Pomohli nám dávní mimozemšťané tvořit naši historii? (2. díl)

112852x 31. 08. 2018 1 čtenář

Miliony lidí po celém světě věří, že nás v minulosti navštívili mimozemšťané. Co kdyby to byla pravda? Pomohli dávní mimozemšťané tvořit naši historii? A pokud ano, co se může stát, když se vrátí? Pojďme si o tom popovídat…

MARTELL: Existuje idea, že hvězdné brány existují, nebo mohly existovat v dávných dobách. Nacházíme mnoho artefaktů a zpodobnění někoho, kdo prochází dveřmi nebo prochází nějakým typem energetického zdroje. Dávný člověk nerozuměl technologiím tak, jak se je snažíme chápat my. Existují červí díry? Možná.

CHILDRESS: Je to jakýsi druh portálu mezi naší dimenzí a jinou. A tvrdím, že tito cizinci, kteří sem přicházejí, přicházejí v interdimenzionálním typu lodí. Jsou schopni skočit hyperprostorem, přijít na na naši planetu v nulovém čase, ale musí vstoupit přes některé brány a portály na naší planetě.

SARA SEAGER: Dimenze se ve skutečnosti nepovažují za něco, kam se dá cestovat. Ale dimenze jsou směry, a pokud byste mohli nějakým způsobem cestovat podél těchto jiných dimenzí, dostanete se někam jinam.

MODERÁTOR: Co když existuje jeden konec portálu na Puerta de Hayu Marca? Může to být jeden z důvodů, proč mnozí považují Peru za centrum UFO a mimozemské aktivity?

CHILDRESS: S jezerem Titicaca jsou spojeny zvláštních druhy světel a řada svědků tvrdí, že viděla UFO vynořovat se z jezera.

MARTELL: Místní obyvatelé vždy popisují velké modré koule světla nebo žhavé kotouče, a někdy dokonce i bytosti okolo. Tyto bytosti jsou vždy hlášeny jako vysoké, světlé kůže, zcela odlišné od domorodých obyvatel, kteří jsou tmavovlasí a mají kůži tmavou.

MODERÁTOR: Další teorie, jak by mimozemšťané mohli cestovat po vesmíru, je koncept teleportace. Je ale opravdu možné, aby něco zmizelo z jednoho místa a najednou se objevilo někde jinde?

SEREDA: V Planckovo Institutu již vědci dematerializovali subatomické částice a přiměli je, aby se objevili někde jinde, takže věda je jen na začátku možnosti to dokázat – přesunout se z jednoho místa na druhé. Věřím, že tohle tajemství znali dávní stavitelé.

BARA: Dokonce si myslím, že i kdyby bránu zavřeli právě teď, stále máte přístup k energii, protože ta stále proudí kolem oblasti. Zdá se, že samotná oblast drží energii, vyzařuje ji a přitahuje k ní lidi.

Markahuasi

MODERÁTOR: Je Puerta de Hayu Marca jediným podivným místem v Peru? Jsou zde další tajemná místa? Někteří věří, že existují. Výše v horách Peru, 1300 kilometrů severně od Brány bohů, je úchvatná tři kilometry dlouhá náhorní plošina, další oblast s hlášenou vysokou magnetickou energií. Po staletí byla považována za mocné, posvátné místo Inků. Nazývá se Markahuasi.

COPPENS: Markahuasi je velmi krásná oblast v Peru prý s hodně bizarní energií. Lidé tam zažívají bizarní energetické obrazy.

KATHY DOORE: Místní lidé říkají, že je to místo čarodějů a bohů a dávných duchů a zacházejí s místem s velkou úctou. Lidé tam hlásí zvláštní frekvence a energii – v podstatě je to euforie.

MODERÁTOR: Většina geologů považuje mnoho kamenných útvarů na náhorní plošině za dílo přírody vytvořené miliony let eroze a dalších přírodních procesů. Ale je tu víc než očividné? Někteří považují Markahuasi za sochařskou zahradu dávných řezbářů.

COPPENS: Jedná se o oblast, kde kameny nejsou jen kameny. Co zde máme, je skoro jako Disneyland bohů. Otázkou pak je, zda je to zcela přirozené, nebo je to něco víc?

MODERÁTOR: Mohl by to být nejen soubor skal, ale svatyně kamenných památek vyrobených desítkami lidí, možná dokonce před stovkami tisíc lety? Poprvé s tímto tvrzením přišel výzkumník Daniel Ruzo v roce 1952.

DOUBLE: Danielu Ruzovi ukázali obrázek kamenné hlavy ve vysokých horách nad Limou. Zorganizoval výpravu, ji viděl, a byl překvapen, když našel na této maličké tabulové hoře stovky otesaných kamenů.

MODERÁTOR: Někteří věří, že skalní útvary zobrazují zvířata a lidi, kteří nejsou původem z Jižní Ameriky. Vidí v nich postavy jako africká královna, egyptský bůh plodnosti, Taweret, vyobrazený jako vzpřímený hroch, velblouda a mnoho dalších. Jedna formace, známá jako Památník lidstva, vypadá, že má na jedné straně tvář západní a středovýchodní na druhé.

Je skutečně možné, že tak mnoho formací, které vypadají, že zobrazují postavy z celého světa, by mohlo být náhodně nalezeno na jedné plošině? Jsou-li uměle vytvořeny, kdo je mohl vytvořit?

Kdo mohl vytvořit nádherné skalní útvary?

DOORE: Místní legendy říkají, že je to místo dávných obřích bohů, které vytvořili bohové. Když španělští kronikáři přišli do Peru a zkoumali starověké šamanské náboženství, vyslechli příběh o Tici Viracochovi, bohu tvůrci, který přišel v podobě muže, aby si prohlédl své země. Rozdal různé příkazy. Jakési povstalecké národy ale nedělaly to, co měly dělat, a tak je okamžitě proměnil na kámen.

MODERÁTOR: Jméno Markahuasi odkazuje na původ a tajemství. Slovo samotné předchází incké impérium. Učenec a výzkumník Daniel Ruzo věřil, že jméno Markahuasi znamená „dům dvou příběhů“ a odkazoval se na podivný soubor staveb v místě.

MARTELL: To opravdu vyvolává otázku, na kterou se odborníci a teologové snaží dlouho odpovědět: existuje atlantská nebo nějaká jiná ztracená civilizace? Markahuasi vrací otázku zpět. Mohlo by to být možné? Byly před tisíci lety kultury, které se nacházejí mimo záznamy historie?

MODERÁTOR: Podle Daniela Ruzo, starověká civilizace, která vytvořila Markahuasi, byla známa jako Masma a údajně Peru nebylo jejich jediným domovem.

ROBERT SCHOCH: Masma byla velmi stará rozvinutá civilizace, pokročilá kultura, můžeme ji označit za globální. Zdá se, že cestovala po celém světě velmi záhy. Ruzo strávil hodně času hledáním důkazů o této pokročilé civilizaci po celém světě a domníval se, že je našel v Markahuasi. V Markahuasi v mnoha ohledech viděl obrovskou sochařskou zahradu, kterou tam postavila Masma.

MODERÁTOR: Kdyby taková celosvětová komunita existovala, co se s ní stalo? Byli, jak někteří věří, zničeni velkou povodní popsanou v Bibli?

BARA: Je velmi zajímavé, že se tyto objekty nacházejí v nadmořské výšce 4 000 metrů, protože to naznačuje, že civilizace začala na vrcholu a pak se vydala zpátky dolů, když povodeň ustoupila. Je to skoro jako první věc, kterou udělali, když Noemova archa sestoupila a přistála. Možná v Markahuasi zaznamenali všechna zvířata, která shromáždili. Pokud přijmete celý koncept příběhu o záchraně toho, co zbylo z lidstva a co dokázali zachránit ze zvířecí říše.

SCHOCH: Ať už jsou to skutečné sochy nebo upravené přírodní útvary, jsou geologicky tak staré, že vše, co opravdu dokážeme, je vrátit se ke spekulacím lidí jako Daniel Ruzo. Že to byla jakási velmi stará civilizace.

Vytvořila je stará civilizace?

DOORE: Možná to skutečně byli starověcí bohové. Možná tam byla rasa bytostí velmi osvícená, která sem přišla v raných dobách pomoci lidstvu a pak dohlížela na své dílo.

SCHOCH: Mám podezření, že se pokusili zaznamenat něco o své víře, své civilizaci, něco, co by mohlo být předáno budoucím generacím. Mohli si uvědomit, že nebudou navždy a chtěli zanechat nějakou stopu, nějaký záznam, možná i nějaké varování pro budoucí generace.

MODERÁTOR: Kdyby taková pokročilá globální rasa v rané historii existovala, odkud pocházela? Podle George Hunta Williamsona, který poprvé zpopularizoval Markahuasi knihou ‚Road of the Sky‘ v roce 1959, byl Markahuasi „posvátným lesem“, kde se mimozemské bytosti setkaly a plánovaly budoucnost. Mnoho vědců z UFO se domnívá, že se stále k tomuto dni vracejí.

DOORE: Na náhorní planině je spousta pozorování UFO, ultra-dimenzionálních návštěvníků. Je to mimořádné místo.

CHILDRESS: Pravděpodobně nejznámější fotografie UFO ze sedmdesátých let je pořízena u Markahuasi. Udělal ji byznysmen, který sám vyrazil po stezce k náhorní plošině Markahuasi. Když se ohlédl dolů do údolí, stoupal tam stříbrný disk v denním světle.

MODERÁTOR: Opravdu existují zvláštní druhy energie proudící kolem Markahuasi, kterým začínáme rozumět? A pokud ano, přitahují návštěvníky po tisíce let, jako některá další tajemná místa?

BARA: Můj předpoklad je, že mimozemšťané by upřednostňovali tato energetická místa, a to nejen proto, že by jejich technologie fungovala lépe, ale protože jejich těla budou vibrovat frekvencí, která je vhodnější pro vesmír nebo svět, který obývají.

SCHOCH: Jak jsem se díval na studie a sám jsem to studoval, myslím, že možná je cosi přirozeného těmto místům – možná elektromagnetickým, možná geomagnetickým anomáliím. V některých případech máte různé druhy hornin, různé typy krystalických struktur; možná podzemní tekoucí vodu, která bude přenášet elektrické proudy. Myslím si, že existuje spousta možností. Ale opravdu nechápeme přesně, co se děje.

Kde jsou mezidimenzionální kosmické portály

MODERÁTOR: Existuje důvod, proč by se takzvané mezidimenzionální kosmické portály objevovaly na určitých místech naší planety? Mohly by to být, jak někteří naznačují, jejich lokalizační kódy? A jaké jsou důkazy, že naši dávní předkové znali kód? Podle teoretiků nejsou tajemná místa naplněná energií umístěna po světě náhodně. Jsou spojeny tím, co se nazývá zemská mřížka – geometrický vzor energie, která křižuje svět.

CHILDRESS: Naše planeta je pokryta touto sítí velmi jemných neviditelných energií, které jsou všude kolem nás. Na určitých místech na planetě se tyto energie spojují a vytvářejí silnou oblast víru. A toto energetické místo je v jistém smyslu silnější a užitečnější než jiná část Země.

BARA: Podle teorie zemské mřížky jsou všechna tato posvátná místa po celém světě skutečně spojena v nějaké matematické, geometrické mřížce, která pochází z doby, kdy jsme opravdu chápali harmonii mezi přírodou, geometrií, vědou a matematikou.

CHILDRESS: Je dobře známo, že australští domorodci sledují tyto trasy, když chodí po poušti. Tvrdí, že vidí tyto linie na zemi. Číňané také věří, že mohou vidět a sledovat tyto ‚dračí linie‘. Ve skutečnosti tyto energetické linie, které procházejí po celé zemi, používá velmi populární čínská praxe feng shui. MODERÁTOR: Jedinečný vztah mezi geometrickými tvary a určitými místy na Zemi vede k pythagorejské filozofické škole ve starověkém Řecku.

CHILDRESS: Jeden ze slavných pythagorejských filozofů starověkého Řecka, Plato, hovoří o Zemi jako o geometrickém dodekahedronu. Je to jako míč sešitý z různých geometrických tvarů. Pythagorejská škola v podstatě říká, že geometrie a různé formy geometrie jsou to, co tvoří veškerou hmotu, včetně Země.

MODERÁTOR: Další podivnou záhadou je zjevná koncentrace pozorování UFO po celém světě. Před svou smrtí v roce 1992 francouzský ufolog Aimee Michel zmapoval všechny údajná mimozemská pozorování od události v Roswellu v roce 1947.

COPPENS: Když je mapoval, zjistil, že mají specifické linie. Začal mapovat tyto linie a zjistil, že nejsou jen náhodné. Byly skutečně spojeny s určitými zeměpisnými šířkami. Za pozorováním UFO je skutečná věda.

MODERÁTOR: Teoretici se domnívají, že koncentrace energetických hladin a průchodů UFO není náhoda. Tvrdí, že bytosti z jiného světa navštívily naše předky a informovali je o zvláštních energiích v těchto místech. Také říkají, že dávným lidem bylo ukázáno, jak budovat neuvěřitelné struktury pro zvětšení těchto přirozených sil. Je to teorie známá jako geomancie.

CHILDRESS: Ve skutečnosti při budování pyramid, menhirů, obelisků a podobných věcí můžeme pracovat s tímto přirozeným energetickým polem kolem Země. Podobně jako u akupunktury na lidském těle to můžeme udělat na Zemi. Tím, že na určitém místě na Zemi umístíme určité struktury nebo jehly, můžeme tuto energii zdůraznit.

Ley linie

VON DANIKEN: V Evropě od starověku existují řady, někdy tisíce kilometrů dlouhé. V Evropě se nazývají ley linie. Spojují všechna starobylá místa. Zde je mapa světa a mapa tzv. ley linie ve Velké Británii

 

TSOUKALOS: Tyto ley linie vedou v přímce přes celou Anglii, přes Francii a Itálii. Fascinujícím aspektem je, že mnoho z měst, které se nacházejí na této trase, má shodný kořen v názvu.

VON DANIKEN: Každý bod je na jediné lince. Je to archeologický bod. A každý bod má stejné jádro slova. Slovo je vždy „hvězda“. Je to naprosto fascinující a není to náhoda. Lidé z doby kamenné nebudovali svá místa v době kamenné v jedné řadě jen náhodou.

Někdo to objednal a někdo jim řekl:

„Použijte jméno ‚hvězda‘ pro vaši vesnici. Na věčnost a neměňte to.“

BARA: Takže otázka zní: byli to mimozemšťané? Nebo je možné, že my jsme ve skutečnosti mimozemšťané, že nepocházíme odsud? A že je to jednoduše starší verze lidstva, která se stará o mladší verzi, která se chystá opustit planetu?

VON DANIKEN: Myšlenka byla, že generace v daleké budoucnosti se musí popasovat s těmito pozůstatky a indiciemi. A musí začít klást otázky. To je situace, kterou máme dnes.

BARA: To hlavní, co nám tato tajemná místa můžou vyprávět o naší minulosti, je, že je mnohem složitější než nás učí ve škole.

MODERÁTOR: Dokud budoucí vědci nevyřeší podivné záležitosti kolem určitých míst na Zemi, zůstanou nám stále kladené otázky. Mohou tyto lokality skutečně být portály nebo vstupy do červí díry? Přišli mimozemské bytosti na Zemi pomocí speciálních elektromagnetických polí v těchto tajemných místech? A byla tato tajemství známá dávným civilizacím ztracené v historii?

Pomohli nám dávní mimozemšťané tvořit naši historii?

Další díly ze seriálu

Jeden komentář k "Pomohli nám dávní mimozemšťané tvořit naši historii? (2. díl)"

  • OKO OKO napsal:

    Můj názor. Kromě Schocha (a možná Tsoukalose) je to výše sbírka týpků, kteří případnému odhalení mimozemské intervence svými výlevy spíše brání (minimálně v očích trochu racionálně uvažujících a vzdělaných lidí). Je to fakt děs. Skoro to vypadá, že si je někdo najal, aby totálně zdiskreditovali myšlenku nějakého mimozemského kontaktu. Nejspíš to ale bude jen byznys, protože tupounů je strašně moc. Bohužel.
    Ach jo.

Napsat komentář