Pomohli nám dávní mimozemšťané tvořit naši historii? (1. díl)

11664x 30. 08. 2018 1 čtenář

Miliony lidí po celém světě věří, že nás v minulosti navštívili mimozemšťané. Co kdyby to byla pravda? Pomohli dávní mimozemšťané tvořit naši historii? A pokud ano, co se může stát, když se vrátí? Pojďme si o tom popovídat…

Rozhovor – dávní mimozemšťané

MARTELL: Díky schopnosti ohýbat vesmír pomocí gravitačního tahu prostřednictvím Einsteinových principů je dost možné, že mimozemská loď by mohla nějak získat více energie z míst, jako je Bermudský trojúhelník, který umožňuje vzedmutí energie k warpové rychlosti. Pokud využijí nějaký typ dalších částic nebo energií z těchto míst, aby se dostali tam, kam chtějí.

BARA: Prostě kdykoli budete mít energii generovanou, zejména z vyšší úrovně, vyššího rozměru, objevuje se v kruhu. Bude se točit a rotovat, což energii umožní projít. Podle definice budou emise takové energie vytvářet víry. Vír a brána je jedna věc.

MODERÁTOR: Teoreticky jsou červí díry umístěny po celém vesmíru, mohly by stejné typy portálů existovat v menších oblastech na Zemi? Pokud ano, jsou zvláštní elektromagnetické úrovně klíčem k jejich objevení?

QUASAR: Lidé, kteří se tím nezabývají, zmiňují to samé. A vždy to má něco společného s elektromagnetickým jevem, který obvykle zahrnuje nevysvětlitelný opar nebo mrak. Tento jev indikuje materializaci a dematerializaci UFO v naší dimenzi.

Zóna ticha v Mexiku

CHILDRESS: Je docela možné, že Bermudský trojúhelník je taková interdimenzionální brána, kterou mimozemšťané používají.

MODERÁTOR: Objevují se hlášení o UFO a mizí lodě a letadla. Někteří tvrdí, že Bermudský trojúhelník je obousměrný portál. Jak prohlašují teoretici, návštěvníci z jiných světů je od dávných dob používají jako vstup k nám. Možná jednou použijeme tuto zkratku k návštěvě u nich? Pokud je na otevřeném moři v Bermudském trojúhelníku skutečně portál, mohou existovat další na pevnině?

400 kilometrů jižně od El Paso, na území Texasu a severního Mexika, se táhne drsná poušť. Epicentrum pro některé z nejpodivnějších jevů na Zemi je Mexická zóna ticha poblíž města Ceballos.

GIORGIO TSOUKALOS: Nic tam nefunguje. Pokud jdete tam s mobilním telefonem, nemáte signál. Pokud máte rádio, přestane hrát. Pokud tam jdete s kompasem, střelka se jen otáčí.

DAVID CHILDRESS: Je to úplně bizarní. Všude jsou divné kameny, podivní mutovaní živočichové. Když jste tam, cítíte divné brnění.

MODERÁTOR: Zónu ticha poprvé identifikoval ve třicátých letech mexický pilot Francisco Sarabia, který tvrdil, že jeho rádio při letu nad oblastí záhadně selhalo.

Tajemná místa – vše v jedné rovině (©Pinterest – Kathyrn Dawson)

RUBEN URIARTE: Říkají tomu Mexický Bermudský trojúhelník. Nachází se prakticky na stejné rovnoběžce – 28. a 26. V důsledku toho je spojen s egyptskými pyramidami. Zdá se, že existuje nějaké spojení mezi zónou a anomáliemi, ke kterým dochází v různých částech světa.

SARA SEAGER: Jako vědec jste vycvičen, abyste byl skeptický, nebo jste se tak narodili. Ale ve skutečnosti ničemu nevěříme. Nic není dokázáno, dokud nemáte důkazy. Mohu říci, že magnetické pole Země se mění na celém povrchu až o několik procent.

MODERÁTOR: Jeden z nejpodivnějších případů týkajících se zóny ticha se stal 11. července 1970, kdy americké letectvo vypustilo raketu Athena z vojenského zařízení v Green River v Utahu. Raketa byla naprogramována tak, aby přistála v oblasti White Sands v novém Mexiku vzdálené asi 1100 km. Z nevysvětlitelného důvodu letěla raketa stovky kilometrů mimo oblast směrem k zóně ticha.

Mluvčí NASA dokonce řekl, že to bylo divné

BARA: Nejen tohle bylo překvapení. Jako kdyby byla tažena, vlečena nebo vtažena. Mluvčí NASA dokonce řekl, že to bylo divné. Jako by to tahle oblast přitáhla. A nakonec se tam rozpadla na kousky.

MODERÁTOR: Někteří tvrdí, že tato raketa není jediná věc, která byla záhadně přitažená do zóny ticha. Teoretici zabývající se dávnými mimozemšťany věří, že zde dopadl nezvykle velký počet meteoritů.

CHILDRESS: Podle důkazů se zdá, že Zóna ticha je nějaká silná energetická vortexová oblast, která doslova vysává meteority a další vesmírné úlomky přímo do této malé oblasti severního Mexika.

LOGAN HAWKES: V oblasti je vysoká míra magnetismu. To věda dokázala. Víme, že celé území má magnetickou signaturu. Je dostatečně silná, aby přitáhla velké předměty, jako jsou meteority? Myslím, že potřebujeme další výzkum. Ale nemyslím si, že by právě probíhal.

MODERÁTOR: Před 3000 lety obývala kultura Anasazi oblast na severu, dnešní americký jihozápad. Anasazi (dávní) věnovali velkou pozornost hvězdám. Vědci zjistili, že v roce 1054 byl ze Země viditelný výbuch supernovy. Mnozí věří, že první známé vyobrazení této události se našlo uvnitř jeskynního obydlí Anasazi. Jižně od Zóny ticha. Další kultury, včetně Mayů, měly údajně také překvapivě podrobné znalosti o podobných nebeských událostech. Je možné, že si tyto kultury vyměňovaly informace?

HAWKES: Oddělují je tisíce kilometrů, ale jak Anasazi na severu, tak i Mezoameričané na jihu Zónu ticha používali jako místo setkávání mezi jejich kulturami.
Když studovali hvězdy a kreslili souhvězdí, zřejmě pozorovali meteority prolétávající oblohou. Pokud vaše odpovědi pocházejí z oblohy, pravděpodobně byste následovali tyto meteority a zjistili, kde skončili. A teorie je, že možná našli, co hledali v Zóně ticha.

MODERÁTOR: Existují další vazby mezi těmito kulturami? A jsou nebeského původu?

Dávní lidé věřili, že existují mimozemšťané, tzv. návštěvníci z nebe

HAWKES: Když se podíváme zpátky na starou víru Anasazi a Mesoameričanů na jihu, víme, že měli silnou víru v návštěvníky z nebe. Kdyby tito návštěvníci přišli z nebe, kdo to byli?

MARTELL: Existuje podobnost s bytostmi označovanými jako vysoké, světlé kůže, s bílými vlasy, což neodpovídá domorodým tmavovlasým lidem v tomto regionu, ale odpovídá to mnoha jihoamerickým popisům jejich božstev.

MODERÁTOR: Podle legendy se tito tzv. ‚návštěvníci z nebe‘ seznámili s dávnými lidmi. Je možné, že se ještě dnes objevují?

URIARTE: Existuje celá řada zpráv o UFO v Zóně ticha.

HAWKES: Pravděpodobně nejsledovanější zpráva přišla z města Ceballos. Na sklonku léta 1976 se mnozí obyvatelé města setkali s předmětem, který se vznášel na obloze na okraji města. Byl asi 100 metrů široký. Měl blikající vícebarevná světla. Nic nedělal, jen se vznášel v poušti. Po chvíli vzlétl a vydal se do Zóny ticha.

URIARTE: Taky myslím, co se děje dnes – vysoká aktivita pozorování UFO, zprávy o anomáliích téměř denně – pravděpodobně zde existuje spojení. Možná je to vortex. Možná je to dimenzionální port. Nedokážeme to vysvětlit, ale v této oblasti se děje něco neobvyklého.

MODERÁTOR: Dokázali by mimozemšťané zjistit tyto magnetické anomálie? A byli by dávným návštěvníkům užitečné?

TSOUKALOS: Kdybych sem jako mimozemšťan přišel před deseti tisíci lety, zjevně by tu nebyly žádné mapy. Nicméně lze použít anomální magnetické body na planetě Zemi jako jakési rozcestníky. A tak, až se vrátím, budou tyto rozcestníky mými průvodci, abych našel cestu kolem planety Země. Na naší planetě jsou místa, která jsou vysoce magnetická.

MODERÁTOR: Ale jsou magnetické úrovně, legendy o nebeských bozích a nedávná pozorování UFO důkazem, že zde existuje portál? A existují další místa, která mohou nabídnout přímé fyzické důkazy?

Puerta de Hayu Marca – brána bohů

ANO! 800 kilometrů jihovýchodně od Limy, Peru, u břehů jezera Titicaca, je místo přitahující návštěvníky z celého světa. Šamani stále provádí rituály a modlitby u skalní stěny na náhorní plošině, generaci po generaci. Je známá jako Puerta de Hayu Marca neboli ‚brána bohů‘.

CHILDRESS: Když to vidíš, je to naprosto zneklidňující. Obrovská brána vytesaná do tvrdé skály. Zdá se, že je to brána, ale nehýbá se.

TSOUKALOS: Je to doslova uprostřed ničeho. Přesto je v kameni naprosto zřejmý obrovský vytesaný obdélník. A ve středu tohoto obdélníku, ve spodní části, je něco, co vypadá jako dveře.

BARA: Peruánští domorodci na to v podstatě odkazují jako na bránu bohů. Ale proč byste dělal bránu v podstatě do skály, která vás nenechá nikam odejít? Musí existovat nějaký způsob, jak se dostat dovnitř.

MODERÁTOR: Podle legend Inků se říká, že první kněz/král Amaru Muru cestoval přes tento portál pomocí speciálního objektu pro aktivaci dveří, který přeměnil tuto pevnou skálu na to, co se nazývá „hvězdná brána“.

TSOUKALOS: Podle legendy byla tato hvězda brána aktivována pomocí zlatého disku. A ten zlatý kotouč spadl z nebe.

BARA: Příběh spočívá v tom, že první kněz/král Inků vzal zlatý kotouč k této bráně bohů, vložil ho do speciálního zahloubeného prostoru a tato mezimenzionální brána se skutečně otevřela a on prošel. Nikdo ho znovu neviděl. Šaman, který byl svědkem celé události, oznámil, že v podstatě se stalo přesně tohle.

MODERÁTOR: Archeologové, kteří zkoumali Bránu bohů, objevili v centru dveří malou kruhovou prohlubeň. Někteří lidé se domnívají, že tato prohlubeň byla pravděpodobně místem, kde byl umístěn zlatý disk.

COPPENS: To je jako z filmu. Toto zařízení je údajně vyrobené ze zlata a různých druhů drahocenných předmětů a kdo ho měl, mohl se přiblížit k tomuto místu a nějakým způsobem ho ovládnout. Pak byl buď v kontaktu s bohy, nebo bohové přišli k němu.

Je to vše jen náhoda?

TSOUKALOS: My všichni máme v úmyslu věřit, že je to všechno náhoda, fantazie. Hloupost. Něco se stalo a v případě hvězdné brány je možné, že tento sluneční disk měl nějaký druh mimozemského spojení, a že to byl technologický prostředek, s nímž bychom mohli cestovat.

DAVID SEREDA: To může znamenat fyzicky přemístit člověka do další skryté dimenze a vrátit zpět. Nebo to může znamenat cestování mezi Zemí a jiným místem někde ve vesmíru.

MODERÁTOR: Podle místní legendy byli tito kněží/králové známí jako „vesmírní bratři“. Údajně pocházejí z jiných světů. Mohli by sem cestovat přes bránu bohů?

JORGE LUIS DELGADO MAMANI: Přicházeli z ostatních souhvězdí, z jiných planet. V našem jazyce máme slovo Chakana, něco jako souhvězdí, jako je Jižní kříž, pás Orionu nebo Plejády. Jeden ze starších řekl: „To je most k domovu. Takže všechny tyto projevy v podstatě souvisí s vesmírnými bratry. “

MODERÁTOR: Mohla by ale existovat zařízení k aktivaci těchto dveří? A pokud ano, kam by vedly? Podle teoretiků je Brána bohů jedním koncem červí díry, určitého portálu, který se spojí buď s jinou částí vesmíru, nebo s jinou dimenzí.

THOMAS VALONE: Červí díra je teoretický konstrukt přes teorii obecné relativity. Koncept opravdu připouští možnost, že lze spojit prostor a čas; různé části prostoru a času jsou propojeny malým tunelem. Kdyby takový konstrukt byl vytvořen, pak byste měli zkratku mezi velmi vzdálenými částmi vesmíru.

MODERÁTOR: Červí díry jsou akceptovaným prvkem teoretické fyziky. Ale mohou skutečně existovat v některých tajemných místech světa?

MARTELL: Existuje idea, že hvězdné brány existují, nebo mohly existovat v dávných dobách. Nacházíme mnoho artefaktů a zpodobnění někoho, kdo prochází dveřmi nebo prochází nějakým typem energetického zdroje. Dávný člověk nerozuměl technologiím tak, jak se je snažíme chápat my. Existují červí díry? Možná.

Pomohli nám dávní mimozemšťané tvořit naši historii?

Další díly ze seriálu

Napsat komentář