Pěstujme si svoji ženskost

8257x 13. 05. 2019 1 čtenář

Pro každou ženu znamená úspěch něco jiného. Některé z nás upřednostňují svůj vzhled, jiné zase pomoc a péči o druhé, a někdo pokládá za úspěch mít úžasnou profesní kariéru. Někomu stačí být dobrou matkou, jiné preferují úspěch v podnikání. Každá žena je zkrátka jiná. Ve všech případech je však důležité, abychom zůstaly samy sebou – ženami se vším všudy. Zkrátka pěstujme svoji ženskost. Důležité je najít si cestu sama sobě.

Mějte se ráda. Zdravé sebevědomí představuje kladný vztah k sobě samé. Sebevědomí je spojeno se sebedůvěrou, důvěrou ve vlastní hodnotu, důvěrou ve vlastní schopnosti. Současně je přijetím vlastních nedostatků. Nejlepší, co můžete udělat pro své štěstí je naučit se mít se ráda. Mít se rád rovná se být na prvním místě ve svém srdci.

Zásady sebeúcty a zdravého sebevědomí

Sebeúcta je kladným vztahem člověka k sobě samému. Nejde o odmítání reality, přehnanou sebekritiku, sebeobviňování ani snahu přesvědčit sám sebe o tom, že jsem bezchybný a dokonalý. Právě naopak, jde o to přijmout sám sebe, i se svými nedokonalostmi. Přesto či právě proto mít sám sebe rád a mít k sobě úctu. Dokonalý totiž není nikdo.

Je důležité si uvědomit:

1) Já jsem vlastníkem svého života. Nejsem tu proto, abych plnila přání jiných. Nemusím žít dle očekávání jiných. Já jsem já, mám své pocity, postoje, zkušenosti a vlastnosti. Nestydím se za ně. Dokážu je bránit vůči ostatním. Nevadí mi, že se nezavděčím každému.

2) Nikomu nepatřím, jen sama sobě. Nejsem prostředkem k cílům ostatních. Jsem součástí své rodiny, lidské společnosti, party přátel přesto jsem jedinečná lidská bytost.

3) Mám své myšlenky, pocity, postoje a hodnoty, které uznávám. Nemám problém je prezentovat, ale nikomu je nenutím. Stejně tak si nenechám nutit myšlenky, pocity, postoje a hodnoty jiných.

4) Ano, lidé se ke mně mohou chovat neslušně a bez respektu. Jenomže to vypovídá o nich, nikoliv o mně.

5) Nejsem oběť. Nemám v úmyslu se obětovat pro jiné a nechci, aby se jiní obětovali pro mě.

6) Jsem odpovědná za svůj život. Jsem si vědoma svých úmyslů, myšlenek, postojů, názorů i vyznávaných hodnot. Přemýšlím o svém jednání. Uvědomuji si své činy. Vnímám své pocity.

7) Vážím si sama sebe. Vím, že mám svou hodnotu stejně jako jakákoliv lidská bytost. Mám sebeúctu. A ta je vzácnější než jakákoliv krátkodobá odměna za její zradu. Naslouchám hlavně sám sobě. Řídím se svými pocity a intuicí. Bráním své myšlenky před ostatními. Jsem ochotná naslouchat ostatním, respektuji jejich pocity, myšlenky a názory, to však neznamená, že s nimi musím souhlasit.

Jak být šťastná

Pokud jste typem ženy, která považuje za svou životní roli mateřství a péči o děti, pak je důležité dodržovat jednoduché zásady, které prospějí nejen vám, ale nejspíš i dětem a partnerovi, naučte se nedávat ostatní na první místo před sebou samotnou. Pokud něco dlouhodobě chcete, promluvte si o tom s partnerem nebo si to prosaďte v rodině. Zajímejte se o manžela. Často se stává, že pro děti přestaneme myslet nejen na sebe, ale také na svůj protějšek. Předcházejte problémům v dlouhodobém partnerství a zajímejte se o svého muže, udělejte mu něčím radost a občas jej pochvalte.

Poslední důležitou věcí je pečovat o sebe. Udělejte ze sebe ženu se vším všudy. Každá v sobě máme jiskru, o kterou je potřeba se starat, aby nevyhořela. Zamyslete se nad tím, jak byste se cítila nejlépe, najděte si koníček, cvičení nebo nový kurz. Pečujte o svůj zevnějšek i duši.

Chcete si vybudovat slibnou kariéru? Podnikání vyžaduje hodně času a tvrdšího chování. Mnoho úspěšných žen se dnes pohybuje v prostředí manažerů a jiných úspěšných mužů. Často se učíme, jak jednat „tvrdě“ a stát si za svým. Pokud podnikáte, jste na tom nejspíš podobně. Jak si ale po dlouhé době zachovat svoje ženství a nepřijít o svou přirozenost? Pokud ve vašem běžném dni převažuje mužská energie, doplňte ji ve zbytku dne energií ženskou. Oblékejte se žensky, ale hlavně pečujte o svou ženskou část duše. Nechte mluvit své podvědomí a zjistěte, co potřebujete, abyste byla opět jemnou bytostí. Starejte se o partnera, o děti, najděte si čas na společné chvíle. Zajděte si občas na masáž nebo do ženských kolektivů. Najděte si literaturu, která Vás posune dál, udělejte romantické překvapení a nebojte se být opravdovou zranitelnou ženou.

Tím, jak se k sobě chováte, nevědomě vyzařujete svůj úspěch do svého okolí.

Jak mít ráda své tělo

Nejdůležitější věc, kterou musíte udělat, je cítit se dobře ve svém těle. Mnozí z nás se o něj nestarají. Přejídáme se, moc se nehýbeme. Musíme si uvědomit, že je potřeba, aby bylo naše tělo zdravé. Jedině tak se budeme dobře cítit a budeme šťastní.

Mnohé z nás se nerady na své tělo dívají. Při pohledu do zrcadla vidí okamžitě soupis nedostatků. Ale není to o tom mít dokonalé tělo, je to o tom naučit se milovat své tělo. Naše tělo je nezbytné pro každý dílčí kus života, potřebujeme ho při práci, studiu, výchově dětí, na dovolené. Proto bychom si měli více uvědomovat, že ho máme a více se o něj starat. Ať už výživou, masáží, cvičením nebo zaslouženým odpočinkem.

Jak mít srovnané emoce

Způsob jakým přemýšlíme o věcech, jaký z nich máme pocit, je zakořeněno hluboko v nás. Proto si musíme dávat velký pozor na to, jaký vztah máme k věcem a lidem okolo nás a jaký na naše tělo mají vliv. Mnozí z nás mají zdravotní potíže, a pokud změna stravy, prostředí nebo práce nepomůže, jsou na vině často naše osobní bloky uvnitř nás.

Pro ženy je samozřejmostí postarat se o všechny ostatní dřív a svoje vlastní potřeby odsouvat stále dál. Je však nutné se na chvíli zastavit a zapřemýšlet nad tím, co nás tíží, trápí, s čím jsme se nevyrovnali a není to ještě zcela za námi. Často to víme, ale je příliš svízelné se pustit do tak nepříjemného pocitu, problému uvnitř nás a znovu ho rozdmýchávat. Jednodušší způsob však není. Je nutné se s těmito pocity vypořádat jednou pro vždy.

Důležitá rada na závěr

Mnoho žen považuje utrácení za sebe za zbytečnost a hýření. Udělejte si alespoň jednou za měsíc na sebe čas a zajděte na masáž nebo na kosmetiku. Důležité je umět si udělat radost a myslet na sebe.

Podobné články

Napsat komentář