Poselství hledajícím světlo

7150x 06. 03. 2019 1 čtenář

Knihu ‘Na Počátku byla Matka’ jsem vydal v roce 2012, v roce, který měl znamenat zlom v životě na Zemi. Někdo očekával apokalypsu, někdo příchod spasitele. Sami dodnes nevíme, zda a co se dne 21.12.2012 odehrálo, jaké skryté události tomuto dni předcházely a jaké následovaly. Každý sám si však může udělat obraz o tom, čím si od této doby procházel.

Uběhlo více než 6 let a já přemýšlím, co mi tato léta přinesla. Třeba si uvědomuji, že jsem nedokončil druhý díl své trilogie, že jsem nezískal chalupu na nějakém pěkném energetickém místě v lůnu přírody, že stále pracuji v oblasti, která mi nepřináší radost, za to mne materiálně zabezpečuje a všechny činnosti, které mne baví, patří do sféry mých koníčků. Přesto, přes všechny peripetie těchto šesti let života, vnímám, že se mi dostalo mnoho darů ve formě setkání se zajímavými lidmi, účasti na přednášce Bruce Liptona, přečtení úžasných knih či sledování nesmírně obohacujících besed Duše K. A to všechno mne nyní podnítilo napsat to, co bych rád, abyste věděli a přemýšleli o tom. Civilizační směry vývoje jsou tak alarmující, že mi to nedá na ně nereagovat.

Jednota

V průběhu minulých let, co jsem sledoval různé besedy, náboženské a filosofické směry, moudrosti starých civilizací, četl různé knihy a poslouchal známé i neznámé lidi hovořit o alternativním léčení, vnímání světa, energiích, životě, lidech, vesmírných civilizacích, o Bohu…. se až příliš často opakovalo jedno slovo: Jednota. Jednota ve smyslu toho, že jsme součástí Jednoty a že v této Jednotě je obsažena dualita – tedy, že kdybychom nepoznali to špatné, nevěděli bychom, co je to dobré, že aby bylo světlo, musí být tma. A že vše je dílo jednoho Stvořitele. STOP!

Chtěl bych vás přimět se zastavit v tomto uvažování a ukázat vám jiný možný výklad. Je dualita, tedy fakt, že bez tmy není světlo, že bez boje není pokoj, že bez bohatství není chudoba, že bez strachu není pokoj, že bez bolesti není radost, že bez nenávisti není láska, že bez zla nemůže být projeveno dobro, bez chaosu harmonie a tak dále…., opravdu součástí Jednoty? Nejme pod vlivem vysoce propracované a sofistikované zmanipulované myšlenky? Není to jen vytvořené dogma o tom, že jedno od druhého musí být neoddělitelné?!

Na Počátku byla Matka

Co když je to jinak? Co když je naše vědomí zastřené z důvodu manipulace s realitou? Zkusme si položit otázku: kde se vzala v našem vesmíru, naší dimenzi, prostě Universu, dualita? Existují desítky teorií… a i já ve své knize ‚Na Počátku byla Matka‘ nabízím jednu z nich.

V mé knize je možné dualitu chápat ve spojitosti se dvěma protichůdnými Zdroji, Zdrojem Světla a Zdrojem Antisvětla. Ano, oba tyto Zdroje a z nich vyvěrající energie působí v jedné dimenzi, v našem Universu, ale zásadně netvoří Jednotu! Příchod sil Antisvětla rozhodně nebyl spojen s tím, aby si bytosti jednotlivých světů Universa uvědomily význam sil Světla. Jejich příchod byl jednoznačně spojen s touhou po moci a ovládnutí všech a všeho. Tyto síly přišly v době, kdy síly Světla po mnoho věků v Harmonii řídily život v Universu. Síly Antisvětla je přišly zcela zničit!

Co je to štěstí?

Co tedy bylo Stvořitelem v Počátku „dáno“ lidem „do života“, co je naše původní přirozenost? Z dnešního pohledu bychom mohli třeba říct, že se jednalo o stav permanentního pocitu štěstí a bezstarostnosti, který prožívali všichni lidé ve Zlatém věku. Ale jsme my si dnes vůbec schopni představit, co je to vlastně štěstí? Je to něco, co bychom ve chvíli, kdy bychom to prožívali, dokázali definovat, dokázali si to uvědomovat, dokázali se z toho radovat? Nebo je to něco, co bychom považovali jen za odrazový můstek k tomu, že pro to „opravdové“ štěstí potřebujeme ještě něco navíc….?

K obrazu svému stvořil náš Stvořitel lidi z prachu Země a vody. A pak jim vdechl Světlo Života. Ano, Světlo, které nás oživuje, je naše původní, pravá, přirozenost! Světlo se vším, co obsahuje – s Láskou, Radostí, Milostivostí, Pokojem, Sounáležitostí, Propojeností každého s každým, vzájemnou Pospolitostí v dokonalé Harmonii.

Tak přišli na Zemi lidé a žili zde po mnoho a mnoho generací do doby, než bratr Stvořitele, lapený Stínem, vnesl do Universa Zdroj Antisvětla, aby Stvořiteli dokázal, že je lepší než On a aby ovládl veškerá stvoření v Universu. A dost se mu to daří! Pomocí virů proniknul do Velkého Programu Stvořitele a následně do řídícího centra v mozku člověka. Proto je každý z nás dnes napojen nejen na Zdroj Světla, ale současně i na Zdroj Antisvětla. Jsme pod vlivem sil, vyvěrajících a spojených s těmito Zdroji.

Otevřená srdce

V kontextu našeho chování mluvíme o mysli jakožto centru, které, ač není vědecky dokázáno, řídí naše činy a naše jednání. Není však třeba se zabývat detailním zkoumáním mozku, proteinů, neuronů, neurotransmiterů, peptidů, steroidů, hormonů, aminokyselin, enzymů, receptorů, atd., atd., neboť poznání, jak jsou naše těla stvořena, nevypoví nic o tom, co učiníme za minutu, za hodinu, zítra, natož pak za rok. Jsou to programy, uložené v našem mozku, které řídí naše aktivity, a my nevíme, kdo a kde je spravuje.

Trochu tušíme, že programy Světla jsou pod kontrolou našich Světelných Andělů a Elfů, avšak velmi obtížně rozeznáváme jejich vůli od vůle těch, kdo ovládají programy Antisvětla. Ti totiž využívají důmyslnou manipulaci k potlačení naší pravé přirozenosti, kterou tak ve svůj prospěch přeměňují v iluzi přítomné reality. Všemožným způsobem se snaží, aby naše srdce, která jediná jsou schopna rozpoznat pravost Světla, zůstala zavřená. Neboť právě srdce je důležitou součástí zpracovávání programů. Jeho prostřednictvím totiž můžeme být schopni rozlišit od sebe programy Světla a Antisvětla, jelikož programy Světla se srdcem rezonují, zatímco programy Antisvětla jsou zpracovávány pouze rozumem bez jakékoliv srdeční reakce.

Lepší zapálit svíčku, než proklínat tmu

Ano, náš současný život můžeme nazvat životem v dualitě, kdy na nás působí energie ze Zdrojů Světla a Antisvětla současně, ale ZDŮRAZŇUJI – tyto energie NETVOŘÍ Jednotu! Projevy sil Antisvětla nikdy nebyly součástí díla Stvořitele. On nás miloval a miluje a jeho záměrem bylo ochránit nás před projevy sil Antisvětla! Lidé nikdy neměli poznat strach, bolest či násilí! Dílo našeho Stvořitele obsahuje pouze Světlo! Bohužel je tu ale Ten, kdo chce toto dílo zničit a nás ovládnout pro své cíle. DEJME proto našemu Stvořiteli zřetelně najevo naši vůli. Zkusme aktivovat v našem vědomí a podvědomí jasný záměr a opakovat si:

„JÁ JSEM připraven nechat vstoupit do svého těla POUZE PROJEVY ENERGIE SVĚTLA. JÁ JSEM napojen na Světlo a podporuji všechny síly s ním spojené. Svým andělům a elfům dávám tímto na vědomí, že stojím o jejich přízeň, stojím o dary Matky Země, a jsem připraven spolupracovat se silami Světla na posílení původní přirozenosti Universa, Země a mne samotného.“

Ta cesta bude složitá, ale, jak řekl Konfucius: „Lepší je zapálit jednu malou svíčku, než proklínat tmu.“ V našem mozku, v těch 80%, která dosud nejsme schopni vědecky rozklíčovat, běží naše lokální programy Světla a Antisvětla. Jejich působením jsme ovládáni a je, pro mnoho z nás, nepřijatelné tento fakt přijmout. O jak mnoho lépe nám zní verze, že jsme sami schopni změnit svůj život, změnit své programy a být tak dokonale šťastni. Že štěstí, lásku a radost musíme hledat v sobě, že je na našem rozhodnutí, jak se budeme cítit a co budeme prožívat.

Kde však jsou ti naprosto šťastní lidé, jak to, že jich není čím dál tím víc, protože kdyby tomu tak bylo, proč by někdo chtěl trpět? Není teze „váš osud je ve vašich rukách“ jen další manipulativní dogma, které má posilovat v lidech pocit nadřazenosti?
Pojďme se podívat na osud nedávno tragicky zahynulého fotbalisty, který letěl do Anglie malým letadlem a zahynul, protože letadlo spadlo do moře. Jaká byla jeho možnost změnit svůj osud? Na první pohled si řekneme: jeho možnost byla přece naprosto zřejmá, totiž každý běžně uvažující člověk v okamžiku, kdy letadlo na druhý pokus nevzlétne kvůli technickým problémům, vystoupí! A v jeho případě letadlo vzlétlo až napočtvrté. Jaké události se odehrávaly v komunikaci mezi ním a pilotem v letadle, kde byli sami dva, před tím, než letadlo vzlétlo? Jaké programy řídily oba jejich mozky a tím jejich osudy?!!

Náhody neexistují

Náhoda neexistuje! Celý náš vesmír, naše životy jsou řízeny posloupnostmi událostí Velkého Programu. Čas není rozhodující, rozhodující je pouze to, aby se stalo to, co je dáno v Programu. Aby v daném okamžiku se stalo to, co se má stát. A ono se to stane! Vymezený běh událostí našeho života je také jednou předurčen, o čemž zasvěcení astrologové, chiropraktici, šamani či osoby s darem vhledu do knihovny Akaši, ví své.

Neslouží teorie o naší nadřazenosti spíš k tomu, aby nás vedla k pocitům vlastní neschopnosti a frustrace dosáhnout vysněného stavu štěstí, protože, přestože jsme absolvovali desítku různých kurzů, stále to „není ONO“. Nebo k pocitu rezignace, že obklopeni okolním světem nemůžeme tohoto stavu dosáhnout, takže se musíme smířit s tím, jak to je. Podívejme se, jak úžasný obchod se rozmohl s tím, že nás něco zachrání. Pokud souzníte s tezí, že náhoda neexistuje, vědomě tím zároveň říkáte, že vše je řízeno. Nebojte se toho a přijměte toto poznání s láskou v srdci a vděčností!

Ježíš řekl: „Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc, než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? …… A neshánějte se, co budete jíst a pít, a netrapte se tím. Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.“ (Lukáš, 12,22 a dále). Zkuste toto procítit a zažít ten osvobozující pocit. Vždyť v tento okamžik víte, že je o vás postaráno a vy už nemáte žádné zbytečné starosti. Kde je ale naše svobodná vůle? Je to opravdu tak deterministické? Ježíšovo poselství je naší nadějí!

Naše společnost je ovlivněna křesťanstvím, ale není to ten důvod, proč zdůrazňuji Ježíšovo poselství. Ten důvod je faktický. ON BYL syn Stvořitele a ON přišel, aby lidem připomněl, že jejich původní přirozenost je žít ve SVĚTLE! Každý z nás je nositelem Světla, každý z nás má schopnost si toto uvědomit. A uvědomění si toho nám dává možnost svobodně – ANO, toto je ta naše Svoboda – se rozhodnout, zvolit si, zda se postavím na stranu Světla nebo na stranu Antisvětla, V každém dennodenním rozhodování máte možnost si vybrat mezi programem Světla nebo programem Antisvětla. A tato volba vám určí směr cesty. Podle toho, jaké síly budete podporovat, takový příslušný program budete aktivovat. Jak vám mohou andělé Světla pomoci, když jste se rozhodli jít cestou Antisvětla? Ježíš říká: „Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi.“ (Matouš 18,18).

Nemysleme na sebe, ale více na druhé

A Pavel připomíná ve svých slovech Korintským: „Všechno je mi dovoleno – ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno – ano, ale ne všechno přispívá ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého.“ (1.Korintským 10,23-24). Každý z nás má schopnost uzdravovat, léčit, žehnat, předávat pozitivní energii radosti a Lásky, předávat Světlo! Jako Ježíš, který nám toto přišel sdělit. Svým příkladem nás chtěl dovést k poznání, že jsme toho schopni. On viděl, že Pán Antisvětla stále více ovládá Zemi a její obyvatele a přišel nás očistit, probudit naše vědomí Světlem, které nesl v sobě.

Shromáždil skupinku těch, které si předem vyvolil, procházel s nimi krajem a připomínal lidem jejich minulost. To, odkud přišli, to, co všechno do nich jeho Otec, Stvořitel, vložil a to, že opět k Němu mohou najít cestu. Že se mohou zbavit utrpení, bolesti, strachu, nemoci. A někteří porozuměli. Avšak síly Antisvětla, jejichž moc byla Ježíšovými činy ohrožena, neotálely se svojí reakcí a začaly zastrašovat lid. A jejich programy získávaly u lidí převahu. A pak přišel mistrovský záměr Pána Antisvětla, vedeného Stínem. Povolal vládnoucí třídu vyvolených Židů a dal jim úkol – odsoudit Ježíše a popravit ho. Avšak ne rukou samotných Židů, ale najatých Římanů. Jedině tak bylo potom možné křičet: „To ne my – to udělali oni!“

Toto však ještě nebylo dokonané mistrovství. Jeho vrcholem totiž bylo, že nechal Ježíše ukřižovat proto, aby Ho následně mohl vydávat za Trpitele. A na tomto obraze vystavět dogmatickou nauku zvanou křesťanství! Dílo bylo vykonáno. Zabil toho, kdo jej ohrožoval a využil jeho smrt ke svému prospěchu – udělal z něho oběť. Trochu silná káva, nezdá se vám? Proto nemám rád kříže s ukřižovaným Ježíšem. Jsou symbolem moci sil Antisvětla a jeho dokonaného mistrovského záměru. To, co následovalo, všichni známe z dějepisu. ‚Trpte a budete spaseni‘, hlásala církev, ‚podívejte se na ukřižovaného Krista, za vás se obětoval, a pokud nás nebudete poslouchat, zemřete v mukách, skončíte v pekle.‘

Existuje pouze svět sil Antisvětla

Ne, nemůžete skončit v pekle, protože peklo neexistuje. Existuje pouze svět sil Antisvětla, které se živí negativními emocemi každého z nás. Žijí z našeho strachu, bolesti, hněvu, nenávisti. To posiluje jejich energii. Síly Antisvětla daly vzniknout mocenským strukturám, daly vzniknout instituci katolické církve, která, na jejich popud, přepsala Bibli. Je to jako u filmu Pán prstenů – buď se můžete děsit 90 % obsahu a tím odmítnout vše nebo najít těch zbylých 10% Světla. Pokud se tedy nezajímáte o upravenou historii Temnoty a nechcete se tak divit, jak by se mohl Stvořitel zjevovat Šalamounovi či Davidovi a schválit jim, aby vyhladili své nepřátele včetně žen a dětí (když na počátku Mojžíšovi vytesal jedno ze základních desater: Nezabiješ) – ano, toto je dílo Pána Antisvětla, o něm je Starý zákon – pak tuto část Bible můžete vynechat.

Ježíšův život je v podstatě zachycen pouze ve čtyřech knihách: Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Zajímavé že? Jak se ta kniha rázem ztenčí. Zde je třeba hledat to Světlo. Přečíst si, co Ježíš říká a činí. Dívejte se však na jeho věty očima otevřenýma a nechte jeho slova vstoupit do svého srdce. Jděme a hledejme kolem sebe obrazy Ježíše, jak žehná nebo uzdravuje. Jak učí či koná zázraky. A učme se od něho. A pokud někomu nevyhovuje Jeho cesta, je mnoho jiných – třeba učení Buddhy, starých Tibeťanů, dávných indiánských kultur. Všech těch, jež hlásají Světlo, Lásku a Radost v Harmonii. Nezapomeňme však, že ďábel existuje. Není v Jednotě, ale přišel, aby uchopil moc nad tímto světem a zničil vše, co ze Světla pochází, a spolu s ním i ty, kteří Světlo hlásají a šíří.

S ústupem moci církve se mění i nástroje k našemu ovládání a manipulaci. Peníze byly tím hlavním nástrojem odjakživa, dnes se k nim přidávají všechny moderní technologie či upravené potraviny. Znepokojeni sledujeme, jak jsme stále více a více pod kontrolou. Jsme zahlceni informacemi, co se děje kolem nás, a naprostá většina těchto informací je negativních. Nasáváme tyto energie, které nás vyčerpávají a unavují. A my už pak nemáme energii na to, abychom se radovali. Plníme povinnosti, jsme neustále směřování do aktivit, jako je plánování, kalkulace, predikce, analýza, rozbory, úvahy, a tak podobně. Sedíme u počítačů, abychom trávili čas prací nad něčím, co nejsme schopni ovlivnit. Doma si pak na odreagování pustíme televizi, oddělujeme se od okolí telefonními aplikacemi, počítačovými sítěmi, facebookem, twitterem, instagramem, atd., pc hrami, hudbou ve sluchátkách…

Naděje

Ale, ač se to může zdát paradoxní, cítím v tom záblesk NADĚJE! Naděje, že Antisvětlo ztrácí vnitřní kontrolu nad námi, nad kontrolou programů naší mysli, nad tím, co děláme. Proto tak zvyšuje vnější kontrolu, aby mělo přehled o našem životu, chování, pohybu, stýkání se s ostatními. A to je příznivá zpráva o tom, že síly Světla jsou s námi, že nám pomáhají a pokud my sami chceme s nimi spolupracovat a pomáhat jim, těší je to. Buďme tedy s nimi ve spojení, a přestože častokrát víme a vidíme, že se necháváme strhnout k chování a jednání, které je více programem Antisvětla, nezatracujme se proto, ale místo toho si to uvědomujme a zkusme to příště jinak.

Sám vím, že je to obtížné. I když se zdá, že to jde pomalu, vytrvejme. Věřme sobě a silám Světla, zejména ve chvílích, kdy strach se nás zmocňuje a svazuje nás učinit rozhodnutí ve Světle. Protože strach je mocným spojencem sil Antisvětla a tak často nám připomíná, že můžeme o všechno přijít. O majetek, partnera, děti, jistoty, domov. Znám to, prošel jsem mnoha takovýmito situacemi. A mnohdy podlehl a vím i dnes, že budou situace, kdy opět podlehnu. Ale nechci to vzdát. Už kvůli Světlu a Matce Zemi.

Poslední dobou mi připadá, že chybí dobrý humor. Že chybí radost – nejen ta velká ze života, ale i ta obyčejná každodenní. Vtip, veselá historka, něco pro zasmání. Zkusme žít více v radosti než v přebytku, zkusme se víc starat o to, co jíme, jak žijeme, s kým žijeme, jak se staráme o Matku Zemi, zkusme nepodléhat tomu, co přináší dnešní civilizace a nerezignovat na to, že s tím nejde nic dělat. Možná s tím nejde nic dělat viditelně, ale vnitřně zcela jistě. I malé světýlko ozáří okolí a vy můžete uvidět poklad. Jde jen o to škrtnout zápalkou.

Jak vypínat programy Antisvětla

Pojďme se učit vypínat programy Antisvětla! To je to, čeho se síly Antisvětla totiž bojí nejvíc. Proto zvyšují svojí vnější kontrolu čipy, implantáty, kamerami, předpisy, pravidly, omezeními, mobily, sítěmi. Proto spoléhají více na roboty, než na lidi. A ptáte se, co tedy dělat konkrétně?

Co třeba přestat kouřit, přestat nebo omezit jíst maso, omezit alkohol, nekupovat potraviny s barvivy, konzervanty, stabilizátory, apod.? Začít se vyhýbat bílým jedům- cukru, mléku, mouce, soli, rýži a místo toho jíst víc čerstvé zeleniny a ovoce, ořechů, začít pít vodu a bylinné čaje místo všech různých limonád. Začít pravidelně cvičit a sportovat přiměřeně svému věku a kondici, trávit co nejvíce času v přírodě místo v obchodních centrech, číst pozitivní knihy, přestat nosit černou barvu, přestat sledovat horory, kriminálky a filmy, kde je násilí, místo toho si pustit osvědčené komedie.

Začít se scházet s podobně naladěnými přáteli a vyprávět vtipy, zahrát si stolní úsměvné hry místo sedět u PC, zpívat a hrát na hudební nástroje, poslouchat příjemnou muziku, tancovat, omezit používání mobilních aplikací a sociálních sítích na minimum. Smazat veškerá svoje osobní data, vyhýbat se obecně poskytování osobních dat, vážit si svého volného času a místo práce v kanceláři raději tvořit něco doma nebo na zahrádce, něco milého, harmonického, co přinese radost, MILOVAT se a to nejen platonicky, ale i fyzicky. Dávat doteky a objetí, šířit klid a pohodu, léčit se sám nebo s pomocí přírodní medicíny, pokud je to jen trochu možné. Harmonizovat svůj domov, rodinu, být láskyplný k dětem a učit je, aby i ony byly láskyplné k ostatním, hrát si, jako když jste byli malí, prostě si jen tak zablbnout, udělat si nějaké rituály a hlavně….. spát.

Závěr

Odpočívejte s jasnou myslí a vědomím klidu a pokoje. Je toho tolik co jsem jistě nezmínil, ale vše, co budete dělat ve Světle, budete dělat s Láskou a radostí. A tím budete posilovat programy Světla a pomáhat svým Andělům a Elfům v tom, aby vás mohli vést po cestě, která se vyhne nástrahám sil Antisvětla. A pamatujte, to, že se vám to nepodaří dnes, neznamená, že to příště nemáte zkusit znovu.

Na závěr bych ještě rád dodal – stále častěji se v poslední době dozvídáme o jevech spojených s mimozemskými civilizacemi. Ano, bylo by bláhové se domnívat, že jsme v Universu sami. Ale uvědomme si, že i tyto bytosti jsou spojené se Stvořitelem. I ony byly v Počátku součástí stvoření. Mějme tedy na paměti, že vše je dáno v programech a vše je součástí kosmické hry. Není třeba mít obavy.

Podobné články

Napsat komentář