Poselství indiána ze Srdce Světa Calixto Suaréz

11515x 03. 05. 2019 1 čtenář

Calixto Suaréz je vyslanec indiánského kmene Arhuaco, potomků pradávné civilizace Tayrona ze Sierra Nevady v Kolumbii. Spolupracuje také s mamos ze sousedních kmenů Kogi i Wiva. Narodil se vysoko v horách, v místech, kde stále ještě žijí pouze domorodí lidé. Mnoho let jezdí po celém světě a předává poselství své prastaré kultury a myšlenky moudrých tohoto kmene.

Calixto se snaží pozorovat moderní svět

Zároveň poznává a studuje „moderní“ svět, různé kultury a tradice. Calixto hovoří přímo k srdcím lidí. Dokáže oslovit toho, kdo je skryt někde hluboko uvnitř. Toho, kdo čeká na slova, která budou rezonovat s jeho duší, aby se mohl znovu spojit a vzpomenout si, na co jsme možná pro všechno to harampádí okolo a uvnitř nás, v našich hlavách a srdcích dávno zapomněli.

Přichází k nám z civilizace, kde lidé ještě nezapomněli, kdo jsou a co je jejich posláním a funkcí na tomto světě. Tito lidé jsou hluboce propojeni s přírodou a cítí ji. Svojí každodenní činností a takzvaným „pagamentos“ – uctíváním matky Země a jejích darů – pomáhají udržovat rovnováhu a harmonii na této planetě i v univerzu.

Calixto je zvyklý přednášet jak před mladou generací, tak před staršími lidmi či univerzitními profesory. Jeho záměrem je povzbudit lidi k osobní zodpovědnosti za šetrné a uctivé chování k přírodě a k jejím zdrojům. Jeho vizí je, že země je zdravá, voda je čistá, vítr je bez „virů“ a lidské bytosti jsou v míru mezi sebou i sami se sebou. Díky podpoře lidí z Evropy se Calixtovi podařilo vykoupit již přes tisíc hektarů půdy, aby indiáni z jeho kmene mohli v klidu žít, chránit svá posvátná území a spirituálně pracovat na podporu harmonie, rovnováhy a zachování života na této planetě.

Dala jsem tento text dohromady z hotových článků, které mi byli poslány k překladu. Bohužel Calixto je teď velmi zaneprázdněný, neboť právě v části Sierra Nevady, kde žije, jsou teď požáry a mnoho indiánů přišlo o své chýše i o úrodu a zvířata. Tak mi poslal jen jednu větu, kterou jsem uvedla do anotace k pořadu.

Otázky pro Calixta od španělských posluchačů

1) Jak vidí mamové (spirituální vůdci) kmene Arhuaco současný svět?

Lidstvo snižuje své vědomí a je pro něj těžké uchopit a pochopit přírodní zákony naší Země. Tím, že se vzdaluje harmonickému vztahu s původními zákony, vzdaluje se i samo sobě. Co se týče planety, Země je moudrá a i nadále nás má moc ráda. Spojení s důležitými místy, které lze nalézt skrze posvátná místa, kde můžeme nabrat dech a obnovit spojení, je pro lidstvo důležité. Musíme se o tato místa na Zemi starat, aby vše mohlo nadále fungovat tak, jak má.

2.) Jsme na sklonku další změny kosmického cyklu (v geologickém měřítku)?

Matka příroda a vesmír, které nazýváme ZAKU a CHUKIMURWA, existují jak ve spirituální, tak v hmotné dimenzi. V rámci tohoto dvojího vnímání se v hmotné dimenzi skutečně blíží více změn, ale ve spirituální dimenzi vše zůstane takové, jaké to bylo až doposud.

3.) Jaké jsou hlavní známky ničení světa jako takového?

Vytvoření myšlenky oddělení člověka od jeho duše, nepřikládání hodnoty sobě samému, ignorování důležitosti posvátných míst.

4.) Jakým způsobem se toto ničení projevuje v lidské společnosti, v roztříštění rodiny?

Je cítit nedůvěra, chybí respekt, projevuje se manipulace. Nedostatek hodnot. Společnost i rodina jsou v rozkladu, roste individualismus, ve kterém vládnou myšlenky jedince.

5.) Jaké jsou hlavní chyby západní civilizace, které nás vedou k vlastní sebedestrukci?

Neschopnost respektovat jeden druhého, manipulace potravin a další, které jsem již zmínil.

6.) Jaké poselství přinášíš ze Sierra Nevady de Santa Marta?

Klimatické změny dopadají na nás všechny. Na děti, mládež, dospělé, staré lidi, ženy, muže, nižší, střední i vyšší třídu, všechny politické i duchovní vůdce. Musíme se spojit a přemýšlet, jak se chovat, aby to bylo ku prospěchu celému lidstvu, přírodě, zvířatům i ostatním. Upozadit pouze vlastní zájmy a soustředit se na dobro pro všechny. (V březnu tohoto roku postihly Sierra Nevadu masivní požáry a mnoho in-diánů přišlo o své chýše, úrodu a zvířata.)

7.) Jak vidí mamové blízkou budoucnost?

V blízké budoucnosti bude Země fungovat jako doposud, bude nám poskytovat potravu i život, navzdory tomu, že je kvůli našemu chování nemocná. Lidstvo se také moc nezmění, protože má strach ze změny, z transformace. Jsme zvyklí takto žít, takže v blízké budoucnosti nevidíme změny. Pokud ale budeme uvědomělí a odvážíme se žít skutečný život, uděláme velký krok kupředu. Jen tak může totiž dojít k vytvoření nového lidstva, které by se vrátilo k jednotě. Být jednotní znamená beze zbytku přijmout to, jací jsme.

Podobné články

Napsat komentář