkem dnešních pand se datuje na zhruba 183 000 let. Panda Cizhutuo má také 18 mutací, které by mohly změnit strukturu proteinů v šesti mitochondriálních genech. Změny aminokyselin mohou souviset s odlišným stanovištěm staré pandy v provincii Guangxi nebo možná s klimatickými rozdíly během posledního glaciálního maxima.

Kosti pandy z Cizhutuo

Starodávné pandy měly dlouhou historii

Výzkumy tak naznačují, že mateřská rodina starodávných pand měla dlouhou a jedinečnou historii, která se lišila od mateřských línií vedoucích k současným populacím pandy. Úspěch při zachycení mitochondriálního genomu naznačuje, že by mohli úspěšně izolovat a analyzovat DNA z mnohem rozšířenějšího jaderného genomu starobylého exempláře.

Fu říká:

,,Porovnání DNA pandy z Cizhutuo s dnešními daty genomu by umožnilo důkladnější analýzu evoluční historie vzorku z Cizhutuo, stejně jako jeho společnou historii se současnými pandami.“

Podobné články

Napsat komentář