Posmrtně zveřejněný katalog spisů Nikoly Tesly

10032x 04. 04. 2019 1 čtenář

Spisy Nikola Tesly, zabavené FBI po jeho smrti, byly poprvé zvěřejněny. FBI – Federal Bureau of Investigation – poprvé zveřejnilo 64 stran již dříve zpracovaného materiálu, týkajícího se vědce Nikola Tesly. A to včetně písemností zabavených americkou vládou po jeho smrti v roce 1943.

ZDE si můžete prohlédnout všech 64 stran spisu: https://www.muckrock.com/foi/file/179571/embed/

Výběr ze spisů Dr.Nikola Tesly, zachovaný jako exponát pro opatrovníka cizího majetku

26. a 27. ledna 1943 bylo vykonána zkouška podle technických spisů, které byly po jeho smrti skladovány v Manhatanu v New Yorku. Zkouška byla provedena za účelem určení, zda by některá z myšlenek N.Tesly,by mohla mít nějaký důležitý význam pro současné válečné úsilí Spojených států. Zkoušky se zúčastnil Dr.John.C.Newington, správce cizího majetku patřícího městu New York, Charles J. Hedetnieni z washingtonského úřadu pro  správu cizího majetku, Dr.John D. Trump z kanceláře pro vědecký výzkum a vývoj z MTI ( Massachusetský technologický institut ), Willis George z kanceláře námořní vyšetřovací služby třetího námořního okruhu, Edward Palmer a John J. Corbett z USNR.

Tyto  zabavené listiny byly pro FBI zdrojem velkých  potíží po celé dekády. Mimo jiné zde také bylo nepodložené tvrzení v Teslově životopise, že Teslovi nejnebezpečnější nápady drželo FBI v utajení, aby se nedostalo do špatných rukou. (Písemnosti byly v majetku kanceláře pro správu cizího majetku a po druhé světové válce záhadně zmizely). J.E.Hoover, ředitel FBI po mnoho let odmítal, aby desítky dopisů N.Tesly byly veřejně publikovány. Některé z dalších známých spisů N.Tesly by mohlo být opravdu zajímavé čtení.

Metoda výroby mocné radiace

Pochopení Teslova rukopisu popisující “ nový proces generace paprsků nebo radiace”. Memorandum hodńotí práce Leonarda a Crookse, popisující Teslovu práci na výrobu vysokého napětí. A pouze popisují v poslední části,  nápad obsažený v Teslově memorandu. “Můj zjednodušený process generace mocných paprsků  se skládá z média vysokorychlostního proudu a vhodné tekutiny a v prostředí vakua a svorek obvodu zásobující proudem požadované hodnoty napětí”.

Názor techniků z MTI, kteří hodnotili listiny jako “ bezvýznamné pro tuto zemi…

Jako výsledek této prověrky je zde můj uvážený názor, že zde neexistuje, mezi listinami a majetkem Dr. Tesly žádné poznámky a popis dosud neobjevených metod nebo zařízení či dostupných aparatúr, které by byly významné pro tuto zemi. Nebo by znamenyly nějaké nebezpečí, kdyby se ocitly v nepřátelských rukách. Proto nevidím žádný technický nebo vojenský důvod , aby byl majetek zabaven.

A směs techologického zařízení nalezených v Teslově bytě nebyl vůbec žádný protoptyp smrtelných paprsků, ale zastaralé elektrické přístroje.

Při přezkoušení několika kusů vědeckých aparatůr v Teslově skladišti a v depositu hotelu Clinton, se ukázaly jako stańdardní elektrická měřící zařízení, obvyklá pro pro několik předchozích dekád.

Takže, ačkoliv nejsme schopni vyřešit všechny záhady Teslových výsledků, mělo by to vyvrátit některé z nejvýraznějších spiknutí kiolem Nikoly Tesly? Ne tak úplně. Listiny, které studoval technik z MIT byl zřejmě John G. Trump. Také známý jako strýc Donalda Trumpa.

V žádném případě by to nemělo snižovat práci tohoto výjimečného inženýra a vědce, jehož zásadní příspěvky v umění elektrickém, jež byly vyhotoveny na začátku tohoto století. Jeho úsilí a myšlenky v průběhu patnácti let byly primárně spekulativní, filosofické a měli propagační character, často soustředěné na bezdrátový přenos energie, ale bez znatelných výsledků, nebo funkčních principů k realizaci těchto záměrů.

Podobné články

Napsat komentář